Du får meddelandet 245 för SQL Server: konverteringen misslyckades när du konverterar varchar värdet "indirekta" till datatypen INT när du kör avsluta projektet år på faktiska (AL. CPA.00)

Symptom

När du kör projekt allokerare (PA. Pro.00) Slutliga läge eller när du kör Stäng projektet år på faktiska (AL. CPA.00) behandla följande felmeddelande:

SQL Server-meddelande 245: [Microsoft] [SQL Server Native Client 11.0] [SQL
Server]-konverteringen misslyckades när du konverterar varchar
värdet 'CATAGORY konto' till data skriver int.value 'CATAGORY konto' till data typen int.Lösning

Kör följande SQL-skript mot varje programdatabasen.

--KORRIGERING för bug 25152 för 2011 FP1
--
– Kör mot SL databaser

/ *** Objekt: Visa [dbo]. [PJvAIC_source]    Skriptet datum: 12/12/2012 13:30:18 *** /
ANGE ANSI_NULLS PÅ


STÄLL IN QUOTED_IDENTIFIER AVÄndra vy [dbo]. [PJvAIC_source]
SOM
--Det här är en del av en grupp av SQL-tabeller, vyer och funktioner som används i PJAIC lagrad SQL-procedur till
– Generera faktiska indirekta kostnadsbelopp.

Välj pt.alloc_calc_type,
    pt.alloc_method_cd,
    pt.alloc_method1_cd,
    pt.alloc_rate,
amount_01 = ÄrNull (s.amount_01, 0), amount_02 = ÄrNull (s.amount_02, 0), amount_03 = ÄrNull (s.amount_03, 0),
amount_04 = ÄrNull (s.amount_04, 0), amount_05 = ÄrNull (s.amount_05, 0), amount_06 = ÄrNull (s.amount_06, 0),
amount_07 = ÄrNull (s.amount_07, 0), amount_08 = ÄrNull (s.amount_08, 0), amount_09 = ÄrNull (s.amount_09, 0),
amount_10 = ÄrNull (s.amount_10, 0), amount_11 = ÄrNull (s.amount_11, 0), amount_12 = ÄrNull (s.amount_12, 0),
amount_13 = ÄrNull (s.amount_13, 0), amount_14 = ÄrNull (s.amount_14, 0), amount_15 = ÄrNull (s.amount_15, 0),
    pt.begin_step,
    pt.end_step,
    pt.emp_CpnyId,
    pt.emp_gl_subacct,
    pt.fsyear_num,
    pt.from_method,
    pt.ptd_indirectgrp,
    pt.ytd_indirectgrp,
    pt.pjt_entity,
    post_acct_ptd_indirectgrp = g.ptd_indirectgrp,
    post_acct_ytd_indirectgrp = g.ytd_indirectgrp,
    pt.project,
    project_cpnyid = pt.CpnyId,
    pt.src_acct,
    pt.src_CpnyId,
    pt.src_gl_subacct,
    pt.step_number
från (--behöver unionen allokeringsmetod projektet och andra projekt-fördelning
Välj olika p.project, t.pjt_entity, p.alloc_method_cd, alloc_method1_cd = p.alloc_method_cd, a.alloc_calc_type,
                    a.alloc_rate, a.begin_step, a.end_step, from_method = a.al_id10, a.ptd_indirectgrp, a.ytd_indirectgrp,
                    a.post_acct, a.step_number, p.CpnyId, s.fsyear_num, s.src_acct, s.src_CpnyId, s.src_gl_subacct, s.emp_CpnyId, s.emp_gl_subacct
från PJPROJ p med (nolock)
inre koppling PJPENT t (nolock)
på t.project = p.project
inre koppling PJALLOC en med (nolock)
på a.alloc_method_cd = p.alloc_method_cd
--Länkar till PJINDSRC utan att använda step_number för att få alla siffror för räkenskapsåret och källa konto cateogies möjliga för varje steg
inre koppling PJINDSRC s (nolock)
på s.project = p.project
och s.pjt_entity = t.pjt_entity
och s.alloc_method_cd = a.alloc_method_cd
där len(rtrim(p.alloc_method_cd)) <> 0
och a.alloc_basis = 'A'--bara intresserad av åtgärder utifrån belopp
unionen
Välj olika p.project, t.pjt_entity, p.alloc_method2_cd, p.alloc_method_cd, a.alloc_calc_type,
                    a.alloc_rate, a.begin_step, a.end_step, from_method = a.al_id10, a.ptd_indirectgrp, a.ytd_indirectgrp,
                    a.post_acct, a.step_number, p.CpnyId, s.fsyear_num, s.src_acct, s.src_CpnyId, s.src_gl_subacct, s.emp_CpnyId, s.emp_gl_subacct
från PJPROJ p med (nolock)
inre koppling PJPENT t (nolock)
på t.project = p.project
inre koppling PJALLOC en med (nolock)
på a.alloc_method_cd = p.alloc_method2_cd
inre koppling PJINDSRC s (nolock)
på s.project = p.project
och s.pjt_entity = t.pjt_entity
och s.alloc_method_cd = a.alloc_method_cd
där len(rtrim(p.alloc_method2_cd)) <> 0
och a.alloc_basis = 'A'
) pt
– Länk till PJINDSRC en gång igen, denna tid bara för att hämta belopp där de finns
vänsterkoppling PJINDSRC s med (nolock)
på s.fsyear_num = pt.fsyear_num
och s.project = pt.project
och s.pjt_entity = pt.pjt_entity
och s.src_CpnyId = pt.src_CpnyId
och s.alloc_method_cd = pt.alloc_method_cd
och s.step_number = pt.step_number
och s.src_acct = pt.src_acct
och s.src_gl_subacct = pt.src_gl_subacct
och s.emp_CpnyId = pt.emp_CpnyId
och s.emp_gl_subacct = pt.emp_gl_subacct
--Länk för att hämta post konto indirekta kategorigrupper
vänsterkoppling PJvPJACCT_IndirectGrps g
på g.acct = dbo. PJfMask_acct (pt.post_acct, s.src_acct)


Ändra vy [dbo]. [PJvAIC_source_summary]
SOM
--Det här är en del av en grupp av SQL-tabeller, vyer och funktioner som används i PJAIC_summary lagrad SQL-procedur till
– Generera faktiska indirekta kostnadsbelopp.
 
--Beroende: PJvPJINDSRC_summary, PJvPJACCT_IndirectGrps
 
Välj pt.alloc_calc_type,
    pt.alloc_method_cd, 
    pt.alloc_method1_cd, 
    pt.alloc_rate, 
amount_01 = ÄrNull (s.amount_01, 0), amount_02 = ÄrNull (s.amount_02, 0), amount_03 = ÄrNull (s.amount_03, 0),
amount_04 = ÄrNull (s.amount_04, 0), amount_05 = ÄrNull (s.amount_05, 0), amount_06 = ÄrNull (s.amount_06, 0),
amount_07 = ÄrNull (s.amount_07, 0), amount_08 = ÄrNull (s.amount_08, 0), amount_09 = ÄrNull (s.amount_09, 0),
amount_10 = ÄrNull (s.amount_10, 0), amount_11 = ÄrNull (s.amount_11, 0), amount_12 = ÄrNull (s.amount_12, 0),
amount_13 = ÄrNull (s.amount_13, 0), amount_14 = ÄrNull (s.amount_14, 0), amount_15 = ÄrNull (s.amount_15, 0),
    pt.begin_step, 
    pt.end_step, 
    pt.fsyear_num, 
    pt.from_method, 
    pt.ptd_indirectgrp, 
    pt.ytd_indirectgrp, 
    pt.pjt_entity, 
    post_acct_ptd_indirectgrp = g.ptd_indirectgrp, 
    post_acct_ytd_indirectgrp = g.ytd_indirectgrp, 
    pt.project, 
    project_cpnyid = pt.CpnyId, 
    pt.src_acct, 
    pt.step_number 
från (--behöver unionen allokeringsmetod projektet och andra projekt-fördelning
Välj olika p.project, t.pjt_entity, p.alloc_method_cd, alloc_method1_cd = p.alloc_method_cd, a.alloc_calc_type,
a.alloc_rate, a.begin_step, a.end_step, from_method = a.al_id10,--här
                    a.ptd_indirectgrp, a.ytd_indirectgrp, 
                    a.post_acct, a.step_number, p.CpnyId, s.fsyear_num, s.src_acct 
från PJPROJ p med (nolock)
inre koppling PJPENT t (nolock)
på t.project = p.project
inre koppling PJALLOC en med (nolock)
på a.alloc_method_cd = p.alloc_method_cd
--Länkar till PJvINDSRC_summary utan att använda step_number för att få alla siffror för räkenskapsåret och källa konto cateogies möjliga för varje steg
inre koppling PJvPJINDSRC_summary s (nolock)
på s.project = p.project
och s.pjt_entity = t.pjt_entity
och s.alloc_method_cd = a.alloc_method_cd
där len(rtrim(p.alloc_method_cd)) <> 0
och a.alloc_basis = 'A'--bara intresserad av åtgärder utifrån belopp
unionen
Välj olika p.project, t.pjt_entity, p.alloc_method2_cd, p.alloc_method_cd, a.alloc_calc_type,
a.alloc_rate, a.begin_step, a.end_step, from_method = a.al_id10,--här
                    a.ptd_indirectgrp, a.ytd_indirectgrp, 
                    a.post_acct, a.step_number, p.CpnyId, s.fsyear_num, s.src_acct 
från PJPROJ p med (nolock)
inre koppling PJPENT t (nolock)
på t.project = p.project
inre koppling PJALLOC en med (nolock)
på a.alloc_method_cd = p.alloc_method2_cd
inre koppling PJvPJINDSRC_summary s (nolock)
på s.project = p.project
och s.pjt_entity = t.pjt_entity
och s.alloc_method_cd = a.alloc_method_cd
där len(rtrim(p.alloc_method2_cd)) <> 0
och a.alloc_basis = 'A'
) pt
– Länk till PJINDSRC en gång igen, denna tid bara för att hämta belopp där de finns
vänsterkoppling PJvPJINDSRC_summary s med (nolock)
på s.fsyear_num = pt.fsyear_num
och s.project = pt.project
och s.pjt_entity = pt.pjt_entity
och s.src_acct = pt.src_acct
och s.alloc_method_cd = pt.alloc_method_cd
och s.step_number = pt.step_number
--Länk för att hämta post konto indirekta kategorigrupper
vänsterkoppling PJvPJACCT_IndirectGrps g
på g.acct = dbo. PJfMask_acct (pt.post_acct, s.src_acct)
 

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×