Använda en skärm läsare för att kontrol lera den senaste aktiviteten i Microsoft Teams

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Om du snabbt vill ta reda på vad som har hänt sedan ditt senaste besök för Microsoft Teams öppnar du vyn aktivitet med tangent bordet och en skärm läsare och bläddrar igenom din aktivitetsfeeds i ett snap. Vi har testat det med JAWS och NVDA, men det kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Hitta aviseringar i aktivitetsfeeden

Alla dina aviseringar visas i ditt aktivitets flöde i vyn aktivitet så att du alltid kommer att vara ovanpå dig. Du får en avisering när någon:

 • @nämner dig

 • @nämner de team eller kanaler du är med i

 • svar på inlägg som du är en del av

 • svarar på dina meddelanden

 • lägger till en reaktion för dina meddelanden

 1. Öppna aktivitets flödet genom att trycka på Ctrl + 1. Skärm läsaren meddelar: "feed är markerat". Fokus är på menyn List alternativ i listvyn.

 2. Tryck på CTRL + F6 tills du hör: "aktivitets-och meddelande lista".

 3. Tryck på TABB för att gå till det första meddelandet i feeden. Du hör informationen om avsändaren, meddelande innehållet och informationen samt numret och positionen för den valda aviseringen i listan.

 4. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg. Du hör: "Markera som läst" eller "Markera som oläst". Bläddra på menyn genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj genom att trycka på Retur. Stäng menyn genom att trycka på Esc.

  Obs!: Du kanske inte har menyn fler alternativ tillgängliga för alla meddelanden, till exempel missade samtal och röst brev låda.

 5. Du bläddrar i listan med aviseringar genom att trycka på upp- eller nedpil.

Tips: Om du snabbt vill hitta en avisering använder du sökningen högst upp på skärmen. Gå till sökningengenom att trycka på CTRL + E.

 • För att hitta en persons aktivitet, Skriv /Activity i Sök fältet och tryck på RETUR. Du hör: "Ange namnet på en person." Skriv namnet på den person vars aktivitet du vill hitta och tryck på RETUR.

 • För att hitta din @mentions, Skriv /mentions i Sök fältet och tryck på RETUR.

Filtrera aktivitetsfeeden

Du kan markera de aviseringar som visas i feeden. Du kan till exempel få aviseringar när någon har svarat på ditt meddelande.

 1. Öppna aktivitets flödet genom att trycka på Ctrl + 1. Skärm läsaren meddelar: "feed är markerat". Fokus är på menyn List alternativ i listvyn.

 2. Tryck på CTRL + F6 tills du hör: "aktivitets-och meddelande lista".

 3. Tryck på SKIFT + TABB för att flytta fokus till knappen filter. Tryck på blank steg för att öppna Filter menyn.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "fler alternativ, knapp" och tryck på blank steg för att öppna menyn.

 5. Bläddra på menyn genom att trycka på upp- eller nedpil. Markera genom att trycka på Retur. I feeden visas nu endast aviseringar för det markerade objektet.

 6. Om du vill ta bort filtret trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "knappen Stäng filter." Tryck på Retur.

Obs!: Om du väljer att inte ta emot aviseringar om en viss aktivitet får du inte heller banderollaviseringar om den.

Kontrol lera din aktivitet

Du hittar de meddelanden som du har skickat i min aktivitet.

 1. Öppna aktivitets flödet genom att trycka på Ctrl + 1. Skärm läsaren meddelar: "feed är markerat". Fokus är på menyn List alternativ i listvyn.

 2. Tryck på CTRL + F6 tills du hör: "aktivitets-och meddelande lista".

 3. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör: "knappen feed-menyn." Om du vill välja min aktivitettrycker du på nedåtpilen tills du hör "min aktivitet" och trycker på RETUR.

  Listan med skickade meddelanden öppnas i listvyn. Det senaste meddelandet är markerat och fokus flyttas till den konversation som innehåller meddelandet i innehålls fönstret. Skärm läsaren läser upp meddelandet.

 4. Om du vill gå tillbaka till listan min aktivitet trycker du på CTRL + F6 tills du hör "aktivitets-och meddelande lista" och trycker sedan på TABB-tangenten en gång.

 5. Tryck på nedåtpilen för att gå ned i meddelande listan. Tryck på RETUR för att gå till den konversation som innehåller det markerade meddelandet.

Svara på aviseringar

När du hör en intressant avisering kan du navigera till åtgärden och delta. Om till exempel en kollega har @mentioned dig kan du gå till meddelandet med @mention på fliken inlägg , se vad det handlar om och svara på meddelandet.

 1. Öppna aktivitets flödet genom att trycka på Ctrl + 1. Skärm läsaren meddelar: "feed är markerat". Fokus är på menyn List alternativ i listvyn.

 2. Tryck på CTRL + F6 tills du hör: "aktivitets-och meddelande lista".

 3. Om du vill gå till listan med aviseringar trycker du en gång på tabbtangenten.

 4. Tryck på upp-eller nedpilen tills du hör det meddelande som du vill svara på och tryck sedan på RETUR. Den relaterade konversationen visas på fliken inlägg .

 5. Om du vill svara på ett kanal meddelande trycker du på nedpilen tills du hör "svara, knapp", följt av meddelandets innehåll. Tryck på Retur.

 6. Skriv ditt meddelande. Tryck på RETUR för att skicka svaret.

Anpassa aviseringsinställningarna

Du kan finjustera vilken typ av aviseringar du får i aktivitetsfeeden, i din e-post och i banderollerna.

 1. I Microsoft Teams trycker du på CTRL + komma (,). Dialog rutan Inställningar öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "meddelanden, flik" och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "anpassat. Välj vad du får meddelande om och hur, "och tryck på TABB-tangenten.

 4. Expandera en nedrullningsbar meny genom att trycka på blank steg. Bläddra på menyn genom att trycka på upp- eller nedpil. Markera genom att trycka på Retur. Tryck på TABB för att gå till nästa lista.

 5. För att stänga fliken meddelanden trycker du på ESC.

 6. Stäng dialog rutan Inställningar genom att trycka på ESC igen.

Obs!: Om du inte är inloggad i Microsoft Teams får du en e-postavisering om eventuella missade aktiviteter.

Se även

Använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Om du snabbt vill ta reda på vad som har hänt sedan ditt senaste besök för att Microsoft Teams på Mac öppnar du vyn aktivitet med tangent bordet och VoiceOver, MacOS-läsaren och bläddrar igenom ditt aktivitets flöde i ett klick.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Hitta aviseringar i aktivitetsfeeden

Alla dina aviseringar visas i ditt aktivitets flöde i vyn aktivitet så att du alltid kommer att vara ovanpå dig. Du får en avisering när någon:

 • @nämner dig

 • @nämner de team eller kanaler du är med i

 • svar på inlägg som du är en del av eller inlägg som du följer

 • svarar på dina meddelanden

 • gillar dina meddelanden

 1. Öppna din aktivitetsfeed genom att trycka på kommando + 1 och sedan trycka på TABB-tangenten tills du hör "knappen feed".

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör det första meddelandet i feeden. Avsändarens namn och aktuell status följs av kanal informationen och meddelande innehållet.

 3. Du bläddrar i listan med aviseringar genom att trycka på upp- eller nedpil.

Tips: 

 • Du kan använda Sök funktionen för att snabbt hitta din @mentions eller någons aktivitet. Gå till @mentions genom att trycka på kommando + E för att gå till Sök fältet, Skriv /mentions och tryck på RETUR. Fokus flyttas till det senaste meddelandet där du nämndes. Svara genom att trycka på R och börja skriva. Om du vill hitta andra @mentions går du till ditt aktivitets flöde.

 • Tryck på kommando + E, Skriv /Activity och tryck på RETUR för att hitta någon annans aktivitet. Skriv namnet på den person du letar efter. Sökresultaten visas medan du skriver. Tryck på nedåtpilen för att gå till listan med resultat. Tryck på RETUR när du hör deras namn för att välja en person.

Filtrera feeden

Du kan markera de aviseringar som visas i feeden. Du kan till exempel få aviseringar när någon har svarat på ditt meddelande.

 1. Öppna aktivitets flödet genom att trycka på kommando + 1 och sedan trycka på TABB-tangenten tills du hör "knappen feed".

 2. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "filtrera." Välj genom att trycka på Blanksteg. Fokus ändras till fältet Ange som filter .

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill filtrera efter en text sträng skriver du den i fältet Ange som filter . Aktivitetsfeeds filtreras automatiskt när du skriver.

  • Öppna Filter menyn genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "fler alternativ" och tryck sedan på blank steg. Om du vill flytta i menyn trycker du på vänster-eller högerpilen. VoiceOver läser upp filtren när du bläddrar. Välj genom att trycka på RETUR. I feeden visas nu endast aviseringar för det markerade objektet.

 4. Om du vill ta bort filtret och lista alla meddelanden igen trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Stäng filter, knapp" och trycker sedan på blank steg.

Kontrol lera din aktivitet

Du hittar de meddelanden som du har skickat i min aktivitet.

 1. Öppna vyn aktivitet genom att trycka på kommando + 1 och sedan trycka på TABB-tangenten tills du hör "knappen feed".

 2. Om du vill välja min aktivitettrycker du på RETUR, trycker på nedpilen en gång och sedan tillbaka igen.

  Listan med skickade meddelanden öppnas i listvyn. Det senaste meddelandet är markerat och fokus flyttas till den konversation som innehåller meddelandet i innehålls fönstret. Skärm läsaren läser upp meddelandet.

 3. Om du vill gå tillbaka till listan min aktivitet trycker du på ESC och sedan på SKIFT + TABB tills du kommer till meddelandet i listvyn.

 4. Tryck på nedåtpilen för att gå ned i meddelande listan. Tryck på RETUR om du vill gå till den konversation som innehåller det markerade meddelandet.

Svara på aviseringar

När du hör en intressant avisering kan du navigera till åtgärden och delta. Om till exempel en kollega har @mentioned dig kan du gå till meddelandet med @mention på fliken inlägg , se vad det handlar om och svara på meddelandet.

 1. Öppna aktivitets flödet genom att trycka på kommando + 1 och sedan trycka på TABB-tangenten tills du hör "knappen feed".

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör det första meddelandet i feeden. Tryck sedan på nedåtpilen tills du hör det meddelande som du vill svara på och tryck på RETUR. Fokus flyttas till meddelandet i den relaterade konversationen på fliken inlägg .

 3. Om du vill svara på meddelandet i en kanal trycker du på R. Skriv ditt meddelande och tryck på RETUR för att skicka.

Anpassa aviseringsinställningarna

Du kan finjustera vilken typ av aviseringar du får i aktivitetsfeeden, din e-post och banderollerna.

 1. Var som helst i Microsoft Teams trycker du på kommando + komma (,). Menyn Inställningar öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "meddelanden, flik" och tryck på RETUR.

 3. Navigera i menyn genom att trycka på TABB-tangenten.

 4. Visa en lista med alternativ genom att trycka på blank steg. Du navigerar i listan genom att trycka på upp- eller nedpilen. Välj genom att trycka på RETUR.

 5. Om du vill stänga menyn Inställningar trycker du på Esc.

  Tips: Du kan växla till e-postaviseringar om du vill ta emot e-postmeddelanden om missade aktiviteter när du inte är inloggad på Microsoft Teams.

  Obs!: Om du väljer att inte få aviseringar om en viss aktivitet kommer du inte längre att få aviseringar om dem.

Se även

Använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Om du snabbt vill ta reda på vad som har hänt sedan ditt senaste besök för Microsoft Teams på Internet öppnar du vyn aktivitet med tangent bordet och en skärm läsare och bläddrar igenom din aktivitetsfeeds i ett snap. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Hitta aviseringar i aktivitetsfeeden

Alla dina aviseringar visas i ditt aktivitets flöde i vyn aktivitet så att du alltid kommer att vara ovanpå dig. Du får en avisering när någon:

 • @nämner dig

 • @nämner de team eller kanaler du är med i

 • svar på inlägg som du är en del av

 • svarar på dina meddelanden

 • lägga till en reaktion på dina meddelanden

 1. Öppna aktivitets flödet genom att trycka på CTRL + SKIFT + 1. Skärm läsaren meddelar: "feed är markerat". Fokus är på menyn List alternativ i listvyn.

 2. Tryck på CTRL + F6 tills du hör: "aktivitets-och meddelande lista". 

 3. Tryck på TABB för att gå till det första meddelandet i feeden. Du hör informationen om avsändaren, meddelande innehållet och informationen samt numret och positionen för den valda aviseringen i listan.

 4. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg. Du hör "Markera som läst" eller "Markera som oläst". Bläddra på menyn genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj genom att trycka på Retur. Stäng menyn genom att trycka på Esc.

 5. Du bläddrar i listan med aviseringar genom att trycka på upp- eller nedpil.

Tips: 

 • Om du snabbt vill hitta dina omnämnanden själv trycker du på CTRL + E för att gå till sökningen högst upp på skärmen. Skriv /mentionsoch tryck på RETUR. De aktiviteter som du har nämnts i visas i listvyn.

 • Om du snabbt vill ta reda på alla nyligen använda aktiviteter för en viss person trycker du på CTRL + E för att gå till området Sök högst upp på skärmen. Skriv /Activity, tryck på RETUR och börja skriva namnet på personen. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver. Tryck på nedåtpilen för att bläddra i listan tills du hör det resultat du vill ha och tryck sedan på RETUR. Den valda personens aktiviteter visas i innehålls fönstret.

Filtrera aktivitetsfeeden

Du kan markera de aviseringar som visas i feeden. Du kan till exempel få aviseringar när någon har svarat på ditt meddelande.

 1. Öppna aktivitets flödet genom att trycka på CTRL + SKIFT + 1. Skärm läsaren meddelar: "feed är markerat". Fokus är på menyn List alternativ i listvyn.

 2. Tryck på CTRL + F6 tills du hör: "aktivitets-och meddelande lista".

 3. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör: "knappen Filtrera". Tryck på blank steg för att öppna Filter menyn.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "fler alternativ, knapp" och tryck på blank steg för att öppna menyn. Bläddra på menyn genom att trycka på upp- eller nedpil. Markera genom att trycka på Retur. I feeden visas nu endast aviseringar för det markerade objektet.

 5. Bläddra på menyn genom att trycka på upp- eller nedpil. Markera genom att trycka på Retur. I feeden visas nu endast aviseringar för det markerade objektet.

 6. Om du vill ta bort filtret trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör: "knappen Stäng filter." Tryck på Retur.

Obs!: Om du väljer att inte ta emot aviseringar om en viss aktivitet får du inte heller banderollaviseringar om den.

Kontrol lera din aktivitet

Du hittar de meddelanden som du har skickat i min aktivitet.

 1. Öppna aktivitets flödet genom att trycka på CTRL + SKIFT + 1. Skärm läsaren meddelar: "feed är markerat". Fokus är på menyn List alternativ i listvyn.

 2. Tryck på CTRL + F6 tills du hör: "aktivitets-och meddelande lista".

 3. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör: "knappen feed-menyn." Om du vill välja min aktivitettrycker du på nedåtpilen tills du hör "min aktivitet" och trycker på RETUR.

  Listan med skickade meddelanden öppnas i listvyn. Det senaste meddelandet är markerat och fokus flyttas till den konversation som innehåller meddelandet i innehålls fönstret. Skärm läsaren läser upp meddelandet.

 4. Om du vill gå tillbaka till listan min aktivitet trycker du på CTRL + SKIFT + F6 tills du hör "aktivitets-och meddelande lista" och trycker sedan på TABB-tangenten en gång.

 5. Tryck på nedåtpilen för att gå ned i meddelande listan. Tryck på RETUR för att gå till den konversation som innehåller det markerade meddelandet.

Svara på aviseringar

När du hör en intressant avisering kan du navigera till åtgärden och delta. Om till exempel en kollega har @mentioned dig kan du gå till meddelandet med @mention på fliken inlägg , se vad det handlar om och svara på meddelandet.

 1. Öppna aktivitets flödet genom att trycka på CTRL + SKIFT + 1. Du hör: "feed-menyn." Skärm läsaren meddelar: "feed är markerat". Fokus är på menyn List alternativ i listvyn.

 2. Tryck på CTRL + F6 tills du hör: "aktivitets-och meddelande lista".

 3. Om du vill gå till listan med aviseringar trycker du en gång på tabbtangenten.

 4. Tryck på upp- eller nedpil tills du hör den avisering du vill svara på och tryck sedan på Retur. Den relaterade konversationen visas på fliken inlägg .

 5. Om du vill svara på ett kanal meddelande trycker du på nedpilen tills du hör "svara, knapp", följt av meddelandets innehåll. Tryck på Retur.

 6. Skriv ditt meddelande. Tryck på RETUR för att skicka svaret.

Anpassa aviseringsinställningarna

Du kan finjustera vilken typ av aviseringar du får i aktivitetsfeeden, i din e-post och i banderollerna.

 1. I Microsoft Teams på Internet trycker du på CTRL + SKIFT + komma (,). Dialog rutan Inställningar öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "meddelanden, flik" och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "anpassat. Välj vad du får meddelande om och hur, "och tryck på TABB-tangenten.

 4. Expandera en nedrullningsbar meny genom att trycka på blank steg. Du bläddrar i listan genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj med Retur. Tryck på TABB för att gå vidare till nästa lista.

 5. För att stänga fliken meddelanden trycker du på ESC.

 6. Stäng dialog rutan Inställningar genom att trycka på ESC igen.

Obs!: Om du inte är inloggad i Microsoft Teams på Internet får du en e-postavisering om eventuella missade aktiviteter.

Se även

Använda en skärm läsare för att chatta i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×