Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd PowerPoint med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till och läsa stödanteckningar i PowerPoint presentationen. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du använder stödanteckningar för att lägga till påminnelser eller stödpunkter för presentatören och använda kommentarer för att ge feedback på dina kollegors presentationer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till stödanteckningar

Lägg till stödanteckningar i presentationen för att berätta något för åhörarna som går utöver bildens innehåll. Du kan också använda stödanteckningarna som egna påminnelser om bildinnehållet.

 1. Visa fönstret Anteckningar genom att trycka på Alt+W, P, N i vyn Normal.

 2. På bilden där du vill lägga till anteckningar trycker du på F6 tills du hör: "Bildanteckningar".

 3. Skriv dina anteckningar.

 4. Tryck på F6 när du vill stänga fönstret Anteckningar.

Läsa stödanteckningar

Du kan höra om en bild har anteckningar och lyssna på anteckningarna.

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du hör "Miniatyrer".

 2. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör titeln eller numret på bilden och dess placering i bildlistan. Om det finns stödanteckningar på bilden hör du: ”Har anteckningar”.

 3. Om du vill visa fönstret Anteckningar trycker du på Alt + W, P, N.

 4. Tryck på F6 tills du hör "Bildanteckningar" och tryck sedan på SR-tangenten+R för att lyssna på anteckningen.

Lägg till en kommentar

Du kan lägga till kommentarer på bilderna om du till exempel går igenom någon annans arbete.

Om du vill kommentera ett visst textstycke eller ett objekt markerar du det först. Information om hur du markerar i PowerPoint kortkommandon finns i Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer.

 1. När du befinner dig på en bild i vyn Normal och hör ett textstycke eller objekt som du vill kommentera, trycker du på Alt+R, C. Fönstret Kommentarer öppnas.

 2. Skriv kommentaren och tryck på Retur för att spara den.

 3. Tryck på Esc när du vill lämna fönstret Kommentarer.

 4. Stäng fönstret Kommentarer genom att trycka på Alt+R, P, P.

Läs kommentarer

Du kan höra om en bild har kommentarer och lyssna på kommentarerna.

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du hör "Miniatyrer".

 2. Tryck på F6 och uppåt- eller nedåtpilen tills du hör titeln eller numret på bilden och dess placering i bildlistan. Om det finns kommentarer på bilden hör du: ”Har kommentarer”.

 3. Öppna fönstret Kommentarer genom att trycka på Alt+R, P, P. Du hör: "Kommentarer på bilden."

  Om fönstret Kommentarer redan är öppet trycker du på F6 eller Skift+F6 tills du hör: "Kommentarer på bilden."

 4. Tryck på SR-tangenten + Högerpil eller Vänsterpil för att gå igenom kommentarerna. Skärmläsaren läser kommentarerna när du kommer till dem.

 5. Stäng fönstret Kommentarer genom att trycka på Alt+R, P, P.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för macOS med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att lägga till och läsa stödanteckningar och kommentarer i presentationen.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Lägga till stödanteckningar

Lägg till stödanteckningar i presentationen för att berätta något för åhörarna som går utöver bildens innehåll. Du kan också använda stödanteckningarna som egna påminnelser om bildinnehållet. Ska du bara lägga till några korta kommentarer kan du lägga till stödanteckningar i normalvyn och tänker du skriva flera anteckningar per bild kan du göra det på anteckningssidan.

Lägga till stödanteckningar i normalvyn

 1. På bilden där du vill lägga till stödanteckningar trycker du på F6 tills du hör: " Anteckningsruta, layoutområde".

 2. Skriv dina stödanteckningar för bilden. När du är klar trycker du på F6 för att lämna anteckningsrutan.

Lägga till stödanteckningar på en anteckningssida

 1. I normalvyn för bilden där du vill lägga till stödanteckningar trycker du på Kommando+3. Du hör: "Anteckningssida, layoutområde".

 2. anteckningssidan trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Redigera texten, du är för närvarande i ett textområde." Skriv dina stödanteckningar.

 3. Gå till anteckningarna på en annan bild genom att trycka på Alt+Ctrl+Skift+uppil på anteckningssidan tills du hör "Anteckningsruta, layoutområde". Sedan trycker du på Alt+höger eller vänster piltangent.

 4. Du återgår till normalvyn genom att trycka på Kommando+1.

Läsa stödanteckningar

Du kan lyssna på anteckningarna i ditt headset och leverera dem muntligt till åhörarna eller låta VoiceOver läsa upp anteckningarna. Du kan lyssna på stödanteckningar i normalvyn eller på anteckningssidan när du skapar eller redigerar presentationen. När du håller ett bildspel kan du använda föredragshållarvyn.

Läsa stödanteckningar i normalvyn

 1. På bilden trycker du på F6 tills du hör: "Anteckningsruta, layoutområde".

 2. I anteckningsrutan trycker du på Ctrl+Kommando+höger piltangent. Du hör: "Redigera text, infogning i början av texten", följt av stödanteckningarna.

 3. Du lämnar anteckningsrutan genom att trycka på F6.

Läsa stödanteckningar på en anteckningssida

 1. På en bild trycker du på Kommando+3. Du hör: "Anteckningssida, layoutområde".

 2. anteckningssidan trycker du på Tabb tills du hör: "Redigera text" följt av anteckningstexten.

 3. Gå till anteckningarna på en annan bild genom att trycka på Alt+Ctrl+Skift+uppil på anteckningssidan tills du hör "Anteckningsruta, layoutområde". Sedan trycker du på Alt+höger eller vänster piltangent.

 4. Du återgår till normalvyn genom att trycka på Kommando+1.

Läsa stödanteckningar i föredragshållarvyn

 1. Du växlar till föredragshållarvyn för en bild genom att trycka på Alt+Retur i normalvyn. Du hör: "Föredragshållarvy".

 2. I föredragshållarvyn trycker du på vänster eller höger piltangent tills du hör: "Anteckningsruta, layoutområde".

 3. Om du vill läsa anteckningstexten trycker du på Ctrl+Alt+Skift+Nedpil i anteckningsrutan. Du hör: "I redigera text" följt av anteckningstexten>. Du slutar läsa genom att trycka på vänster- och högerpilen samtidigt.

Lägga till kommentarer

Du kan lägga till kommentarer på bilder om du till exempel samarbetar med andra på en presentation eller om du granskar någon annans arbete.

 1. Tryck på F6 på bilden där du vill lägga till kommentarer tills du hör namnet på den aktuella fliken i menyfliksområdet. Tryck på höger eller vänster piltangent tills du hör "Fliken Granska" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Tryck på Granska, vald, flik".

 2. På fliken Granska trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Knappen Ny kommentar". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Redigera texten, du är för närvarande i ett textområde." Fokus flyttas till kommentarfönstret i marginalen.

 3. Skriv din kommentar. När du är klar trycker du på F6 för att navigera från kommentarfönstret tills du hör det objekt eller element du vill markera.

Läs kommentarer

Du kan använda VoiceOver för att lyssna på andras kommentarer och kontrollera vem som har kommenterat presentationen och när.

 1. I normalvyn trycker du på F6 på en bild tills du hör namnet på den aktuella fliken i menyfliksområdet. Tryck på höger eller vänster piltangent tills du hör "Fliken Granska" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Fliken Granska".

 2. På fliken Granska trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Menyknappen Visa kommentarer".

 3. Expandera menylistan Visa kommentarer genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M.

 4. I menylistan trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör ”Bockmarkering, kommentarsfönstret” eller ”Kommentarsfönstret”. Om du hör ”Bockmarkering, kommentarsfönstret” trycker du på Esc och går vidare till nästa steg. Om du hör ”Kommentarsfönster” trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. I en bild trycker du på F6 tills du hör: "Fliken Kommentarer, du arbetar för närvarande på en flik i ett åtgärdsfönster".

 6. På fliken kommentarer trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Kommentarstråd". Fokus är nu på den första kommentaren i tråden. Tryck på Tabb-tangenten om du vill läsa kommentaren. VoiceOver meddelar när kommentaren lades till och vem som skrev den.

  Tryck på Alt+Ctrl+Skift+Uppil för att gå till nästa kommentarstråd. Du hör: "Slut på kommentarstråd". Tryck sedan på upp- eller nedpilen tills du hör nästa tråd.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för iOS, för att lägga till och läsa stödanteckningar i presentationen.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint finns i Pekguiden för PowerPoint för iPhone.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Läsa stödanteckningar

När du öppnar en presentation i PowerPoint öppnas den i vyn Normal, där VoiceOver kan läsa stödanteckningarna.

 1. Svep åt höger tills du når miniatyrfönstret för att ta reda på om en bild innehåller stödanteckningar. När du kommer till miniatyrfönstret och bilden innehåller stödanteckningar meddelar VoiceOver till exempel: ”Bild 1 av 8, <bildrubrik>, har anteckningar”.

 2. Öppna textfältet Anteckningar genom att svepa till vänster tills du hör: ”Knappen Anteckningar”. Dubbeltryck på skärmen.

 3. Textfältet Anteckningar öppnas. Om du vill läsa anteckningarna sveper du åt höger tills du hör: ”Bildanteckningar, textruta, <stödanteckningar för bilden>”.

 4. Stäng fältet Anteckningar genom att svepa till vänster tills du hör ”Knappen Stäng” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Lägga till stödanteckningar

Du kan använda stödanteckningarna som påminnelser om vad du ska säga när du presenterar bilderna.

 1. På bilden där du vill lägga till stödanteckningar sveper du åt höger tills du hör: ”Knappen Anteckningar.” Dubbeltryck sedan på skärmen. Textfältet Anteckningar öppnas.

  Obs!: Om du hör ”Anteckningar” i stället för ”Knappen Anteckningar” är textfältet Anteckningar redan öppet i PowerPoint.

 2. Gå till textfältet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Bildanteckningar, textruta, textfält”.

 3. Börja lägga till anteckningar genom att dubbeltrycka på skärmen och ange dina anteckningar med skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q”.

  Tips: Du kan också öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Stäng tangentbordet när du är klar genom att svepa åt höger tills du hör: ”Dölj tangentbordet”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att visa presentationen i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren för Android, för att lägga till och läsa stödanteckningar och kommentarer i en presentation. Med stödanteckningar kan du lägga till påminnelser eller stödpunkter för presentatören. Du kan ge feedback på dina kollegers presentationer med kommentarer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till stödanteckningar

Du kan använda stödanteckningarna som påminnelser om vad du ska säga när du presenterar bilderna.

 1. På bilden där du vill lägga till stödanteckningar sveper du åt vänster eller höger tills du hör: ”Knappen Anteckningar.” Dubbeltryck sedan på skärmen. Textfältet Anteckningar öppnas.

 2. Om du vill gå till textfältet sveper du åt höger tills du hör: ”Bildanteckningar”.

 3. Dubbeltryck på skärmen för att börja lägga till anteckningar.

 4. Skriv anteckningen med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. Om du vill stänga textfältet när du är klar sveper du nedåt-sedan-vänster.

Läsa stödanteckningar

TalkBack talar om om bilden innehåller anteckningar när du navigerar i listan med bilder i miniatyrvyn. Du hör bildens nummer och titel följt av ”har anteckningar”. Om du vill läsa anteckningarna måste du öppna bilden i redigeringsvyn. När du håller en presentation kan du använda föredragshållarvyn för att läsa dina anteckningar.

Läsa stödanteckningar i redigeringsvyn

 1. Öppna bilden med kommentarer i redigeringsvyn genom att dubbelklicka på skärmen när du befinner dig på bilden. Du hör: ”Knappen Redigera”.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör "knappen Anteckningar" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Textfältet Anteckningar öppnas. Om du vill läsa anteckningarna sveper du åt höger tills du hör: ”Bildanteckningar” följt av stödanteckningarna för bilden.

 5. Stäng fältet Anteckningar genom att svepa till vänster tills du hör ”Knappen Stäng” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Läsa stödanteckningar när du håller en presentation

 1. I miniatyrvyn eller redigeringsvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”knappen Presentera” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör bilden du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Om du vill läsa anteckningarna sveper du åt vänster tills du hör ”Bildanteckningar” följt av anteckningarna för bilden.

Lägga till kommentarer

Du kan lägga till kommentarer på bilder om du till exempel arbetar med andra på en presentation eller om du granskar någon annans arbete.

 1. På bilden där du vill lägga till kommentarer sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”knappen Ny kommentar” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Textfältet Kommentarer öppnas.

 2. Skriv anteckningen med hjälp av skärmtangentbordet.

 3. Om du vill stänga textfältet när du är klar sveper du nedåt-sedan-vänster.

Läsa kommentarer

När du navigerar i listan med bilder i vyn miniatyrbilden talar TalkBack om om bilden innehåller kommentarer. Du hör bildens nummer och titel följt av ”innehåller kommentarer”. Om du vill läsa kommentarerna måste du öppna bilden i redigeringsvyn.

 1. Öppna bilden med kommentarer i redigeringsvyn genom att dubbelklicka på skärmen när du befinner dig på bilden. Du hör: ”Knappen Redigera”.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn.

 3. Svep åt vänster tills du hör ”Avmarkerad, Fler alternativ, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör ”Flikmeny” följt av den markerade fliken.

 4. Öppna flikmenyn genom att dubbeltrycka på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Granska, flik” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”knappen Föregående” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret Kommentarer öppnas.

 7. Fortsätt att svepa åt höger för att läsa alla kommentarer i den markerade bilden.

 8. Stäng fönstret Kommentarer genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”knappen Stäng” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint Mobile skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att lägga till och läsa stödanteckningar i en presentation som påminnelser eller stödpunkter för presentatören. Du kan också läsa kommentarer som dina kollegor har gett om presentationen.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till stödanteckningar

Du kan använda stödanteckningarna som påminnelser om vad du ska säga när du presenterar bilderna.

 1. När du redigerar en bild i PowerPoint Mobile sveper du åt höger tills du hör "Anteckningar" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Fönstret Anteckningar öppnas.

 2. Gå till fönstret Anteckningar genom att svepa åt vänster tills du hör "Bildanteckningar" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 3. Skriv anteckningen med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Stäng fönstret Anteckningar när du är klar genom att svepa åt vänster tills du hör "Stäng" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Läsa stödanteckningar

Du kan lyssna på de anteckningar som har lagts till i en bild.

 1. När du redigerar en bild i PowerPoint Mobile sveper du åt höger tills du hör: "Anteckningar" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Fönstret Anteckningar öppnas.

 2. Gå till fönstret Anteckningar genom att svepa åt vänster tills du hör "Bildanteckningar" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 3. Om du vill läsa anteckningarna sveper du nedåt med tre fingrar.

 4. Stäng fönstret Anteckningar när du är klar genom att svepa åt vänster tills du hör "Stäng" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Läsa kommentarer

Du kan läsa kommentarer som andra har lämnat åt dig i presentationen. Om du vill lägga till kommentarer i presentationen växlar du till den fullständiga PowerPoint eller använder PowerPoint för webben.

 1. När du redigerar en bild sveper du åt höger tills du hör "Fler alternativ" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster tills du hör "Tabbväljare" följt av den markerade fliken, till exempel "Start".

 3. Öppna menyn flikar genom att dubbeltrycka på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Granska" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "Nästa" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt vänster för att läsa alla kommentarer i den markerade bilden en åt höger, med början från den senaste kommentaren.

 7. Stäng fönstret Kommentarer genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör "Stäng" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till och läsa stödanteckningar och kommentarer i en presentation. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du använder stödanteckningar, lägger till påminnelser eller stödpunkter för presentatören och använder kommentarer för att ge feedback på dina kollegors presentationer.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

I det här avsnittet

Lägga till stödanteckningar

Lägg till stödanteckningar i presentationen för att berätta något för åhörarna som går utöver bildens innehåll. Du kan också använda stödanteckningarna som egna påminnelser om bildinnehållet.

 1. Om du vill visa fönstret Anteckningar trycker du på Alt + Windows-tangenten, W, P, N i vyn Normal.

 2. På bilden där du vill lägga till anteckningar trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: "Bildanteckningar."

 3. Skriv dina anteckningar.

 4. Stäng fönstret Anteckningar genom att trycka på Ctrl+F6.

Läsa stödanteckningar

Du kan höra om en bild har anteckningar och lyssna på anteckningarna.

 1. I vyn Normal trycker du på Ctrl+F6 tills du hör numret på en bild och dess placering i bildlistan.

 2. Tryck på upp- eller nedpil för att bläddra igenom listan med bilder. Om det finns stödanteckningar på bilden hör du: ”Har anteckningar”.

 3. Om du vill visa fönstret Anteckningar trycker du på Alt + Windows-tangenten, W, P, N.

 4. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör "Bildanteckningar" och tryck sedan på SR-tangenten+R för att lyssna på anteckningen.

Lägga till kommentarer

Du kan lägga till kommentarer på bilderna om du till exempel går igenom någon annans arbete.

 1. När du är på en bild i vyn Normal och hör ett textstycke eller objekt som du vill kommentera trycker du på Alt + Windows-tangenten, R, C1. Fönstret Kommentarer öppnas. Du hör: "@mention starta en konversation".

 2. Skriv din kommentar. Du kan trycka på Retur för att påbörja en ny rad.

 3. Om du vill spara kommentaren trycker du på Tabb tills du hör "Publicera" och trycker sedan på Retur.

 4. Stäng fönstret Kommentarer genom att trycka på Ctrl+F6.

 5. Stäng fönstret Kommentarer genom att trycka på Alt + Windows-tangenten, R, P, P.

Läsa kommentarer

Du kan höra om en bild har kommentarer och lyssna på kommentarerna.

 1. I vyn Normal trycker du på Ctrl+F6 tills du hör numret på en bild och dess placering i bildlistan.

 2. Tryck på upp- eller nedpil för att bläddra igenom listan med bilder. Om det finns stödanteckningar på bilden hör du: "Har kommentarer."

 3. Öppna fönstret Kommentarer genom att trycka på Alt + Windows-tangenten, R, P, P. Du hör: "Fönstret Kommentarer."

  Om fönstret Kommentarer redan är öppet trycker du på Ctrl+F6 eller Ctrl+Skift+F6 tills du hör: "Fönstret Kommentarer."

 4. Tryck på Tabb tills du hör: "Kommentarskort." Använd uppåt- och nedåtpilarna för att flytta mellan kommentarskort och vänster- och högerpilarna för att gå igenom kommentarerna på varje kort. Skärmläsaren läser kommentarerna när du kommer till dem.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×