Se Vilket Windows-operativsystem har jag? om du inte vet.

Obs!

Om du använder Windows 8, måste du uppgradera till Windows 8.1 eftersom Windows 8 inte längre stöds.

Så här gör du:

 1. Tryck på Windows-knappen, skriv in Nätverksproblem, och välj sedan Identifiera och reparera nätverksproblem från listan.

 2. Följ stegen i guiden för att diagnostisera och lösa dina nätverksproblem.

 3. Kör Windows Update igen.

Löste det här problemet?  

Så här gör du:

 1. Högerklicka på ikonen Nätverk win7networkicon1 eller win7networkicon2 i meddelandefältet, välj sedan Felsök problem. 

 2. Följ stegen i guiden för att diagnostisera och lösa dina nätverksproblem.

 3. Kör Windows Update igen.

Löste det här problemet?

Så här gör du:

 1. Hämta Windows Update -felsökning och välj sedan Öppna eller Spara i popup-fönstret.

  Kommentarer

  • Om popup-fönstret inte kommer upp, kan du ha en popup-blockerare på. Om du använder Microsoft Edge, här finns instruktioner för att inaktivera popup-blockeraren. För Internet Explorer finns instruktioner här. Om du använder en annan webbläsare eller en separat popup-blockerare, kontrollera webbplatsens webbläsare eller blockerarens tillverkare.

  • Om du väljer Spara, måste du gå till mappen där felsökaren hämtats till efter att hämtningen slutförts och därefter dubbelklicka på den senaste wu.diagcab-filen för att köra felsökaren.

 2. Välj Nästa och följ stegen i guiden för att hitta och fixa problem med Windows Update.

Löste det här problemet?

Så här gör du:

 1. Hämta Windows Update -felsökning och välj sedan Öppna eller Spara i popup-fönstret.

  Kommentarer

  • Om popup-fönstret inte kommer upp, kan du ha en popup-blockerare på. Om du använder Microsoft Edge, finns instruktioner för att inaktivera popup-blockeraren här. För Internet Explorer finns instruktioner här. Om du använder en annan webbläsare eller en separat popup-blockerare, kontrollera webbplatsen för webbläsaren eller blockerarens tillverkare.

  • Om du väljer Spara, måste du gå till mappen där felsökaren hämtats till efter att hämtningen slutförts och därefter dubbelklicka på filen WindowsUpdate.diagcab för att köra felsökaren.

 2. Välj Nästa och följ stegen i guiden för att hitta och fixa problem med Windows Update.

Löste det här problemet?

Så här gör du:

 1. Hämta Windows Update -felsökning och välj sedan Öppna eller Spara i popup-fönstret.

  Kommentarer

  • Om popup-fönstret inte kommer upp, kan du ha en popup-blockerare på. Om du använder Microsoft Edge, så finns instruktioner för att inaktivera popup-blockeraren här. För Internet Explorer finns instruktioner här. Om du använder en annan webbläsare eller en separat popup-blockerare, kontrollera webbplatsen för webbläsaren eller blockerarens tillverkare.

  • Om du väljer Spara, måste du gå till mappen där felsökaren hämtats till efter att hämtningen slutförts och därefter dubbelklicka på filen WindowsUpdate.diagcab för att köra felsökaren.

 2. Välj Nästa och följ stegen i guiden för att hitta och fixa problem med Windows Update .

Löste det här problemet?

Viktigt!

Du behöver köra både DISM- och SFC-kommandona nedan, inte bara ett av dem.

 1. Öppna en upphöjd kommandotolk. För att göra det så högerklickar du på Windows-knappen och väljer sedan Kommandotolk (Admin). Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller att bekräfta, anger du lösenordet eller klickar på Tillåt eller Ja.

 2. Skriv in följande kommando och tryck sedan på Retur.

  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

  Obs! Det kan ta flera minuter för kommandoåtgärden att sluföras.

 3. Skriv in följande kommando och tryck på Retur.

  sfc /scannow

  Obs! Det kan ta flera minuter för kommandoåtgärden att sluföras.

 4. Stäng kommandotolken och kör sedan Windows Update igen.

Löste det här problemet?

Om inget av ovanstående steg löser problemet, måste du återställa eller ominstallera Windows, se Återställningsalternativ i Windows 10.

Löste det här problemet?

 

Det glädjer oss att höra att ditt Windows Update-problem är löst.

Det var synd att höra att ditt problem inte kunde lösas med den här guiden. Kontakta Microsoft Support om du behöver mer hjälp.

Du måste återställa eller installera om Windows om inget av ovanstående steg löser problemet. Se Så här uppdaterar eller återställer du din dator.

Löste det här problemet?

Om inget av ovanstående steg löser problemet, måste du återställa eller ominstallera Windows, se Vilka systemåterställningsalternativ finns det i Windows

Löste det här problemet?

Viktigt!

Du behöver köra både DISM- och SFC-kommandona nedan, inte bara ett av dem.

 1. Öppna en upphöjd kommandotolk. För att göra det så högerklickar du på Windows-knappen och väljer sedan Kommandotolk (Admin). Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller att bekräfta, anger du lösenordet eller klickar på Tillåt eller Ja.

 2. Skriv in följande kommando och tryck sedan på Retur.

  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

  Obs! Det kan ta flera minuter för kommandoåtgärden att sluföras.

 3. Skriv in följande kommando och tryck på Retur.

  sfc /scannow

  Obs! Det kan ta flera minuter för kommandoåtgärden att sluföras.

 4. Stäng kommandotolken och kör sedan Windows Update igen.

 

Löste det här problemet?

Så här gör du:

 1. Fastställ om du kör 32-bitars eller 64-bitars Windows:

  • Från Start, väljer du Inställningar.

  • Välj System.

  • Klicka på Om.

  • Bläddra ner till Systemtyp.

 2. Gå till Uppdateringshistorik-sidan.

 3. Hitta den senaste uppdaterings-KB:n för den version av Windows 10 som du har. Det är vanligtvis den som är överst i listan. Skriv antingen upp numret, eller kopiera det.

 4. Gå till Microsoft Update-webbplatsen och sök efter KB-numret.

 5. Välj länken för hämtningen och välj sedan Hämta. Om du tillfrågas så väljer du Spara.

 6. När hämtningen har slutförts, väljer du Öppna för att starta uppdateringen.

Löste det här problemet?

Fastställ om du kör 32-bitars eller 64-bitars Windows:

 1. Från Start, väljer du Inställningar.

 2. Välj System.

 3. Klicka på Om.

 4. Bläddra ner till Systemtyp.

Hämta versionen för den senaste SSU:n som matchar din Windows-version (32 eller 64) från Microsoft Update-katalogen.

Windows-version

SSU-paketet

Frisläppningsdatum

Windows 10

4523200

November 2019

Windows 10/1607:

4520724

november 2019

Windows 10/1703:

4521859

Oktober 2019

Windows 10/1709:

4523202

november 2019

Windows 10 1803:

4523203

november 2019

Windows 10 1809:

4523204

november 2019

Windows 10 1903:

4524569

November 2019

 

Starta om din enhet och sök efter uppdateringar.

Löste det här problemet?

Hämta Windows 10-verktyget för att skapa media (MCT) och använd det för att utföra en uppgradering på plats av Windows 10. Vi har en video som kan visa dig hur du gör om du är osäker.

Obs! Om du inte redan har den senaste versionen av Windows uppdateras du till det senaste.

Löste det här problemet?

Hämta Windows 10-verktyget för att skapa media (MCT) och använd det för att utföra en ren installation av Windows 10. Vi har en video som kan visa dig hur du gör om du är osäker.

Kommentarer

 • Obs! En ren installation kommer att ta bort alla dina sparade data och installerade appar. Se till att säkerhetskopiera dina data innan du utför en ren installation. Du kommer att behöva återskapa dina användarkonton och ominstallera dina appar.

 • Om du inte redan är på den senaste versionen av Windows, kommer detta att uppdatera dig till den senaste.

Löste det här problemet?

Det bästa alternativet är att uppgradera till Windows 10 Windows 10 är den senaste Windows-operativsystemet med många nya funktioner och förbättrad säkerhet.
Om du vill ha information om att uppgradera till Windows 10, se: https://www.microsoft.com/sv-se/windows/get-windows-10

Obs! Vissa appar och maskinvara som du använder med Windows 8.1 kanske inte är kompatibla med Windows 10. Om du hämtar Windows 10 och kör installationen så körs först en kompatibilitetskontroll för att meddela dig om eventuella problem. Om du inte vill eller kan uppgradera på grund av kompatibilitetsproblem, kan du fortsätta till nästa felsökningssteg.

Innan du hämtar SSU, måste du stänga av automatiska uppdateringar.

 1. Tryck på Windows-tangenten + X och välj kontrollpanelen.

 2. Välj Windows Update.

 3. Välj ändra inställningar.

 4. Ändra uppdateringsinställningarna till aldrig.

 5. Välj OK.

 6. Starta om enheten.

Hämta KB4524445 med hjälp av länkarna under Metod 2 i den artikeln. Se till att du laddar ner rätt version, 32- eller 64-bitars, som passar ditt system. Klicka här för att se hur man fastställer om datorn kör en 32-bitars eller 64-bitars version av Windows.

Starta om enheten igen och slå därefter igång automatiska uppdateringar igen.

 1. Tryck på Windows-tangenten + X och välj kontrollpanelen.

 2. Välj Windows Update.

 3. Välj ändra inställningar.

 4. Ändra uppdateringsinställningarna till automatiskt.

 5. Välj OK.

 6. Starta om enheten.

Löste det här problemet?

Tack för att du uppgraderar till Windows 10. Om du har problem med Windows Update i Windows 10, kan du komma tillbaka till den här guidade genomgången och välja Windows 10.

Det bästa alternativet är att uppgradera till Windows 10 Windows 10 är den senaste Windows-operativsystemet med många nya funktioner och förbättrad säkerhet.
Om du vill ha information om att uppgradera till Windows 10, se: https://www.microsoft.com/sv-se/windows/get-windows-10

Obs! Vissa appar och maskinvara som du använder med Windows 7 kanske inte är kompatibla med Windows 10. Om du hämtar Windows 10 och kör installationen så körs först en kompatibilitetskontroll för att meddela dig om eventuella problem. Om du inte vill eller kan uppgradera på grund av kompatibilitetsproblem, kan du fortsätta till nästa felsökningssteg.

Innan du hämtar SSU, måste du stänga av automatiska uppdateringar.

 1. Klicka på Start, skriv in Windows Update i sökrutan och klicka på Windows Update i programlistan.

 2. I vänster panel klickar du på ändra inställningarna, väljer kolla aldrig efter uppdateringar och klickar sedan Ok.

 3. Starta om datorn.

Efter att datorn har startats om, hämtar du KB4523206 med hjälp av länkarna som finns under Metod 2 i den artikeln. Se till att du laddar ner rätt version, 32- eller 64-bitars, som passar ditt system. Klicka här för att se hur man fastställer om datorn kör en 32-bitars eller 64-bitars version av Windows.

Starta om datorn igen och slå därefter igång automatiska uppdateringar. Öppna Windows Update, välj ändra inställningarna. Under viktiga uppdateringar, klickar du på listmenyn och väljer installera uppdateringar automatiskt (rekommenderas). Klicka på Ok för att spara dina ändringar och välj sedan sök efter uppdateringar för att hämta och installera kvarvarande uppdateringar.

Löste det här problemet?

 1. Från Start , söker du efter cmd

 2. Högerklicka på Kommandotolken i resultaten och välj Kör som administratör.

 3. Ange följande kommandon ett i taget vid kommandotolken. Tryck på Retur efter var och en. Låt kommandot slutföras innan du skriver nästa kommando.

  net stop cryptsvc

  net stop bits

  net stop wuauserv

  ren %systemroot%\softwaredistribution softwaredistribution.bak

  ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak

  net start cryptsvc

  net start bits

  net start wuauserv

 4. Stäng kommandotolksfönstret och starta om din dator.

Sök efter Windows-uppdateringar igen. Löste det här problemet?

 1. Från Start , söker du efter cmd

 2. Högerklicka på Kommandotolken i resultaten och välj Kör som administratör.

 3. Ange följande kommandon ett i taget vid kommandotolken. Tryck på Retur efter var och en. Låt kommandot slutföras innan du skriver nästa kommando.

  net stop bits

  net stop wuauserv

  ren %systemroot%\softwaredistribution softwaredistribution.bak

  ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak

  net start bits

  net start wuauserv

 4. Stäng kommandotolksfönstret och starta om din dator.

Sök efter Windows-uppdateringar igen. Löste det här problemet?

Tack för att du uppgraderar till Windows 10. Om du har problem med Windows Update i Windows 10, kan du komma tillbaka till den här guidade genomgången och välja Windows 10.

Det var synd att höra att ditt problem inte kunde lösas med den här guiden. Kontakta Microsoft Support om du behöver mer hjälp.

Du kan också skicka feedback via feedbackhubben genom att klicka här.

Mer information om problem med Windows Update i Windows 10 finns i Felsöka problem med att uppdatera Windows 10 i stället.

Vad gör den här guidade genomgången?

Den här guidade genomgången ger dig de steg du behöver för att åtgärda problem med Windows Update för Windows 8.1 och 7 såsom att det tar lång tid att genomsöka eller felkoder vid installation av uppdateringar.

Mer information om problem med Windows Update i Windows 10 finns i Felsöka problem med att uppdatera Windows 10 i stället.

En vanlig orsak till fel är otillräckligt diskutrymme. Se Tips för att frigöra hårddiskutrymme på din dator om du behöver hjälp med att frigöra hårddiskutrymme.

Vanliga felkoder

Stegen i den här guidade genomgången bör hjälpa dig med alla Windows Update-fel och andra problem—du behöver inte söka efter det specifika felet för att lösa det. Som ett exempel följer här några vanliga felkoder: 0x0xc1900223223; 0x80240034; 0x8007000E, 0x80242006​, 0x80244018​, 0x80D02002​, 0x80246017​, 0x80240438​, 0x80070070​, 0x8007000D​, 0x80246008​, 0x80096004​, 0x80070020. 
Stegen som visas här bör åtgärda de fel som visas under Windows Update-processen.

Hur fungerar det?

Vi kommer att börja med att ställa frågor om vilken Windows-version du använder och vilken sorts problem du upplever. Sedan guidar vi dig igenom en rad felsökningssteg som är specifika för din situation. I slutet av varje steg kommer du att bli frågad ”Löste detta problemet”? Om det är löst, välj Ja, och du är klar! Om det inte är löst, välj Nej och fortsätt med den guidade genomgången.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×