Support för Microsoft Teams

Komma igång med Microsoft Teams för lärare

Skapa en uppgift i Microsoft Teams

Hitta dig nära, delta i kurs konversation och skapa videoklipp med uppgifter

Granska, returnera och omvandla uppgifter med hjälp av feedback-slingan

Microsoft Teams kurs 1: allt om Teams (presenter-LED-utbildning)

Microsoft Teams kurs 2: Låt oss dela

Microsoft Teams kurs 3: arbeta med elever (presentatör-LED-utbildning)

Microsoft Teams kurs 4: uppgift och feedback (presentatör-LED-utbildning)

Stöd för klass antecknings böcker

Skapa en avsnittsgrupp för enbart lärare i Anteckningsbok för klassen

Distribuera sidor eller avsnitt

Komma igång med OneNote-anteckningsbok för klassen (klicka-och-guide)

en OneNote-anteckningsbok för klassen (klicka-och-guide)

Interaktiva instruktions verktyg för inklusive klass rum (presentatör-LED)

Antecknings bok för klassen i Microsoft Teams support

Användning av OneNote-anteckningsbok för klassen i Teams

Använda Anteckningsbok för klassen i Microsoft Teams för att samarbeta i elevgrupper

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×