Innehållsförteckning
×

11 maj 2021 – KB5003173 (OS-versionerna 19041.985, 19042.985 och 19043.985)

Utgivningsdatum:

2021-05-11

Version:

OS-versionerna 19041.985, 19042.985 och 19043.985

21-04-13
PÅMINNELSE
Microsoft tog bort Microsoft Edge (äldre version) datorprogrammet som inte stödjer i mars 2021. I den här versionen från 13 april 2021 installerade vi den nya Microsoft Edge. Mer information finns i Ny Microsoft Edge ersätta Microsoft Edge (äldre version) med tisdagsuppdateringen Windows 10 april.

11/17/20

Mer information om Windows terminologi för uppdateringar finns i artikeln om olika typer av Windows uppdateringar och typer av kvalitetsuppdatering varje månad. Information om hur du visar andra anteckningar och meddelanden Windows 10 uppdateringshistorik, version 2004.

Obs!Följ @WindowsUpdate för att ta reda på när nytt innehåll publiceras på instrumentpanelen för information om versionen.

Översikt

 • Uppdateringar för att förbättra säkerheten när Windows utför grundläggande åtgärder.

 • Uppdateringar som förbättrar Windows OLE-säkerhet (sammansatta dokument).

 • Uppdateringssäkerhet för Bluetooth drivrutiner.

Förbättringar och korrigeringar

Obs!Om du vill visa en lista över problem som har åtgärdats klickar eller trycker du på namnet på operativsystemet för att expandera avsnittet som går att dölja.

 • Den här uppdateringen innebär kvalitetsförbättringar av tjänststacken, som är den komponent som installerar Windows-uppdateringar. Servicestackuppdateringar (SSU) säkerställer att du har en robust och tillförlitlig servicestack så att dina enheter kan ta emot och installera Microsoft-uppdateringar.

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Den här versionen innehåller alla förbättringar från Windows 10, version 2004.

 • Inga ytterligare problem har dokumenterats för den här versionen.

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Den här versionen innehåller alla förbättringar från Windows 10, version 2004.

 • Inga ytterligare problem har dokumenterats för den här versionen.

Obs!: Den här versionen innehåller även uppdateringar för Microsoft HoloLens (OS Version 19041.1146) som släpptes 11 maj 2021. Microsoft kommer att släppa en uppdatering direkt till Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten hos Windows Update på Microsoft HoloLens som inte har uppdaterats till den här senaste OS-versionen.

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Säkerhetsuppdateringar för Windows-appplattformen och -ramverket, Windows Kernel, Windows Media, Microsoft Scripting Engine och Windows Silicon Platform.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information om de lösta säkerhetsproblemen finns på den nya webbplatsen med säkerhetsuppdateringsguide.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update för företag. Detta gäller inte för Long Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

När du använder Microsoft IME (Input Method Editor) för att ange Kanji-tecken i en app som automatiskt tillåter inmatning av Furigana-tecken kanske du inte får rätt Furigana-tecken. Du kan behöva ange Furigana-tecknen manuellt.

Obs! De berörda apparna använder funktionen ImmGetCompositionString().

Vi arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Enheter med Windows som skapats från anpassade offlinemedia eller anpassad ISO-avbildning kan ha tagits Microsoft Edge (äldre version) av den här uppdateringen, men inte automatiskt ersatts av den nya Microsoft Edge. Det här problemet uppstår bara när anpassade offlinemedia eller ISO-bilder skapas genom att den här uppdateringen förs över till bilden utan att först ha installerat den fristående servicestackuppdateringen (SSU) som släpptes den 29 mars 2021 eller senare.

Obs! Enheter som ansluter direkt till Windows för att ta emot uppdateringar påverkas inte. Det här omfattar enheter som Windows uppdatering för företag. Alla enheter som ansluter till Windows Bör alltid få de senaste versionerna av SSU och senaste kumulativa uppdatering (LCU) utan några extra steg.

För att undvika detta problem ska du först föra över SSU:n som släpptes 29 mars 2021 eller senare till anpassade offlinemedia eller ISO-bilder innan du släpper LCU:n. För att göra detta med de kombinerade SSU- och LCU-paket som nu används för Windows 10, version 20H2 och Windows 10, version 2004, måste du extrahera SSU från det kombinerade paketet. Använd följande steg för att extrahera SSU:

 1. Extrahera caben från msu via den här kommandoraden (använd paketet för KB5000842 som exempel): utöka Windows10.0-KB5000842-x64.msu /f:Windows10.0-KB5000842-x64.cab <destination>

 2. Extrahera SSU från den tidigare extraherade caben via den här kommandoraden: Windows10.0-KB5000842-x64.cab /f:* <den>

 3. Då kommer du att ha SSU CAB i det här exemplet som heterSSU-19041.903-x64.cab. Slipstream this file into your offline image first, then the LCU.

Om du redan har stött på det här problemet genom att installera operativsystemet med hjälp av påverkade anpassade media kan du minimera det genom att direkt installera den nya Microsoft Edge. Om du behöver distribuera den nya Microsoft Edge för företag kan du gå till Ladda ned och distribuera Microsoft Edge för företag

En liten delmängd av användarna har rapporterat lägre prestanda än förväntat i spel efter installation av den här uppdateringen. De flesta användare som påverkas av det här problemet kör spel i helskärmsläge eller fönsterlägen utan kantlinjer och använder två eller fler bildskärmar.

Det här problemet är löst i KB5003690.

När den här uppdateringen har installerats kan 5.1 Dolby Digital-ljud spelas upp som innehåller ett högt brus eller gnissla i vissa appar när vissa ljudenheter används Windows ljudinställningar.

Obs! Detta problem uppstår inte när stereo används.

Det här problemet är löst i KB5003690.

När du har installerat uppdateringen eller senare kan knappen för nyheter och intressen i aktivitetsfältet i Windows ha suddig text i vissa visningskonfigurationer.

Det här problemet är löst i KB5003690.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Förutsättning:

Microsoft kombinerar nu den senaste servicestackuppdateringen (SSU) för ditt operativsystem med den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). Om du stöter på felet 0x800f0823 – CBS_E_NEW_SERVICING_STACK_REQUIRED, stänger du felmeddelandet och installerar den sista fristående SSU(KB4598481)innan du installerar denna LCU.  Du behöver inte installera detta SSU (KB4598481) igen för framtida uppdateringar. 

Allmän information om SSUs finns i Servicing Stack updates andServicing Stack Updates (SSU): Frequently Asked Questions.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgängligt

Nästa steg

Windows Update och Microsoft Update

Ja

Inget. Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt via Windows Update.

Windows Update för företag

Ja

Inget. Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt Windows uppdateringen enligt de konfigurerade principerna.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen för Microsoft Update-katalogen.

WSUS (Windows Server Update Services)

Ja

Den här uppdateringen synkroniseras automatiskt med WSUS om du konfigurerar Produkter och klassificeringar på följande sätt:

Produkt: Windows 10 version 1903 och senare

Klassificering: Säkerhetsuppdateringar

Om du vill ta bort LCU:n

Om du vill ta bort LCU:n när du har installerat det kombinerade SSU- och LCU-paketet använder du kommandoradsalternativet DISM/Remove-Package med namnet på LCU-paketet som argument. Du kan hitta paketnamnet med hjälp av det här kommandot: DISM /online /get-packages.

Det Windows att köra det fristående installationsprogrammet för uppdatering (wusa.exe) med växeln /uninstall på det kombinerade paketet eftersom det kombinerade paketet innehåller SSU. Du kan inte ta bort SSU från systemet efter installationen.

Filinformation

En lista över de filer som finns i den här uppdateringen hittar du om du hämtar filinformationen för den kumulativa uppdateringen 5003173. 

För att få en lista över de filer som tillhandahålls för service stack-uppdatering laddar du ned filinformationen för SSU - version 19041.985, 19042.985 och 19043.985. 

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

×