Använda tangentbordet för att arbeta med program med menyflikar

Du kan snabbt utföra uppgifter utan att använda musen genom att trycka på ett antal tangenter, oavsett var du befinner dig i ett Office-program. Du kan komma till varje kommando i menyfliksområdet med hjälp av en snabbtangent, vanligtvis genom att trycka på två till fyra tangenter.

Viktigt!: Om det valda kommandot är en delningsknapp (dvs en knapp som öppnar en meny med fler alternativ) trycker du på Alt+nedpil för att aktivera den. Växla mellan alternativen genom att använda tabbtangenten. Använd mellanslag eller Enter för att välja aktuellt alternativ.

 1. Tryck på och släpp Alt-tangenten.

  Du ser de små rutorna som kallas tangenttips över varje kommando som är tillgängligt i den aktuella vyn.

  Tryck ALT eller F10 för att se tangenttips på menyfliksområdet

  Obs!: En lista över kortkommandon för tangenttipsen finns i tabellen i nästa avsnitt.

 2. Tryck på den bokstav som visas i tangenttipset över det kommando du vill använda.

 3. Ytterligare tangenttips kan visas när du trycker på andra bokstäver. Om du exempelvis trycker på N när fliken Start är aktiv visas fliken Infoga tillsammans med tangenttips för grupperna på fliken.

 4. Fortsätt att trycka på bokstäver tills du trycker på bokstaven för det kommando eller den kontroll du vill använda.

  Tips: Tryck på och släpp sedan Alt-tangenten för att avbryta åtgärden som du utför och dölja tangenttipsen.

Överst på sidan

Kortkommandon för tangenttips

Kortkommandona i tabellen nedan kan användas för att aktivera de tangenttips som beskrivs i föregående avsnitt.

Om du vill

Tryck på

Öppna fliken Arkiv.

Alt+A

Öppna fliken Start.

Alt+W

Öppna fliken Infoga.

Alt+N

Öppna fliken Design.

Alt+G

Öppna fliken Övergångar.

Alt+T

Öppna fliken Animeringar.

Alt+A

Öppna fliken Bildspel.

Alt+S

Öppna fliken Granska.

ALT+R

Öppna fliken Visa.

Alt+Ö

Öppna rutan Berätta.

Alt+Q och skriv sedan sökordet

Överst på sidan

Ändra tangentbordets fokus utan att använda musen

Med hjälp av tangentbordet kan du också flytta fokus mellan flikarna och kommandona i menyfliksområdet tills du hittar den funktion du vill använda. Nedan visas några av de metoder du kan använda när du vill flytta tangentbordsfokus utan att använda musen.

Om du vill

Tryck på

Markera den aktiva fliken och aktivera snabbtangenterna.

ALT eller F10. Tryck på en av dessa tangenter på nytt om du vill gå tillbaka till Office-filen och inte använda snabbtangenterna.

Gå vidare till en annan flik.

ALT eller F10 för att markera den aktiva fliken och sedan VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL.

Flytta till en annan grupp på den aktiva fliken.

ALT eller F10 för att markera den aktiva fliken och sedan CTRL+HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för att flytta mellan grupper.

Minimera (dölja) eller återställa menyfliksområdet.

Ctrl+F1

Visa snabbmeny för markerat objekt.

Skift+F10

Flytta fokus för att markera den aktiva fliken, din Office-fil, åtgärdsfönstret eller statusfältet.

F6

Flytta fokus till vart och ett av kommandona i menyfliksområdet, framåt eller bakåt.

ALT eller F10, och sedan TABB eller SKIFT+TABB

Flytta ned, upp, vänster eller höger bland objekten i menyfliksområdet.

Nedpil, uppil, vänsterpil, högerpil

Gå till det markerade kommandot eller kontrollen i menyfliksområdet.

BLANKSTEG eller RETUR

Öppna den markerade menyn eller det markerade galleriet i menyfliksområdet.

BLANKSTEG eller RETUR

Gå till ett kommando eller alternativ i menyfliksområdet så att du kan ändra det.

Retur

Slutföra ändringen av värdet för ett kommando eller alternativ i menyfliksområdet och flytta fokus tillbaka till Office-filen.

Retur

Få hjälp med det valda kommandot eller den valda kontrollen i menyfliksområdet. (Om det inte finns några hjälpavsnitt för det valda kommandot visas innehållsförteckningen i hjälpen för programmet i stället.)

F1

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×