Använda en skärmläsare för att skapa en anpassad vy av ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Arbeta överallt från alla enheter med Microsoft 365

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta var som helst med de senaste funktionerna och uppdateringarna.

Uppgradera nu
Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd SharePoint i Microsoft 365 med tangent bordet och en skärm läsare för att skapa en anpassad vy av ett dokument bibliotek för att visa objekt på ett sätt som passar dig. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du lägger till och ordnar kolumner. Du får också lära dig att anpassa vyn genom att sortera, gruppera eller Filtrera objekt.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder SharePoint i Microsoft 365 rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom SharePoint i Microsoft 365 körs i webbläsaren skiljer sig tangent bords gen vägarna från dem i ett Skriv bords program. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte SharePoint i Microsoft 365.

I det här avsnittet

Lägga till en kolumn

 1. Gå till dokumentbiblioteket där du vill lägga till en kolumn.

 2. I listvyn trycker du på TABB tills du hör: "växla markeringen för alla objekt." Med JAWS hör du: "anger tabell".

 3. Tryck på högerpilen tills du hör "Lägg till kolumn" och tryck sedan på RETUR. Menyn Lägg till kolumn öppnas.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill använda och tryck sedan på RETUR. Dialog rutan skapa en kolumn öppnas med fokus på redigerings rutan kolumn namn .

 5. Ange ett namn för den nya kolumnen.

 6. Tryck på TABB tills du kommer till knappen Spara och tryck på RETUR. Kolumnen läggs in till höger om de befintliga kolumnerna.

Dölj kolumn

 1. Gå till det dokument bibliotek där du vill dölja en kolumn.

 2. I listvyn trycker du på TABB tills du hör: "växla markeringen för alla objekt." Med JAWS hör du: "anger tabell".

 3. Tryck på högerpilen tills du hör namnet på den kolumn som du vill dölja och tryck sedan på RETUR. Menyn kolumn öppnas.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "kolumn inställningar" och tryck sedan på högerpilen för att expandera menyobjektet.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Dölj den här kolumnen" och tryck sedan på RETUR.

Ordna kolumnerna i ett dokumentbibliotek

 1. Gå till dokument biblioteket som innehåller de kolumner som du vill ordna.

 2. I listvyn trycker du på TABB tills du hör: "växla markeringen för alla objekt." Med JAWS hör du: "anger tabell".

 3. Tryck på högerpilen tills du hör namnet på kolumnen som du vill flytta och tryck sedan på RETUR. Menyn kolumn öppnas.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "kolumn inställningar" och tryck sedan på högerpilen för att expandera menyobjektet.

 5. Om du vill flytta kolumnen trycker du på nedåtpilen tills du hör antingen "flytta vänster" eller "flytta åt höger" och trycker på RETUR. Kolumnen flyttas ett steg åt vänster eller höger.

  Upprepa stegen från 2 till 5 för varje kolumn som du vill flytta.

Sortera objekt i ett dokumentbibliotek

 1. Gå till dokument biblioteket som innehåller de kolumner som du vill sortera.

 2. I listvyn trycker du på TABB tills du hör: "växla markeringen för alla objekt." Med JAWS hör du: "anger tabell".

 3. Tryck på högerpilen tills du hör namnet på den kolumn som du vill sortera objekten efter och tryck på RETUR. Menyn kolumn öppnas.

 4. De tillgängliga sorterings alternativen beror på vilken typ av data som finns i kolumnen, till exempel A till ö, äldre till nyareeller mindre till större. Välj ett alternativ genom att trycka på uppåt-eller nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill ha och tryck sedan på RETUR.

  Ordningen på objekten i biblioteket ändras och fokus flyttas till det första biblioteks posten.

Filtrera objekt i ett dokumentbibliotek

 1. Gå till dokument biblioteket som innehåller de kolumner som du vill filtrera.

 2. I listvyn trycker du på TABB tills du hör: "växla markeringen för alla objekt." Med JAWS hör du: "anger tabell".

 3. Tryck på högerpilen tills du hör namnet på den kolumn som du vill filtrera objekten efter och tryck på RETUR. Menyn kolumn öppnas.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Filtrera efter" och tryck sedan på RETUR. Dialog rutan Filtrera efter öppnas.

 5. Tryck på TABB-tangenten en gång för att flytta fokus till listan över tillgängliga filter värden. Tillgängliga värden beror på vilka data som finns i kolumnen. Om du till exempel filtrerar efter kolumnen ändrad kan du välja datum.

 6. Tryck på nedåtpilen tills du hör det filtrerings värde du vill använda och tryck sedan på blank steg för att markera det. Du kan välja flera värden.

 7. Om du vill tillämpa dina val trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Använd" och trycker sedan på RETUR. Bara objekt som överensstämmer med värdet du valt visas i listan.

Obs!: Om du vill ta bort ett filter flyttar du till kolumnen med filtret, öppnar kolumn menyn, trycker på nedpilen tills du hör "Filtrera efter" och trycker sedan på RETUR. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Radera alla" och tryck sedan på RETUR. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör "Använd" och tryck sedan på RETUR.

Gruppera objekt i ett dokumentbibliotek

 1. Gå till dokument biblioteket som innehåller de kolumner som du vill gruppera.

 2. I listvyn trycker du på TABB tills du hör: "växla markeringen för alla objekt." Med JAWS hör du: "anger tabell".

 3. Tryck på högerpilen tills du hör namnet på kolumnen som du vill gruppera objekten efter och tryck på RETUR. Menyn kolumn öppnas.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Gruppera efter", följt av namnet på kolumnen och tryck på RETUR.

  Dokumenten i biblioteket grupperas efter värdet du valde. Objekten i kolumnen Ändringsdatum grupperas exempelvis efter det datum då de ändrades.

Ta bort ett objekt i ett dokumentbibliotek

 1. Gå till dokumentbiblioteket som har objektet du vill ta bort.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör det första eller markerade objektet i listan med filer och mappar.

 3. Tryck på upp-och nedpilarna tills du hör det objekt du vill ta bort.

 4. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10.

 5. I snabb menyn trycker du på nedåtpilen tills du hör "ta bort" och trycker sedan på RETUR. Dialog rutan ta bort öppnas med fokus på knappen Avbryt .

 6. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "knappen Ta bort" och tryck sedan på RETUR. Objektet flyttas till pappers korgen och fokus återgår till biblioteks listan.

Namnge och spara en anpassad vy i ett dokumentbibliotek

När du är nöjd med den anpassade vyn kan du bara ge vyn ett namn och spara den. Den anpassade vyn läggs till i listan med vyer.

Om du vill ange att vyn innehåller osparade ändringar, längst upp till höger på dokument biblioteks sidan, visas en asterisk bredvid vyns namn. Om du till exempel har gjort ändringar i vyn alla dokument meddelar skärm läsaren att den är "alla dokument, asterisk".

 1. Tryck på TABB-tangenten tills du hör: "kommando fältet."

 2. Tryck på vänster eller höger piltangent tills du hör "vyn alla dokument" och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Spara vy som" och tryck sedan på RETUR. Dialogrutan Spara som öppnas med fokus i redigeringsrutan Spara aktuell vy eller skriv ett nytt namn.

 4. Skriv ett nytt namn för vyn.

 5. Spara ändringarna genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "Spara, knapp" och tryck sedan på RETUR.

  Den anpassade vyn läggs till på Visa-menyn i dokument biblioteket och asterisken bredvid vyns namn tas bort.

Ställa in standardvyn för ett dokumentbibliotek

För att ställa in standardvyn för ett dokumentbibliotek måste du ha behörigheten biblioteksägare eller administratör för biblioteket. Mer information finns i Inställningar för vyer.

Ta bort en anpassad vy av ett dokumentbibliotek

För att ta bort en anpassad vy av ett dokumentbibliotek måste du ha behörigheten biblioteksägare eller administratör för biblioteket. Stegen för att ta bort en anpassad vy av ett dokumentbibliotek beskrivs i Ta bort en vy.

Se även

Använda en skärmläsare för att redigera en anpassad vy av ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Använda en skärmläsare för att välja vilka kolumner som ska visas i ett dokumentbibliotek i SharePoint Online

Kortkommandon i SharePoint Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med SharePoint Online

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i SharePoint Online

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×