Du kan inte logga in på Microsoft Flow och du får felmeddelandet "Autentiseringen misslyckades"

Arbeta överallt från alla enheter med Microsoft 365

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta var som helst med de senaste funktionerna och uppdateringarna.

Uppgradera nu

Symptom

När du försöker logga in på Microsoft Flow får du felmeddelandet "Autentiseringen misslyckades" som liknar följande skärmbild.

URL-adressen i meddelandet kan se ut så här:

https://flow.microsoft.com/AuthenticationFailed/?message=AADSTS50001%3a+Resource+%27https%3a%2f%2fservice.flow.microsoft.com%2f%27+is+disabled

Den här URL:en anger att klientorganisationen påverkas av det här problemet.

Orsak

Det här problemet uppstår när den sista Flow-licensen (eller Office-licensen som innehåller Flow) upphör att gälla i din klientorganisation. I det här fallet är Flow-tjänsten inaktiverad i Azure Active Directory (Azure AD).

Även om det här beteendet är lämpligt för de flesta program blockeras även åtkomst till Flow om det finns en relevant licens i klientorganisationen, även om Flow kan användas kostnadsfritt utan licens. 

Flow är nu undantaget från listan med program för vilka åtkomst automatiskt inaktiveras på grund av en utgången licens. Klientorganisationen som redan har inaktiverats återställs dock inte till statusen ej inaktiverad. I sådana fall blockeras åtkomsten till Flow.

Lösning

Följ de här anvisningarna för att lösa problemet.

Obs! De här stegen kan endast utföras av innehavaradministratören. 

 1. Öppna Azure Portal(https://portal.azure.com)och logga in.

 2. Öppna Azure Active Directory-inställningar i navigeringsfältet.

  Azure Active Directory-inställningsikonen till vänster

 3. Navigera till Företagsprogram > alla program.

  Företagsprogram och Alla program i AAD-inställningar

 4. Klistra in 7df0a125-d3be-4c96-aa54-591f83ff541c i filterinmatningen.

  Obs! Det här är program-ID för Flow-tjänsten. Du kanske måste markera Alla program i listan Visa. 

  Klistra in 7df0a125-d3be-4c96-aa54-591f83ff541c i filterinmatningen

 5. Välj Microsoft Flow Serviceoch välj sedan Egenskaper.

 6. Kontrollera att alternativet Aktiverad för användare att logga in? är inställt på Ja. 

  Ja visas i fältet Aktiverad för användare för inloggning

 7. Klicka på Spara.

Alla användare ska nu kunna logga in på Flow-portalen igen.

Mer information

Om du vill ha mer information eller kontakta Flow-teamet angående de här stegen kan du läsa följande Flow Team-bloggartikel:

Känt problem: Inloggningsproblemhttps://flow.microsoft.com/en-us/blog/known-issue-login-troubles/

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×