Avinstallera Internet Explorer 6

I denna artikel beskrivs hur man avinstallerar Microsoft Internet Explorer 6.0 och återgår till en tidigare version av Internet Explorer på datorer med något av följande operativsystem:

 • Microsoft Windows 2000

 • Microsoft Windows NT 4.0

 • Microsoft Windows Millennium Edition (ME)

 • Microsoft Windows 98, andra utgåvan

 • Microsoft Windows 98

 • Microsoft Windows Advanced Server Limited Edition

Obs! Obs! Internet Explorer 6 förinstalleras som standard i alla versioner av Windows XP. För att datortillverkare ska ha större valfrihet när de konfigurerar persondatorversioner av Windows XP, har Microsoft gjort det möjligt för OEM-företag, administratörer och användare att ta bort tillgången till Internet Explorer, samtidigt som själva Internet Explorer-koden lämnas intakt och helt fungerande. På så sätt säkerställer man att program och operativsystemfunktioner som är beroende av koden ändå fungerar. Windows XP stöder till exempel en "IEAccess=off"-växel i filen Unattend.txt, vilken gör att program som körs tillsammans med Internet Explorer, till exempel Word, fungerar utan att ha kontakt med programmet. Dessutom har lagts till i avsnittet Lägg till/ta bort Windows-komponenter i verktyget Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen.

Om du vill veta mer om hur du reparerar eller installerar om Internet Explorer 6 i Windows XP kan du läsa en relaterad artikel i Microsoft Knowledge Base:

318378 How to Reinstall or Repair Internet Explorer and Outlook Express in Windows XP

Sammanfattning

Windows 2000 innehåller en tidigare version av Internet Explorer-komponenterna än Internet Explorer 6. Innan du uppgraderar från Windows 98, Windows 98SE, eller Windows NT till Windows 2000, rekommenderar Microsoft att du avinstallerar Internet Explorer 6.

Under uppgraderingen kan följande meddelande eller liknande visas: Detta program kanske inte går att köra korrekt på grund av nya funktioner i Internet Explorer 4.0.. Du måste då kanske skaffa en uppdaterad version av detta program. Om detta meddelande låter vilseledande kan du klicka på Information
för en korrektare beskrivning av problemet.

Obs! Du behöver inte ta bort Internet Explorer 6 innan du uppgraderar ett operativsystem till Windows XP. Om du däremot installerat ett Internet Explorer Service Pack måste emellertid Internet Explorer 6 installeras om.


Om du redan har installerat Internet Explorer 6 i Windows NT 4.0 och vill installera komponenten Uppdatering av Windows-skrivbordet från Internet Explorer 4.x, måste du avinstallera Internet Explorer 6, installera Internet Explorer 4.01 SP2 med komponenten Uppdatering av Windows-skrivbordet och sedan installera om Internet Explorer 6. Om du vill veta mer kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

165695 How to Add or Remove Windows Desktop Update Microsoft rekommenderar också att användare av Windows NT 4.0 avinstallerar Internet Explorer 6 innan de avinstallerar Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a).

Obs! Stäng alla program som körs innan du avinstallerar Internet Explorer 6. När du har avinstallerat Internet Explorer 6 kan du inte avinstallera den tidigare version av Internet Explorer som finns kvar på datorn. Om du avinstallerar Internet Explorer 6 bör du besöka någon av följande Microsoft-webbplatser för att hämta de säkerhetsuppdateringar som krävs för den version av Internet Explorer som finns kvar på datorn:

http://www.microsoft.com/windows/ie/security/default.asp

http://update.microsoft.com/

Avinstallera Internet Explorer 6

Använd följande metod för att avinstallera Internet Explorer 6 från en dator med Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows ME.

Obs! Du måste ha administratörsbehörighet för att installera och avinstallera Internet Explorer 6 i Windows NT och Windows 2000. Det innebär också att du har administratörsbehörighet första gången du startar datorn efter att ha installerat eller avinstallerat Internet Explorer 6.

 1. Klicka på Start.

 2. Peka på Inställningar.

 3. Klicka på Kontrollpanelen.

 4. Dubbelklicka sedan på Lägg till/ta bort program.

 5. Klicka på Microsoft Internet Explorer 6 och Internet-verktyg i listan över installerade program på fliken Installera/avinstallera. Klicka på Lägg till/ta bort.

  Obs! Internet Explorer finns inte med i verktyget Lägg till/ta bort program, om du tar bort informationen för avinstallation (eller säkerhetskopiering) av den tidigare versionen av Internet Explorer. Om du installerar ett Service Pack i Windows 2000 tas också Internet Explorer bort från verktyget Lägg till/ta bort program. (Om Service Pack avinstalleras återställs emellertid Internet Explorer till verktyget Lägg till/ta bort program).Om du vill veta mer kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  277624 Updated Versions of Internet Explorer Not Listed in Add/Remove Programs
  Obs! Om ett Service Pack för Windows 2000 installeras om, går det inte längre att avinstallera Internet Explorer. Gruppen för Windows 2000 Service Pack rekommenderar inte längre ominstallation av Service Packs (något som rekommenderades för Windows NT 4.0), eftersom Windows Filskydd förhindrar att systemfiler skadas.

  Om Microsoft Internet Explorer 6 och Internet-verktyg saknas i listan över installerade program, och du inte har tagit bort avinstallationsinformationen eller installerat (eller installerat om) ett service pack för Windows 2000, kör du Setup.exe från mappen Internet Explorer\Setup. Om du använder Windows 2000 kör du kommandot w2kexcp.exe /u från mappen Internet Explorer\IE avinstallation. Om detta inte fungerar måste du installera om Windows. I Windows 98 och Windows ME kan du återställa den version som medföljde denna Windows-version genom att byta namn på filen Iemigrat.dll och installera om Windows. I Windows 2000 kan du återställa den version av Internet Explorer som medföljde Windows 2000 genom att installera om Windows. I Windows NT 4.0 och andra Windows-versioner kan du installera om din version av Windows på en tom hårddisk, om ovanstående metoder inte fungerar. Observera att du bör installera om alla service packs eller andra korrigeringsfiler, uppdateringar eller snabbkorrigeringar efter ominstallation av Windows.

 6. Klicka på Återställ den tidigare Windows-konfigurationen (eller klicka på Avancerat och ange de ytterligare komponenter du vill ta bort)

 7. Klicka på OK.

 8. Dialogrutan Internet Explorer 6 och Internet-verktyg Setup visas. Denna del av installationen kallas underhållsläge. När installationen startar klickar du på OK för att återställa den tidigare versionen av Internet Explorer och delade komponenter.

 9. Du ombeds bekräfta att du vill återställa den tidigare versionen. Klicka på Ja om du vill starta avinstallationsprocessen.

 10. När avinstallationen är klar klickar du på Starta om Windows när du ombeds göra det.

Om du vill veta mer om problem i samband med avinstallation av Internet Explorer 6 kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

296822 Windows 2000 Service Pack 2 Does Not Appear in Add/Remove Programs List

Reparera eller återgå till en tidigare installation av Internet Explorer

Om reparationsverktyget inte fungerar, eller om Internet Explorer 5 inte finns med i verktyget Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen, kan du kanske starta reparationsverktyget för Internet Explorer från en kommandotolk.

 1. Klicka på Start

 2. Klicka på Kör.

 3. Skriv rundll32 setupwbv.dll,IE6Maintenance "C:\Program\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE" /g "C:\WINDOWS\IE Uninstall Log.Txt" i rutan Öppna.

  Obs! Denna kommandorad är skiftlägeskänslig.

 4. Klicka på OK.


Om du behöver ersätta en skadad fil från det ursprungliga Internet Explorer- eller Windows-mediet kan du använda Systemfilsgranskaren eller extraheringsverktyget för att extrahera filen. Information om dessa verktyg finns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

Systemfilsgranskaren

185836 Description of the System File Checker Tool (Sfc.exe)

Extraheringsverktyget

129605 How to Extract Original Compressed Windows Files

Mer InformationDetta är en omskriven version av artikel 293907.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×