Sammanfattning

Under en session med utökade händelser med histogram som mål kan du ibland se oväntade resultat. Vissa händelser kan inte visas samtidigt när andra händelser räkna visa ett högre värde än vad de borde.

Detta är en sidoeffekt av histogrammet mål design. Det använder en hash-funktion till sammansatta enheter i buckets. Därför beroende på valet i fältet aggregering, två objekt kan lagras i samma åldersgrupp och de båda visas under namnet på den som utförs först.

Detta kan inträffa även om du använder parametern NO_EVENT_LOSS . Anta följande

  • Du ställer in en Extended händelser session med histogram som mål och gruppering av object_id, att samla in körning av lagrade procedurer.

  • Sedan kan köra du lagrad procedur A.

  • Sedan kan köra du lagrade proceduren B.


Om båda object_id lagrade procedurer returnerar samma värde för hash-funktion, visa histogram lagrad procedur A som körs två gånger och lagrad procedur B inte visas.


Mer Information

Mer information om Histogram mål går du till följande sida:

Histogram mål

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×