Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Symptom

Denna artikel kan tillämpas i många implementeringar där Microsoft Exchange och BlackBerry-enheter samverka, är men särskilt gällande i en distribution av Microsoft Office 365 dedikerad och ITAR miljö.

Du hittar innehållet saknas när du har aktiverat BlackBerry-enhet.

Orsak

Bara en del av innehållet är synkroniserade till nyligen aktiverad enhet. I vissa fall uppstår inte före populationen av äldre innehåll.

Lösning

Funktionen e-meddelande före population i BREDVID skickar e-postmeddelanden i följande scenarier:

  • PIN-koden för en enhet ändras eller växlar till en ny telefon.

  • En säkerhet Svep av enheten sker och en enterprise-aktiveringen har slutförts.

  • Din PIN-kod för BlackBerry smartphone är avmarkerad.

  • Du tas bort och läggas till BlackBerry Enterprise Server.

Äldre population innehåller endast en delmängd av äldre innehåll. Äldre innehållet omfattar vanligtvis fem dagar av e-post eller 200 meddelanden innan BREDVID version 5.0.4. Om BREDVID körs 5.0.4 ändra inställningarna före populationen 14 dagar eller 1000 meddelanden.

Dessutom i BREDVID 5.0.4 är välja rubriker i äldre population meddelandeinställningar i tjänsten för Administration av BlackBerry inte längre tillgänglig. BlackBerry Enterprise Server skickar e-post, rubrik och brödtext under varje före population.

Mer Information

Informationen och lösningen i detta dokument representerar Microsoft Corporations syn på problemet vid publiceringsdatumet. Lösningen finns att hämta hos Microsoft eller via en tredjepartsleverantör. Microsoft rekommenderar inte några speciella tredjepartsleverantörer eller tredjepartslösningar som den här artikeln kan beskriva. Det kan också finnas andra tredjepartsleverantörer eller tredjepartslösningar som den här artikeln inte beskrivs. Eftersom Microsoft måste iaktta förändrade marknadsvillkor, ska informationen inte tolkas ett åtagande av Microsoft. Microsoft kan inte garantera eller intyga riktigheten i informationen eller i någon lösning som presenteras av Microsoft eller någon nämnda tredjepartsleverantör.

Microsoft lämnar inga garantier och utesluter alla representationer, garantier och villkor om uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade. Dessa innefattar men är inte begränsat till representationer, garantier eller villkor för rubrik, icke-intrång, tillfredsställande skick, SÄLJBARHET och lämplighet för ett särskilt ändamål gällande tjänster, lösning, produkt, eller andra material eller information. Under inga omständigheter kommer Microsoft att betala tredjepartslösningar som nämns i denna artikel.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×