Använda en skärmläsare för att skapa tabeller i Access-skrivbordsdatabaser

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Access med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till tabeller i en Access skrivbordsdatabas. Vi har testat det med Skärmläsaren och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig hur du sparar, byter namn på och tar bort tabeller.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Tabeller i Access

Tabellerna utgör en väsentlig del av databaserna, eftersom det är där som all information (alla data) samlas. En databas för ett företag kan till exempel ha en kontakttabell där namnen på leverantörer, e-postadresser och telefonnummer lagras. Innan du skapar tabeller bör du tänka igenom dina behov och bestämma vilka tabeller som du kanske behöver. Om du behöver hjälp med att planera och utforma en databas kan du läsa Grundläggande databasdesign.

En relationsdatabas, som Access, har vanligtvis flera logiskt kopplade tabeller. I en välutformad databas lagrar varje tabell data om ett visst ämne, till exempel anställda eller produkter. En tabell innehåller poster (rader), fält (kolumner) och fältvärden (celler) för varje post.

 • En post (rad) innehåller specifika data, till exempel information om en viss anställd eller en produkt.

 • Ett fält (kolumn) innehåller data om en aspekt av tabellens ämne, till exempel förnamn, e-postadress eller pris.

 • Ett fältvärde (cell) för en post innehåller olika typer av data, till exempel text, tal, datum och hyperlänkar.

Även om varje tabell lagrar data om ett visst ämne, lagrar tabeller i en relationsdatabas som Access, data om relaterade ämnen. En databas kan till exempel innehålla följande:

 • En tabell för Kunder med företagets kunder och deras adresser

 • En produkttabell med de produkter som säljs, inklusive priser och bilder för varje artikel

 • Tabellen Order som håller ordning på kundorder

Du kopplar data som lagras i olika tabeller genom att skapa relationer. En relation är ett logiskt samband mellan två tabeller som har ett gemensamt fält. Information om hur du skapar relationer mellan tabeller i Access skrivbordsdatabas finns i Skapa, redigera eller ta bort en relation.

Lägg till en tabell

 1. Öppna en ny eller befintlig databas.

 2. Om du vill skapa en tabell trycker du på Alt+C, T, N för att välja Tabellmenyfliken Skapa. En ny tabell läggs till och du hör: "Tabell N". Fokus är på det andra fältvärdet för den första posten. (Standardnamnet på det första fältet är ID.)

 3. Ange dina data i tabellen. Du kan också klistra in data från en annan källa, till exempel en Excel arbetsbok. Mer information finns i Kopiera och klistra in med urklipp i Office.

  När du anger ett fältvärde i det nya fältet och flyttar till nästa fältvärde med piltangenterna Access automatiskt namnet på fältet FältN.

Byta namn på en fältrubrik

Du kan byta namn på en fältrubrik (kolumn) i tabellen.

 1. Markera fältet genom att placera fokus i fältet i valfri post och trycka på Ctrl+Blanksteg. Kolumnen är markerad.

 2. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift + F10.

 3. Välj Byt namn på fältgenom att trycka på N. Fokus flyttas till fältrubriken och du hör "Lämnar menyerna, datablad, rad N," namnet på fältet och "typ och text". Ange ett nytt namn på fältet.

Tips: Meningsfulla rubriknamn, t.ex. Produktnamn eller Pris, hjälper dig att veta vad varje fält innehåller utan att se dess innehåll.

Infoga ett fält

Du kan infoga ett fält (kolumn) till vänster om ett befintligt fält i tabellen.

 1. För att välja det fält du vill infoga till vänster om, på valfri rad, placera fokus i fältet och tryck på Ctrl+Blanksteg. Kolumnen är markerad.

 2. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift + F10.

 3. Välj Infoga fält genom atttrycka på F fyra gånger och sedan på Retur. Fokus flyttas till den första posten i det nya fältet.

Lägga till ett fält

Du kan skapa ett nytt fält (kolumn) till höger i tabellen.

 1. Flytta till den post som du vill lägga till ett nytt fält runt.

  • Tryck på Ctrl + Home för att gå till den första posten i tabellen.

  • Tryck på Ctrl + End om du vill flytta till den sista posten i det sista fältet i tabellen.

 2. Om du vill skapa ett nytt fält till höger i tabellen trycker du på högerpilen tills du hör radnumret och "Kolumn, klicka för att lägga till".

 3. Ange fältvärdet för den aktuella posten. När du går till en annan cell läggs det nya fältet till med standardnamnet FältN.

 4. Tryck på Ctrl + uppil för att gå till den första posten i det nya fältet.

Spara en tabell

När du har skapat en ny tabell eller modifierat en befintlig tabell, sparar du ditt arbete.

 1. Spara en tabell genom att trycka på Ctrl+S eller Alt+F, S.

  När du sparar en tabell för första gången öppnas dialogrutan Spara som och du hör "Spara som" och standardnamnet på tabellen.

  Meddelanden: 

  • Om du försöker stänga en tabell utan att spara ändringarna visas en bekräftelsedialogruta. Om du vill spara tabellen innan du stänger den trycker du på Alt+Y. Tryck på Alt + N om du vill ignorera ändringarna.

  • När du sparar ändringar i en befintlig tabell får tabellen namnet som du tidigare gett den. Om du vill byta namn på tabellen när du sparar den trycker du på F12. Dialogrutan Spara som öppnas och du kan ange ett nytt namn.

 2. Skriv ett namn för tabellen och tryck på Retur.

  När du sparar en tabell för första gången bör du ge den ett namn som beskriver de data som den innehåller, till exempel Kunder,Reservdelslagereller Produkter.

  Tips: Bestäm dig för en namngivningskonvention för objekt i databasen och använd den konsekvent.

Byta namn på en tabell

Obs!: Det går inte att byta namn på en tabell när den är öppen. Tryck på Ctrl+W för att stänga den aktiva tabellen. Fokus flyttas till nästa öppna tabell. Om inga öppna tabeller finns kvar flyttas fokus till navigeringsfönstret.

 1. I navigeringsfönstret trycker du på Tabb tills du hör "Tabeller" och trycker sedan på nedåtpilen tills du hör den tabell du vill använda.

 2. Öppna snabbmenyn för tabellen genom att trycka på Skift+F10.

 3. Om du vill välja Byt namn på snabbmenyn trycker du två gånger på M och sedan på Retur. Du hör: "Byt namn."

 4. Skriv det nya namnet och tryck på Retur.

Ta bort en tabell

 1. Stäng alla tabeller i databladsvyn. Fokus flyttas till fönstret Navigering.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör tabellen du vill ta bort.

 3. Tryck på Delete. Ett fönster öppnas där du uppmanas att bekräfta borttagningen. Fokus är på knappen Ja.

 4. Ta bort tabellen genom att trycka på Retur.

Obs!: Växla till databladsvyn från designvyn genom att trycka på Alt +H, W och sedan H. Växla till designvyn fråndatabladsvyn genom att trycka på Alt+H, W och sedan D.

Se även

Använda en skärmläsare för att starta Access

Använda en skärmläsare för att lägga till eller ta bort en kolumn i Access-databaser för skrivbordet

Använda en skärmläsare för att hämta data från Excel till Access-databaser för skrivbordet

Använda en skärmläsare för att exportera en Access-tabell till en textfil

Använda en skärmläsare för att exportera en Access-tabell till en Excel-arbetsbok

Kortkommandon i Access

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Access

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×