Symptom

Tänk på följande: Du använder Microsoft SQL Server 2008-verktygen för att ansluta till en server som kör Microsoft SQL Server 2005. Du öppnar dialog rutan Egenskaper för SQL Server-administratörskonsolen och sedan utför du en "sa"-inloggning genom att använda SQL Server Management Studio Tools. Du ändrar egenskaperna för "sa"-inloggningen och klickar sedan på OK. I det här scenariot visas följande fel meddelande:

Titel: Microsoft SQL Server Management Studio------------------------------Alter misslyckades för inloggningen ' sa '. (Microsoft. SqlServer. SMO)------------------------------ytterligare INFORMATION: ett undantag inträffade när ett Transact-SQL-uttryck eller en batch kördes. (Microsoft. SqlServer. ConnectionInfo)------------------------------kan inte ange autentiseringsuppgifter för huvud kontot sa. (Microsoft SQL Server, fel: 15535)------------------------------

Orsak

Det här problemet uppstår om kryss rutan Mappa till autentiseringsuppgift inte är markerad på fliken Allmänt i dialog rutan Egenskaper för inloggning – sa . Om den här kryss rutan inte är markerad försöker SQL Server 2008 att släppa alla autentiseringsuppgifter som mappats till dina inloggnings uppgifter. Eftersom dina autentiseringsuppgifter inte kan anges till "sa"-inloggningen får du ett undantags fel meddelande som nämns i avsnittet "Symptom" när du klickar på OK för att stänga dialog rutan.

Lösning

Lös problemet genom att kontrol lera att du markerar kryss rutan Mappa till autentiseringsuppgift på fliken Allmänt i dialog rutan inloggnings egenskaper – sa innan du ändrar inloggnings egenskaperna för "sa" och klickar sedan på OK för att stänga dialog rutan.

Referenser

Information om inloggnings egenskaper finns på följande MSDN-webbplats:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189425(SQL.100).aspx

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×