Använda en skärmläsare för att skapa ett formulär i Access-databaser för skrivbordet

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Access med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa ett formulär i en Access skrivbordsdatabas. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa ett formulär med Formulärguiden

Du kan enkelt skapa formulär med Formulärguiden.

 1. Öppna tabellen som du vill lägga till formuläret för.

 2. Öppna Formulärguiden genom att trycka på Alt+C, F, Z. Du hör: "Formulärguiden, fönster. Rad 1" följt av namnet på den första raden i tabellen Tillgängliga fält.

 3. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör namnet på det första fältet du vill lägga till i formuläret.

 4. Tryck på Tabb två gånger och tryck sedan på Retur för att lägga till fältet i tabellen Markerade fält.

 5. Upprepa steg 3–4 om du vill lägga till fler fält i formuläret.

 6. Tryck på F6 tills du hör "Knappen Nästa" och tryck på Retur.

 7. På följande skärm väljer du layouten för formuläret med uppåt- och nedåtpilarna.

 8. Tryck på F6 tills du hör "Bakåt-knappen" och tryck sedan på Tabb tills du hör "Knappen Nästa" och tryck på Retur.

 9. På följande skärm kan du ange ett namn för formuläret. Tryck på Tabb en gång. Du hör standardnamnet för det skapade formuläret, som är identiskt med namnet på tabellen. Ange ett nytt namn på formuläret.

 10. Tryck på F6 tills du hör "Bakåt-knappen" och tryck sedan på Tabb tills du hör "Knappen Slutför" och tryck på Retur.

Så här skapar du ett formulär med flera objekt:

Med formulär med flera objekt kan du visa information från mer än en post i taget, ordnad i rader och kolumner.

 1. Öppna tabellen som du vill lägga till formuläret för.

 2. Om du vill använda verktyget Flera objekt trycker du på Alt +C, F, M, U. Access skapar formuläret och visar det i layoutvyn. I layoutvyn kan du göra designändringar av formuläret medan data visas. Fokus flyttas till det första fältet på den första raden i tabellen.

 3. Nu kan du redigera formuläret:

  • Om du vill ändra vyn för formuläret trycker du på F6 tills du hör: "Statusfält". Tryck på högerpilen tills du hittar den du vill använda och tryck sedan på Retur.

  • Tryck på Ctrl+Plustecken (+) för att lägga till en ny post. Tryck på Tabb för att flytta mellan de olika fälten.

Skapa ett delat formulär

I ett delat formulär får du två vyer av data på samma gång – en formulärvy och en databladsvy. De här två vyerna är kopplade till samma datakälla och är alltid synkroniserade med varandra. Om du markera ett fält i en del av formuläret markeras samma fält i en annan del av formuläret. Du kan lägga till, redigera eller ta bort data från någon av delarna (så länge postkällan kan uppdateras och du inte har konfigurerat formuläret att förhindra dessa åtgärder).

 1. Öppna tabellen som du vill lägga till formuläret för.

 2. Om du vill använda verktyget delat formulär trycker du på Alt + C, F, M, P. Access skapar formuläret och visar formulärvyn i den övre delen av skärmen och databladsvyn nedanför den.

 3. Nu kan du redigera formuläret:

  • Växla mellan formulärvyn ochdatabladsvyn genom att trycka på F6 eller Skift+F6.

  • Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att flytta mellan fält i formulärvyn.

  • Använd piltangenterna för att flytta mellan rader och kolumner i databladsvyn.

Lägga till en indatamask i en kontroll

Du kan konfigurera en indatamask för att se till att endast korrekt formaterade data accepteras i formuläret. Mer information om indatamasker finns i Styra datainmatningsformat med indatamasker.

 1. När du visar ett formulär trycker du på F6 tills du hör "Statusfält". Tryck sedan på högerpilen tills du hör "Designvy" och tryck på Retur.

 2. Navigera till kontrollen i formuläret där du vill lägga till indatamasken.

 3. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10, tryck på nedåtpilen tills du hör "Egenskaper" och tryck sedan på Retur för att öppna fönstret Egenskapssida.

 4. Tryck på F6 för att flytta fokus till fönstret Egenskapssida och tryck sedan på Skift+Tabb för att gå till flikfältet högst upp i fönstret.

 5. Tryck på högerpilen tills du hör "Alla, flikobjekt" och tryck sedan på Tabb för att gå ut ur flikfältet.

 6. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Rad 57".

 7. Ange den indatamask du vill använda. Mer information om indatamaskformat finns i Om indatamasker.

Se även

Använda en skärmläsare för att starta Access

Använda en skärmläsare för att skapa tabeller i Access-skrivbordsdatabaser

Använda en skärmläsare för att skapa en fråga i Access-databaser för skrivbordet

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×