Symptom

Överväg följande scenario. Du installerar Microsoft SQL Server 2005 eller Microsoft SQL Server 2005 Express Edition med Advanced Services på en dator som kör något av följande operativsystem:

  • Windows 7

  • Windows Server 2008 R2

  • Windows Server 2008

  • Windows Vista

I det här scenariot visas följande varningsmeddelande för funktionen krav för IIS på sidan system konfigurationskontroll i installationsprogrammet för SQL Server 2005:

Microsoft Internet Information Services (IIS) är antingen inte installerat eller inaktiverat. IIS krävs av vissa SQL Server-funktioner. Utan IIS kommer vissa SQL Server-funktioner inte att vara tillgängliga för installation. Om du vill installera alla SQL Server-funktioner installerar du IIS från Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen eller aktiverar IIS-tjänsten via Kontrollpanelen om den redan är installerad och kör sedan installationsprogrammet för SQL Server igen. En lista över funktioner som är beroende av IIS finns i funktioner som stöds av utgåvor av SQL Server i Books Online.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom inte alla IIS 7,0-komponenter som SQL Server är beroende av är installerade på datorn. I följande tabell visas de berörda komponenterna.

Komponent

Mappen

Statiskt innehåll

Vanliga HTTP-funktioner

Standarddokument

Vanliga HTTP-funktioner

HTTP-omdirigering

Vanliga HTTP-funktioner

Katalogbläddring

Vanliga HTTP-funktioner

ASP.Net

Applikationsutveckling

ISAPI-tillägg

Applikationsutveckling

ISAPI-filter

Applikationsutveckling

Windows-autentisering

Säkerhet

IIS-metabasen

Hanteringsverktyg

IIS 6 WMI

Hanteringsverktyg

Notera I kolumnen mapp i tabellen visas den mapp som komponenten finns under. Du stöter på dessa mappar när du kör installationsprogrammet för IIS 7,0.

Lösning

Undvik det här problemet genom att installera IIS 7,0-komponenter som inte är installerade på datorn. Notera Du kan inte installera IIS 7,0 med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen på en dator som kör något av de operativsystem som nämns i avsnittet "Symptom". Om du vill installera IIS 7,0 eller IIS 7,0-komponenterna i Windows 7 eller Windows Vista besöker du följande IIS-webbplats:

http://www.iis.net/default.aspx?tabid=2&subtabid=25&i=957Om du vill installera IIS 7,0 eller IIS 7,0-komponenterna i en Server Core-installation av Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2008 finns på följande IIS-webbplats:

http://www.iis.net/default.aspx?tabid=2&subtabid=25&i=956

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "gäller".

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×