En förskottsbetalning uppdatera inte projekt-ID eller uppdaterar två gånger i projektkontrollant utgiftskonto kategorin när du använder före betalning i en verifikation i Leverantörsreskontra i Microsoft Dynamics SL

Du kan använda före betalning i en verifikation i Leverantörsreskontra i Microsoft Dynamics SL eller i Microsoft Business Solutions - Solomon. I det här fallet inträffar följande i projektkontrollant i Microsoft Dynamics SL eller i Microsoft Business Solutions - Solomon:

  • Före betalningen uppdatera inte projekt-ID.

  • Före betalningen uppdaterar utgiftskonto kategori två gånger.

Det här problemet uppstår när du använder en förhandsbetalning som du tidigare tilldelade till ett projekt-ID och ett aktivitets-ID i snabb verifikationen och skärmen före betalningstransaktionen (03.020.00).

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller". Det här problemet har rapporterats som problemet 10633. Det här problemet korrigerades först i Microsoft Dynamics SL 7.0. Om det finns en snabbkorrigering för en tidigare version, hittar du snabbkorrigeringen i avsnittet Hämtningar & uppdateringar i PartnerSource eller i avsnittet Hämtningar & uppdateringar i CustomerSource.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

×