Sammanfattning

När du aktiverar @pre_creation_commandalternativ för lagrad procedur sp_changemergearticlemåste du ange värdet 1 force_invalidate_snapshot parameter.

Mer information

Följande SQL Server Books Online listar inte den här parametern som en av parametrarna som kräver ominitiering av prenumerationen när den ändras:

sp_changemergearticle (Transact-SQL)Följande fel rapporteras om du inte anger @force_reinit_subscription = 1 när du använder pre_creation_command parameter i sp_changemergearticle lagrad procedur.

MSG 20608, nivå 16, tillstånd 1, proceduren sp_changemergearticle, rad 395Kan inte göra ändringen eftersom det finns aktiva prenumerationer. Ange @force_reinit_subscription till 1 för att tvinga ändringen och initiera om aktiva prenumerationer

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×