Symptom

När du försöker importera en lösning i Dynamics 365, uppstår följande fel:

”Import av lösningen: [lösningsnamn på] misslyckades. Fel kod 8004f016 ”

I detalj-kolumn i rutnätet visas följande meddelande:

”En hanterad lösning kan inte skriva över en komponent [Komponenttyp] på målsystemet som har en ohanterad bas instans. Det troligaste scenariot för detta fel är att en ohanterad lösning har installerat en ny komponent ohanterade [Komponenttyp] på målsystemet och nu en hanterad lösning från samma utgivare försöker installera samma [Komponenttyp] komponent som hanterad. Detta kommer att orsaka ett ogiltigt skiktning av lösningar på målsystemet och tillåts inte.”

Orsak

Som nämnts i felinformationen det troligaste scenariot för det här felet är att en ohanterad lösning har installerat en ny ohanterad komponent på målsystemet och nu en hanterad lösning från samma utgivare försöker installera den samma komponent som hanterad. Detta kommer att orsaka ett ogiltigt skiktning av lösningar på målsystemet och tillåts inte.

Exempel: Dynamics 365-instansen finns redan en komponent som ett anpassat fält (attribut) som har skapats med hjälp av en ohanterad lösning. Om du försöker exportera en lösning med samma fält (komponent) som en hanterad lösning, kommer felet uppstår om du försöker importera lösningen i detta fall där det redan finns från en ohanterad lösning.

Lösning

Om komponenten är attributmappningen, finns i följande artikel:

Gick inte att importera attributmappningen i Dynamics 365 https://support.microsoft.com/help/4494576

Om komponenten är sparad fråga, finns i följande artikel:

Gick inte att importera sparad fråga i Dynamics 365 https://support.microsoft.com/help/4496853

Kontrollera även att du importerar Lösningstypen rätt. En lösning kan exporteras som en ohanterad lösning eller en hanterad lösning. När en komponent har skapats/importerats som en del av en ohanterad lösning, skall inte återimporteras som en hanterad lösning.

Mer information om ohanterade och hanterade lösningar finns i hanterade och ohanterade lösningar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×