Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Arbeta överallt från alla enheter med Microsoft 365

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta var som helst med de senaste funktionerna och uppdateringarna.

Uppgradera nu

Många användare hittar ett externt tangent bord med kortkommandon för PowerPoint hjälper dem att arbeta mer effektivt. För användare med rörlighets- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen.

Det finns en separat lista med kortkommandon som du kan använda när du skapar en presentation.

Meddelanden: 

 • Tangentbordsgenvägar i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Ett plus tecken (+) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter samtidigt.

 • Ett kommatecken (,) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter i ordning.

I den här artikeln beskrivs kortkommandon och några andra vanliga kortkommandon som används när du håller en presentation med PowerPoint för Windows.

Meddelanden: 

 • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda Sök funktionen. Tryck på CTRL + F och skriv sedan sökorden.

 • Om en åtgärd som du använder ofta inte har ett kortkommando kan du spela in ett makro för att skapa ett.

 • Tryck på F1 under presentationen om du vill visa en lista med kortkommandon. Använd piltangenterna för att flytta mellan flikarna i hjälp dialog rutan för bild spel .

 • Hämta dessa kortkommandon i ett Word-dokument vid den här länken: PowerPoint för Windows-kortkommandon

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona i PowerPoint för Windows.

Om du vill

Tryck på

Starta en presentation från början.

F5

Starta en presentation från aktuell bild.

Skift+F5

Starta presentationen i föredragshållarvyn.

Alt+F5

PowerPoint 2010 och 2007: ej tillgängligt

Utföra nästa animering eller gå till nästa bild.

N

Retur

Page Down

Högerpil

Nedpil

Blanksteg

Utföra föregående animering eller gå till föregående bild.

P

Page Up

Vänsterpil

Uppil

Backsteg

Dölj pekare och navigerings knappar.

Ctrl+H

Visa en tom svart bild eller gå tillbaka till presentationen från en svart bild.

B

Punkt (.)

Visa en tom vit skärm eller gå tillbaka till presentationen från en vit bild.

W

Komma (,)

Stanna eller starta om en automatisk presentation.

S

Avsluta presentationen.

Esc

I PowerPoint 2010 och 2007, bindestreck (-)

Överst på sidan

Styra bild spelet

Följande tangent bords gen vägar används när du håller presentationen i bild spels läget (hel skärms läge), med eller utan föredragshållarvyn.

Om du vill

Tryck på

Gå till en viss bild.

Skriv bild numret och tryck sedan på RETUR

Gå till nästa bild, om nästa bild är dold.

D

Visa dialog rutan alla bilder .

Ctrl+S

PowerPoint 2007: ej tillgänglig

Gå tillbaka till den första bilden.

Home

Tryck på och håll ned höger och vänster musknapp i två sekunder i PowerPoint 2010 och senare.

Gå till den sista bilden.

End

Visa aktivitets fältet i datorn.

Ctrl+T

PowerPoint 2007: ej tillgänglig

Visa snabbmenyn.

Skift+F10

Gå till nästa hotspot på den aktuella bilden.

(Hotspots är hyperlänkar, animeringar, ljud objekt och video objekt.)

Tabb

Gå till sista hyperlänken eller föregående hyperlänk i den aktuella bilden.

Skift+Tabb

Klicka med musen på den markerade hyperlänken.

(Följ den valda hyperlänken.)

Retur när en hyperlänk är markerad

Överst på sidan

Kontrol lera video och andra media i bild spelet i PowerPoint 2010 och senare

De här tangentbordsgenvägarna fungerar med videofiler som importerats från din dator eller annan enhet. De fungerar inte med onlinevideofiler.

Om du vill

Tryck på

Stoppa medieuppspelning.

Alt+Q

Spela upp eller pausa media.

Alt+P

I PowerPoint 2013 och senare, CTRL + blank steg

Gå till nästa bokmärke.

Alt+End

Gå till föregående bokmärke.

Alt+Home

Öka ljudvolymen.

Alt+Uppåtpil

Minska ljudvolymen.

Alt+Nedåtpil

Stäng av ljudet.

Alt+U

Söka framåt tre sekunder.

Alt+Skift+Pgdn

Söka bakåt tre sekunder.

Alt+Skift+Pgup

Gå framåt 0,25 sekunder och gör sedan paus.

Alt+Skift+Högerpil

PowerPoint 2010: ej tillgänglig

Sök bakåt 0,25 sekunder och sedan paus.

Alt+Skift+Vänsterpil

PowerPoint 2010: ej tillgänglig

Visa eller dölja menyn ljud och under text.

(För videor med flera ljud spår och/eller under rubriker i format som stöds.)

Alt+J

PowerPoint 2010: ej tillgänglig

Överst på sidan

Använda pekare och anteckningar under en presentation

Med följande tangent bords gen vägar kan du styra pekaren och använda den för att skapa anteckningar under presentationen.

Om du vill

Tryck på

Starta laser pekaren.

Ctrl+L

PowerPoint 2010 och 2007: ej tillgängligt

Ändra pekaren till en penna.

Ctrl+P

Ändra pekaren till en pil.

Ctrl+A

Ändra pekaren till ett rader gummi.

Ctrl+E

PowerPoint 2007: ej tillgänglig

Visa eller dölja pekare.

I PowerPoint 2010, likhets tecken (=)

I PowerPoint 2010 och 2007

Visa eller Dölj pennan teckningar.

Ctrl+M

PowerPoint 2007: ej tillgänglig

Radera anteckningar på skärmen.

R

Dölj pekare och navigerings knapp efter 15 sekunder.

Ctrl+U

PowerPoint 2013 och senare: ej tillgängligt

Överst på sidan

Repetera och spela in presentationen

Du kan använda de här tangent bords gen vägarna när du är på väg att nå presentationen eller spela in bild spelet.

Om du vill

Tryck på

Ange ny tidsinställning medan du repeterar.

T

Använda ursprunglig tidsinställning medan du repeterar.

O

PowerPoint 2013 och senare: ej tillgängligt

Fortsätt genom att klicka med musen.

M

PowerPoint 2013 och senare: ej tillgängligt

Spela in berättarröst och tids inställning på nytt.

R

Överst på sidan

Förflyttar sig: i föredragshållarvyn under en presentation i PowerPoint 2013 och senare

Följande tangent bords gen vägar används när du håller presentationen med föredragshållarvyn. I föredragshållarvyn kan du titta på presentationen med stöd anteckningarna på en skärm (till exempel en bärbar dator), medan åhörarna visar den anteckningar-fria presentationen på en annan skärm.

När du är ansluten till en andra bildskärm visas föredragshållarvyn automatiskt när du startar bild spelet. Om du vill starta en presentation i föredragshållarvyn även om du bara har en bildskärm trycker du på Alt + F5.

Om du vill

Tryck på

Växla mellan olika föredragshållarvyn .

(Sidhuvud, verktyg under bilden och fönstret anteckningar )

F6

Växla mellan verktyg i ett Föredragshållarvy .

Tabb

Rulla nedåt en rad i antecknings rutan.

Ctrl+Nedåtpil

Rulla uppåt en rad i antecknings rutan.

Ctrl+Uppåtpil

Bläddra ned en skärm bild i antecknings rutan.

Ctrl+Page Down

Rulla uppåt en skärm bild i antecknings rutan.

Ctrl+Page Up

Läs nästa rad i antecknings rutan.

Alt+Ä

Läs föregående rad i antecknings rutan.

ALT + Z

Läs den förflutna tiden.

(Timern börjar köras så fort du startar föredragshållarvyn.)

Alt+Ö

Läs nästa steg (till exempel nästa bild, nästa animering eller slutet av bild spelet).

Alt+Q

Stäng föredragshållarvyn.

Esc

Överst på sidan

Se även

Hjälp Center för PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

I den här artikeln beskrivs kortkommandon och några andra vanliga kortkommandon som används när du håller presentationen med PowerPoint för macOS.

Meddelanden: 

 • Inställningarna i vissa versioner av Mac Opera ting system (OS) och vissa verktygs program kan komma i konflikt med kortkommandon i Office för Mac. Information om hur du ändrar tangent tilldelningen för ett tangent bords gen vägar finns i Mac-hjälpen för den version av macOS, programmet eller det som beskrivs i gen vägs konflikter.

 • Om du inte hittar ett kortkommando som motsvarar dina behov kan du skapa ett eget kortkommando. Anvisningar finns i skapa ett eget kortkommando för Office för Mac.

 • Många av de kortkommandon som använder CTRL-tangenten på ett Windows-tangentbord fungerar också med Ctrl-tangenten i PowerPoint för macOS. Men alla gör det inte.

 • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda sökningen. Tryck på kommando + F och skriv sedan sökorden.

 • Under presentationen kan du Visa en lista med kortkommandon genom att trycka på snedstreck (/).

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona i PowerPoint för macOS för Windows.

Om du vill

Tryck på

Starta en presentation från början.

+ SKIFT + RETUR

Starta en presentation från aktuell bild.

+ RETUR

Starta presentationen i föredragshållarvyn.

Alternativ + retur

Utföra nästa animering eller gå till nästa bild.

N

Page Down

Högerpil

Nedpil

Blanksteg

Utföra föregående animering eller gå till föregående bild.

P

Page Up

Vänsterpil

Uppil

Delete

Avsluta presentationen.

Esc

Bindestreck (-)

+ punkt (.)

Överst på sidan

Styra bild spelet

Följande tangent bords gen vägar används när du håller presentationen i bild spels läget (hel skärms läge), med eller utan föredragshållarvyn.

Om du vill

Tryck på

Gå till en viss bild.

Skriv bild numret och tryck sedan på RETUR

Gå till nästa bild, om nästa bild är dold.

D

Visa en tom svart bild eller gå tillbaka till presentationen från en svart bild.

B

Skift + B

Punkt (.)

Visa en tom vit skärm eller gå tillbaka till presentationen från en vit bild.

W

SKIFT + W

Komma (,)

Visa snabbmeny.

CTRL + musklick

Gå till nästa hotspot på den aktuella bilden.

(Hotspots är hyperlänkar, animeringar, ljud objekt och video objekt.)

Tabb

Gå till sista hyperlänken eller föregående hyperlänk i den aktuella bilden.

Skift+Tabb

Överst på sidan

Använda pekare och anteckningar under en presentation

Med följande tangent bords gen vägar kan du styra pekaren och använda den för att skapa anteckningar under presentationen.

Om du vill

Tryck på

Starta laser pekaren.

+ L

Ändra pekaren till en penna.

+ P

Ändra pekaren till en pil.

+ A

Visa eller dölja pekare.

+ I

Dölj pekaren när musen flyttas.

CTRL + H

Visa pekaren när musen flyttas.

+ U

Radera anteckningar på skärmen.

R

Skift+E

Överst på sidan

Prova presentationen

Du kan använda de här tangent bords gen vägarna när du hör presentationen.

Om du vill

Tryck på

Ange ny tidsinställning medan du repeterar.

T

Använda ursprunglig tidsinställning medan du repeterar.

O

Fortsätt genom att klicka med musen.

M

Överst på sidan

Se även

Hjälp Center för PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

I den här artikeln beskrivs de kortkommandon som gäller när du håller presentationen med PowerPoint för webben.

Meddelanden: 

 • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda Sök funktionen. Tryck på CTRL + F och skriv sedan sökorden.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

Styra bild spelet

I den här tabellen visas kortkommandon som du kan använda för att starta, avancera och avsluta bild spelet.

Om du vill

Tryck på

Starta en presentation från början.

F5

Starta en presentation från aktuell bild.

Skift+F5

Utföra nästa animering eller gå till nästa bild.

N

Retur

Page Down

Högerpil

Nedpil

Blanksteg

Utföra föregående animering eller gå till föregående bild.

P

Page Up

Vänsterpil

Uppil

Backsteg

Avsluta presentationen.

Esc

Se även

Hjälp Center för PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×