Använda en skärmläsare för att skapa och markera ett diagram i Excel

Använda en skärmläsare för att skapa och markera ett diagram i Excel

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Excel med tangent bordet och en skärm läsare för att skapa diagram i ett kalkyl blad och för att välja ett diagram så att du kan arbeta med det. Vi har testat det med skärm läsaren, JAWS och NVDA, men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. När du skapar ett diagram kan du välja diagram typ, format, orientering och mer. Om du vill göra ändringar i ett befintligt diagram (till exempel om du vill ändra layouten eller lägga till en rubrik, data etiketter eller alternativ text) markerar du först den.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa ett enkelt diagram

 1. Markera de data du vill inkludera i diagrammet. Välj t.ex. om du vill skapa ett diagram av utgifter efter kategori i kalkylbladet för din månatliga budget genom att välja kolumnen Kategori och kolumnen Faktisk kostnad.

  Tips: Namnge ett dataområde om du vill kunna markera det snabbt. Skärmläsare läser namnet på dataområdet, vilket gör det lättare att välja information. I kalkylbladet för din månatliga budget t.ex. kan du välja kolumnen Kategori och kolumnen Faktisk kostnad och sedan namnge området FaktiskKostnadPerKategori. Se använda en skärm läsare för att namnge en cell eller ett data område i Excel.

 2. Öppna fliken Infoga genom att trycka på Alt+N.

 3. Välj en diagramtyp:

  • Om du vill skapa ett stapeldiagram eller ett liggande stapeldiagram (om du vill jämföra värden i några få kategorier) trycker du på C. Välj typ av stapeldiagram eller liggande stapeldiagram genom att använda ned- och högerpiltangenterna och tryck sedan på Retur.

   Tips: Du kan snabbt infoga ett enkelt liggande stapeldiagram i ett kalkylblad. Markera de data du vill inkludera i diagrammet och tryck på Alt+F1. Diagrammet läggs till i kalkylbladet och visas i markeringsfönstret.

  • Om du vill skapa ett cirkel- eller ringdiagram diagram (om du vill visa en andel av helheten när totalsumman är lika med 100 %) trycker du på Q. Om du vill välja typ av cirkel- eller ringdiagram (om du vill visa en andel av helheten när totalsumman är lika med 100 %) trycker du på Q. Välj typ av cirkel- eller ringdiagram genom att använda ned- och högerpiltangenterna och tryck sedan på Retur.

  • Om du vill skapa ett linje- eller ytdiagram (om du vill visa trender över tid eller per kategori) trycker du på N. Välj typ av linje- eller ytdiagram genom att använda ned- och högerpiltangenterna och tryck sedan på Retur.

  • Om du vill granska en uppsättning rekommenderade diagram för dina data trycker du på R. Fönstret Infoga diagram öppnas med ett diagram som har anpassats för att framhäva dina data och fokus på knappen OK. Tryck på Retur för att markera den rekommenderade diagramtypen. Trycka på Esc för att avsluta fönstret Infoga diagram. De rekommenderade diagrammen anpassas efter dina data. I exemplet med den månatliga budgeten t.ex. kan ett grupperat liggande stapeldiagram komma att rekommenderas om kolumnen Kategori innehåller långa textsträngar.

  Diagrammet läggs till i kalkylbladet.

Markera ett diagram så att du kan arbeta med det

Om du vill arbeta med ett diagram i Excel (t.ex. lägga till dataetiketter eller göra ändringar i layouten) måste du först markera det.

Tips: Flytta snabbt fokus till den första flytande formen, t.ex. ett diagram eller en textruta, genom att trycka på Ctrl + Alt + 5. Tryck på TABB-tangenten för att bläddra bland de flytande formerna. Tryck på ESC för att återgå till normal navigering.

Ett enkelt sätt att markera ett diagram är att använda markeringsfönstret.

 1. Öppna markeringsfönstret genom att göra något av följande:

  • Tryck på Alt+P, A+P. Markeringsfönstret öppnas med fokus på knappen Visa alla.

  • Tryck på Alt+Q. Fokus flyttas till redigerings rutan för att berätta . När du hör "berätta, redigera, skriv och text" väljer du markerings fönstret och trycker på RETUR. Fokus flyttas till markerings fönstretoch trycker sedan på RETUR. Fokus flyttas till markerings fönstret.

 2. Använd nedpilen för att bläddra bland objekten i markerings fönstret.

 3. Tryck på Retur när du hör namnet på det diagram du vill använda. Det markerar diagrammet så att du kan arbeta med det.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till en rubrik, dataetiketter och en förklaring i ett diagram i Excel

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel

Kortkommandon i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Använd Excel för Mac med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i macOS, för att skapa diagram i ett kalkyl blad och för att välja ett diagram så att du kan arbeta med det.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Skapa ett enkelt diagram

 1. Markera de data du vill inkludera i diagrammet. Du kan markera celler genom att hålla ned Skift och använda piltangenterna för att expandera det markerade cellområdet. VoiceOver läser upp de markerade cellerna efter varje tangenttryckning. Fler kortkommandon för att markera data finns i Markera celler, kolumner eller rader.

 2. Tryck på F6 tills du hör namnet på den aktuella fliken på menyfliksområdet, till exempel ”Start, markerad, flik”. Tryck på höger eller vänster piltangent tills du hör ”Infoga, flik” och tryck sedan på blanksteg för att öppna fliken.

 3. Gör något av följande om du vill välja en diagramtyp:

  • Skapa ett stående stapeldiagram eller ett liggande stapeldiagram (för att jämföra värden i några kategorier) genom att trycka på Tabb upprepade gånger tills du kör ”Stapeldiagram, menyknapp” och trycka på Ctrl+Alt+blanksteg. Om du vill välja typen Stapel (stående) eller Stapel (liggande) använder du piltangenterna för att hitta det alternativ du vill ha, till exempel ”Grupperad liggande stapel, knapp” och trycker sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

  • Skapa ett cirkeldiagram eller ringdiagram (för att visa en del av en helhet när totalsumman är lika med 100 %) genom att trycka på Tabb upprepade gånger tills du hör ”Cirkel, menyknapp” och trycka på Ctrl+Alt+blanksteg. Om du vill välja typen Cirkel eller Ring använder du piltangenterna för att hitta det alternativ du vill ha, till exempel ”3D-cirkel, knapp” och trycker sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

  • Om du vill skapa ett linje- eller ytdiagram (för att visa trender över tid eller kategorier) trycker du på Tabb upprepade gånger tills du hör ”Linje, menyknapp” och trycker på Ctrl+Alt+blanksteg. Om du vill välja typen Linjediagram eller Ytdiagram använder du piltangenterna för att hitta det alternativ du vill ha, till exempel ”Linje, knapp” och trycker sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

  • Om du vill granska en uppsättning rekommenderade diagram för dina data trycker du på Tabb upprepade gånger tills du hör ”Rekommenderade diagram, menyknapp” och trycker på Ctrl+Alt+blanksteg. Excel ger dig flera diagramtyper anpassade efter dina data. Du kan välja en rekommenderad diagramtyp genom att trycka på nedåtpilen tills du hittar den typ du vill ha och trycker sedan på Ctrl+Alt+blanksteg. VoiceOver beskriver varje kommandoalternativ när du hamnar på det.

  Diagrammet läggs till i kalkylbladet.

Markera ett diagram så att du kan arbeta med det

Om du vill arbeta med ett diagram i Excel (t.ex. lägga till dataetiketter eller göra ändringar i layouten) måste du först markera det. Ett enkelt sätt att markera ett diagram är att använda markeringsfönstret.

 1. Tryck på F6 tills du hör namnet på den aktuella fliken på menyfliksområdet, till exempel ”Start, markerad, flik”.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Berätta vad du vill göra, knapp” och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. Skriv markeringsfönster och tryck på nedåtpilen för att gå till listan med Berätta-resultat. Du hör: ”Markeringsfönster”. Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg för att öppna markeringsfönstret.

 4. Om du vill bläddra bland objekten i markeringsfönstret trycker du på F6 tills du hör ”Markeringsfönster, flik” och trycker sedan på Tabb tills du hör namnet på det diagram du vill använda. Det är nu markerat och du kan arbeta med det.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till en rubrik, dataetiketter och en förklaring i ett diagram i Excel

Kortkommandon i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×