Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd OneNote med tangentbordet och en skärmläsare för att utforska och navigera i olika vyer och flytta mellan dem. Vi har testat det med Skärmläsaren, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Tryck på F6 (framåt) eller Skift+F6 (bakåt) för att växla mellan huvudvyelementen i följande ordning:

 • Huvudinnehållsområdet, som visar innehållet på den aktuella sidan.

 • Knappen visa helsida. Mer information finns i Helsida.

 • Raden med menyflikar, som innehåller flikar som Arkiv, Start,Infoga,Rita,Historik,Granska och Visa samt feedbackknappen. Menyfliksområdet som innehåller de alternativ som är specifika för den markerade fliken visas direkt under raden med menyflikar.

 • Avsnittsflikssamlingen, som innehåller alla avsnitt i den aktuella anteckningsboken, samt knappen för att växla till andra anteckningsböcker.

 • Samlingen med sidflikar, som innehåller alla sidor i det aktuella avsnittet.

 • Sökrutan som du kan använda med följande omfattningsalternativ:

  • Aktuell sida

  • Aktuellt avsnitt

  • Aktuell avsnittsgrupp

  • Aktuell anteckningsbok

  • Alla anteckningsböcker

Tryck på Alt för att gå till flikarna i menyfliksområdet. Du hör "Menyflikar", följt av namnet på den markerade fliken. För att flytta mellan flikarna i menyfliksområdet använder du vänster eller höger piltangent.

Tryck på Retur för att navigera från flikarna i menyfliksområdet till menyfliksområdet. Du hör namnet på det första alternativet i menyfliksområdet. Om du vill navigera mellan alternativen i menyfliksområdet trycker du på Tabb (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt) tills du hör det alternativ du vill använda och trycker på Retur för att markera det.

Du kan också använda kortkommandon för att välja alternativ direkt.

Navigera mellan vyer

Förutom huvudvyn har OneNote följande vanliga vyer.

Arkiv-menyn

Arkiv-menyn kan du komma åt kommandon som Nytt ,Öppna,Dela,Exporteraoch Skicka eller komma åt Office kontoinformation.

 1. Tryck på Alt+F för att öppna menyn Arkiv.

 2. Om du vill flytta mellan menyflikarna trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör den du vill använda och trycker sedan på Tabb för att välja den. Använd Tabb och piltangenterna för att navigera på fliken och tryck på Retur för att göra ett val.

 3. Om du vill stänga menyn Arkiv och återgå till huvudvyn trycker du på Esc.

Fönstret Alternativ

I fönstret OneNote du komma åt inställningar som anpassning, inställningar för korrekturläsning och språkinställningar.

 1. Tryck på Alt + F, T för att öppna fönstret Alternativ.

 2. Om du vill flytta mellan alternativkategorierna trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör den du vill använda och trycker sedan på Tabb för att välja den. Tryck på Tabb (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt) för att flytta mellan de olika alternativen i en kategori och tryck på blanksteg för att växla det markerade alternativet.

 3. Tryck på Retur för att stänga fönstret Alternativ och återgå till huvudvyn.

Helsidesvy

När du använder helsidesvyn döljs alla huvudvyelement utom huvudinnehållsområdet och knappen för att växla vy. Det här gör det enklare för dig och skärmläsaren att navigera på en sida.

Om du vill växla till helsidesvyn trycker du på F6 tills du hör "Navigeringskontroller, helsida" och trycker på Retur. Om du vill återgå till normalvyn trycker du på F6 tills du hör "Navigeringskontroller, normalvy" och trycker på Retur.

Utforska en anteckningsbok

Varje OneNote är indelad i avsnitt, som är ytterligare indelade i sidor. Varje sida innehåller en eller flera anteckningsbehållare samt rubrik och datum på sidan. Skärmläsare kallar anteckningsblock för anteckningsblock.

Använd piltangenterna för att flytta i huvudinnehållsområdet.

Om du vill gå till en annan sida i det aktuella avsnittet trycker du på F6 tills du hör "Sidflikssamling". Tryck på uppåt- och nedåtpilarna för att hitta den sida du vill använda och tryck på blanksteg. Den valda sidan öppnas i huvudinnehållsområdet och fokus flyttas dit.

Om du vill gå till ett annat avsnitt i den aktuella anteckningsboken trycker du på F6 tills du hör "Avsnittsflikssamling". Tryck på vänster- och högerpilen för att hitta det avsnitt du vill använda och tryck på blanksteg. Det markerade avsnittet öppnas i huvudinnehållsområdet med den senaste sidan du besökte och fokus flyttas dit.

Om du vill växla till en annan anteckningsbok trycker du på F6 tills du hör "Avsnittsflikssamling". Tryck på vänster piltangent tills du hör "Klicka för att visa andra anteckningsböcker", följt av namnet på den aktuella anteckningsboken och tryck på blanksteg för att öppna menyn. Tryck sedan på uppåt- och nedåtpilarna för att hitta den anteckningsbok du vill ha och tryck på blanksteg. Den valda anteckningsboken öppnas i huvudinnehållsområdet med den senaste sidan du besökte och fokus flyttas dit.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig hur du kan göra dina OneNote-anteckningsböcker tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Använd OneNote för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att utforska och navigera i olika vyer och flytta mellan dem.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Tryck på F6 (framåt) eller Skift+F6 (bakåt) för att växla mellan huvudvyelementen i följande ordning:

 • Huvudinnehållsområdet eller arbetsytan, som visar innehållet på den aktuella sidan.

 • Verktygsfältet Snabbåtkomst, som innehåller knappar som Ångra, Gör om, Meddelandecenter och Hjälp till att förbättra Office.

 • Raden med menyflikar, som innehåller flikar som Start,Infoga,Ritaoch Visa,samt knapparna Dela och Växla helskärmsläge. Menyfliksområdet som innehåller de alternativ som är specifika för den markerade fliken visas direkt under raden med menyflikar.

 • Lista över avsnitt, som innehåller alla avsnitt i den aktuella anteckningsboken.

Navigera i flikarna i menyfliksområdet genom att trycka på F6 tills du hör namnet på den markerade fliken. Om du vill flytta mellan flikarna i menyfliksområdet trycker du på Tabb (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt).

Navigera från flikarna i menyfliksområdet till menyfliksområdet genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg och sedan trycka på Tabb tills du hör det första alternativet i menyfliksområdet (det kommer när du hör: "Växla helskärmsläge"). Om du vill navigera mellan alternativen i menyfliksområdet trycker du på Tabb (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt) tills du hör det alternativ du vill använda och markerar det genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Om alternativet öppnar en ny meny använder du tabbtangenten och piltangenterna för att navigera i den och trycker på Retur för att göra ett val.

Du kan också använda kortkommandon för att välja alternativ direkt.

Navigera mellan vyer

Förutom huvudvyn har OneNote för Mac följande vanliga vyer.

Arkiv-menyn

Arkiv-menyn kan du komma åt kommandon som Nytt,Öppna,Synkronisera,Delaoch Skriv ut.

 1. Tryck på Fn + Ctrl + F2, F och tryck på Ctrl + Alt + blanksteg för att öppna menyn Arkiv.

 2. Om du vill flytta mellan menyflikarna trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör den du vill använda och trycker sedan på Tabb för att markera den. Använd Tabb och piltangenterna för att navigera på fliken och tryck på Retur för att göra ett val.

 3. Om du vill stänga menyn Arkiv och återgå till huvudvyn trycker du på Esc.

Dialogrutan Inställningar

I dialogrutan OneNoteInställningar kan du komma åt inställningar som stavning, navigering och sekretessinställningar.

 1. Tryck på Kommando + kommatecken (,) för att öppna dialogrutan Inställningar.

 2. Om du vill flytta mellan alternativkategorierna trycker du på Tabb (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt) tills du hör den du vill använda och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att välja den. Tryck på Tabb (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt) för att flytta mellan de olika alternativen i en kategori och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att växla det markerade alternativet.

 3. Stäng dialogrutan Inställningar och återgå till huvudvyn genom att trycka på Esc.

Helskärmsläge

När du använder helskärmsläget döljs de flesta huvudvyelementen. Det här gör det enklare för dig och skärmläsaren att navigera på en sida.

 1. Tryck på F6 tills du hör namnet på den markerade fliken, tryck på Tabb tills du hör "Växla helskärmsläge, knapp" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

  Nu använder du helskärmsläge.

 2. Upprepa steg 1 om du vill avsluta helskärmsläget.

Utforska en anteckningsbok

Varje OneNote är indelad i avsnitt, som är ytterligare indelade i sidor. Varje sida innehåller en eller flera anteckningsbehållare samt rubrik och datum på sidan. Skärmläsare kallar anteckningsblock för anteckningsblock.

Använd piltangenterna för att flytta i huvudinnehållsområdet.

Gå till en annan sida i det aktuella avsnittet genom att trycka på Kommando+Ctrl+G och sedan på uppåt- och nedåtpilarna för att hitta den sida du vill använda. Den valda sidan öppnas i huvudinnehållsområdet.

Om du vill gå till ett annat avsnitt i den aktuella anteckningsboken trycker du på F6 tills du hör "Lista över avsnitt" och trycker på uppåt- och nedåtpilarna för att hitta det avsnitt du vill använda. Det markerade avsnittet öppnas i huvudinnehållsområdet som visar den senast besökta sidan.

Om du vill växla till en annan anteckningsbok trycker du på F6 tills du hör "Lista över avsnitt". Tryck på Tabb tills du hör "Visa konto och anteckningsböcker, knapp" och öppna listan med anteckningsböcker genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg. Gå till listan genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+nedpil och upp- och nedpilarna för att hitta den anteckningsbok du vill ha. Den valda anteckningsboken öppnas i huvudinnehållsområdet med den senast besökta sidan.

Tips: Om du vill söka i anteckningsböcker trycker du på Kommando + F, skriver söktexten och trycker på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig hur du kan göra dina OneNote-anteckningsböcker tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Använd OneNote för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att utforska och navigera i olika vyer och flytta mellan dem.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Huvudvyn i OneNote för iOS innehåller följande element:

 • Knappen Användarkonto, som öppnar menyn Inställningar där du kan hantera ditt Microsoft-konto, samt andra inställningar som Redigera och visa,Synkronisera och Meddelanden

 • Knappen Meddelanden

 • Knappen Redigera, som gör att du kan ordna listan över dina anteckningsböcker, avsnitt eller sidor

 • Knappen Ny anteckningsbok

 • Lista över dina anteckningsböcker, med början med en länk till dina senaste sidor

 • Navigeringsfält med knappar för att öppna fliken Anteckningsböcker,fliken Sök och fliken Fästisar

Navigera i huvudvyn genom att svepa åt höger eller vänster för att flytta mellan elementen. Dubbeltryck på skärmen för att göra ett val.

Obs!: Om du har använt OneNote för iOS tidigare öppnas den i den vy som du använde senast.

Navigera mellan vyer

För att flytta mellan fliken Anteckningsböcker, fliken Sök och fliken Fästisar drar du med fingret runt den nedre kanten av skärmen tills du hör namnet på en av flikarna i navigeringsfältet. Svep åt höger eller vänster för att hitta den flik du vill öppna och dubbeltryck på skärmen för att göra ett val.

fliken Anteckningsböcker visas antingen OneNote för iOS huvudvyn eller den markerade anteckningsboken.

Fliken Sök har en sökruta som du kan använda för att söka i dina anteckningsböcker och Fästisar.

fliken Fästisar kan du komma åt och lägga Fästisar Microsoft från OneNote för iOS appen.

Utforska en anteckningsbok

Varje OneNote är indelad i avsnitt, som är ytterligare indelade i sidor.

 1. Om du vill öppna en anteckningsbok från huvudvyn sveper du åt höger eller vänster tills du hittar den anteckningsbok du vill ha och dubbeltrycker på skärmen. Vyn Avsnitt öppnas.

 2. Svep åt höger eller vänster tills du hittar det avsnitt du vill använda och dubbeltryck på skärmen. Listan Sidor öppnas.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hittar den sida du vill ha och dubbeltryck på skärmen. En arbetsyta öppnas. Arbetsytan innehåller vanligtvis en sidrubrik, ett datum och ett eller flera innehållsblock.

 4. Om du vill navigera runt på arbetsytan drar du åt höger eller vänster med ett finger.

Om du vill gå tillbaka till föregående vy sveper du åt vänster tills du hör "Knappen Bakåt" och dubbeltrycker på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig hur du kan göra dina OneNote-anteckningsböcker tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Använd OneNote för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att utforska och navigera i olika vyer och flytta mellan dem.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Se till att slår på TalkBack innan du startar OneNote för Android.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Huvudvyn i OneNote för Android kallas även fliken Anteckningsböcker. Den innehåller följande element:

 • Knappen Användarkonto, som öppnar menyn Konto där du kan hantera ditt Microsoft-konto samt arbets- eller skolkonton

 • Knappen Ny anteckningsbok

 • Knappen Fler alternativ, som öppnar en meny med alternativen Synkronisera alla, Start-märke,Inställningar och Skicka feedback

 • Lista över dina anteckningsböcker, med början med en länk till dina senaste sidor

 • Navigeringsfält med knappar för att öppna fliken Anteckningsböcker (som är den här vyn), fliken Sök och fliken Fästisar

Navigera i huvudvyn genom att svepa åt höger eller vänster för att flytta mellan elementen. Dubbeltryck på skärmen för att göra ett val.

Obs!: Om du har använt OneNote för Android tidigare öppnas den i den vy som du använde senast.

Navigera mellan vyer

För att flytta mellan fliken Anteckningsböcker, fliken Sök och fliken Fästisar drar du med fingret runt den nedre kanten av skärmen tills du hör namnet på en av flikarna i navigeringsfältet. Svep åt höger eller vänster för att hitta den flik du vill öppna och dubbeltryck på skärmen för att göra ett val.

Fliken Sök har en sökruta som du kan använda för att söka i dina anteckningsböcker och Fästisar.

fliken Fästisar kan du komma åt och lägga Fästisar Microsoft från OneNote för Android appen.

Svep nedåt och sedan åt vänster för att gå tillbaka i valfri vy. Det här är samma som att trycka på knappen Bakåt.

Utforska en anteckningsbok

Varje OneNote är indelad i avsnitt, som är ytterligare indelade i sidor.

 1. Om du vill öppna en anteckningsbok från huvudvyn sveper du åt höger eller vänster tills du hittar den anteckningsbok du vill ha och dubbeltrycker på skärmen. Vyn Avsnitt öppnas.

 2. Svep åt höger eller vänster tills du hittar det avsnitt du vill använda och dubbeltryck på skärmen. Listan Sidor öppnas.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hittar den sida du vill ha och dubbeltryck på skärmen. En arbetsyta öppnas. Arbetsytan innehåller vanligtvis en sidrubrik, ett datum och ett eller flera innehållsblock.

 4. Om du vill navigera runt på arbetsytan drar du åt höger eller vänster med ett finger.

Svep nedåt och sedan åt vänster för att gå tillbaka i valfri vy. Det här är samma som att trycka på knappen Bakåt.

Se även

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig hur du kan göra dina OneNote-anteckningsböcker tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Använd OneNote för Windows 10 med tangentbordet och en skärmläsare för att utforska och navigera i olika vyer och flytta mellan dem. Vi har testat det med Skärmläsaren, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Tryck på F6 (framåt) eller Skift+F6 (bakåt) för att växla mellan huvudvyelementen i följande ordning:

 • Huvudinnehållsområdet, som visar innehållet på den aktuella sidan.

 • Raden med menyflikar, som innehåller flikar som Start,Infoga,Rita,Visa och Bild, samt Berätta, Meddelanden,Dela, Öppna helskärmsläge och Mer. Menyfliksområdet som innehåller de alternativ som är specifika för den markerade fliken visas direkt under raden med menyflikar.

 • Sidofältet, där du kan visa eller dölja navigeringsfönstret, söka i anteckningarna och visa en lista med de senaste anteckningarna.

 • I navigeringsfönstret kommer du åt dina anteckningsböcker och listor med avsnitt och sidor i dem.

Om du vill gå till flikarna i menyfliksområdet trycker du på Alt tills du hör "Menyfliksområde", följt av namnet på den markerade fliken. För att flytta mellan flikarna i menyfliksområdet använder du vänster eller höger piltangent.

Tryck på nedåtpilen för att navigera från flikarna i menyfliksområdet till menyfliksområdet. Du hör namnet på det första alternativet i menyfliksområdet. Om du vill navigera mellan alternativen i menyfliksområdet använder du vänster eller höger piltangent tills du hör det alternativ du vill använda och trycker på Retur för att välja det. Om alternativet öppnar en ny meny använder du piltangenterna för att navigera i den och trycker på Retur för att göra ett val.

Om du vill använda navigeringsfönstret trycker du på F6 tills du hör: "Anteckningsboksväljare." Tryck på Retur för att öppna listan med anteckningsböcker. Använd upp- eller nedpilen för att gå till den anteckningsbok som du vill använda och tryck på Retur för att välja den. Fokus flyttas till listan med avsnitt i anteckningsboken. Använd upp- eller nedpil och Retur för att markera ett avsnitt och välj sedan en sida på samma sätt.

Obs!: Om du inte hör "Anteckningsboksväljare" trycker du på F6 tills du hör "Navigering" och trycker sedan på Retur.

Du kan också använda kortkommandon för att välja alternativ direkt.

Navigera mellan vyer

Förutom huvudvyn har OneNote för Windows 10 följande vanliga vyer.

Menyn Inställningar

På menyn Inställningar i OneNote kan du komma åt inställningar som synkronisering och korrekturläsning.

 1. Tryck på Alt tills du hör "Menyfliksområdet" och tryck sedan på Tabb tills du hör "Mer". Tryck på Retur, tryck på nedpilen tills du hör "Inställningar" och tryck sedan på Retur.

 2. Om du vill flytta mellan inställningskategorierna trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör den du vill använda och trycker på Retur för att välja den. Tryck på Tabb (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt) för att flytta mellan de olika alternativen i en kategori och tryck på blanksteg för att växla det markerade alternativet.

 3. Gå tillbaka till menyn Inställningar från en kategori genom att trycka på Esc. Om du vill stänga menyn Inställningar trycker du på Esc.

Helskärmsläge

När du använder helskärmsläget är alla huvudvyelement utom huvudinnehållsområdet och ett verktygsfält dolda. Det här gör det enklare för dig och skärmläsaren att navigera på en sida.

 1. Tryck på Alt tills du hör "Menyfliksområde" och tryck sedan på Tabb tills du hör "Ange helskärmsläge". Tryck på Ange för att välja.

  Du använder nu helskärmsläge. Fokus är på huvudinnehållsområdet.

 2. Tryck på F6 om du vill avsluta helskärmsläget. Du hör det första objektet i verktygsfältet. Tryck på Skift+Tabb. Du hör: "Avsluta ritning i helskärmsläge". Tryck sedan på Retur.

Utforska en anteckningsbok

Varje OneNote är indelad i avsnitt, som är ytterligare indelade i sidor. Varje sida innehåller en eller flera anteckningsbehållare samt rubrik och datum på sidan. Skärmläsare kallar anteckningsblock för anteckningsblock.

Använd piltangenterna för att flytta i huvudinnehållsområdet.

Om du vill gå till en annan sida i det aktuella avsnittet trycker du på Ctrl+Alt+G och använder sedan upp- och nedpilarna för att hitta den sida du vill ha. Tryck på Retur för att välja det. Den valda sidan öppnas i huvudinnehållsområdet och fokus flyttas dit.

Obs!: Om du snabbt vill flytta mellan sidorna i det aktuella avsnittet trycker du på Ctrl+Page Up för att gå till föregående sida i avsnittet och trycker på Ctrl+Page Down för att gå till nästa sida i avsnittet.

Om du vill gå till ett annat avsnitt i den aktuella anteckningsboken trycker du på Ctrl+Skift+G och använder sedan upp- och nedpilarna för att hitta det avsnitt du vill använda. Tryck på Retur för att öppna avsnittet. Använd sedan upp- och nedpilarna och Retur för att välja den sida du vill arbeta med.

Om du vill växla till en annan anteckningsbok trycker du på Ctrl+G och använder sedan upp- och nedpilarna för att hitta den anteckningsbok du vill ha. Tryck på Retur för att öppna anteckningsboken. Använd sedan upp- och nedpilarna och Retur för att välja det avsnitt och den sida du vill arbeta med.

Använda Tala om det

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta till att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord.

Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "punktlista".

 4. Tryck på nedpil för att bläddra igenom resultaten och välj ett genom att trycka på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Lär dig hur du kan göra dina OneNote-anteckningsböcker tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Använd OneNote för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att utforska och navigera i olika vyer och flytta mellan dem. Vi har testat det med Skärmläsaren, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder OneNote för webben rekommenderar vi att du Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom OneNote för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte för OneNote för webben.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Huvudvyn i OneNote för webben innehåller följande element:

 • Menyraden, som innehåller startknappen för Microsoft-appar, sökrutan och knapparna Chatt, Meddelanden, Inställningar, Hjälp och Användarkonto.

 • Knappen Ny anteckningsbok.

 • Lista över dina anteckningsböcker, som är uppdelad i fem flikar:

  • Senaste

  • Tillagd aktivitet

  • Mina anteckningsböcker

  • Delas med mig

  • Hitta

  Om du vill öppna en flik trycker du på Retur när du hör namnet. Du hör antalet dokument på fliken. Dokumenten visas direkt efter själva flikraden. Om en flik inte har något innehåll meddelar skärmläsaren det, till exempel "Inga delade Office-dokument".

Tryck på Tabb (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt) för att flytta mellan element i huvudvyn. Tryck på Retur när du hör namnet på den anteckningsbok du vill öppna. Då öppnas en ny flik i webbläsaren.

Obs!: Att trycka på Ctrl+F6 för att navigera mellan landmärken fungerar bara i anteckningsboksvyn, inte i huvudvyn.

Navigera i anteckningsboksvyn

Anteckningsboksvyn i OneNote för webben innehåller följande landmärken:

 • Startknappen för Microsoft-appar, som finns i menyraden som även innehåller knapparna Meddelanden och Dela.

 • Raden med menyflikar, som innehåller flikar som Arkiv ,Start,Infoga,Rita,Historik och Visa samtSkriv ut,Öppna i OneNote och Skicka feedback till Microsoft och rutan Berätta.

 • Navigeringsfönstret som innehåller anteckningsbokslistan, avsnittslistan och sidlistan.

 • Knappen Sök.

 • Huvudinnehållsområdet.

Tryck på Ctrl+F6 för att flytta mellan landmärkena.

Flikar i menyfliksområdet

Om du vill navigera bland flikarna i menyfliksområdet trycker du på Ctrl+F6 tills du hör namnet på den markerade fliken, till exempel "Flikobjektet Start". Om du vill flytta mellan flikarna i menyfliksområdet trycker du på Tabb (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt).

Tryck på Retur för att navigera från flikarna i menyfliksområdet till menyfliksområdet. Du hör namnet på det första alternativet i menyfliksområdet. Om du vill navigera mellan alternativen i menyfliksområdet trycker du på Tabb (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt) tills du hör det alternativ du vill använda och trycker på Retur för att markera det. Du kan också använda kortkommandon för att välja alternativ direkt.

Anteckningsböcker

Varje OneNote är indelad i avsnitt, som är ytterligare indelade i sidor. Huvudinnehållsområdet visar den markerade sidan, som innehåller en eller flera anteckningsbehållare samt sidans rubrik och datum.

Om du vill bläddra bland avsnitt och sidor i anteckningsboken trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: "Använd den här panelen för att välja anteckningsböcker, avsnitt och sidor" och gör något av följande:

 • Om du vill flytta till ett annat avsnitt trycker du på Tabb tills du hör "Avsnittslista" följt av namnet på ett avsnitt. Tryck på uppåt- och nedåtpilarna tills du hittar det avsnitt du vill använda och tryck på Retur för att öppna den senaste sidan i huvudinnehållsområdet. Fokus flyttas till huvudinnehållsområdet.

 • Om du vill gå till en annan sida trycker du på Tabb tills du hör "Sidlista" följt av namnet på en sida. Tryck på uppåt- och nedåtpilarna tills du hittar den sida du vill använda och tryck på Retur för att öppna den i huvudinnehållsområdet. Fokus flyttas till huvudinnehållsområdet.

Navigera i huvudinnehållsområdet genom att trycka på SR-tangenten+piltangenterna.

Använda Tala om det

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta till att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord.

Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "punktlista".

 4. Tryck på nedpil för att bläddra igenom resultaten och välj ett genom att trycka på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Lär dig hur du kan göra dina OneNote-anteckningsböcker tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×