Symptom

När du installerar Microsoft Dynamics CRM 4.0, visas något av följande felmeddelanden: • Ett undantagsfel inträffade för typinitieraren för 'Microsoft.CRM.LocatorService'. Ett undantagsfel inträffade för typinitieraren för 'Microsoft.CRM.ServerLocatorService'. Indatasträngen var inte i rätt format.

  Obs! Om du får det här felmeddelandet kan få du också följande felmeddelande i Microsoft-felrapportering:


  System.TypeInitializationException: Ett undantagsfel inträffade för typinitieraren för 'Microsoft.Crm.LocatorService'. --->
  System.TypeInitializationException: Ett undantagsfel inträffade för typinitieraren för 'Microsoft.Crm.ServerLocatorService'. --->
  System.FormatException: Indatasträngen var inte i rätt format.

  vid System.Number.StringToNumber (String str, NumberStyles alternativ, NumberBuffer & tal, NumberFormatInfo info, booleska parseDecimal) vid System.Number.ParseInt32 (String s, NumberStyles stil, NumberFormatInfo info)

  vid System.Int32.Parse (String s, IFormatProvider provider)

  vid System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.GetStringTable (booleska isHelp)

  vid System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.get_NameTable()

  vid System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.get_CategoryTable()

  vid System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.CategoryExists (String machine, sträng-kategori)

  vid System.Diagnostics.PerformanceCounterCategory.Exists (String kategorinamn, sträng datornamn)

  vid System.Diagnostics.PerformanceCounterCategory.Exists (String kategorinamn)

  vid Microsoft.Crm.LocatorCache.CreatePerformanceCounters()

  vid Microsoft.Crm.LocatorCache... ctor()

  vid Microsoft.Crm.ServerLocatorService... cctor()

  Torrsubstanshalt slut stackdump torrsubstanshalt

  vid Microsoft.Crm.LocatorService... ctor()

  vid Microsoft.Crm.CrmTraceSettings.LoadScaleGroupSettings()

  vid Microsoft.Crm.LocatorService... ctor()

  vid Microsoft.Crm.LocatorService... cctor()

  Torrsubstanshalt slut stackdump torrsubstanshalt

  vid Microsoft.Crm.Utility.RetrieveScaleGroupId()

  vid Microsoft.Crm.CrmKeySetting.Initialize (booleska loadSettingsFromConfigDB, Guid, scaleGroupId, ConfigSku configSku)

  vid Microsoft.Crm.CrmKeySetting... ctor (CrmKeyType crmKeyType, booleska loadSettingsFromConfigDB, booleska useCachedValues, Guid, scaleGroupId, ConfigSku configSku)

  vid Microsoft.Crm.CrmKeySetting.CreateKeySetting (CrmKeyType keyType, ConfigSku configSku)

  vid Microsoft.Crm.Setup.Server.ServerSetup.Initialize()

  vid Microsoft.Crm.Setup.Server.ServerSetup.InternalMain (String [] args)

 • "Åtgärden Microsoft.Crm.Setup.Common.RegisterAsyncServiceAction misslyckades. Ett undantag uppstod under allokeringsfasen för installationen. Undantaget ignoreras och installationen fortsätter. Men kanske programmet inte fungerar korrekt när installationen är klar. Tidsgräns har gått ut och åtgärden inte har slutförts."

 • Förutom ovanstående felet visas följande i crm40svrSetup.log

  12:31:07 | Info | Kör installationen: Microsoft.Crm.Setup.Common.RegisterAsyncServiceAction 12:32:38 | Fel | System.Exception: Åtgärden Microsoft.Crm.Setup.Common.RegisterAsyncServiceAction misslyckades. ---> System.Configuration.Install.InstallException: ett undantag uppstod under allokeringsfasen för installationen. Undantaget ignoreras och installationen fortsätter. Men kanske programmet inte fungerar korrekt när installationen är klar. ---> System.ServiceProcess.TimeoutException: tidsgräns har gått ut och åtgärden inte har slutförts. vid System.ServiceProcess.ServiceController.WaitForStatus (ServiceControllerStatus desiredStatus, TimeSpan-timeout) vid Microsoft.Crm.ExtendedServiceInstaller.StartService (objekt avsändare, InstallEventArgs e) vid System.Configuration.Install.InstallEventHandler.Invoke (objekt avsändare, InstallEventArgs e) vid System.Configuration.Install.Installer.OnCommitted (IDictionary-savedState) vid System.Configuration.Install.Installer.Commit (IDictionary savedState) torrsubstanshalt slut stackdump torrsubstanshalt på System.Configuration.Install.Installer.Commit (IDictionary-savedState) vid System.Configuration.Install.AssemblyInstaller.Commit (IDictionary-savedState) vid Microsoft.Crm.Setup.Common.RegisterAsyncServiceAction.Do (IDictionary parametrar) vid Microsoft.Crm.Setup.Common.Action.ExecuteAction (åtgärd åtgärd, IDictionary-parametrar, booleska Ångra) torrsubstanshalt slut stackdump torrsubstanshalt, fel, RetryCancel, alternativ1

  Obs! Om du får detta felmeddelande loggas följande händelser i programloggen på Microsoft Dynamics CRM 4.0 server:

  Händelsen 1

  Händelse 2

Orsak

Det här problemet beror på något av följande orsaker.

 • Problem med prestandaräknarna på servern. Installationen är därför inte lägga till prestandaräknare i prestandaräknare bibliotek.

 • Installationen av .net Framework 3.0 är skadad.

 • Saknas eller förekommer som dubbletter tjänsteprincipnamn (SPN).Lösning

Du löser detta problem slutföra någon av följande metoder.

 • Återskapa prestandabiblioteken för räknaren.

 • Konfigurera lämpligt http-SPN-namnen för NETBIOS och FQDN värdhuvuden. Konfigurera de lämpliga MSSQLSvc-SPN-namnen för NETBIOS och FQDN. Ta bort duplicerade HTTP eller MSSQLSvc-SPN-namnen.Mer information om hur du återskapar klickar prestandabiblioteken räknare du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

300956 hur du manuellt återskapa prestanda räknarvärden bibliotek

 • Installera om .net Framework 3.0. Det hittar du på DVD-skivan under Redist\i386\dotNetFX.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×