Symptom

Status för inkommande e-post visas som felet när du klickar på knappen Test & Aktivera postlådan i Dynamics 365 och en varning loggas med följande information:

”E-post kan inte inlevereras eftersom licensen är ogiltig för postlådan < postlådans namn >.

Felkod för e-Server: ErrorInvalidLicense ”

Orsak

Det här felet kan uppstå om du försöker ansluta till en Exchange Online-postlåda och den postlådan inte har en Exchange Online-licens.

Lösning

Tilldela en Exchange Online-licens till postlådan. Klicka härför mer information om hur du tilldelar licenser i Office 365.

Observera: Om postlådan som syftar till att fungera som en kö och inte en användare, rekommenderas att använda en delad postlåda i Exchange. Delade postlådor kräver inte en Exchange Online-licens. Om du öppnar Exchange administratörscenter Klicka på mottagare och klicka sedan på delad, kontrollera om postlådan visas i listan. Om postlådan är en vanlig postlåda och väljer det, visas ett alternativ för att konvertera till en delad postlåda.

Mer information

Om du klickar på om du vill visa information i varningen visas information av följande slag:

ActivityId: < GUID > > fel: < ResponseMessageType xmlns:q1 = ”http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages” p2:type = ”q1:FindItemResponseMessageType” ResponseClass = ”fel” xmlns:p2 = ”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” > < q1:MessageText > en intern server-fel uppstod. Åtgärden misslyckades., postlåda '< postlåda-ID >' saknar en giltig licens. < / q1:MessageText >< q1:ResponseCode > ErrorInternalServerError < / q1:ResponseCode >< q1:DescriptiveLinkKey > 0 < / q1:DescriptiveLinkKey > < q1:MessageXml >< t:Value Name = ”InnerErrorMessageText” xmlns:t = ”http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types” > licensen är ogiltig för den här postlådan. < / t:Value >< t:Value Name = ”InnerErrorResponseCode” xmlns:t = ”http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types” > ErrorInvalidLicense < / t:Value >< t:Value Name = ”InnerErrorDescriptiveLinkKey” xmlns:t = ”http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types” > 0 < / t:Value >< / q1:MessageXml >< / ResponseMessageType >  

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×