Symptom

När du försöker konfigurera Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook visas följande felmeddelande:

"Det finns ett problem i kommunikationen med Microsoft Dynamics CRM-servern. Servern kan vara otillgänglig. Försök igen senare. Om problemet kvarstår kontaktar du din systemadministratör."

När du klickar på information visas följande ytterligare information:

InternetSetCookie misslyckades med felkoden: 87 vid Microsoft.Crm.CookieManager.SetCookies (Uri-webApplicationUri, CookieCollection, cookies, CookieDataFlags cookieFlags, sträng p3pHeader)
vid Microsoft.Crm.CookieManager.SetCookies (Uri-webApplicationUri, CookieCollection-cookies)
vid Microsoft.Crm.Outlook.ClientAuth.ClientAuthProviderBase'1.SetWebAppCookies()

Orsak

Servernamnet i URL: en innehåller ett understreck ("_"). Exempel: http://crm_server.

Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook använder InternetSetCookieEx-funktionen fungerar inte om URL: en innehåller ett understreck.

Lösning

1. Skapa ett alias för DNS-server som inte använder ett understreck ("_"). Exempel: http://crmserver.

2. i Distributionshanteraren i Microsoft Dynamics CRM-servern väljer du Microsoft Dynamics CRM i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Egenskaper.

3. Klicka på fliken Webbadress och uppdatera alla URL-adresser om du vill använda DNS-alias.

4. Klicka på OK.

5. Försök att konfigurera Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook med hjälp av den nya URL: en som inte innehåller ett understreck.

Mer Information

PRB: Sessionsvariabler kvarstår inte mellan begäranden efter installation av Internet Explorer Security Patch MS01-055
https://support.microsoft.com/kb/316112

Internet Explorer Cookie Internals (FAQ)
http://blogs.msdn.com/b/ieinternals/archive/2009/08/20/wininet-ie-cookie-internals-faq.aspx


Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×