Anpassa menyfliksområdet i Office

Vad du kananpassa: Du kan anpassa menyfliksområdet för att ordna flikar och kommandon i den ordning du vill ha dem, dölja eller ta fram menyfliksområdet och dölja de kommandon du använder sällan. Du kan också exportera eller importera ett anpassat menyfliksområde.

En bild som visar delarna i ett menyfliksområde: flikar, kommandon, grupper av kommandon

Vad du inte kan anpassa:Du kan inte minska storleken på menyfliksområdet, eller storleken på texten eller ikonerna i menyfliksområdet. Det enda sättet att göra det på är att ändra bildskärmsupplösningen, vilket skulle ändra storleken på allt på sidan.

När du anpassar menyfliksområdet: Anpassningarna gäller bara det Office-program du arbetar i för stunden. Om du till exempel anpassar menyfliksområdet i PowerPoint visas inte samma ändringar i Excel. Om du vill ha liknande anpassningar i dina andra Office-program måste du öppna var och en av apparna för att göra samma ändringar.

Tips: Det går inte att ändra färg på menyfliksområdet eller dess ikoner, men du kan ändra det färgschema som används i Office i hela. Mer information finns i Ändra Office-temat.

Så här döljer du menyfliksområdet:

 1. Öppna det program som du vill dölja menyfliksområdet i, till exempel PowerPoint eller Excel.

 2. I det övre högra hörnet i appen väljer du ^.

  Välj ^ för att dölja menyfliksområdet.

Så här visar du menyfliksområdet:

 1. Välj en flik, till exempel Start.

 2. När menyfliksområdet expanderas väljer du i det övre högra hörnet Knappen Ta bort i Office 2016 att fästa menyfliksområdet högst upp så att det finns kvar där.

  Välj fästkoden längst upp till höger på skärmen för att fästa menyfliksområdet på sidan så att det finns kvar där.

Om du använder läsläget trycker du på Esc för att visa menyfliksområdet.

Flikarna i menyfliksområdet är Start, Infoga, Design osv. På bilden nedan visas flikarna i Word.

En bild av flikarna i menyfliksområdet i Word.

Du kan lägga till anpassade flikar eller byta namn på och ändra ordningen på standardflikarna som är inbyggda i Office. Anpassade flikar i listan Anpassa menyfliksområdet har (Anpassad) efter namnet, men ordet (Anpassad) visas inte i menyfliksområdet.

Öppna fönstret "Anpassa menyfliksområdet"

För att kunna arbeta med menyfliksområdet måste du komma åt fönstret Anpassa menyfliksområdet. Här visar vi hur du gör det.

 1. Öppna den app du vill anpassa menyfliksområdet i, till exempel PowerPoint eller Excel.

 2. Placera musen på en tom yta i menyfliksområdet och högerklicka sedan.

  Placera musen på en tom yta i menyfliksområdet och högerklicka och välj sedan Anpassa menyfliksområdet.

 3. Klicka på Anpassa menyfliksområdet.

Nu är du redo att följa stegen nedan för att anpassa menyfliksområdet.

Ändra ordningen på standardflikar eller anpassade flikar

Du kan ändra ordningen på flikarna Start, Infoga, Rita, Design och andra flikar. Du kan inte ändra placeringen av fliken Arkiv.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den flik du vill flytta.

  Markera den flik du vill flytta och använd sedan upp- och nedpilarna för att ändra platsen.

 2. Klicka på pilen Flytta upp eller Flytta ned tills du har önskad ordning.

 3. Om du vill visa och spara ändringarna klickar du på OK.

Lägga till en anpassad flik

När du klickar på Ny flik lägger du till en anpassad flik och en anpassad grupp. Du kan bara lägga till kommandon i anpassade grupper.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på Ny flik.

 2. Om du vill visa och spara ändringarna klickar du på OK.

Byta namn på en standardflik eller en anpassad flik

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den flik du vill byta namn på.

 2. Klicka på Byt namn och skriv in ett nytt namn.

 3. Om du vill visa och spara ändringarna klickar du på OK.

Dölja en standardflik eller en anpassad flik

Du kan dölja både anpassade flikar och standardflikar. Men du kan bara ta bort anpassade flikar. Du kan inte dölja fliken Arkiv.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet avmarkerar du kryssrutan bredvid den standardflik eller den anpassade flik som du vill dölja.

 2. Om du vill visa och spara ändringarna klickar du på OK.

Ta bort en anpassad flik

Du kan dölja både anpassade flikar och standardflikar, men du kan bara ta bort anpassade flikar. Anpassade flikar och grupper har (Anpassad) efter namnet, men ordet (Anpassad) visas inte i menyfliksområdet.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den flik du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort.

 3. Om du vill visa och spara ändringarna klickar du på OK.

Du kan lägga till anpassade grupper eller byta namn på och ändra ordningen på standardgrupper som är inbyggda i Office. Anpassade grupper i listan Anpassa menyfliksområdet har (Anpassad) efter namnet, men ordet (Anpassad) visas inte i menyfliksområdet.

Ändra ordningen på standardgrupper och anpassade grupper

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den grupp du vill flytta.

 2. Klicka på pilen Flytta upp eller Flytta ned tills du har önskad ordning.

 3. Om du vill visa och spara ändringarna klickar du på OK.

Lägga till en anpassad grupp i en flik

Du kan lägga till en anpassad grupp i antingen en anpassad flik eller en standardflik.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den flik du vill lägga till en grupp i.

 2. Klicka på Ny grupp.

 3. Om du vill byta namn på gruppen Ny grupp (Anpassad) högerklickar du på gruppen, klickar på Byt namn och skriver ett nytt namn.

  Obs!: Du kan också lägga till en ikon som representerar den anpassade gruppen genom att klicka på den anpassade gruppen och sedan på Byt namn. När dialogrutan Symbol öppnas väljer du en ikon som representerar gruppen.

 4. Om du vill dölja etiketter för de kommandon du lägger till i den här anpassade gruppen högerklickar du på gruppen och klickar sedan på Dölj kommandoetiketter. Upprepa om du vill visa dem.

 5. Om du vill visa och spara ändringarna klickar du på OK.

Byta namn på en standardgrupp eller en anpassad grupp

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den flik eller grupp du vill byta namn på.

 2. Klicka på Byt namn och skriv in ett nytt namn.

 3. Om du vill visa och spara ändringarna klickar du på OK.

Ta bort en standardgrupp eller en anpassad grupp

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den grupp du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort.

 3. Om du vill visa och spara ändringarna klickar du på OK.

Ersätta en standardgrupp med en anpassad grupp

Du kan inte ta bort ett kommando från en grupp inbyggd i Microsoft Office. Du kan däremot skapa en anpassad grupp med kommandon som du vill att ska ersätta standardgruppen.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den standardflik du vill lägga till den anpassade gruppen i.

 2. Klicka på Ny grupp.

 3. Högerklicka på den nya gruppen och klicka sedan på Byt namn.

 4. Skriv ett namn för den nya gruppen och välj en ikon som ska representera den nya gruppen när menyfliksområdets storlek ändras.

 5. I Välj kommandon från lista klickar du på Huvudflikarna.

 6. Klicka på plustecknet (+) bredvid standardfliken som innehåller den grupp du vill anpassa.

 7. Klicka på plustecknet (+) bredvid standardgruppen du vill anpassa.

 8. Klicka på kommandot du vill lägga till i den anpassade gruppen och klicka sedan på Lägg till.

 9. Högerklicka på standardgruppen och klicka på Ta bort.

Om du vill lägga till kommandon i en grupp, måste du först lägga till en anpassad grupp i en standardflik eller i en ny anpassad flik. Det går bara att byta namn på kommandon tillagda i anpassade grupper.

Standardkommandon visas med grå text. Du kan inte byta namn på standardkommandon, ändra deras ikoner eller ändra ordningen på dem.

Kommandon som lagts till i en ny grupp på en standardflik

Ändra ordningen på kommandon i anpassade grupper

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på det kommando du vill flytta.

 2. Klicka på pilen Flytta upp eller Flytta ned tills du har önskad ordning.

 3. Om du vill visa och spara ändringarna klickar du på OK.

Lägga till kommandon i en anpassad grupp

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den anpassade grupp du vill lägga till ett kommando i.

 2. I listan Välj kommandon från klickar du på den lista du vill lägga till kommandon från, till exempel Vanliga kommandon eller Alla kommandon.

  Välja kommandon i lista

 3. Klicka på ett kommando i den lista du väljer.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Om du vill visa och spara ändringarna klickar du på OK.

Ta bort ett kommando från en anpassad grupp

Du kan bara ta bort kommandon från en anpassad grupp.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på det kommando du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort.

 3. Om du vill visa och spara ändringarna klickar du på OK.

Byta namn på ett kommando som du har lagt till i en anpassad grupp

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på det kommando du vill byta namn på.

 2. Klicka på Byt namn och skriv in ett nytt namn.

 3. Om du vill visa och spara ändringarna klickar du på OK.

Du kan återställa alla flikar till det ursprungliga tillståndet eller återställa vissa flikar till det ursprungliga läget. När du återställer alla flikar i menyfliksområdet kan du även återställa verktygsfältet Snabbåtkomst till att bara visa standardkommandon.

Följ dessa steg för att återställa menyfliksområdet:

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet klickar du på Återställ.

 2. Klicka på Återställ alla anpassningar.

Återställa endast den markerade fliken till standardinställningen

Standardflikar kan endast återställas till standardinställningarna.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet markerar du standardfliken som du vill återställa till standardinställningarna.

 2. Klicka på Återställ och klicka sedan på Återställ endast markerad menyflik.

Du kan dela menyfliksområdet och anpassningar av verktygsfältet Snabbåtkomst i en fil som kan importeras och användas av en kollega eller på en annan dator.

Steg 1: Exportera det anpassade menyfliksområdet:

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet klickar du på Importera/Exportera.

 2. Klicka på Exportera alla anpassningar.

Steg 2: Importera det anpassade menyfliksområdet och verktygsfältet Snabbåtkomst på den andra datorn

Viktigt!: När du importerar en anpassningsfil för menyfliksområde förlorar du alla tidigare menyfliksområden och anpassningar av verktygsfältet Snabbåtkomst. Om du tror att du kanske vill återgå till anpassningen du har för närvarande, bör du exportera dem innan du importerar nya anpassningar.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet klickar du på Importera/Exportera.

 2. Klicka på Importera anpassningsfil.

Närliggande ämnen

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

Du kan anpassa menyfliksområdet och verktygsfälten i Office som du vill. Du kan visa vanliga kommandon och dölja de du använder mer sällan. Du kan ändra standardflikarna eller skapa anpassade flikar och anpassade grupper som innehåller dina vanliga kommandon.

Obs!: Du kan inte byta namn på standardkommandon, ändra ikoner för dem eller ändra ordning på dem.

 1. Anpassa menyfliksområdet genom att öppna eller skapa ett dokument i Excel, Word eller PowerPoint.

 2. Gå till appens Inställningar och välj Menyfliksområdet och verktygsfältet.

  Verktygsfältsinställningar i menyfliksområdet i Office 2016 för Mac
 3. I fönstret Menyfliksområdet väljer du de kommandon du vill lägga till eller ta bort från menyfliksområdet och väljer pilarna för att lägga till eller ta bort.

  Anpassa menyfliksområdet i Office 2016

  Obs!: Du tar bort standardflikar och -kommandon i menyfliksområdet, till exempel fliken Start eller Infoga, genom att avmarkera relevant kryssruta i rutan Anpassa menyfliksområdet.

Det här kan du anpassa i menyfliksområdet:

 • Byt namn påflikarna: Om du vill byta namn väljer du en flik, till exempel Start,Infoga, Design i rutan Anpassa menyfliksområdet och Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > Byt namn.

 • Lägg till ny flik ellerny grupp: Om du vill lägga till en ny flik eller ny grupp väljer du Anpassa menyfliksområdet i Office 2016 för Mac – knappen Lägg till under rutan Anpassa menyfliksområdet och väljer Ny flik eller Ny grupp.

 • Ta bort flikar: Du kan bara ta bort anpassade flikar från menyfliksområdet. Ta bort den genom att välja fliken i rutan Anpassa menyfliksområdet och välja Anpassa menyfliksområdet i Office 2016 för Mac – knappen Ta bort.

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

Om du bara vill ha några få kommandon nära till hands kan du använda verktygsfältet Snabbåtkomst. Det är de ikoner som finns ovanför menyfliksområdet och de är alltid aktiverade oavsett vilken flik du har öppen i menyfliksområdet.

Verktygsfältet Snabbåtkomst i Office 2016 för Mac
 1. Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst genom att öppna eller skapa ett dokument i Excel, Word eller PowerPoint.

 2. Gå till appens Inställningar och välj Verktygsfältet Snabbåtkomst.

  Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst i Office 2016
 3. I fönstret verktygsfältet Snabbåtkomst markerar du kommandona och väljer pilarna som du vill lägga till eller ta bort från rutan Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst.

  Obs!: Om du inte hittar kommandon du vill lägga till i verktygsfältet Snabbåtkomst, beror det på att vi inte stöder dem för närvarande.

  När du väljer ett kommando visas det i slutet av verktygsfältet Snabbåtkomst.

  Det här är standardkommandona i verktygsfältet Snabbåtkomst:

  Anpassa menyn för verktygsfältet Snabbåtkomst i Office 2016 för Mac

  Om du bara vill lägga till ett av de här kommandona väljer du kommandonamnet för att lägga till eller ta bort det från verktygsfältet. Objekt som visas i verktygsfältet Snabbåtkomst har en bockmarkering Visar bockikonen för menyn Verktygsfältet Snabbåtkomst i Office 2016 för Mac. dem.

Minimera eller visa menyfliksområdet

Du kan minimera menyfliksområdet så att endast flikarna visas.

Utökat menyfliksområde

Expanderat menyfliksområde

Do dorat menyfliksområde

Dolt menyfliksområde

Minimera menyfliksområdet medan du arbetar

 • Till höger i menyfliksområdet väljer du Dölja menyfliksknappen.

Visa menyfliksområdet medan du arbetar

 • Till höger i menyfliksområdet väljer du Visa menyfliksknappen.

Minimera menyfliksområdet när en fil öppnas

Som standard utökas menyfliksområdet varje gång du öppnar en fil, men du kan ändra inställningen så att menyfliksområdet alltid minimeras.

 • Avmarkera menyfliksområdetsbockmarkering på Visa-menyn.

 • Om du vill visa menyfliksområdet igen när du öppnar en fil går du till Visa-menyn och väljer Menyfliksområdet eller expanderar bara menyfliksområdet genom att välja Visa menyfliksknappen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×