En genväg till Internet Explorer laddas inte angiven URL i Internet Explorer 8

Symptom

Du kan skapa en genväg (.lnk-filen) för Windows Internet Explorer i mappen Favoriter. Den här genvägen öppnar angivna URL-Adressen i ett nytt fönster i Internet Explorer. Men fungerar det här kortkommandot inte när du klickar på genvägen på Favoriter -menyn på menyraden i Utforskaren i Windows. I det här fallet visas din startsida i det nya fönstret i Internet Explorer i stället för den angivna URL: en.Kommentarer

 • Mappen Favoriter hänvisar till mappen %userprofile%\Favorites.

 • Det här problemet uppstår inte när du klickar på genvägen från knappen Favoriter i verktygsfältet i Internet Explorer 8.

 • Om du får ett liknande problem i Windows Internet Explorer 7, installera snabbkorrigering 952729 och lägga till FEATURE_SHELLEXEC_FAVCENTER_KB952729 funktionen CTRL-tangenten. Mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  952729 när du försöker öppna en genväg i Internet Explorer 7 körbara filen kan inte läsas in

Om du vill återskapa det här problemet finns i avsnittet "Mer information".

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd bara den här snabbkorrigeringen för system med just detta problem.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om det här avsnittet inte visas, skicka en begäran till Microsofts kundtjänst och Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportObs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Det finns inga särskilda förutsättningar.

Registerinformation

Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322756 hur du säkerhetskopierar och återställer registret i WindowsOm du vill använda en av uppdateringarna i det här paketet måste du skapa en registernyckel. Gör så här:

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regeditoch tryck sedan på RETUR.

 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl

 3. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på nyckel.

 4. Skriv FEATURE_SHELLEXEC_FAVCENTER_KB952729och tryck sedan på RETUR.

 5. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.

 6. Skriv Iexplore.exeoch tryck på RETUR.

 7. Högerklicka på Iexplore.exe -menyn, klickar på Ändra.

 8. Skriv 1i rutan data och klicka på OK.

 9. Avsluta Registereditorn.

Krav på omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen eller engelska (EN-US) versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för Windows XP och Windows Server 2003
 • De filer som gäller en viss verksamhetsgren (QFE, GDR) anges i kolumnen "Service branch".

 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast korrigeringar brett utgivna för vitt spridda, ytterst viktiga problem. QFE-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.

 • Förutom filerna i dessa tabeller installerar denna uppdatering även en tillhörande säkerhetskatalogfil (KBnummer.cat), som är signerad med en digital Microsoft-signatur.

För alla x86-baserade versioner av Windows XP Service Pack 3

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Ieframe.dll

8.0.6001.23014

11,078,144

22-Apr-2010

13:49

x86

Updspapi.dll

6.3.13.0

382,840

08-Jul-2008

13:02

x86

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2003 Service Pack 2 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Ieframe.dll

8.0.6001.23014

11,078,144

22-Apr-2010

10:42

x86

Updspapi.dll

6.3.4.1

379,184

01-Mar-2007

06:10

x86

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds
För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2003 Service Pack 2 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

SP-krav

Verksamhetsgren

Ieframe.dll

8.0.6001.23014

12,469,760

22-Apr-2010

08:39

x64

SP2

SP2QFE

Wieframe.dll

8.0.6001.23014

11,078,144

22-Apr-2010

08:39

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Updspapi.dll

6.3.4.1

462,128

22-Apr-2010

08:53

x64

Ingen

Ej tillämplig

Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows Vista och Windows Server 2008 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Dock visas endast "Windows Vista" på sidan för begäran. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows Vista" på sidan. Alltid finns i avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.

 • De MANIFEST-filer (manifest) som är installerade för varje miljö är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 och Windows Vista". MANIFEST-filer och tillhörande säkerhet Filförteckningsfiler (.cat), är mycket viktigt att bibehålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna attribut som inte finns listade, är signerade med en digital Microsoft-signatur

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Ieframe.dll

8.0.6001.23014

11,078,144

20-Apr-2010

16:40

x86

Ieui.dll

8.0.6001.23014

164,352

20-Apr-2010

16:40

x86

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Ieframe.dll

8.0.6001.23014

12,469,760

20-Apr-2010

04:05

x64

Ieui.dll

8.0.6001.23014

219,136

20-Apr-2010

04:05

x64

Ieframe.dll

8.0.6001.23014

11,078,144

20-Apr-2010

16:40

x86

Ieui.dll

8.0.6001.23014

164,352

20-Apr-2010

16:40

x86

Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2


Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Dock finns snabbkorrigeringar på sidan snabbkorrigeringen begäran under båda operativsystemen. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan. Alltid finns i avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.

 • De MANIFEST-filer (manifest) som är installerade för varje miljö är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2 och Windows 7". MANIFEST-filer och tillhörande säkerhet Filförteckningsfiler (.cat), är mycket viktigt att bibehålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna attribut som inte finns listade, är signerade med en digital Microsoft-signatur

För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Ieframe.dll

8.00.7600.16384

10,980,864

10-Apr-2010

08:15

x86

Ieframe.ptxml

13,270

13-Jul-2009

20:45

Ej tillämplig

Ieui.dll

8.00.7600.16385

176,640

14-Jul-2009

01:15

x86

För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Ieframe.dll

8.00.7600.16384

12,361,216

10-Apr-2010

08:16

x64

Ieframe.ptxml

13,270

13-Jul-2009

20:36

Ej tillämplig

Ieui.dll

8.00.7600.16385

247,808

14-Jul-2009

01:41

x64

Ieframe.dll

8.00.7600.16384

10,980,864

10-Apr-2010

08:15

x86

Ieui.dll

8.00.7600.16385

176,640

14-Jul-2009

01:15

x86

Wow64_ieframe.ptxml

13,270

13-Jul-2009

20:45

Ej tillämplig

Temporär lösning

Undvik det här problemet klickar du på genvägen från någon av följande platser:

 • Mappen Favoriter

 • Favoriter -knappen i verktygsfältet i fönstret Internet Explorer 8

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information

Åtgärder för att återskapa problemet

Gör så här om du vill återskapa det här problemet:

 1. Skapa en genväg (.lnk-filen) till en angiven Webbadress i Internet Explorer. Gör så här:

  1. Öppna mappen Favoriter , högerklicka i ett tomt område, klickar du på Nyoch klicka sedan på genväg.

  2. Klicka på Bläddra om du vill lägga till sökvägen till Internet Explorer 8 och skriver sedan en URL efter sökvägen i rutan Ange platsen för objektet . Eller Skriv in sökvägen och URL-Adressen direkt i rutan Ange platsen för objektet . Om du exempelvis skriver du på följande plats:

   "c:\program files\internet explorer\iexplore.exe" http://www.bing.com

 2. Klicka på genvägen på Favoriter -menyn från menyraden i ett fönster i Internet Explorer 8.För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds

Filnamn

X86_0bb1d6aa71076f4703fb909730b09811_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23014_none_24909a5b482f93bf.manifest

Filversion

Ej tillämplig

Storlek

695

Datum (UTC)

20-Apr-2010

Tid (UTC)

20:07

Plattform

Ej tillämplig

Filnamn

X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23014_none_480e3674dd0e9878.manifest

Filversion

Ej tillämplig

Storlek

280,265

Datum (UTC)

20-Apr-2010

Tid (UTC)

17:00

Plattform

Ej tillämplig

Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds

Filnamn

Amd64_9dcc6d7e930e73b9dc495a7a854f8bf1_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23014_none_460625fc1566d8e5.manifest

Filversion

Ej tillämplig

Storlek

1,038

Datum (UTC)

20-Apr-2010

Tid (UTC)

20:07

Plattform

Ej tillämplig

Filnamn

Amd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23014_none_a42cd1f8956c09ae.manifest

Filversion

Ej tillämplig

Storlek

280,383

Datum (UTC)

20-Apr-2010

Tid (UTC)

04:26

Plattform

Ej tillämplig

Filnamn

X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23014_none_480e3674dd0e9878.manifest

Filversion

Ej tillämplig

Storlek

280,265

Datum (UTC)

20-Apr-2010

Tid (UTC)

17:00

Plattform

Ej tillämplig

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows 7

Filnamn

X86_8ba65118d82bc7aa1dc0ddb17c4b898e_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20688_none_e178f3d183e2358d.manifest

Filversion

Storlek

695

Datum (UTC)

13-Apr-2010

Tid (UTC)

17:45

Plattform

Ej tillämplig

Filnamn

X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20688_none_7fbfab6f9f8f7d54.manifest

Filversion

Storlek

201,049

Datum (UTC)

13-Apr-2010

Tid (UTC)

17:47

Plattform

Ej tillämplig

Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds

Filnamn

Amd64_13b40a93038876d88e77f297451a9cf9_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20688_none_b1dd3ec5cc32e424.manifest

Filversion

Storlek

699

Datum (UTC)

13-Apr-2010

Tid (UTC)

17:45

Plattform

Ej tillämplig

Filnamn

Amd64_3edd90a8083bbdb1131b6b2f98e90589_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20688_none_1b62771d07b17122.manifest

Filversion

Storlek

1,040

Datum (UTC)

13-Apr-2010

Tid (UTC)

17:45

Plattform

Ej tillämplig

Filnamn

Amd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20688_none_dbde46f357ecee8a.manifest

Filversion

Storlek

201,053

Datum (UTC)

13-Apr-2010

Tid (UTC)

17:53

Plattform

Ej tillämplig

Filnamn

Wow64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20688_none_e632f1458c4db085.manifest

Filversion

Storlek

199,054

Datum (UTC)

13-Apr-2010

Tid (UTC)

17:53

Plattform

Ej tillämplig

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×