Beskära en bild i Office

Arbeta överallt från alla enheter med Microsoft 365

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta var som helst med de senaste funktionerna och uppdateringarna.

Uppgradera nu

Beskär en bild om du vill rensa bort yttre kanter som inte behövs.

 • Om du istället vill ta bort bakgrunden på en bild kan du gå till Ta bort en bilds bakgrund.

 • Om du vill göra en bild större eller mindrekan du gå till Ändra storlek på en bild.

Viktigt!: Beskurna delar av bilden tas inte bort från filen och kan potentiellt ses av andra. inklusive sökmotorer om den beskurna bilden publiceras online. Om det finns känslig information i det område som du beskär ut ser du till att du tar bort de beskurna delarna (se nedan) och sparar sedan filen. 

Förutom den grundläggande marginalbeskärningen kan du också beskära bilder till specifika figurer och bildformat eller beskära bilden så att den fyller en figur (i Office för Mac och i Office 2010 och senare).

Din webbläsare har inte stöd för video.

 1:32

Office kan hjälpa dig med grundläggande bildredigering, som visas i videon ovan, men för mer avancerade uppgifter kan du behöva ett särskilt bildredigeringsprogram. Digitala trender har rekommendationer för gratis fotoredigeringsprogram.

Beskära en bilds marginaler

 1. Använd Infoga > bild om du vill lägga till bilden i en Office-fil (till exempel ett Word-dokument, en PowerPoint-presentation eller Excel arbetsbok).

 2. Högerklicka på bilden. En popup-meny visas med två knappar direkt ovanför eller nedanför menyn. Beskär är en av knapparna.

  Knappen Beskär visas ovanför eller nedanför popup-menyn
 3. Välj knappen BeskärKnappen Beskär bild.

  Svarta beskärningshandtag visas runt bildens kanter och hörn.

  Beskärningshandtag visas på bildens sidor och hörn
 4. Beskär bilden genom att göra något av följande:

  Beskrivning

  Åtgärd

  Beskär en sida

  Dra beskärningshandtaget på sidan inåt

  Beskär två angränsande sidor samtidigt

  Dra beskärningshandtaget i hörnet inåt

  Beskär lika mycket på två parallella sidor samtidigt

  Tryck på och håll ned Ctrl samtidigt som du drar beskärningshandtaget på sidan inåt

  Du kan även förstora eller lägga till en marginal runt en bild genom att dra beskärningshandtagen utåt istället för inåt.

 5. (Valfritt) Om du vill ändra beskärningsområdet drar du antingen beskärningsrektangelns kanter eller hörn, eller flyttar bilden.

 6. När du är klar trycker du på Esc eller klickar någonstans utanför bilden i dokumentet.

Obs!: Beskärningsverktygen är inte tillgängliga för figurer, men i Office 2010 och senare kan du ändra storlek på en figur och använda verktyget Redigera punkter om du vill uppnå en effekt som liknar beskärning, eller om du vill anpassa en figur. Mer information finns i Använda redigeringspunkter för att redigera eller beskära formen.

Beskära efter en form, t.ex. en cirkel

Se Beskära en bild så att den passar i en form.

Andra typer av beskärning

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Om du beskär en bild efter en vanlig fotostorlek eller proportioner kommer den enkelt att passa i en fotoram av standardstorlek. Du kan även använda verktyget om du vill förhandsgranska hur en bild passar in i ett visst bildformat innan du beskär den.

 1. Använd Infoga > Bild om du vill lägga till en bild i en Office-fil (t.ex. ett Word-dokument, en PowerPoint-presentation eller en Excel-arbetsbok).

 2. Klicka på bilden.

 3. Klicka på Bildverktyg > Format, gå till gruppen Storlek och klicka på pilen under Beskär.

  Knappen Beskär på fliken Verktyg i Bildverktyg

 4. I menyn som visas väljer du Proportioner och klickar sedan på önskat bildformat.

  En beskärningsrektangel visar hur bilen ser ut när den beskärs efter det valda bildformatet.

 5. Om du vill kan du justera beskärningsområdet med hjälp av beskärningshandtagen, vilket beskrivs i Beskära en bild.

 6. När du är klar trycker du på Esc eller klickar någonstans utanför bilden i dokumentet.

Du kan beskära en bild med hjälp av apparna Paint (som finns i många versioner av Windows) och Paint 3D (som finns i Windows 10). Öppna bilden i appen. Det finns en Beskär-knapp i verktygsfältet. Du kan titta på den här snabba videoöverblicken om några funktioner i Paint 3D-appen.

När du har beskära en bild förblir de beskurna delarna som standard en del av filen, även om de inte visas. Du kan dock minska filstorleken genom att ta bort de beskurna delarna från bildfilen. Det här förhindrar också att andra kan se de delar av bilden du har tagit bort.

Viktigt!: Om du tar bort beskurna delar och sedan ångrar dig kan du återställa dem genom Knappbild klicka på ångra-knappen. Borttagningar kan ångras tills filen sparas.

Så här tar du bort beskurna delar från bildfilen:

 1. Markera bilden eller bilderna som du vill ta bort beskurna delar från.

 2. Klicka på Bildverktyg > Format, gå till gruppen Justera och klicka på Komprimera bilder. En dialogruta med kompressionsalternativ visas.

  Knappen Komprimera bilder på fliken Format under Bildverktyg

  Om du inte ser flikarna Bildverktyg eller Format kontrollerar du att du har markerat en bild. Du kanske måste dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format. Om skärmstorleken är förminskad kanske du bara ser ikonen Komprimera bilder.

  Ikonen Komprimera bilder utan etikett

 3. Under Komprimeringsalternativ försäkrar du dig om att kryssrutan Ta bort beskurna områden i bilder är markerad.

  Dialogrutan Komprimera bilder

  Om du vill ta bort beskärningar bara för den markerade bilden eller de markerade bilderna och inte för alla bilderna i filen markerar du kryssrutan Använd endast på den här bilden.

  Välj en Upplösning om du vill.

 4. Klicka på OK.

Tips: Mer information om hur du minskar filstorleken för bilder och komprimerar bilder finns i Minska filstorleken på en bild.

Mer information finns i

Infoga bilder

Lägga till ett ritobjekt i ett Word-dokument

Minska filstorleken för bilder

Använda layoutalternativen i Word för att flytta bilder

Radbryta text runt bilder i Word

Beskära en bilds marginaler

 1. Använd Infoga > bilder om du vill lägga till bilden i en Office-fil (t.ex. ett Word-dokument, en PowerPoint-presentation eller en Excel arbetsbok).

 2. Klicka på bilden och sedan på fliken Bildformat i verktygsfältets menyfliksområde.

  Alternativet Beskär på fliken Bildformat i Word 2019.

 3. På fliken Bildformat väljer du Beskär.

  Svarta beskärningshandtag visas runt bildens kanter och hörn.

  Beskärningshandtag visas på bildens sidor och hörn
 4. Beskär bilden genom att dra ett beskärningshandtag in mot mitten. Om du drar i ett av hörnhandtagen beser den två angränsande sidor samtidigt.

 5. Klicka bort från bilden om du vill se den beskurna bilden.

Obs!: När du beskär en bild döljs de beskurna delarna, men förblir en del av bildfilen. Om du vill ta bort de beskurna delarna permanent och minska bildstorleken går du till avsnittet längre ned på sidan med namnet Ta bort beskurna delar av en bild.

Beskära efter en specifik form

Se Beskära en bild så att den passar i en form.

Ta bort beskurna delar av en bild

Även efter att du beskära delar av en bild förblir de beskurna delarna som en del av bildfilen. Du kan dock minska filstorleken genom att ta bort beskärningarna från bildfilen. Det här förhindrar också att andra kan se de delar av bilden du har tagit bort.

Viktigt!: Om du tar bort beskurna delar av en bild kan det inte ångras. Därför bör du bara utföra den här åtgärden om du är säker på att du har gjort alla beskärningar och ändringar som behövs.

Så här tar du bort beskurna delar av en bildfil:

 1. Klicka på bilden eller bilderna som du vill ta bort beskurna delar från.

 2. Klicka på Komprimera bilderfliken Bildformat Knappen Komprimera bilder .

  (Om du inte ser fliken Bildformat kontrollerar du att du har markerat en bild.)

 3. Markera kryssrutan Ta bort beskurna områden i bilder.

  Om du vill ta bort beskärningar bara för den markerade bilden eller de markerade bilderna och inte för alla bilder i filen markerar du kryssrutan Endast markerade bilder.

Mer information finns i

Infoga bilder i Office för Mac

Flytta, rotera eller gruppera en bild, textruta eller ett annat objekt i Office för Mac

Ändra storlek på en bild, form, textruta eller WordArt

Kontrollera figursättning runt objekt i Word för Mac

I Word för webben och PowerPoint för webben grundläggande bild beskärning – trimma bort oönskade marginaler för en bild. Men det är bara skrivbordsappar som kan ta bort de beskurna delarna från bilden.

Beskära en bild

 1. Markera den bild som du vill beskära.

 2. Välj fliken Bild i menyfliksområdet.

 3. Välj nedåtpilen bredvid alternativet Beskär för att Alternativet Beskär på fliken Bild.och välj sedan Beskär.

  Svarta beskärningshandtag visas på bildens kanter.

  Beskärningshandtag visas på bildens sidor och hörn
 4. Peka på ett beskärningshandtag när du använder musen och klicka och dra mot mitten för att trimma bildens marginal. 

 5. När du är klar med beskärningsmarginalerna sparar du ändringarna genom att klicka utanför bildens kant.

Viktigt!: Beskurna delar av bilden tas inte bort från filen och kan potentiellt ses av andra. inklusive sökmotorer om den beskurna bilden publiceras online. Det är Office som kan ta bort beskurna delar från den underliggande bildfilen. 

Beskära en bild så att den passar i en figur

Mer information finns i Anpassa en bild till en figur.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×