Inställningar för sekretess och onlinesäkerhet för Xbox One för föräldrar och barn

I Xbox One finns åldersanpassade kontroller och inställningar som du kan ändra så att de passar just din familj. Du kan ange vad andra kan kunna se om en profil, begränsa vem ditt barn kan kommunicera med online, visa status och spelhistorik och annat. Du kan komma åt de här inställningarna från Xbox.com eller en Xbox One-konsol, men för att kunna ändra inställningarna för appar och innehåll måste du använda konsolen. 

Om du har en Xbox 360 kan du läsa Inställningar för sekretess och onlinesäkerhet för Xbox 360.

Hantera inställningar från Xbox.com

Du behöver inte vara hemma för att ändra inställningarna för ett konto. Öppna webbläsaren och gör ändringar från Xbox.com. Obs! Om du vill ändra inställningarna för appar och innehåll måste du vara på din Xbox One-konsol.

Så här ändrar du inställningar för sekretess och säkerhet för dig själv

Med hjälp av de här inställningarna kan du hantera din profil, kommunicera med dig och interagera med ditt innehåll.

 1. Gå till Xbox.com och logga in på ditt konto (det här måste vara ett vuxenkonto).

  Obs!

  Om du glömt e-postadressen eller lösenordet till ditt konto kan du gå till Lösning på problem med förlorat konto eller Lösning på problem med förlorat lösenord.

 2. Välj din gamertag.

 3. Välj Fler alternativ och välj Xbox-inställningar.

 4. Välj Sekretess och onlinesäkerhet.

 5. Välj antingen fliken Onlinesäkerhet för Xbox One/Windows 10 eller fliken Sekretess. Gå igenom de nuvarande inställningarna och uppdatera de som du vill ändra.

 6. Välj Spara innan du stänger eller byter till en annan flik. Om du inte sparar ändringarna innan du går till en annan flik kommer de inte att sparas.

Så här ändrar du inställningar för sekretess och säkerhet för ett barn

Med de här inställningarna kan du hantera hur andra ser ditt barns profil, kommunicera med ditt barn och interagera med ditt barns innehåll. Du kan också se till att ditt barn bara ser spel, innehåll och webbplatser som är lämpligt för deras ålder. 

 1. Gå till Xbox.com och logga in på ditt konto (det här måste vara ett vuxenkonto).

  Obs!

  Om du glömt e-postadressen eller lösenordet till ditt konto kan du gå till Lösning på problem med förlorat konto eller Lösning på problem med förlorat lösenord.

 2. Välj Fler alternativ och välj Xbox-inställningar.

 3. Välj Sekretess och onlinesäkerhet.

 4. Välj ditt barns kontos gamertag.

 5. Välj antingen fliken Onlinesäkerhet för Xbox One/Windows 10 eller fliken Sekretess. Gå igenom de nuvarande inställningarna och uppdatera de som du vill ändra.

 6. Välj Spara innan du stänger eller byter till en annan flik. Om du inte sparar ändringarna innan du går till en annan flik kommer de inte att sparas.

 7. Be sedan ditt barn logga in och ut igen från sitt konto så att ändringarna börjar gälla.

Hantera inställningar från din Xbox One-konsol

Du kan även ändra inställningarna från konsolen. Om du vill ändra inställningar för appar och innehåll måste du vara på din Xbox One-konsol.

Så här ändrar du inställningar för sekretess och säkerhet för ditt konto

Med hjälp av de här inställningarna kan du hantera din profil, kommunicera med dig och interagera med ditt innehåll.

 1. Logga in på din Xbox.

 2. Tryck på Xbox-knappen  på handkontrollen för att öppna guiden och gå till System  > Inställningar  > Konto.

 3. Under Sekretess och onlinesäkerhet väljer du Xbox Live sekretess.

 4. Välj en standardinställning eller anpassa inställningarna genom att välja Visa information och anpassa.

Så här ändrar du inställningar för sekretess och säkerhet för ett barnkonto

Med de här inställningarna kan du hantera hur andra ser ditt barns profil, kommunicera med ditt barn och interagera med ditt barns innehåll. Du kan också se till att ditt barn bara ser spel, innehåll och webbplatser som är lämpligt för deras ålder.

 1. Logga in på din Xbox.

 2. Tryck på Xbox-knappen  på handkontrollen för att öppna guiden och gå till System  > Inställningar  > Konto.

 3. Under Konto väljer du Trygghetsinställningar > Hantera familjemedlemmar.

 4. Markera det barn vars inställningar du vill ändra.

 5. Välj Sekretess och onlinesäkerhet och välj sedan standardinställningarna eller Visa information och anpassa.

Hantera sekretessinställningar för appar

När du laddar ned appar från Microsoft Store kräver varje app behörighet till att få åtkomst till data på konsolen. För att ändra de här inställningarna måste du vara på din Xbox One-konsol.

Så här ger du en app tillåtelse att komma åt dina data

 1. Tryck på Xbox-knappen  på handkontrollen för att öppna guiden och välj sedan System  > Inställningar  > Konto > Sekretess och onlinesäkerhet > Appsekretess.

 2. Ge behörighet genom att markera kryssrutorna bredvid dina appar.

Om du har loggat in med ett barnkonto måste en vuxen logga in och ge behörighet till appar för åtkomst till dina data.

Så här ger du en app tillåtelse att komma åt ett barns data

 1. Logga in med ditt vuxenkonto.

 2. Tryck på Xbox-knappen  på handkontrollen för att öppna guiden och välj sedan System  > Inställningar  > Konto > Trygghetsinställningar > Hantera familjemedlemmar.

 3. Välj ditt barns gamertag och gå till Sekretess och onlinesäkerhet > Appsekretess för att ge behörighet.

Felsökning

Här är några saker att tänka på när du ändrar sekretessinställningarna för appar:

Behöver du mer hjälp? Se Felsök ändringar av inställningar för sekretess och onlinesäkerhet i Xbox One.

Relaterade ämnen

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×