Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Visio

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Microsofts Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd Visio med tangent bordet och en skärm läsare för att navigera i vyerna och utforska elementen på skärmen. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Navigera i vyn Visio och gå igenom de viktigaste skärm elementen genom att trycka på F6 eller Skift + F6. Huvud skärm elementen är i ordning:

 • Flikarna i menyfliksområdet, med fokus på den valda fliken, till exempel fliken Start

 • Huvud innehålls området med det aktiva diagrammet när du använder JAWS

 • Fönstret former som visar alla tillgängliga figur kategorier och formerna för den valda kategorin

 • Statusfältet

Tips: Tryck på F6 om du vill gå till det aktiva diagrammet med Skärmläsaren tills du kommer till fönstret Former och tryck sedan på Tabb.

Navigera i ett skärm element

 • Navigera i ett skärm element genom att trycka på tabbtangenten (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt).

 • Navigera i fönstret former med skärm läsaren genom att trycka på ESC-tangenten + höger-eller vänsterpil.

 • Du markerar ett objekt genom att trycka på Retur.

 • Du bläddrar i menyer och listor genom att trycka på piltangenterna och väljer sedan genom att trycka på Retur.

 • Du avslutar en meny eller ett läge genom att trycka på Esc.

Navigera i verktygsfältet snabb åtkomst

Verktygsfältet snabb åtkomst längst upp till vänster på skärmen innehåller, till exempel knappen Spara .

 1. Du navigerar till verktygsfältet snabb åtkomst genom att trycka på ALT + H. Du hör: "fliken Start."

 2. Tryck på uppilen. Fokus flyttas till verktygsfältet snabb åtkomst.

 3. Om du vill flytta i verktygsfältet trycker du på vänster och höger piltangent.

Navigera till program kontrollerna

Program kontrollerna längst upp till höger på skärmen inkluderar, till exempel knapparna minimera och Stäng .

 1. Om du vill navigera till program kontrollerna trycker du på ALT + H. Du hör: "fliken Start." Tryck sedan på uppåtpil. Fokus flyttas till verktygsfältet snabb åtkomst.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "visnings alternativ för menyfliksområdet" och tryck sedan på ESC-tangenten + höger piltangent tills du hör den önskade knappen.

Navigera bland flikarna i menyfliksområdet

Flikarna i menyfliksområdet i olika kategorier. Flikarna i Visio inkluderar exempelvis fliken Start med alternativ för formatering av text, fliken Infoga för att infoga nya sidor eller bilder, design för att ändra utseendet på en sida eller ett diagram och fliken Visa för att zooma och ändra vyer.

 • Du navigerar till menyfliksområdet genom att trycka på F6 eller Skift + F6 tills du hör den markerade fliken i menyfliksområdet, till exempel: "menyflik, markerad, fliken Design".

 • Om du vill flytta mellan flikarna i menyfliksområdet trycker du på vänster eller höger piltangent tills du hör den flik som du vill använda. Fliken är markerad och menyfliksområdet visas under fliken.

 • Du kan också använda tangent bords gen vägarna i Visio för att flytta till och välja en menyflik.

Navigera i menyfliksområdet

Menyfliksområdet visas under raden med menyflikar. När du markerar en flik visas ett menyfliksområde som gäller för just den här fliken nedanför fliken. Varje menyfliksområde innehåller alternativ som är ordnade i grupper. Om du till exempel väljer fliken Infoga kan du välja olika objekt, till exempel bilder, diagram eller bild texter, för att infoga i diagrammet från menyfliksområdet.

 • Tryck på TABB för att gå till menyfliksområdet från den valda menyfliken. Du hör det första alternativet i menyfliksområdet.

 • Tryck på TABB för att navigera mellan alternativen i menyfliksområdet.

 • Tryck på Retur eller blanksteg om du vill välja ett alternativ.

 • Tryck på Alt + nedåtpil för att expandera en komprimerad meny.

 • Du kan också använda kortkommandon i Visio för att arbeta med menyfliksområdet.

Navigera i ett diagram

Visio innehåller tillgängliga namn som kan läsas av skärm läsare när du arbetar i programmet. Om ett diagram har skapats med en Visio-mall eller ett exempel diagram har navigerings ordningen definierats så att den blir lättare för skärm läsar användarna att förstå diagrammets flöde. Skärmläsarna läser även upp start- och slutpunkter för kopplingar.

 • Du navigerar till det aktiva diagrammet med skärm läsaren genom att trycka på F6 eller Skift + F6 tills du kommer till fönstret former och sedan trycka på TABB-tangenten.

 • Om du vill navigera till det aktiva diagrammet med JAWS trycker du på F6 eller Skift + F6 tills du hör det första elementet i diagrammet.

 • Tryck på TABB för att flytta mellan elementen i det aktiva diagrammet.

Växla mellan vyer

Utöver huvudvyn är Visio följande vyer som används ofta:

 • Arkiv -menyn, som innehåller alternativ som ny, ÖppnaochSpara.

  • Öppna Arkiv -menyn genom att trycka på ALT + F. Du hör: "Arkiv, info."

  • Navigera i Arkiv -menyn genom att trycka på upp-eller nedpilen tills du hör det meny alternativ du vill använda och tryck sedan på RETUR för att öppna fliken med fler alternativ.

  • Navigera på fliken Ytterligare alternativ genom att trycka på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör det alternativ du vill ha.

  • Om du vill avsluta Arkiv -menyn och återgå till huvudvyn trycker du på ESC.

 • Fönstret alternativ , som innehåller Visio inställningar, till exempel anpassningar, hjälpmedel, korrektur läsning och språk inställningar.

  • Öppna fönstret alternativ genom att trycka på ALT + F, T. Du hör: "fönstret Visio-alternativ." Fokus är i fönstret alternativ kategorier.

  • Om du vill navigera bland alternativ kategorierna trycker du på nedpilen tills du hör namnet på den kategori du vill använda.

  • Tryck på TABB för att flytta fokus till alternativen för den valda kategorin.

  • Du navigerar bland alternativen genom att trycka på uppåt-och nedåtpilarna tills du hör det alternativ du vill använda och sedan trycka på RETUR för att välja det.

  • Om du vill stänga fönstret alternativ och återgå till huvudvyn trycker du på TABB-tangenten tills du hör "OK" och trycker sedan på RETUR. Tryck på ESC om du vill återgå till huvudvyn utan att göra ändringar.

Att tänka på för Visio

För att göra innehållet lättare att läsa och markera kan du öka kontrasten eller invertera färgerna på datorn med inställningarna för högkontrast i Windows. Tryck på Alt+vänster Skift+Print Screen om du vill börja använda ett högkontrasttema snabbt, och tryck sedan på Retur för att aktivera högkontrasttemat.

I Windows finns det flera olika högkontrastteman. Så här hittar du det alternativ som passar dig bäst:

 1. Tryck på Windows-tangenten och skriv sedan "högkontrast" i sökrutan. Sök resultatet uppdateras medan du skriver.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "ändra hög kontrast tema" och tryck sedan på RETUR. Fönstret inställningar för hög kontrast öppnas.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "hög kontrast tema", följt av det markerade temat.

 4. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att bläddra bland högkontrasttemana tills du hittar ett som passar dig.

 5. Tryck på ESC-tangenten + högerpil tills du hör "Använd, knapp" och tryck sedan på RETUR för att aktivera det markerade temat.

Använda Tala om det

Använd textfältet Sök om du vill hitta ett alternativ eller snabbt utföra en åtgärd. Mer information om sökfunktionen finns i Hitta det du söker med Microsoft Search.

Obs!: Beroende på vilken version av Office du använder kan textfältet Sök högst upp i programfönstret istället kallas för Berätta. De båda har i stort sett samma funktion, men vissa alternativ och sökresultat kan variera.

 1. Markera objektet eller avsnittet i dokumentet, presentationen eller kalkylbladet där du vill utföra en åtgärd. Välj till exempel ett cellområde i ett kalkylblad i Excel.

 2. Tryck på ALT + Q om du vill gå till textfältet Sök.

 3. Skriv sökorden för åtgärden som du vill utföra. Om du vill lägga till en punktlista skriver du till exempel punkter.

 4. Tryck på nedåtpiltangenten för att bläddra igenom sökresultaten.

 5. När du har hittat det resultat du letar efter trycker du på Retur för att välja det och utföra åtgärden.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa ett Visio-diagram

Använda en skärmläsare för att läsa Visio-diagram

Kortkommandon i Visio

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Gör ditt Visio-diagram tillgängligt för personer med funktionshinder

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×