Symptom

När du installerar D365 för marknadsförings programmet visas " din valdaDynamics 365-organisations rubrik stämmer inte överens med innehavaren. Betalda klient organisationer kräver en betald organisation och förhands gransknings klient organisationer kräver en förhands gransknings organisation ".

Orsak

Utvärderings prov för Dynamics 365 har upphört att gälla efter 30 dagar. När en utvärderings version av prov perioden går ut lämnar den ett marknadsförings program på användar innehavaren i tillståndet icke-konfigurerad. Det går inte att konfigurera det här marknadsförings programmet på andra instanser. När användaren försöker klicka på den här instansen ger det upphov till felet.  

Lösning

  1. Klicka på varje marknadsförings program som är i "icke-konfigurerat"-tillstånd för att installera marknadsföring

  2. För närvarande finns det inget enkelt sätt att skilja mellan utvärderings programmet och det betalda marknadsförings programmet

  3. Om du väljer det här marknadsförings programmet tillåter den att du konfigurerar marknadsföring på önskad dynamisk instans

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×