Symptom

När du försöker installera Dynamics 365 App för Outlook visas kolumnen Status "Problem när du lägger till Outlook". När du klickar på länken "Mer information" finns en dialogruta med följande uppgifter:

Det uppstod ett problem när du försöker lägga till en app i Outlook.
CRM: IncomingEmailRejected

Orsak

Det här felet kan bero på något av följande skäl:

  1. E-postadressen för posten i Dynamics 365 har inte godkänts.

  2. Exchange-postlådan kopplad är till en annan organisation i Dynamics 365.  En Exchange-postlåda (e-postadress) kan endast synkronisera avtalade tider, kontakter och uppgifter med en organisation och en användare som tillhör den organisationen kan endast synkronisera avtalade tider, kontakter och uppgifter med en Exchange-postlåda.  Klicka härför mer information.


Lösning

Kontrollera e-postadressen för postlådan som godkänts och som är associerade med önskad Dynamics 365-organisationen.

  1. Logga in på Dynamics 365 som en användare med rollen systemadministratör.

  2. Klicka på Inställningar och klicka sedan på E-konfiguration.

  3. Klicka på postlådor inom området e-konfiguration och sedan ändrar vyn från Mina aktiva postlådor till Aktiva postlådor.

  4. Klicka på Godkänn e-postlåda posten som fel uppstod.

  5. Klicka på knappen Testa och aktivera postlådor när e-postadressen har godkänts.

  6. Se till att markera alternativet Synkronisera objekt med Exchange från denna organisation Dynamics 365, även om Exchange har ställts in för synkronisering med en annan organisation och klicka sedan på i dialogrutan konfiguration för Test-e- OK.

  7. När postlådan har genomfört tester, kan du försöka installera Dynamics 365 App för Outlook igen. Det kan finnas genom att klicka på Inställningar och klicka på Dynamics 365 App för Outlook.


Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×