Symptom

Du kör rapporten Detaljerad instruktion för kundremissa (03.625) och rapporten körs inte eller felmeddelandet:


Fel: 515, allvarlighetsgrad: 16 tillstånd: 2

Kan inte infoga värdet NULL i kolumnen 'Vendor_Name' tabell 'SLWinDemoApp60.dbo.AP03625_Wrk' kolumnen tillåter inte nullvärden. Det går inte att infoga.


Anmärkning: eftersom hur vad SQL fel rapporteras till slutanvändare, slutanvändaren kan faktiskt inte se felet, men i en SQL-spårning 515 felmeddelandet visas.

Obs: du kan få detta samma felmeddelande när du kör rapporten Kontrollera Register (03.630) .

Lösning

Dessa skript körs på din databas:

Kör det här skriptet för att åtgärda felet när du skriver ut rapporten Kontrollera Register (03.630) .

ALTER TABLE AP03630MC_Wrk ALTER COLUMN Vendor_Name CHAR(30) NULLKör det här skriptet för att åtgärda felet när du skriver ut rapporten Detaljerad instruktion för kundremissa (03.625) .

ALTER TABLE AP03625_Wrk ALTER COLUMN Vendor_Name CHAR(30) NULL

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×