Symptom

När du skriver rapporten Schemaläggaren i Microsoft Business Solutions - Business Portal och Microsoft Dynamics SL kan du få följande felmeddelande:

GetReportOptions misslyckades. Fel = < soap: Server: System.Web.Services.Protocols.SoapExcpetion: servern kunde inte behandla begäran. ---> System.NullReferenceExcpetion: objekt referens har angetts till en instans av ett objekt.

Orsak

Microsoft Solomon-klienten är inte installerad på servern som kör Business Portal.

Lösning

Så här installerar du Microsoft Solomon-klienten på servern som kör Business Portal:

 1. Mappa en enhet till den server som kör Microsoft Solomon:

  1. Klicka på Anslut nätverksenhetVerktyg -menyn i Utforskaren.

  2. Klicka på en enhetsbeteckning i listan enhet .

  3. I rutan mapp skriver du sökvägen till mappen Solomon på servern som kör Microsoft Solomon.

   Obs! Som standard finns mappen Solomon på \\SolomonServerName\ProgramFiles\Solomon. I det här exemplet står SolomonServerName för namnet på den server som kör Microsoft Solomon.

 2. Öppna mappen Wrkstn i mappen Solomon.

 3. Kör filen Setup.exe i mappen Wrkstn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×