Symptom

När du klickar på Dynamics 365 app i Outlook (som helst appen stöds) och din Dynamics 365 (online)-instans är version 9.x, visas följande meddelande: ”Tyvärr något gick fel vid initiering av appen. Försök igen eller starta om appen ”

När du klickar på Visa fler finns följande ytterligare uppgifter:

”Fel: AppforOutlookModule hittades inte, tom appId returnerade Trace: fel: AppforOutlookModule har inte hittats, tom appId returneras...”

Orsak

Detta kan inträffa om du har en anpassad Dynamics 365 säkerhetsroll som tilldelats rollen som inte har tillgång till den Dynamics 365 App för Outlook app modul.

Lösning

Om du använder en anpassad säkerhetsroll finns i följande dokumentation för hur du ger rollåtkomst till Dynamics 365 App för Outlook app modul:

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-engagement/outlook-app/deploy-dynamics-365-app-for-outlook#provide-security-role-access

Stäng och öppna Outlook efter att ha kontrollerat alla privilegier som krävs.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×