Innehållsförteckning
×

13 juni 2017 – KB4022725 (OS-version 15063.413 och 15063.414)

Utgivningsdatum:

2017-06-13

Version:

OS-version 15063.413 och 15063.414

Förbättringar och korrigeringar

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemsfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

  • Åtgärdat problem då användaren kan behöva trycka på blanksteg för att stänga låsskärmen på en Windows 10-dator för att logga in, även efter att inloggningen har autentiserats med en tillhörande enhet.

  • Åtgärdat problem med långsamma brandväggsåtgärder som ibland resulterar i timeout för Surface Hubs rensningsåtgärd.

  • Åtgärdat problem med ett konkurrenstillstånd som förhindrar att Cortana skickar meddelandesvar mellan enheter. Användare kan inte använda funktioner för fjärraktivering av popup-meddelanden.

  • Åtgärdat problem då sekretessavgränsarfunktionen för en trådlös åtkomstpunkt inte blockerar kommunikationen mellan trådlösa enheter på lokala undernät.

  • Åtgärdat problem på Surface Hub-enheten då användning av pennanteckning kan orsaka ett avbrott i touch-spårningen, vilket kan leda till avbrott i pennans anteckningar.

  • Åtgärdat problem med att Internet Explorer 11 kan ignorera principen "Skicka alla webbplatser som inte ingår i listan över webbplatser i företagsläge till Microsoft Edge" när en länk för Favoriter öppnas.

  • Åtgärdat problemet med att COMCTL32.DLL för datum-/tidväljaren inte visade korrekt datum eller tid.

  • Ytterligare problem med tidszonsinformation och Internet Explorer har åtgärdats.

  • Säkerhetsuppdateringar för Windows kernel, Microsoft Windows PDF, Windows kernellägesdrivrutiner, Microsoft Uniscribe, Device Guard, Internet Explorer, Windows Shell och Microsoft Edge. Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Tillfällig lösning

När du skriver ut en specifik iframe eller ram på en webbsida kan utskriften bli tom, eller texten som skrivs ut kan se ut så här:

404 – Hittades inte

(En ram är en del av en webbsida eller ett webbläsarfönster som visar innehåll oberoende av dess behållare. En ram kan läsa in innehåll oberoende av behållaren.)

Det här problemet har också observerats i både Internet Explorer 11 och i program som använder IE-webbläsarkontrollen.

Det finns för tillfället ingen lösning på detta. Om du skriver ut hela webbsidan ska det däremot fungera korrekt.

Microsoft undersöker problemet och kommer att publicera mer information i den här artikeln när informationen blir tillgänglig.

Så här skaffar du uppdateringen

Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog. När den här uppdateringen har installerats har du versionsnummer 15063.413 (för alla Windows 10-enheter utom Mobile och IoT) eller 15063.414 (för Mobile och IoT).

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

×