Använda en skärmläsare för att infoga en bild i ett e-postmeddelande i E-post för Windows 10

Lägg till en bild i ett e-postmeddelande i E-post för Windows 10 så att meddelandet blir mer personligt, eller för att dela mer information än vad enbart ord kan förmedla.

Infoga en bild i ett e-postmeddelande

 1. Tryck på Alt-tangenten för att komma till menyfliksområdet när du redigerar ett e-postmeddelande.

 2. Tryck på högerpilen tills du kommer till fliken Infoga och gå till det nedre menyfliksområdet med hjälp av nedpilen.

 3. Tryck på Tabb för att gå till knappen Bilder.

 4. Tryck på Retur för att öppna Utforskaren och leta reda på bildfilen. Utforskaren öppnar automatiskt mappen Bilder på datorn och markören placeras i rutan Filnamn.

 5. Skriv filnamnet för bilden som du vill använda eller tryck på Skift+Tabb för att bläddra till den.

 6. Tryck på Retur för att infoga bilden i e-postmeddelandet.

 7. När du infogar en bild i ett meddelande lägger E-post för Windows 10 till fliken Bild i menyfliksområdet och placerar fokus där.

  Mer information om fliken Bild finns i Alternativ på fliken Bild. Mer information om att lägga till alternativtext i en bild finns i Lägga till alternativtext i en bild.

 8. Tryck på nedpilen för att gå till det nedre menyfliksområdet.

 9. Tryck på Tabb i det nedre menyfliksområdet för att flytta mellan knapparna och välja alternativ för att formatera bilden.

Alternativ på fliken Bild

I följande lista finns mer information om knapparna på fliken Bild.

 1. Knappen Rotera

  • Rotera 90 grader åt höger

  • Rotera 90 grader åt vänster

  • Vänd längs en lodrät axel

  • Vänd längs en vågrät axel

 2. Knappen Beskär

  • Bildplacering, för att ange specifika mått för bildens bredd och höjd.

  • Beskärningsposition, för att ange specifika mått för bildens bredd och höjd.

 3. Knappen Storlek

  • Ange bildens absoluta storlek genom att ange mått för höjd och bredd.

 4. Knappen Alternativtext

  • Ange rubrik och beskrivning för en version av bilden med alternativtext för personer som inte kan se bilden.

 5. Knappen Återställ storlek

  • Återställ bildens mått till ursprungstillståndet.

Lägga till alternativ text för en bild

 1. När du vill lägga till alternativtext i en bild i brödtexten i ett e-postmeddelande markerar du bilden genom att placera markören till vänster i bilden, håller ned Skift-tangenten och trycker på högerpilen.

  Du kan markera en infogad bild i E-post för Windows 10 på samma sätt som du markerar ett texttecken. När du markerar bilden lägger E-post till fliken Bild i menyfliksområdet.

 2. Tryck på Alt för att gå direkt till menyfliksområdet och tryck på Tabb för att gå till fliken Bild.

 3. Tryck på nedpilen för att gå till det nedre menyfliksområdet, tryck på Tabb för att gå till knappen Alternativtext och tryck sedan på Retur.

 4. Skriv en rubrik, tryck på Tabb och skriv sedan en beskrivning.

 5. Tryck på Esc när du vill stänga rutan Alternativtext. E-post sparar automatiskt alternativtexten som du skrev.

Mer information

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett e-postmeddelande i E-post för Windows 10

Använda en skärmläsare för att infoga en hyperlänk i ett e-postmeddelande i E-post för Windows 10

Använda en skärmläsare med E-post för Windows 10

Kortkommandon i e-post

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×