Använda en skärm läsare för att arbeta med listor i to do

Använda en skärm läsare för att arbeta med listor i to do

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd To Do med tangent bordet och en skärm läsare för att skapa aktivitets listor för ett specifikt projekt, en tids linje eller en rutin. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du ändrar List designen, delar listor, sorterar dina listor på det sätt som du vill och hur du tar bort listor när du inte längre behöver dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en lista

Skapa en lista med uppgifter som du vill utföra för, till exempel en viss dag eller ett projekt.

 1. Skapa en ny lista i To Do genom att trycka på CTRL + L. En ny namnlös lista skapas och fokus flyttas till listans namnfält.

 2. Skriv namnet på listan och tryck på RETUR.

 3. Om du vill lägga till en uppgift i din nya lista trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Lägg till en uppgift" och trycker sedan på RETUR. Skriv uppgifts texten och tryck på RETUR.

Byta namn på en lista

Du kan byta namn på en lista efter behov.

Obs!: Att byta namn på listor är bara möjligt för listor som du har skapat.

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "listor", följt av namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills du hör listan som du vill byta namn på och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör det aktuella namnet på listan, följt av "Byt namn på lista". Tryck på RETUR för att redigera namnet.

 4. Ange ett nytt namn för listan och tryck på RETUR för att använda den.

Ändra List teman

Du kan ändra tema för en lista.

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "listor", följt av namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills du hör den lista du vill redigera och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på TABB tills du kommer till knappen Redigera och öppna menyn genom att trycka på RETUR.

 4. Om du vill välja en temafärg trycker du på nedpilen tills du hör en temafärg. Tryck sedan på vänster och höger piltangent för att hitta den färg du vill använda och tryck sedan på blank steg för att markera den. Den valda färgen identifieras som "markerad".

 5. Om du vill ändra bakgrunds bilden för temat trycker du på nedpilen en gång. Tryck sedan på vänster och höger piltangent för att hitta den bild du vill använda och tryck sedan på blank steg för att markera den.

 6. Tryck på ESC för att stänga menyn.

Visa eller dölja slutförda uppgifter

Som standard visas både slutförda och ej slutförda uppgifter i listorna. Du kan dölja slutförda uppgifter för att underlätta hanteringen av listorna.

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "listor", följt av namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills du hör den lista du vill redigera och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på TABB tills du kommer till knappen Redigera och öppna menyn genom att trycka på RETUR.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja slutförda uppgifter trycker du på nedåtpilen tills du hör "Dölj slutförda aktiviteter" och trycker på blank steg.

  • Om du vill visa dolda slutförda uppgifter trycker du på nedåtpilen tills du hör "Visa slutförda uppgifter" och trycker på blank steg.

  Menyn stängs när du har gjort markeringen.

Sortera en lista

Genom att sortera en lista kan du ordna och hitta dina uppgifter mer effektivt.

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "listor", följt av namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills du hör den lista du vill sortera och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på TABB tills du kommer till knappen Redigera och öppna menyn genom att trycka på RETUR.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Sortera" och tryck på blank steg.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill ha och tryck sedan på blank steg.

  Menyn stängs när du har gjort markeringen.

Dela en lista

Du kan dela din lista för att samar beta med andra.

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "listor", följt av namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills du hör den lista du vill dela och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på TABB tills du kommer till knappen Dela lista och tryck på RETUR.

 4. Tryck på RETUR för att skapa länken för delningsinbjudan, tryck på TABB-tangenten tills du kommer till knappen Kopiera länk och tryck på RETUR.

 5. Stäng dialog rutan och gå tillbaka till listan genom att trycka på ESC.

 6. Klistra in länken i ett e-postmeddelande eller snabb meddelande och skicka den till dina medarbetare.

Ta bort en lista

När du inte längre behöver en lista som du har skapat kan du ta bort den.

Obs!: Att ta bort listor är bara möjligt för listor som du har skapat.

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "listor", följt av namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills du hör den lista du vill ta bort och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på TABB tills du kommer till knappen Redigera och öppna menyn genom att trycka på RETUR.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "ta bort lista" och tryck sedan på blank steg.

 5. Om du vill ta bort listan trycker du på TABB tills du kommer till knappen ta bort och trycker på RETUR.

Se även

Använda en skärm läsare för att flytta aktiviteter mellan eller i listor

Använda en skärm läsare för att visa alla uppgifter med ett förfallo datum i den planerade listan i att göra

Använda en skärm läsare för att arbeta med uppgifter i att göra

Använda en skärm läsare för att arbeta med förslag i att göra

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i

Använd Att göra för Mac med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i Mac OS, för att skapa aktivitets listor för ett specifikt projekt, en tids linje eller en rutin. Du får också lära dig hur du ändrar List designen, delar listor, sorterar dina listor på det sätt du vill och att du tar bort listor när du inte längre behöver dem.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Skapa en lista

Skapa en lista med uppgifter som du vill utföra för, till exempel en viss dag eller ett projekt.

 1. Skapa en ny lista i To Do genom att trycka på kommando + L. En ny namnlös lista skapas och fokus flyttas till listans namnfält.

 2. Skriv namnet på listan och tryck på RETUR.

 3. Om du vill lägga till en uppgift i din nya lista trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "Lägg till en uppgift." Skriv uppgifts texten och tryck på RETUR.

Byta namn på en lista

Du kan byta namn på en lista efter behov.

Obs!: Att byta namn på listor är bara möjligt för listor som du har skapat.

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "listor", följt av namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på Ctrl + Alt + höger eller vänster piltangent tills du hör listan som du vill byta namn på.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör namnet på listan följt av "List rubrik, redigera text".

 4. Ange ett nytt namn för listan och tryck på RETUR om du vill använda den.

Ändra List teman

Du kan ändra tema för en lista.

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "listor", följt av namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på Ctrl + Alt + höger eller vänster piltangent tills du hör listan som du vill redigera.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "List alternativ" och tryck på Ctrl + Alt + blank steg för att öppna menyn.

 4. Tryck på CTRL + ALT + HÖGERPIL tills du hör "Byt tema", och tryck på Ctrl + Alt + blank steg för att välja.

 5. Flytta fokus till undermenyn genom att trycka på CTRL + ALT + SKIFT + NEDPIL. Du hör: "Välj en färg."

 6. Om du vill välja en temafärg trycker du på CTRL + ALT + HÖGERPIL tills du hör den tema färg du vill använda. Tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg för att markera det.

 7. Om du vill ändra bakgrunds bilden för temat trycker du på CTRL + ALT + HÖGERPIL tills du hittar den bild du vill använda och trycker på Ctrl + Alt + blank steg för att markera den.

 8. Tryck på ESC för att stänga menyn.

Visa eller dölja slutförda uppgifter

Som standard visas både slutförda och ej slutförda uppgifter i listorna. Du kan dölja slutförda uppgifter för att underlätta hanteringen av listorna.

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "listor", följt av namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på Ctrl + Alt + höger eller vänster piltangent tills du hör listan som du vill redigera.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "List alternativ" och tryck på Ctrl + Alt + blank steg för att öppna menyn.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja slutförda uppgifter trycker du på CTRL + ALT + HÖGERPIL tills du hör "Dölj slutförda aktiviteter" och trycker på Ctrl + Alt + blank steg för att välja.

  • Om du vill visa dolda slutförda uppgifter trycker du på CTRL + ALT + HÖGERPIL tills du hör "Visa slutförda uppgifter" och trycker på Ctrl + Alt + blank steg för att välja.

  Menyn stängs när du har gjort markeringen.

Sortera en lista

Genom att sortera en lista kan du ordna och hitta dina uppgifter mer effektivt.

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "listor", följt av namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på Ctrl + Alt + höger eller vänster piltangent tills du hör listan som du vill sortera.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "List alternativ" och tryck på Ctrl + Alt + blank steg för att öppna menyn.

 4. Tryck på CTRL + ALT + HÖGERPIL tills du hör "Sortera", och tryck på Ctrl + Alt + blank steg för att välja.

 5. Tryck på CTRL + ALT + HÖGERPIL tills du hör det alternativ du vill ha och tryck på Ctrl + Alt + blank steg för att välja.

  Menyn stängs när du har gjort markeringen.

 6. Om du vill ta bort sortering från en lista navigerar du till listan, trycker på TABB-tangenten tills du hör "ta bort sortering" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

Dela en lista

Du kan dela din lista för att samar beta med andra.

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "listor", följt av namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på Ctrl + Alt + höger eller vänster piltangent tills du hör listan som du vill dela.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "dela lista" och välj sedan genom att trycka på Ctrl + Alt + blank steg.

 4. Tryck på Ctrl + Alt + blank steg för att skapa länken för delningsinbjudan. Tryck på nedåtpilen tills du kommer till knappen Kopiera länk och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

 5. Stäng dialog rutan och gå tillbaka till listan genom att trycka på ESC.

 6. Klistra in länken i ett e-postmeddelande eller snabb meddelande och skicka den till dina medarbetare.

Ta bort en lista

När du inte längre behöver en lista som du har skapat kan du ta bort den.

Obs!: Att ta bort listor är bara möjligt för listor som du har skapat.

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "listor", följt av namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på Ctrl + Alt + höger eller vänster piltangent tills du hör listan som du vill ta bort.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "List alternativ" och tryck på Ctrl + Alt + blank steg för att öppna menyn.

 4. Tryck på CTRL + ALT + HÖGERPIL tills du hör "ta bort lista" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg för att välja.

 5. En bekräftelsedialogruta öppnas. Bekräfta borttagningen genom att trycka på TABB-tangenten tills du kommer till knappen ta bort lista och tryck sedan på Ctrl + Alt + blank steg.

Se även

Använda en skärm läsare för att flytta aktiviteter mellan eller i listor

Använda en skärm läsare för att visa alla uppgifter med ett förfallo datum i den planerade listan i att göra

Använda en skärm läsare för att arbeta med uppgifter i att göra

Använda en skärm läsare för att arbeta med förslag i att göra

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i

Använd Att göra för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, för att skapa listor med uppgifter för ett visst projekt, en tids linje eller en rutin. Du kan också redigera och dela listor, ändra design och ordna listorna. När du inte behöver dem längre tar du bort dem.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Skapa en lista

Skapa en lista med de uppgifter som du vill utföra för, till exempel en viss dag eller ett projekt.

 1. Svep åt vänster i To Do tills du hör: "sidofält". Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 2. Skapa en ny lista genom att svepa åt höger tills du hör: "ny lista". Sedan dubbeltrycker du på skärmen för att välja. En ny lista skapas.

 3. Svep åt höger om du vill namnge den nya listan. Du hör: "listans rubrik." Dubbeltryck på skärmen. Använd skärm tangent bordet för att ta bort plats hållaren och skriv det nya namnet.

 4. Om du vill lägga till en uppgift i den nya listan sveper du åt höger tills du kommer till knappen Lägg till en uppgift och dubbeltrycker på skärmen. Använd skärm tangent bordet för att skriva texten för uppgiften. När du är klar drar du ett finger längst ned till höger på skärmen tills du hör "återgå" och dubbeltrycker på skärmen. Aktiviteten läggs till i listan. Upprepa det här steget för alla aktiviteter som du vill lägga till i listan.

 5. Spara den nya listan genom att svepa åt vänster tills du hör: "knappen klart". Dubbeltryck på skärmen för att välja. Den nya listan sparas.

 6. Om du vill stänga den nya listan och gå tillbaka till sid panelen sveper du åt vänster tills du hör "sidofält, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Byta namn på en lista

Du kan byta namn på en lista efter behov.

Obs!: Att byta namn på listor är bara möjligt för listor som du har skapat.

 1. Svep åt vänster i To Do tills du hör: "sidofält". Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 2. Svep åt höger tills du hör listan som du vill byta namn på. Dubbeltryck på skärmen för att välja listan.

 3. Svep åt höger tills du hör: "List alternativ" Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Listalternativ öppnas. Du hör: "byta namn på lista".

 4. Dubbeltryck på skärmen för att ändra listans namn. Fokus flyttas till listans namnfält. Ändra listans namn med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. När du är klar med namnet på den nya listan sveper du åt höger tills du hör: "klart." Dubbeltryck på skärmen för att välja.

Ändra List teman

Ändra tema för en lista och dess bakgrunds färg så att den passar den design du vill använda.

 1. Svep åt vänster i To Do tills du hör: "sidofält". Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 2. Svep åt höger tills du hör listan vars tema du vill ändra. Dubbeltryck på skärmen för att välja listan.

 3. Svep åt höger tills du hör: "List alternativ" Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Listalternativ öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör: "ändra tema." Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den. Menyn Tema öppnas.

 5. Välj en bakgrunds färg genom att svepa åt höger tills du hör den färg du vill använda och dubbel tryck sedan på skärmen.

 6. Om du vill välja en tema bild fortsätter du att svepa åt höger tills du hör den bild du vill använda och dubbel tryck sedan på skärmen.

 7. När du har valt en ny bakgrunds färg eller bild väljer du spara och Stäng tema menyn genom att svepa åt vänster tills du hör: "klart." Dubbeltryck på skärmen för att välja.

Visa eller dölja slutförda uppgifter

Som standard visas både slutförda och inte slutförda uppgifter i dina listor. Du kan dölja slutförda uppgifter för att underlätta hanteringen av listorna.

 1. Svep åt vänster i To Do tills du hör: "sidofält". Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 2. Svep åt höger tills du hör listan där du vill dölja eller ändra slutförda uppgifter. Dubbeltryck på skärmen för att välja listan.

 3. Svep åt höger tills du hör: "List alternativ" Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Listalternativ öppnas.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja slutförda uppgifter sveper du åt höger tills du hör: "Dölj slutförda uppgifter." Sedan dubbeltrycker du på skärmen för att välja.

  • Om du vill visa dolda slutförda uppgifter sveper du åt höger tills du hör: "Visa slutförda uppgifter". Sedan dubbeltrycker du på skärmen för att välja.

  Menyn list alternativ stängs och fokus återgår till listan.

Sortera en lista

Genom att sortera aktiviteterna i en lista kan du ordna och hitta dina uppgifter mer effektivt.

 1. Svep åt vänster i To Do tills du hör: "sidofält". Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 2. Svep åt höger tills du hör listan som du vill sortera. Dubbeltryck på skärmen för att välja listan.

 3. Svep åt höger tills du hör: "List alternativ" Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Listalternativ öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör: "Sortera." Dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Sortera öppnas.

 5. Välj ett sorterings alternativ genom att svepa åt höger tills du hör det alternativ du vill ha och dubbel tryck sedan på skärmen för att välja den.

  Sorterings menyn stängs och fokus återgår till listan.

 6. Om du vill ta bort sortering från en lista navigerar du till och öppnar listan, sveper åt höger eller vänster tills du hör: "ta bort sortering" och dubbel tryck sedan på skärmen.

Dela en lista

Du kan dela din lista för att samar beta med andra.

Obs!: Du kan dela listor som du har skapat.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "sidofält" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 2. Gå till en lista genom att svepa åt höger tills du hör listan som du vill dela och dubbel tryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "dela lista" och dubbel tryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Kopiera" och dubbel tryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör programmet där du vill dela länken och dubbel tryck på skärmen.

 6. Om du vill avsluta delnings dialog rutan och återgå till listan sveper du åt höger tills du hör "klart" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 7. Klistra in länken i ett e-postmeddelande eller snabb meddelande och skicka den till dina medarbetare.

Ta bort en lista

När du inte längre behöver en lista som du har skapat kan du ta bort den.

Obs!: Att ta bort listor är bara möjligt för listor som du har skapat.

 1. Svep åt vänster i To Do tills du hör: "sidofält". Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 2. Svep åt höger tills du hör listan som du vill ta bort. Dubbeltryck på skärmen för att välja listan.

 3. Svep åt höger tills du hör: "List alternativ" Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Listalternativ öppnas.

 4. Om du vill ta bort listan sveper du åt höger tills du hör: "ta bort lista". Dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Ett bekräftelsefönster öppnas. För att bekräfta borttagningen sveper du åt höger. Du hör: "ta bort lista" dubbel tryck på skärmen för att välja.

  Listan tas bort och fokus flyttas till nästa lista.

Se även

Använda en skärm läsare för att flytta aktiviteter mellan eller i listor

Använda en skärm läsare för att visa alla uppgifter med ett förfallo datum i den planerade listan i att göra

Använda en skärm läsare för att arbeta med uppgifter i att göra

Använda en skärm läsare för att arbeta med förslag i att göra

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i

Använd Att göra för Android med TalkBack, den inbyggda skärm läsaren i Android, för att skapa aktivitets listor för ett specifikt projekt, en tids linje eller en rutin. Du kan också ändra List designen, sortera dina listor hur du vill och dela listor med dina kollegor. När du inte behöver dem längre tar du bort dem.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Skapa en lista

Skapa en lista med de uppgifter som du vill utföra för, till exempel en viss dag eller ett projekt.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "sidofält" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 2. Skapa en ny lista genom att svepa åt höger tills du hör "ny lista" och dubbel tryck sedan på skärmen. En ny namnlös lista skapas och fokus flyttas till listans namnfält.

 3. Skriv namnet på listan med hjälp av skärm tangent bordet.

 4. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 5. Svep åt höger tills du hör "Skapa lista" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 6. Om du vill lägga till en uppgift i den nya listan sveper du åt höger tills du kommer till knappen Lägg till en uppgift . Dubbeltryck på skärmen för att välja. Fokus flyttas till fältet aktivitets text. Skriv in uppgifts texten med hjälp av skärm tangent bordet.

  När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Lägg till en uppgift" och dubbeltrycker på skärmen. Uppgiften läggs till i listan och du kan skriva texten för nästa uppgift.

 7. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

Byta namn på en lista

Du kan byta namn på en lista efter behov.

Obs!: Att byta namn på listor är bara möjligt för listor som du har skapat.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "sidofält" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 2. Gå till en lista genom att svepa åt höger tills du hör listan som du vill byta namn på och dubbeltryck på skärmen.

 3. Öppna menyn List alternativ genom att svepa åt höger tills du hör "fler alternativ" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: ”Menyn har utökats”.

 4. Fokus är på alternativet Byt namn på lista . Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen. Fokus flyttas till listans namnfält.

 5. Ändra listans namn med hjälp av skärmtangentbordet.

 6. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 7. Svep åt höger tills du hör "Spara" och dubbel tryck sedan på skärmen.

Ändra List teman

Du kan ändra tema för en lista.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "sidofält" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 2. Gå till en lista genom att svepa åt höger tills du hör listan vars tema du vill ändra och dubbel tryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "fler alternativ" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: ”Menyn har utökats”.

 4. Svep åt höger tills du hör "Byt tema" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 5. Välj en bakgrunds färg genom att svepa åt höger tills du hör den färg du vill använda och dubbel tryck sedan på skärmen.

 6. Om du vill välja en tema bild fortsätter du att svepa åt höger tills du hör det tema du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 7. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga menyn.

Visa eller dölja slutförda uppgifter

Som standard visas både slutförda och ej slutförda uppgifter i listorna. Du kan dölja slutförda uppgifter för att underlätta hanteringen av listorna.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "sidofält" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 2. Gå till en lista genom att svepa åt höger tills du hör listan där du vill dölja eller Visa slutförda uppgifter och dubbel tryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "fler alternativ" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: ”Menyn har utökats”.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja slutförda uppgifter sveper du åt höger tills du hör "Dölj slutförda uppgifter" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om du vill visa dolda slutförda uppgifter sveper du åt höger tills du hör "Visa slutförda uppgifter" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Sortera en lista

Genom att sortera en lista kan du ordna och hitta dina uppgifter mer effektivt.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "sidofält" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 2. Gå till en lista genom att svepa åt höger tills du hör listan som du vill sortera och dubbel tryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "fler alternativ" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: ”Menyn har utökats”.

 4. Svep åt höger tills du hör "Sortera" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 5. Välj ett sorteringsalternativ genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör det alternativ som du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. När du har valt ett sorteringsalternativ stängs menyn Sortera och fokus återgår till listvyn.

 6. Om du vill ta bort sortering från en lista navigerar du till och öppnar listan, sveper åt höger eller vänster tills du hör "ta bort sortering" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Dela en lista

Du kan dela din lista för att samar beta med andra.

Obs!: Du kan dela listor som du har skapat.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "sidofält" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 2. Gå till en lista genom att svepa åt höger tills du hör listan som du vill dela och dubbel tryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "dela lista" och dubbel tryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Skicka inbjudan, länk" och dubbel tryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör programmet där du vill dela länken och dubbel tryck på skärmen.

 6. Klistra in länken i ett e-postmeddelande eller snabb meddelande och skicka den till dina medarbetare.

 7. Stäng dialog rutan dela lista genom att svepa nedåt och sedan åt vänster.

Ta bort en lista

När du inte längre behöver en lista som du har skapat kan du ta bort den.

Obs!: Att ta bort listor är bara möjligt för listor som du har skapat.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "sidofält" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 2. Gå till en lista genom att svepa åt höger tills du hör listan som du vill ta bort och dubbel tryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "fler alternativ" och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör: ”Menyn har utökats”.

 4. Om du vill ta bort listan sveper du åt höger tills du hör ”Ta bort” och dubbeltrycker på skärmen.

 5. Bekräfta borttagningen genom att svepa åt höger tills du hör "ta bort" och dubbel tryck sedan på skärmen.

När du har tagit bort listan återgår fokus till List menyn.

Se även

Använda en skärm läsare för att flytta aktiviteter mellan eller i listor

Använda en skärm läsare för att visa alla uppgifter med ett förfallo datum i den planerade listan i att göra

Använda en skärm läsare för att arbeta med uppgifter i att göra

Använda en skärm läsare för att arbeta med förslag i att göra

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i

Använd Att göra för webben med tangent bordet och en skärm läsare för att skapa listor med uppgifter för ett visst projekt, en tids linje eller en rutin. Vi har testat det med skärm läsaren genom att använda Edge och JAWS med hjälp av Chrome, men det kan fungera med andra webbläsare och skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får också lära dig hur du redigerar, delar, ändrar design och strukturerar listorna. Du kan till och med ta bort listor när du inte längre behöver dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en lista

Skapa en lista med begär att du vill slutföra, till exempel en viss dag eller ett projekt.

 1. Om du vill skapa en ny lista i To Do trycker du på TABB-tangenten tills du hör "ny lista" och trycker sedan på blank steg för att välja. En ny namnlös lista skapas och fokus flyttas till listans namnfält.

 2. Ange ett namn på listan och tryck på Retur. Listan skapas och fokus flyttas till textfältet för den första uppgiften i listan.

 3. Skriv texten för uppgiften och tryck på RETUR. Aktiviteten läggs till i listan. Upprepa det här steget för alla uppgifter i den här listan.

Byta namn på en lista

Du kan byta namn på en lista efter behov.

Obs!: Att byta namn på listor är bara möjligt för listor som du har skapat.

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör den lista du vill använda och tryck sedan på blank steg.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "List alternativ" Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Om du vill byta namn på listan trycker du på TABB en gång. Du hör: "byta namn på lista".

 4. Tryck på blanksteg. Fokus flyttas till listans namnfält.

 5. Skriv det nya listnamnet och tryck på Retur. Listnamnet uppdateras.

Ändra List teman

Ändra tema färg för en lista om du vill anpassa dina listor.

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör den lista du vill använda och tryck sedan på blank steg.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "List alternativ" Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "ändra temats undermeny" och tryck på blank steg.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör den tema färg du vill använda och tryck sedan på blank steg för att välja.

Visa eller dölja slutförda uppgifter

Som standard visas både slutförda och inte slutförda uppgifter i dina listor. Du kan dölja slutförda uppgifter för att underlätta hanteringen av listorna.

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör den lista du vill använda och tryck sedan på blank steg.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "List alternativ" Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja slutförda uppgifter trycker du på TABB tills du hör "Dölj slutförda aktiviteter" och trycker sedan på blank steg.

  • Om du vill visa dolda slutförda uppgifter trycker du på TABB tills du hör "Visa slutförda uppgifter" och trycker sedan på blank steg för att välja.

Sortera en lista

Genom att sortera en lista kan du ordna och hitta dina uppgifter mer effektivt.

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör den lista du vill använda och tryck sedan på blank steg.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Sortera aktiviteter" och tryck sedan på blank steg. Menyn Sortera öppnas.

 3. Om du vill välja ett sorterings alternativ trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör det alternativ du vill använda och trycker sedan på blank steg för att välja.

 4. Om du vill ta bort sortering från en lista navigerar du till och markerar den lista du vill använda, trycker på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "Stäng sorterings ordning" och trycker sedan på blank steg för att välja.

Dela en lista

Du kan dela din lista för att samar beta med andra.

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör listan som du vill dela och tryck sedan på blank steg för att välja.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "dela lista" och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på RETUR för att skapa länken för delningsinbjudan, tryck på TABB-tangenten tills du kommer till knappen Kopiera länk och tryck på RETUR.

 4. Stäng dialog rutan och gå tillbaka till listan genom att trycka på ESC.

 5. Klistra in länken i ett e-postmeddelande eller snabb meddelande och skicka den till dina medarbetare.

Ta bort en lista

Du kan snabbt ta bort en lista som du har skapat när den inte behövs längre.

Obs!: Att ta bort listor är bara möjligt för listor som du har skapat.

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör listan som du vill ta bort och tryck sedan på blank steg för att välja.

 2. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "List alternativ" Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Om du vill ta bort listan trycker du på TABB tills du hör "ta bort lista" och trycker sedan på blank steg för att välja.

 4. En bekräftelsedialogruta öppnas. Bekräfta borttagningen genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "ta bort lista" och sedan trycka på blank steg för att markera den.

Se även

Använda en skärm läsare för att flytta aktiviteter mellan eller i listor

Använda en skärm läsare för att visa alla uppgifter med ett förfallo datum i den planerade listan i att göra

Använda en skärm läsare för att arbeta med uppgifter i att göra

Använda en skärm läsare för att arbeta med förslag i att göra

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×