Symptom

När du försöker använda Microsoft SharePoint Designer 2013 för att ansluta till en SharePoint-webbplats visas följande felmeddelande:

Servern kunde inte slutföra din begäran. Klicka på knappen ”detaljer” för mer specifik information.

När du klickar på information visas följande felmeddelande:

MovedObject för objektet flyttas hit

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom anonym autentisering för SharePoint-webbprogrammet som är värd för SharePoint-webbplatsen har inaktiverats i Internet Information Services (IIS). Windows Communication Foundation (WCF) runtime kräver att säkerhetsinställningarna för WCF-tjänst matchar IIS-inställningarna. När anonym autentisering i IIS är inaktiverad kan inte WCF använda anonym bindning. WCF-körning ger därför ett undantag om anonyma bindning i WCF. Webbprogram använder en metod för Anspråksbaserad autentisering. Därför är identiteten på webben programtrådar formulärbaserad i stället för Windows-baserade.  När en Windows-baserad användaridentitet används inte och WCF-bindning är inte anonym, genereras WCF-körning felmeddelandet ”åtkomst nekad”. Dessutom returneras 302 felkod till inloggningssidan.

Lösning

Lös problemet genom att aktivera anonym autentisering för SharePoint-webbprogram i IIS.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×