Kända problem vid utveckling av anpassade lösningar för Office Outlook 2007

Sammanfattning

Den här artikeln innehåller en översikt över en del kända problem med utvecklingsplattformen för Outlook 2007. Bland problemen ingår ändrade placeringar av kommandon och ändringar av hur COM-tillägg visas i Outlook. Dessutom beskrivs funktionsändringar i Outlook 2007. De kända problemen som nämns i den här artikeln är inte direkt relaterade till objektmodellen, till anpassade formulär i Microsoft Office Outlook 2003 eller tidigare versioner av Outlook eller till formulärområden i Outlook 2007.

INLEDNING

I den här artikeln beskrivs vissa kända problem som kan uppstå när du utvecklar anpassade lösningar för Microsoft Office Outlook 2007.

Mer Information

Kommandot "Inaktiverade objekt" finns nu på Hjälp-menyn

I Outlook 2007 har kommandot Inaktiverade objekt flyttats från fönstret Om till Hjälp-menyn. Du kommer åt dialogrutan Inaktiverade objekt med någon av följande metoder.

Metod 1

Klicka på Inaktiverade objektHjälp-menyn.

Metod 2

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Tillägg i navigeringsfönstret.

 3. Markera Inaktiverade objekt i listan Hantera och klicka på OK.

COM-tillägg inaktiveras när du startar Outlook 2007 med hjälp av växeln /safe

Du kan starta Outlook 2007 och tidigare versioner av Outlook med hjälp av växeln /safe. I tidigare versioner av Outlook inaktiverar växeln /safe bara Microsoft Exchange Client-tillägg (ECE:er). I Outlook 2007 förhindrar växeln /safe även att COM-tillägg läses in. Detta har även varit fallet i andra Office-program sedan Office 2000.

Så här kommer du åt alternativen Tillåt skript i delade mappar och Tillåt skript i gemensamma mappar i Outlook 2007:

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på E-postsäkerhet i navigeringsfönstret.

Observera att alternativen Tillåt skript i delade mappar och Tillåt skript i gemensamma mappar finns under Skript i mappar.

Den nya registerposten DontDisplayHKLMAddins döljer COM-tillägg

I Outlook 2007 kan du använda registerposten DontDisplayHKLMAddins för att dölja COM-tillägg som registreras under nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE. När du döljer de här COM-tilläggen kan användarna inte ta bort dem. När du aktiverar registerposten DontDisplayHKLMAddins fungerar Outlook 2007 på samma sätt som tidigare Outlook-versioner.

Så här lägger du till registerposten DontDisplayHKLMAddins:

 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka på OK.

 2. Leta upp och högerklicka på följande undernyckel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

 3. Peka på Nytt och klicka på DWORD-värde.

 4. Skriv DontDisplayHKLMAddins och tryck på RETUR.

 5. Högerklicka på DontDisplayHKLMAddins och klicka på Ändra.

 6. Skriv 1 i rutan Data för att dölja COM-tillägg som är registrerade under nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE och klicka på OK.

  Obs! Om du skriver 0 i rutan Data, eller om du lämnar rutan Data tom, visas COM-tilläggen.

 7. Avsluta Registereditorn och starta om datorn.

När registerposten DontDisplayHKLMAddins har värdet 1 visas alla COM-tillägg fortfarande i Säkerhetscenter. Den här registerinställningen döljer HKLM-registrerade COM-tillägg endast i dialogrutan COM-tillägg. Det bör vara acceptabelt, eftersom du bara kan läsa in och ta bort tilläggen med hjälp av dialogrutan COM-tillägg.

Den nya registerposten DisableCreateServices förhindrar att vissa MAPI-tjänster läses in

En administratör kan skapa registerposten DisableCreateServices under nyckeln HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options. Denna registerpost är ny i Outlook 2007. Du kan använda registerposten DisableCreateServices för att förhindra att vissa MAPI-tjänster läses in.

I registerposten DisableCreateServices lagras ett strängvärde, som är en semikolonavgränsad lista över MAPI-tjänster. Namnen på tjänsterna är MAPI-namnen i filen Mapisvc.inf. Om följande till exempel är en delmängd från en Mapisvc.inf-fil kan du använda strängvärdet MSOMS;OMSAB i registerposten DisableCreateServices för att hindra användare från att lägga till de här båda tjänsterna.

[Services]
MSOMS=Outlook Mobile Service
OMSAB=Mobile Address Book

[Default Services]
MSOMS=Outlook Mobile Service
OMSAB=Mobile Address Book

Vad gäller anpassade lösningar bör utvecklare vara medvetna om att organisationer nu kan distribuera principer som kan begränsa användningen av MAPI-tjänsten.

Anpassade egenskaper sprids inte i vissa scenarier

Registerposten AllowNamedProps infördes i Microsoft Office Outlook 2003 Service Pack 2 (SP2). Den innehåller en lista över anpassade egenskaper som kan användas i Outlook. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

907985 Ändringar av anpassade egenskaper i Outlook (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)I artikel 907985 i Microsoft Knowledge Base beskrivs även följande registernycklar:

 • AllowTNEFtoCreateProps

 • AllowMSGFilestoCreateProps

 • DisallowTNEFPreservation

Dessa tre registernycklar stöds inte längre i Outlook 2007.

Outlook i dag används inte längre

Utvecklare uppmuntras att inte använda sidan Outlook i dag. Funktionen används inte längre och bibehålls endast för bakåtkompatibilitet.

Visual Basic 6.0-MAPI-kontroller stöds inte längre

I Microsoft Visual Basic 6.0 ingår två MAPI-kontroller där Enkel MAPI används för att ge integration med MAPI-baserade e-postprogram. Dessa kontroller har inte testats med Outlook 2007, men det finns emellertid minst ett stort känt problem med dem när de används i Outlook 2007. Användning av dessa kontroller med Outlook 2007 stöds inte.

Outlook-protokollet fungerar inte längre utanför Outlook

Outlook-protokollet (Outlook://) har ändrats. Det fungerar nu bara i Outlook. Du kan använda det på en mapphemsida, i verktygsfältet Webb eller i meddelandetexten i ett Outlook-objekt.

Obs! Outlook-protokollet identifieras inte automatiskt när du skriver in det i meddelandetexten i ett objekt, men det fungerar om du anger det som en hyperlänk.


Collaboration Data Objects 1.2.1 ingår inte längre i Office 2007

Collaboration Data Objects (CDO) 1.2.1 är ett paket som ger tillgång till Outlook-kompatibla objekt genom en COM-baserad API. I stället för CDO 1.2.1 bör utvecklare använda Outlook-objektmodellen när det är möjligt. CDO 1.21 kan hämtas på följande Microsoft-webbplats:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2714320d-c997-4de1-986f-24f081725d36Obs! Den här CDO-versionen skapades för Microsoft Exchange Server och genererar därför inte skyddssäkerhetsmeddelanden för Outlook-objektmodellen, när du använder CDO för att programmässigt komma åt mottagarinformation eller skicka e-postmeddelanden. På grund av detta gäller det nya Grupprincip-stödet för säkerhetsinställningar i Outlook 2007 inte CDO.

I Outlook 2007 kan du förhandsgranska vissa typer av bifogade filer när du visar e-postmeddelanden. I Outlook och andra program i Office 2007 används samma API-arkitektur som i Windows Vista. Information om hur du skapar en förhandsgranskningshanterare finns på följande MSDN-webbplats (Microsoft Developer Network):

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb776865.aspx

Webbformulärfunktionen har tagits bort

Outlook 2007 kan inte användas för att ansluta till Microsoft Exchange Server 5.5. Dessutom har Exchange Server 5.5-funktionen för återgivning av webbformulär tagits bort från dialogrutan Alternativ. Så här kommer du åt funktionen:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Annat.

 2. Klicka på Avancerade alternativ under Allmänt.

 3. Klicka på Anpassade formulär under I alla Microsoft Office-program.

MAPI-formulär öppnas inte längre som standard

Som standard öppnas inte MAPI-formulär som har skapats med hjälp av C++ i Outlook 2007. Så här aktiverar du den funktionen:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Annat.

 2. Klicka på Avancerade alternativ under Allmänt.

 3. Klicka på Anpassade formulär under I alla Microsoft Office-program.

 4. Markera kryssrutan Tillåt formulär som åsidosätter Outlook.

Principnyckeln DisableAddinBtns stöds inte längre

Tidigare versioner av Outlook stöder principnyckeln DisableAddinBtns, som kan användas för att inaktivera knapparna för tillägg. När du inaktiverar knapparna kan användare inte läsa in eller ta bort Exchange-klienttillägg i Outlook. Denna principnyckel stöds inte längre i Outlook 2007.

COM-tillägg som registreras i nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE döljs inte längre som standard

COM-tillägg kan registreras i nyckeln HKEY_CURRENT_USER eller HKEY_LOCAL_MACHINE. I tidigare versioner av Office visas tillägg som registreras i nyckeln HKEY_CURRENT_USER i fönstret COM-tillägg. Tillägg som registreras i nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE visas emellertid inte i fönstret COM-tillägg. Detta gör att utvecklare och administratörer kan registrera ett tillägg i nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE så att användarna inte kan ta bort det.

Denna standardfunktion har förändrats i Microsoft Office 2007. Säkerhetscenter och fönstret COM-tillägg innehåller alla registrerade tillägg. Administratörer som vill dölja tillägg som är registrerade i nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE kan distribuera en principnyckel som aktiverar den tidigare funktionen.

Så här döljer du tillägg som är registrerade i nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE:

 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka på OK.

 2. Leta upp och högerklicka på följande undernyckel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

 3. Peka på Nytt och klicka på DWORD-värde.

 4. Skriv DontDisplayHKLMAddins och tryck på RETUR.

 5. Högerklicka på DontDisplayHKLMAddins och klicka på Ändra.

 6. Skriv 1 i rutan Data för att dölja tilläggen som är registrerade i nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE. Klicka på OK.

 7. Avsluta Registereditorn och starta om datorn.

Hantering av serverbaserade Exchange Server-skript stöds inte längre

I tidigare versioner av Outlook kan Exchange Server-skript hanteras på fliken Agenter i Egenskaper för en mapp. Exchange Server 5.5 och senare versioner av Exchange Server stöder dessa serverbaserade skript. Fliken Agenter kommer från ett Exchange-klienttillägg (Scrptxtn.dll) som installeras av Outlook. Dessutom är dessa skript beroende av Microsoft Exchange Server Event Service Configuration Object Library (Esconf.dll).

Filerna Scrptxtn.dll och Esconf.dll ingår inte i Outlook 2007. Därför kan du inte installera, avinstallera eller hantera serverbaserade Exchange Server-skript i Outlook 2007. Om du behöver denna funktion måste du använda en tidigare version av Outlook.

Obs! I Exchange 2000 Server infördes den stabilare händelse-sink-funktionen som ska ersätta Exchange Server-skript. Fliken Agenter har inget att göra med händelse-sinks. Eftersom händelse-sinks har funnits ganska länge bör denna designändring dessutom ha minimal inverkan.

Exchange-klienttillägg används inte

Exchange-klienttilläggsarkitekturen stöddes ursprungligen av Exchange Server-klienten i Microsoft Windows 95. Outlook 97 stöder även Exchange-klienttillägg. Senare versioner av Outlook, inklusive Outlook 2007, stöder fortfarande Exchange-klienttillägg för bakåtkompatibilitet, men utvecklare uppmuntras nu att använda COM-tilläggsarkitekturen för att skapa nya Outlook-tillägg. Många förändringar av Outlook 2007 har implementerats som funktioner för "Exchange-klienttilläggsparitet". Eftersom dessa funktioner nu finns i Outlook kan stödet för Exchange-klienttillägg komma att upphöra.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×