Hur du använder Ntdsutil för att hantera Active Directory-filer från kommandoraden i Windows Server 2003

En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i .

I DEN HÄR UPPGIFTEN

SAMMANFATTNING

I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du hanterar Active Directory-databasfilen NTDS. dit från kommandoraden. tillbaka till toppen

Starta datorn i återställningsläge för katalogtjänster

Katalogtjänsten Windows Server 2003 öppnar sina filer i exklusivt läge. Detta innebär att filerna inte kan hanteras när servern fungerar som en domänkontrollant. Så här startar du servern i återställningsläge för katalogtjänster:

 1. Starta om datorn.

 2. När BIOS-informationen visas trycker du på F8.

 3. Använd nedpilen för att välja återställningsläge för katalogtjänster (endast Windows Server 2003-domänkontrollanter)och tryck sedan på RETUR.

 4. Använd upp-och nedpilarna för att välja operativsystemet Windows Server 2003 och tryck sedan på RETUR.

 5. Logga in med ditt administratörskonto och lösenord.

tillbaka till toppen

Så här installerar du support verktyg och startar Ntdsutil

Så här installerar du Windows support verktyg:

 1. Sätt in installations-CD-skivan för Windows Server 2003 i CD-ROM-eller DVD-ROM-enheten.

 2. Klicka på Start, klicka på kör, Skriv drive_letter: \Support\tools\suptools.msi, och tryck sedan på RETUR.

Starta Ntdsutil genom att klicka på Start, klicka på Kör, skriva Ntdsutil i rutan Öppna och sedan trycka på RETUR. Anmärkningar: för att komma åt listan över tillgängliga kommandon, Skriv ?, och tryck sedan på RETUR. tillbaka till toppen

Så här flyttar du databasen

Du kan flytta datafilen NTDS. dit till en ny mapp. Om du gör det uppdateras registret så att katalogtjänsten använder den nya platsen när du startar om servern. Så här flyttar du datafilen till en annan mapp:

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv Ntdsutil i rutan Öppna och tryck sedan på RETUR.

 2. Skriv fileri Kommandotolken Ntdsutil och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv Flytta dB till ny plats (där ny plats är en befintlig mapp som du har skapat för detta ändamål) i Kommandotolken fil underhåll och tryck sedan på RETUR.

 4. Om du vill avsluta Ntdsutil skriver du quitoch trycker på RETUR.

 5. Starta om datorn.

tillbaka till toppen

Så här flyttar du loggfiler

Använd kommandot Flytta loggar till för att flytta katalogtjänstens loggfiler till en annan mapp. Om de nya inställningarna ska börja gälla startar du om datorn när du har flytt loggfilerna. Så här flyttar du loggfilerna:

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv Ntdsutil i rutan Öppna och tryck sedan på RETUR.

 2. Skriv fileri Kommandotolken Ntdsutil och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv Flytta loggar till ny plats (där ny plats är en befintlig mapp som du har skapat för detta ändamål) i Kommandotolken fil underhåll och tryck sedan på RETUR.

 4. Skriv quitoch tryck på RETUR.

 5. Starta om datorn.

tillbaka till toppen

Hur du återställer databasen

Så här återställer du databasen:

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv Ntdsutil i rutan Öppna och tryck sedan på RETUR.

 2. Skriv fileri Kommandotolken Ntdsutil och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv Recoverpå kommandoraden för fil underhåll och tryck sedan på RETUR.

 4. Skriv quitoch tryck på RETUR.

 5. Starta om datorn.

Du kanockså använda Esentutl. exe för att utföra databasåterställning när proceduren som beskrivs tidigare i den här artikeln misslyckas (till exempel kan proceduren misslyckas när databasen är inkonsekvent). Så här använder du Esentutl. exe för att utföra databasåterställning:

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv cmd i rutan Öppna och tryck sedan på RETUR.

 2. Skriv Esentutl/r Path\NTDS.ditoch tryck på RETUR. Path refererar till den aktuella platsen för filen NTDS. dit.

 3. Ta bort Databasloggfilerna (. log) från mappen WINDOWS\Ntds.

 4. Starta om datorn.

Om du vill veta mer om verktyget Esentutl. exe skriver du Esentutl/?i Kommandotolken och trycker på RETUR. Anmärkningar: den här proceduren innebär transaktionsloggar för att återskapa data. Transaktionsloggar används för att se till att genomförda transaktioner inte förloras om datorn misslyckas eller om det uppstår oväntade strömavbrott. Transaktionsdata skrivs först till en loggfil och skrivs sedan till datafilen. När du startar om datorn när den misslyckas, kan du köra loggen för att återskapa de transaktioner som har begåtts men som inte har registrerats i datafilen. tillbaka till toppen

Så här ställer du in sökvägar

Du kan använda kommandot Ange sökväg för att ange sökvägen för följande objekt:

 • Säkerhetskopiering: Använd den här parametern med kommandot Ange sökväg för att ange säkerhetskopieringsmålet disk-till-disk till den mapp som anges av variabeln location. Du kan konfigurera katalogtjänsten för att utföra en online disk-till-disk-säkerhetskopiering med schemalagda intervall.

 • Databas: Använd den här parametern med kommandot Ange sökväg för att uppdatera den del av registret som identifierar datafilens plats och filnamn. Använd det här kommandot endast för att återskapa en domänkontrollant som har förlorat sin datafil och som inte återställs med hjälp av vanliga procedurer för återställning.

 • Loggar: Använd den här parametern med kommandot Ange sökväg för att uppdatera den del av registret som identifierar loggfilens plats. Använd det här kommandot endast om du återskapar en domänkontrollant som har förlorat sina loggfiler och inte återställs med hjälp av vanliga procedurer för återställning.

 • Arbetskatalog: Använd den här parametern med kommandot Ange sökväg för att ange den del av registret som identifierar katalogtjänstens arbetsmapp till den mapp som anges av variabeln location.

Så här kör du kommandot Ange sökväg :

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv Ntdsutil i rutan Öppna och tryck sedan på RETUR.

 2. Skriv fileri Kommandotolken Ntdsutil och tryck sedan på RETUR.

 3. I Kommandotolken fil underhåll skriver du ange sökväg till objekt platsoch trycker sedan på RETUR. objekt refererar till ett av följande objekt:

  • Backup

  • Databas

  • Loggar

  • Arbetskatalog

  plats refererar till den plats (mapp) som du vill ange objektet som identifieras i kommandot.

 4. Skriv quitoch tryck på RETUR.

tillbaka till början

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×