Om du kör vissa program kan det bero på nedströmstjänster, till exempel:

  • graph.microsoft.com: kontrollera om en klientorganisation har åtkomstbehörighet till programmet

  • graph.windows.net: för att få regional information för användare så att programmet kan erbjuda den mest relevanta utbildningsresursen från användarens region.

  • musicart.xboxlive.com: om du vill visa miniatyrer och förhandsgranska bilder av alla

För att hjälpa slutanvändare kanske en IT-Admin för skolan vill konfigurera principen för skolans brandvägg. Använd de här betrodda URL:erna och IP-adressintervallen för optimering. 

*.sharepointonline.com

*.microsoftonline.com

*.microsoft.com

* .microsoftonline-p.com

graph.windows.net

*.office.com

*.xboxlive.com

Ytterligare URL:er och IP-adresser finns i listan som är specifik för O365

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×