Symptom

När du klickar på Spåra i CRM i Microsoft Dynamics CRM för Outlook misslyckas med följande felmeddelande:

"Du har inte behörighet att komma åt dessa poster. Kontakta Microsoft Dynamics CRM-administratören."

Orsak

Din användarpost i Microsoft Dynamics CRM saknar läsåtkomst för skapandet och Uppdateringsregeln för entiteten. Microsoft är medvetet om problemet och planerar att tillhandahålla en lösning så privilegiet inte krävs för att spåra e-post. Under tiden kan du använda lösningen som anges i avsnittet lösning.

Lösning

Logga in på Microsoft Dynamics CRM som en användare med rollen systemadministratör. Leta upp den säkerhetsroll som tilldelats användaren. Bevilja läsbehörighet för entiteten skapas och uppdateringsregel på fliken Servicehantering av säkerhetsroll.

Mer Information

Om du hämtar klienten sida CRM-spårning loggas följande information:

Huvudsakliga användare (Id = {GUID}, typ = 8) saknar privilegiet prvReadConvertRule (Id = a51aa4b3-b0c3-4b81-a290-9ed4b0db8fb1)
2015-08-21T15:27:32.0596285Z

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×