Sammanfattning

En transaktion Program (TP) som kan anropas (kallas på för att starta en konversation) en annan TP är känt som en Invokable TP. Invokable transaktionsprogram är vanligtvis servertyp program.

En TP startas automatiskt när anropas kallas en autostarted TP.

Tpsetup.exe är ett verktyg som ingår i Host Integration Server 2000 och med SNA Server 4.0 Software Development Kit (SDK). Du kan använda Tpsetup.exe för att installera autostarted invokable transaktionsprogram. Autostarted invokable transaktionsprogram kan vara köade eller nonqueued.

I kö och nonqueued transaktionsprogram fungera annorlunda:

  • När köade TP anropas flera gånger, laddas en gång och sedan köer upp begäranden som behandlas samtidigt.

  • När en nonqueued TP anropas flera gånger, laddas flera gånger, en gång för varje gång den anropas.

Mer information

Microsoft rekommenderar att du använder programmet Tpsetup.exe för att installera autostarted invokable transaktionsprogram. Registerplatsen Tpsetup.exe skapas under olika miljöer som körs anges enligt följande:

Host Integration Server Administrator client med SNA Server 4.0, Windows NT-klient

Med SNABASE körs som en tjänst

• Med TP körs som en tjänst:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ TPNAME \Parameters


• Med TP körs som ett program:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SnaBase\Parameters\TPs\ TPNAME\Parameters

SNABASE körs som ett program

• Med TP körs som en tjänst:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ TPNAME \Parameters
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TPNAME


• Med TP körs som ett program:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SnaBase\Parameters\TPs\ TPNAME \Parameters

Obs! Version av Tpsetup.exe som ingår i Integraton värdservern ingår en extra parameter som heter tillgänglig för alla användare . Den här parametern är markerad som standard med Host Integration Server Administrator-klient och kan inte ändras. Med Host Integration Server End-User Client, som standard är den här parametern klart (inte markerad).
 

Under Host Integration Server end-user client

Med SNABASE Kör endast som ett program

Med TP Kör endast som ett program ( tillgänglig för alla användare genom att kryssrutan avmarkeras)

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\SnaBase\Parameters\TPs\ TPNAME \Parameters


Med tillgängliga för alla användare på Host Integration Server end-user client

SNA Server 4.0 Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition-klient
Med SNABASE körs som ett program
Med TP Kör endast som ett program

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SnaBase\Parameters\TPs\ TPNAME \Parameters

Referens

Mer information finns i online-böcker på ämnet och SDK för Host Integration Server och SNA Server 4.0.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×