Innehållsförteckning
×

I den här artikeln beskrivs det kumulativa uppdateringspaketet 10 (CU10) för SQL Server 2017. Den här uppdateringen innehåller korrigeringar som släpptes efter den första versionen av SQL Server 2017 och uppdaterar SQL Server- och Analysis Services-komponenter till följande versioner:

Komponent

Version

Filversion

SQL Server

14.0.3037.1

2017.140.3037.1

Analysis Services

14.0.226.1

2017.140.226.1

Den här artikeln innehåller även viktig information om följande situationer:

 • En ändring i distributions beteendet som använder den senaste tillgängliga versionen av Han eller hon.

 • Ett skript som krävs om du använder Query Store och tidigare har installerat den kumulativa uppdateringen 2 för SQL Server 2017 (CU2).

 • Från och med SQL Server 2017 matchar inte Analysis Services versionsnummer och versionsnummer för SQL Server-databasmotorn. Mer information finns i verifiera den kumulativa uppdateringsversionen av Analysis Services.

Kumulativ uppdatering

Kumulativa uppdateringar (CU) är nu tillgängliga på Microsoft Download Center.

Endast den senaste CU-versionen som släpptes för SQL Server 2017 är tillgänglig på Download Center.

CU-paket för Linux finns på https://packages.microsoft.com/.

Kommentarer

 • Alla nya CU innehåller alla korrigeringar som inkluderades i den tidigare CU för den installerade versionen av SQL Server.

 • SQL Server-CUs har certifierats på samma nivåer som Service Pack och bör installeras med samma säkerhetsnivå.

 • Microsoft rekommenderar löpande och proaktiv installation av CUs när de blir tillgängliga enligt dessa riktlinjer:

  • Historiska data visar att ett stort antal supportärenden innebär ett problem som redan har åtgärdats i en utgiven CU.

  • CUs may contain added value over and above snabbfixes. Det omfattar support, hanterbarhet och tillförlitlighetsuppdateringar.

 • Vi rekommenderar att du testar CUs innan du distribuerar dem till produktionsmiljöer.

Hämta det här kumulativa uppdateringspaketet för Windows

Följande uppdatering är tillgänglig från Microsoft Download Center:

Ladda ned det senaste kumulativa uppdateringspaketet för SQL Server 2017 nu.

Om nedladdningssidan inte visas kontaktar du Microsofts kundtjänst och support för att få det kumulativa uppdateringspaketet.

Obs! När framtida kumulativa uppdateringar släpps för SQL Server 2017 kan den här och alla tidigare CUs finnas och laddas ned från Microsoft Update Catalog. Vi rekommenderar dock att du alltid installerar den senaste kumulativa uppdateringen.

Hämta det här kumulativa uppdateringspaketet för Linux

Om du vill uppdatera Linux till den senaste CU måste du först ha den kumulativa uppdateringsplatsen konfigurerad. Uppdatera sedan SQL Server-paketen med rätt plattformsspecifikt uppdateringskommando.

Installationsanvisningar och direktlänkar till CU-paketnedladdningar finns i informationsläppet.

Ytterligare snabbkorrigeringar som ingår i det här kumulativa uppdateringspaketet

VSTS-felnummer

KB-artikelnummer

Beskrivning

Korrigeringsområde

Plattform

12150907

4342424

Förbättring: Uppdatering för stöd QUERY_OPTIMIZER_COMPATIBILITY_LEVEL_n alternativet TIPS om ANVÄNDNING i SQL Server 2017

SQL-prestanda

Alla

12201714

4344103

ÅTGÄRD: MEMORYCLERK_SOSMEMMANAGER blir större och FAIL_PAGE_ALLOCATION loggas när du aktiverar stora sidtilldelningar

SQL Engine

Windows

12171986

4344904

Förbättringen aktiverar CREATE AVAILABILITY GROUP och ALTER AVAILABILITY GROUP DDLs till att SESSION_TIMEOUT en konfigurationsreplikering i SQL Server

SQL Engine

Alla

12210593

4053447

ÅTGÄRD: Felaktig uppmaning om att starta om SQL Server 2017 på Linux när det inte behövs

Hanteringsverktyg

Linux

12177844

4133191

ÅTGÄRDAT: En minnesläcka inträffar sqlwepxxx.dll orsakar WmiPrvSe.exe att krascha

SQL Engine

Windows

12248777

4341221

ÅTGÄRD: VSS-säkerhetskopiering misslyckas i sekundär kopia av grundläggande tillgänglighetsgrupper i SQL Server 2016 och 2017

SQL Engine

Windows

12221447

4345228

ÅTGÄRDAT: Långsamma prestanda i SQL Server 2017 när du kör en fråga som innehåller HASHBYTES-funktion jämfört med SQL Server 2016

SQL Engine

Windows

12227459

4345402

ÅTGÄRD: Det tar lång tid att slutföra synkroniseringen av en databas i SQL Server 2017

Analysis Services

Windows

12213556

4345683

ÅTGÄRD: En värdeuppsättning för variabeln Godkända NTLM-SPN:er orsakar ett åtkomstfel vid start av SQL Server 2017

SQL-anslutning

Windows

12242752

4340426

ÅTGÄRDA: Excel-tillägget visas fortfarande på MDS-startsidan när alternativet är inställt på "Nej" i MDS-Konfigurationshanteraren

Data Quality Services (DQS)

Windows

12229848

4346330

ÅTGÄRD: Borttagning fungerar inte i en entitet när du aktiverar behörigheten Godkännande krävs i SQL Server 2017 Master Data Services

Data Quality Services (DQS)

Windows

12128370

4346643

ÅTGÄRD: Fel 3212 och 3013 inträffar när du ska backa upp en databas i AlwaysOn-tillgänglighetsgrupper i SQL Server 2017

SQL Engine

Windows

12242742

4338715

ÅTGÄRD: Många xml_deadlock_report rapporterades för en enstaka förekomst av en årsfråga i sql Server 2016 och 2017

SQL-prestanda

Alla

12245662

4338576

ÅTGÄRD: Transaktionsfördröjningar på den primära kopian om databassynkronisering rapporterats felaktigt på en sekundär kopia i SQL Server

Hög tillgänglighet

Windows

12245666

4340746

ÅTGÄRD: Inga poster returneras när du kör en MDX-fråga efter omstart av SSAS 2016 och 2017

Analysis Services

Windows

12203152

4346812

ÅTGÄRD: Ett fel inträffar när du öppnar en symmetrisk nyckel som krypteras med en asymmetrisk nyckel i SQL Server 2017

SQL-säkerhet

Windows

12247780

4347055

ÅTGÄRDAT: Minnesfelet är slut när du kör SQL Server 2017 i en Linux Docker-behållare

SQL Engine

Linux

12251323

4347088

ÅTGÄRDAT: Slut på minne-fel inträffar även när det finns många kostnadsfria sidor i SQL Server

SQL Engine

Windows

12248752

4100582

ÅTGÄRDA: Läckage av känsliga data inträffar när du aktiverar DDM-funktionen i SQL Server 2016 och 2017

SQL-säkerhet

Alla

12249912

4456883

ÅTGÄRDA: Meddelanden om spårning av rensningar registreras oväntat i felloggen för Alltid på tillgänglighetsgrupper i SQL Server 

SQL Engine

Windows

12164662

4341398

ÅTGÄRD: Händelsemeddelanden för AUDIT_LOGIN och AUDIT_LOGIN_FAILED orsakar en ovanlig tillväxt av TempDB i SQL Server 2016 och 2017

SQL Engine

Windows

12201819

2932559

ÅTGÄRDA: Summor är fel när du filtrerar på ett pivottabellobjekt och tar bort filtret i SSAS

Analysis Services

Windows

Information om den här uppdateringen

Hybridmiljödistribution

När du distribuerar en uppdatering till en hybridmiljö (till exempel AlwaysOn, replikering, kluster och spegling) rekommenderar vi att du refererar till följande artiklar innan du distribuerar uppdateringen:

Språkstöd

 • Kumulativa uppdateringar för SQL Server är för närvarande flerspråkiga. Det här kumulativa uppdateringspaketet är därför inte specifikt för ett språk. Den gäller för alla språk som stöds.

Komponenter (funktioner) har uppdaterats

Ett paket med kumulativ uppdatering innehåller alla tillgängliga uppdateringar för ALLA SQL Server 2017-komponenter (funktioner). Men det kumulativa uppdateringspaketet uppdaterar bara de komponenter som för närvarande är installerade på SQL Server-instansen som du väljer för service. Om en SQL Server-funktion (t.ex. Analysis Services) läggs till i instansen efter att den här CU har tillämpats måste du tillämpa den här CU:en på nytt för att uppdatera den nya funktionen i den här cu-funktionen.

Stöd för den här uppdateringen

Om det uppstår ytterligare problem eller om någon felsökning krävs kan du behöva skapa en servicebegäran. De normala supportkostnaderna gäller för ytterligare supportfrågor och problem som inte är berättigade till detta specifika kumulativa uppdateringspaket. En fullständig lista över telefonnummer till Microsofts kundtjänst och support eller för att skapa en separat servicebegäran finns på Microsofts supportwebbplats.
 

Avinstallera den här uppdateringen i Windows

 1. På Kontrollpanelen väljer du Visa installerade uppdateringar under Program och funktioner på Kontrollpanelen.

 2. Leta reda på posten som motsvarar det här kumulativa uppdateringspaketet under SQL Server 2017.

 3. Håll ned (eller högerklicka på) posten och välj sedan Avinstallera.

Om du vill avinstallera den här CU på Linux måste du återställa paketet till den tidigare versionen.

Mer information om hur du återställningar av installationen finns i Återställning av SQL Server.

Kumulativ uppdateringspaketinformation

Krav

Om du vill använda det här kumulativa uppdateringspaketet måste du köra SQL Server 2017.

Starta om information

Du kan behöva starta om datorn när du har tillämpat det här kumulativa uppdateringspaketet.

Registerinformation

Om du vill använda någon av snabbkorrigeringarna i det här paketet behöver du inte göra några ändringar i registret.

Notis om detta

VIKTIGT

Alla distributioner (inklusive RHEL 7.3 och 7.4) som använder det senaste tillgängliga Paketet 1.1.18-11.el7 introducerar en ändring av beteendet för inställningen starta-fel-är-allvarligt kluster när dess värde är falskt. Den här ändringen påverkar redundansarbetsflödet. Om en primärreplikering upplever ett avbrott förväntas klustret redundans till en av de tillgängliga sekundära replikerna. I stället ser användarna att klustret fortsätter att försöka starta den misslyckade primära kopian. Om den primära primären aldrig kommer online (på grund av ett permanent avbrott) misslyckas klustret aldrig till en annan tillgänglig sekundär kopia.

Det här problemet berör alla SQL Server-versioner, oavsett vilken version av kumulativ uppdatering de använder.

Använd någon av följande metoder för att minimera problemet.

Metod 1

Följ de här anvisningarna:

 1. Ta bort den allvarliga åsidosättningen av ett första fel i ett befintligt kluster.  # RHEL, Ubuntu        pcs property unset start-failure-is-fatal       # eller       pcs property set start-failure-is-true=true # SLES crm configure property start-failure-is-true=true

 2. Minska värdet för cluster-recheck-interval.  # RHEL, Ubuntu     pcs property set cluster-recheck-interval=<Xmin> # SLES        crm configure property cluster-recheck-interval=<Xmin>

 3. Lägg till metaegenskapen failure-timeout i varje AG-resurs.  # RHEL, Ubuntu pcs resource update ag1 meta failure-timeout=60s # SLES crm konfigurera redigera ag1 # I textredigeraren lägger du till 'meta failure-timeout=60s' efter eventuella 'param'er och före eventuella 'op's

  Obs! I den här koden ersätter du värdet <Xmin> lämpligt. Om en kopia går ned försöker klustret starta om kopian med ett intervall som är bundet av värdet för feltidsfel och värdet för cluster-check-interval. Om till exempel timeout för fel är inställt på 60 sekunder och cluster-recheck-interval är inställt på 120 sekunder, provas omstarten med ett intervall som är längre än 60 sekunder men mindre än 120 sekunder. Vi rekommenderar att du ställer in timeout för feltid på 60 s och grupperar igen-intervall till ett värde som är större än 60 sekunder. Vi rekommenderar inte att du ställer in klusterkontrolleringsintervallet igen på ett litet värde. Mer information finns i dokumentationen till Gör så här: kontakta systemleverantören.


Metod 2

Återställ till To-Do version 1.1.16.

Meddelande om Query Store

VIKTIGT

Du måste köra det här skriptet om du använder Query Store och du uppdaterar från SQL Server 2017 Cumulative Update 2 (CU2) direkt till SQL Server 2017 Cumulative Update 3 (CU3) eller en senare kumulativ uppdatering. Du behöver inte köra det här skriptet om du tidigare har installerat den kumulativa uppdateringen av SQL Server 2017 3 (CU3) eller en senare SQL Server 2017-kumulativ uppdatering.

SET NOCOUNT ON;
DROP TABLE IF EXISTS #tmpUserDBs;

SELECT [database_id], 0 AS [IsDone]
INTO #tmpUserDBs
FROM master.sys.databases
WHERE [database_id] > 4
 AND [state] = 0 -- must be ONLINE
 AND is_read_only = 0 -- cannot be READ_ONLY
 AND [database_id] NOT IN (SELECT dr.database_id FROM sys.dm_hadr_database_replica_states dr -- Except all local Always On secondary replicas
  INNER JOIN sys.dm_hadr_availability_replica_states rs ON dr.group_id = rs.group_id
  INNER JOIN sys.databases d ON dr.database_id = d.database_id
  WHERE rs.role = 2 -- Is Secondary
   AND dr.is_local = 1
   AND rs.is_local = 1)

DECLARE @userDB sysname;

WHILE (SELECT COUNT([database_id]) FROM #tmpUserDBs WHERE [IsDone] = 0) > 0
BEGIN
 SELECT TOP 1 @userDB = DB_NAME([database_id]) FROM #tmpUserDBs WHERE [IsDone] = 0

 -- PRINT 'Working on database ' + @userDB

 EXEC ('USE [' + @userDB + '];
DECLARE @clearPlan bigint, @clearQry bigint;
IF EXISTS (SELECT [actual_state] FROM sys.database_query_store_options WHERE [actual_state] IN (1,2))
BEGIN
 IF EXISTS (SELECT plan_id FROM sys.query_store_plan WHERE engine_version = ''14.0.3008.27'')
 BEGIN
  DROP TABLE IF EXISTS #tmpclearPlans;

  SELECT plan_id, query_id, 0 AS [IsDone]
  INTO #tmpclearPlans
  FROM sys.query_store_plan WHERE engine_version = ''14.0.3008.27''

  WHILE (SELECT COUNT(plan_id) FROM #tmpclearPlans WHERE [IsDone] = 0) > 0
  BEGIN
   SELECT TOP 1 @clearPlan = plan_id, @clearQry = query_id FROM #tmpclearPlans WHERE [IsDone] = 0
   EXECUTE sys.sp_query_store_unforce_plan @clearQry, @clearPlan;
   EXECUTE sys.sp_query_store_remove_plan @clearPlan;

   UPDATE #tmpclearPlans
   SET [IsDone] = 1
   WHERE plan_id = @clearPlan AND query_id = @clearQry
  END;

  PRINT ''- Cleared possibly affected plans in database [' + @userDB + ']''
 END
 ELSE
 BEGIN
  PRINT ''- No affected plans in database [' + @userDB + ']''
 END
END
ELSE
BEGIN
 PRINT ''- Query Store not enabled in database [' + @userDB + ']''
END')
  UPDATE #tmpUserDBs
  SET [IsDone] = 1
  WHERE [database_id] = DB_ID(@userDB)
END

Referenser

Information om kumulativ uppdateringspaketfil

Den engelska versionen av paketet har filattributen (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer visas i UTC (Coordinated Universal Time). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Om du vill ta reda på skillnaden mellan UTC och lokal tid använder du fliken Tidszon i datum- och tidsobjektet på Kontrollpanelen.

x64-baserade versioner

SQL Server 2017 Analysis Services

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Asplatformhost.dll

2017.140.226.1

266408

2018-01-27

16:58

x64

Microsoft.analysisservices.minterop.dll

14.0.226.1

741544

2018-01-27

16:54

x86

Microsoft.analysisservices.server.core.dll

14.0.226.1

1380512

2018-01-27

16:58

x86

Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll

14.0.226.1

987112

2018-01-27

16:58

x86

Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll

14.0.226.1

522840

2018-01-27

16:58

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

2018-01-27

16:54

x86

Microsoft.data.mashup.dll

2.57.5068.261

180424

2018-06-13

05:36

x86

Microsoft.data.mashup.oledb.dll

2.57.5068.261

37584

2018-06-13

05:36

x86

Microsoft.data.mashup.preview.dll

2.57.5068.261

54472

2018-06-13

05:36

x86

Microsoft.data.mashup.providercommon.dll

2.57.5068.261

107728

2018-06-13

05:36

x86

Microsoft.hostintegration.connectors.dll

2.57.5068.261

5223112

2018-06-13

05:36

x86

Microsoft.mashup.container.exe

2.57.5068.261

26312

2018-06-13

05:36

x64

Microsoft.mashup.container.netfx40.exe

2.57.5068.261

26824

2018-06-13

05:36

x64

Microsoft.mashup.container.netfx45.exe

2.57.5068.261

26824

2018-06-13

05:36

x64

Microsoft.mashup.eventsource.dll

2.57.5068.261

159440

2018-06-13

05:36

x86

Microsoft.mashup.oauth.dll

2.57.5068.261

84176

2018-06-13

05:36

x86

Microsoft.mashup.oledbprovider.dll

2.57.5068.261

67280

2018-06-13

05:36

x86

Microsoft.mashup.shims.dll

2.57.5068.261

25808

2018-06-13

05:36

x86

Microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll

1.0.0.0

151240

2018-06-13

05:36

x86

Microsoft.mashupengine.dll

2.57.5068.261

13608144

2018-06-13

05:36

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

15.0.1.272

1106088

2018-06-13

05:36

x86

Msmdctr.dll

2017.140.226.1

41520

2018-01-27

16:58

x64

Msmdlocal.dll

2017.140.226.1

40386216

2018-01-27

16:30

x86

Msmdlocal.dll

2017.140.226.1

60709544

2018-01-27

16:58

x64

Msmdpump.dll

2017.140.226.1

9336408

2018-01-27

16:58

x64

Msmdredir.dll

2017.140.226.1

7092392

2018-01-27

16:30

x86

Msmdsrv.exe

2017.140.226.1

60609192

2018-01-27

16:59

x64

Msmgdsrv.dll

2017.140.226.1

7310504

2018-01-27

16:30

x86

Msmgdsrv.dll

2017.140.226.1

9006128

2018-01-27

16:58

x64

Msolap.dll

2017.140.226.1

7777448

2018-01-27

16:30

x86

Msolap.dll

2017.140.226.1

10258592

2018-01-27

16:59

x64

Msolui.dll

2017.140.226.1

288816

2018-01-27

16:30

x86

Msolui.dll

2017.140.226.1

312368

2018-01-27

16:58

x64

Powerbiextensions.dll

2.57.5068.261

6606536

2018-06-13

05:36

x86

Sql_as_keyfile.dll

2017.140.3037.1

101960

2018-01-27

16:58

x64

Sqlboot.dll

2017.140.3037.1

199120

2018-01-27

16:36

x64

Sqlceip.exe

14.0.3037.1

255632

2018-01-27

16:58

x86

Sqldumper.exe

2017.140.3037.1

142920

2018-01-27

16:54

x64

Sqldumper.exe

2017.140.3037.1

120904

2018-01-27

16:56

x86

Tmapi.dll

2017.140.226.1

5821608

2018-01-27

16:58

x64

Tmcachemgr.dll

2017.140.226.1

4164776

2018-01-27

16:58

x64

Tmpersistence.dll

2017.140.226.1

1132224

2018-01-27

16:58

x64

Tmtransactions.dll

2017.140.226.1

1641128

2018-01-27

16:58

x64

Xe.dll

2017.140.3037.1

674888

2018-01-27

16:54

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3037.1

305296

2018-01-27

16:36

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3037.1

259144

2018-01-27

16:57

x86

Xmlrwbin.dll

2017.140.3037.1

191072

2018-01-27

16:36

x86

Xmlrwbin.dll

2017.140.3037.1

225864

2018-01-27

16:58

x64

Xmsrv.dll

2017.140.226.1

33350824

2018-01-27

16:30

x86

Xmsrv.dll

2017.140.226.1

25375400

2018-01-27

16:59

x64

SQL Server 2017 Database Services Common Core

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Batchparser.dll

2017.140.3037.1

182304

2018-01-27

16:30

x64

Batchparser.dll

2017.140.3037.1

161824

2018-01-27

16:36

x86

Instapi140.dll

2017.140.3037.1

72224

2018-01-27

16:36

x64

Instapi140.dll

2017.140.3037.1

63952

2018-01-27

16:57

x86

Isacctchange.dll

2017.140.3037.1

30792

2018-01-27

16:57

x86

Isacctchange.dll

2017.140.3037.1

32288

2018-01-27

16:58

x64

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

14.0.226.1

1091560

2018-01-27

16:30

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

14.0.226.1

1088672

2018-01-27

16:58

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

14.0.226.1

1381544

2018-01-27

16:30

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

14.0.226.1

742960

2018-01-27

16:30

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

14.0.226.1

744424

2018-01-27

16:58

x86

Microsoft.sqlserver.edition.dll

14.0.3037.1

38472

2018-01-27

16:57

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.v4x.dll

2017.140.3037.1

79904

2018-01-27

16:36

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.v4x.dll

2017.140.3037.1

83488

2018-01-27

16:36

x64

Msasxpress.dll

2017.140.226.1

33328

2018-01-27

16:30

x86

Msasxpress.dll

2017.140.226.1

37424

2018-01-27

16:58

x64

Pbsvcacctsync.dll

2017.140.3037.1

69664

2018-01-27

16:57

x86

Pbsvcacctsync.dll

2017.140.3037.1

84040

2018-01-27

16:58

x64

Sql_common_core_keyfile.dll

2017.140.3037.1

101960

2018-01-27

16:58

x64

Sqldumper.exe

2017.140.3037.1

142920

2018-01-27

16:54

x64

Sqldumper.exe

2017.140.3037.1

120904

2018-01-27

16:56

x86

Sqlftacct.dll

2017.140.3037.1

56904

2018-01-27

16:57

x86

Sqlftacct.dll

2017.140.3037.1

64072

2018-01-27

16:58

x64

Sqlmanager.dll

2017.140.17218.0

734952

2018-10-10

01:38

x64

Sqlmanager.dll

2017.140.17218.0

602848

2018-10-10

01:39

x86

Sqlmgmprovider.dll

2017.140.3037.1

372880

2018-01-27

16:57

x86

Sqlmgmprovider.dll

2017.140.3037.1

417824

2018-01-27

16:58

x64

Sqlsecacctchg.dll

2017.140.3037.1

34960

2018-01-27

16:57

x86

Sqlsecacctchg.dll

2017.140.3037.1

38984

2018-01-27

16:58

x64

Sqlsvcsync.dll

2017.140.3037.1

273576

2018-01-27

16:36

x86

Sqlsvcsync.dll

2017.140.3037.1

357448

2018-01-27

16:36

x64

Sqltdiagn.dll

2017.140.3037.1

60560

2018-01-27

16:30

x86

Sqltdiagn.dll

2017.140.3037.1

67736

2018-01-27

16:31

x64

Svrenumapi140.dll

2017.140.3037.1

1175112

2018-01-27

16:36

x64

Svrenumapi140.dll

2017.140.3037.1

896976

2018-01-27

16:57

x86

SQL Server 2017 sql_dreplay_client

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Dreplayclient.exe

2017.140.3037.1

120976

2018-01-27

16:57

x86

Dreplaycommon.dll

2017.140.3037.1

701904

2018-01-27

16:57

x86

Dreplayserverps.dll

2017.140.3037.1

34336

2018-01-27

16:36

x86

Dreplayutil.dll

2017.140.3037.1

312784

2018-01-27

16:57

x86

Instapi140.dll

2017.140.3037.1

72224

2018-01-27

16:36

x64

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2017.140.3037.1

101960

2018-01-27

16:58

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3037.1

30752

2018-01-27

16:36

x86

SQL Server 2017 sql_dreplay_controller

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Dreplaycommon.dll

2017.140.3037.1

701904

2018-01-27

16:57

x86

Dreplaycontroller.exe

2017.140.3037.1

351776

2018-01-27

16:57

x86

Dreplayprocess.dll

2017.140.3037.1

173088

2018-01-27

16:57

x86

Dreplayserverps.dll

2017.140.3037.1

34336

2018-01-27

16:36

x86

Instapi140.dll

2017.140.3037.1

72224

2018-01-27

16:36

x64

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2017.140.3037.1

101960

2018-01-27

16:58

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3037.1

30752

2018-01-27

16:36

x86

SQL Server 2017 Database Services Core Instance

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Batchparser.dll

2017.140.3037.1

182304

2018-01-27

16:30

x64

C1.dll

18.10.40116.18

909312

2018-05-09

22:59

x64

C2.dll

18.10.40116.18

5325312

2018-05-09

22:59

x64

Cl.exe

18.10.40116.18

176128

2018-05-09

22:59

x64

Databasemailprotocols.dll

14.0.17178.0

48352

2018-10-10

01:46

x86

Datacollectorcontroller.dll

2017.140.3037.1

227872

2018-01-27

16:58

x64

Dcexec.exe

2017.140.3037.1

75808

2018-01-27

16:58

x64

Fssres.dll

2017.140.3037.1

92624

2018-01-27

16:58

x64

Hadrres.dll

2017.140.3037.1

189512

2018-01-27

16:58

x64

Hkcompile.dll

2017.140.3037.1

1422992

2018-01-27

16:58

x64

Hkengine.dll

2017.140.3037.1

5859912

2018-01-27

16:58

x64

Hkruntime.dll

2017.140.3037.1

162960

2018-01-27

17:08

x64

Link.exe

12.10.40116.18

1001472

2018-05-09

22:59

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.xmla.dll

14.0.226.1

742488

2018-01-27

16:58

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

2018-01-27

16:54

x86

Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll

14.0.3037.1

237208

2018-01-27

17:08

x86

Microsoft.sqlautoadmin.sqlautoadmin.dll

14.0.3037.1

80928

2018-01-27

16:57

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2017.140.3037.1

71312

2018-01-27

16:36

x64

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2017.140.3037.1

66632

2018-01-27

16:35

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3037.1

153672

2018-01-27

16:54

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3037.1

160840

2018-01-27

16:54

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2017.140.3037.1

306640

2018-01-27

16:54

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2017.140.3037.1

76360

2018-01-27

16:54

x64

Msobj120.dll

12.10.40116.18

113664

2018-05-09

22:59

x64

Mspdb120.dll

12.10.40116.18

543232

2018-05-09

22:59

x64

Mspdbcore.dll

12.10.40116.18

543232

2018-05-09

22:59

x64

Msvcp120.dll

12.10.40116.18

645120

2018-05-09

22:59

x64

Msvcr120.dll

12.10.40116.18

948736

2018-05-09

22:59

x64

Odsole70.dll

2017.140.3037.1

92816

2018-01-27

16:58

x64

Opends60.dll

2017.140.3037.1

34336

2018-01-27

16:36

x64

Qds.dll

2017.140.3037.1

1169984

2018-01-27

19:50

x64

Rsfxft.dll

2017.140.3037.1

34448

2018-01-27

16:36

x64

Secforwarder.dll

2017.140.3037.1

40400

2018-01-27

16:55

x64

Sqagtres.dll

2017.140.3037.1

75808

2018-01-27

16:58

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2017.140.3037.1

101960

2018-01-27

16:58

x64

Sqlaamss.dll

2017.140.3037.1

91712

2018-01-27

17:08

x64

Sqlaccess.dll

2017.140.3037.1

476192

2018-01-27

16:58

x64

Sqlagent.exe

2017.140.3037.1

583712

2018-01-27

16:58

x64

Sqlagentctr140.dll

2017.140.3037.1

62096

2018-01-27

16:56

x64

Sqlagentctr140.dll

2017.140.3037.1

52880

2018-01-27

16:57

x86

Sqlagentlog.dll

2017.140.3037.1

32920

2018-01-27

16:31

x64

Sqlagentmail.dll

2017.140.3037.1

55328

2018-01-27

16:36

x64

Sqlboot.dll

2017.140.3037.1

199120

2018-01-27

16:36

x64

Sqlceip.exe

14.0.3037.1

255632

2018-01-27

16:58

x86

Sqlcmdss.dll

2017.140.3037.1

74312

2018-01-27

16:58

x64

Sqlctr140.dll

2017.140.3037.1

113736

2018-01-27

16:57

x86

Sqlctr140.dll

2017.140.3037.1

130632

2018-01-27

16:58

x64

Sqldk.dll

2017.140.3037.1

2796176

2018-01-27

19:50

x64

Sqldtsss.dll

2017.140.3037.1

109088

2018-01-27

17:15

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

2037832

2018-01-27

16:54

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3678280

2018-01-27

16:54

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3298376

2018-01-27

16:54

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3403848

2018-01-27

16:54

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3788360

2018-01-27

16:54

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3589704

2018-01-27

16:54

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3638736

2018-01-27

16:54

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3341264

2018-01-27

16:54

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3368520

2018-01-27

16:54

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3786784

2018-01-27

16:54

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3782096

2018-01-27

16:56

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

1499208

2018-01-27

16:56

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3823568

2018-01-27

16:56

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

1446472

2018-01-27

16:56

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

2092496

2018-01-27

16:56

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3482656

2018-01-27

16:56

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3918920

2018-01-27

16:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3214880

2018-01-27

16:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3597896

2018-01-27

16:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3915848

2018-01-27

16:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

4027976

2018-01-27

16:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3292704

2018-01-27

16:58

x64

Sqliosim.com

2017.140.3037.1

314912

2018-01-27

16:55

x64

Sqliosim.exe

2017.140.3037.1

3019920

2018-01-27

16:58

x64

Sqllang.dll

2017.140.3037.1

41240720

2018-01-27

19:59

x64

Sqlmin.dll

2017.140.3037.1

40454288

2018-01-27

19:59

x64

Sqlolapss.dll

2017.140.3037.1

109128

2018-01-27

16:58

x64

Sqlos.dll

2017.140.3037.1

26256

2018-01-27

16:57

x64

Sqlpowershellss.dll

2017.140.3037.1

69728

2018-01-27

16:58

x64

Sqlrepss.dll

2017.140.3037.1

64664

2018-01-27

16:58

x64

Sqlresld.dll

2017.140.3037.1

30864

2018-01-27

16:36

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3037.1

33824

2018-01-27

16:36

x64

Sqlscm.dll

2017.140.3037.1

72736

2018-01-27

16:36

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2017.140.3037.1

27792

2018-01-27

16:36

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2017.140.3037.1

5874208

2018-01-27

16:36

x64

Sqlserverspatial140.dll

2017.140.3037.1

732816

2018-01-27

16:58

x64

Sqlservr.exe

2017.140.3037.1

487568

2018-01-27

19:50

x64

Sqlsvc.dll

2017.140.3037.1

163400

2018-01-27

16:58

x64

Sqltses.dll

2017.140.3037.1

9562768

2018-01-27

19:50

x64

Sqsrvres.dll

2017.140.3037.1

262688

2018-01-27

16:58

x64

Svl.dll

2017.140.3037.1

153744

2018-01-27

17:08

x64

Xe.dll

2017.140.3037.1

674888

2018-01-27

16:54

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3037.1

305296

2018-01-27

16:36

x64

Xmlrwbin.dll

2017.140.3037.1

225864

2018-01-27

16:58

x64

Xpadsi.exe

2017.140.3037.1

91232

2018-01-27

16:58

x64

Xplog70.dll

2017.140.3037.1

77384

2018-01-27

17:08

x64

Xpqueue.dll

2017.140.3037.1

76360

2018-01-27

16:36

x64

Xprepl.dll

2017.140.3037.1

103496

2018-01-27

16:36

x64

Xpsqlbot.dll

2017.140.3037.1

32408

2018-01-27

16:36

x64

Xpstar.dll

2017.140.3037.1

438416

2018-01-27

16:58

x64

SQL Server 2017 Database Services Core Shared

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Batchparser.dll

2017.140.3037.1

182304

2018-01-27

16:30

x64

Batchparser.dll

2017.140.3037.1

161824

2018-01-27

16:36

x86

Bcp.exe

2017.140.3037.1

121376

2018-01-27

16:58

x64

Commanddest.dll

2017.140.3037.1

245904

2018-01-27

16:58

x64

Datacollectorenumerators.dll

2017.140.3037.1

117832

2018-01-27

16:58

x64

Datacollectortasks.dll

2017.140.3037.1

187544

2018-01-27

16:58

x64

Distrib.exe

2017.140.3037.1

204872

2018-01-27

16:58

x64

Dteparse.dll

2017.140.3037.1

113184

2018-01-27

16:58

x64

Dteparsemgd.dll

2017.140.3037.1

90696

2018-01-27

16:58

x64

Dtepkg.dll

2017.140.3037.1

139296

2018-01-27

16:58

x64

Dtexec.exe

2017.140.3037.1

73872

2018-01-27

16:58

x64

Dts.dll

2017.140.3037.1

3000352

2018-01-27

16:58

x64

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3037.1

475280

2018-01-27

16:58

x64

Dtsconn.dll

2017.140.3037.1

497296

2018-01-27

16:58

x64

Dtshost.exe

2017.140.3037.1

106056

2018-01-27

16:58

x64

Dtslog.dll

2017.140.3037.1

123344

2018-01-27

16:58

x64

Dtsmsg140.dll

2017.140.3037.1

546888

2018-01-27

16:36

x64

Dtspipeline.dll

2017.140.3037.1

1266320

2018-01-27

17:08

x64

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3037.1

49736

2018-01-27

16:58

x64

Dtuparse.dll

2017.140.3037.1

89240

2018-01-27

16:58

x64

Dtutil.exe

2017.140.3037.1

149968

2018-01-27

16:58

x64

Exceldest.dll

2017.140.3037.1

260752

2018-01-27

16:58

x64

Excelsrc.dll

2017.140.3037.1

282768

2018-01-27

16:58

x64

Execpackagetask.dll

2017.140.3037.1

169544

2018-01-27

16:58

x64

Flatfiledest.dll

2017.140.3037.1

388168

2018-01-27

16:58

x64

Flatfilesrc.dll

2017.140.3037.1

400456

2018-01-27

16:58

x64

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3037.1

96408

2018-01-27

16:58

x64

Hkengperfctrs.dll

2017.140.3037.1

59536

2018-01-27

16:58

x64

Logread.exe

2017.140.3037.1

635032

2018-01-27

16:58

x64

Mergetxt.dll

2017.140.3037.1

65056

2018-01-27

16:36

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

14.0.226.1

1381536

2018-01-27

16:58

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

13.1.1.0

171208

2018-02-02

00:56

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll

14.0.3037.1

91168

2018-01-27

16:58

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

14.0.3037.1

615496

2018-01-27

16:58

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2017.140.3037.1

1665056

2018-01-27

16:58

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3037.1

153672

2018-01-27

16:54

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3037.1

160840

2018-01-27

16:54

x64

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3037.1

103568

2018-01-27

16:58

x64

Msgprox.dll

2017.140.3037.1

271904

2018-01-27

16:58

x64

Msxmlsql.dll

2017.140.3037.1

1448080

2018-01-27

16:58

x64

Oledbdest.dll

2017.140.3037.1

262728

2018-01-27

16:58

x64

Oledbsrc.dll

2017.140.3037.1

290376

2018-01-27

16:58

x64

Osql.exe

2017.140.3037.1

76832

2018-01-27

16:36

x64

Qrdrsvc.exe

2017.140.3037.1

473752

2018-01-27

16:58

x64

Rawdest.dll

2017.140.3037.1

207944

2018-01-27

16:58

x64

Rawsource.dll

2017.140.3037.1

195656

2018-01-27

16:58

x64

Rdistcom.dll

2017.140.3037.1

860112

2018-01-27

16:58

x64

Recordsetdest.dll

2017.140.3037.1

187344

2018-01-27

16:58

x64

Replagnt.dll

2017.140.3037.1

32288

2018-01-27

16:58

x64

Repldp.dll

2017.140.3037.1

292448

2018-01-27

16:58

x64

Replerrx.dll

2017.140.3037.1

155720

2018-01-27

16:58

x64

Replisapi.dll

2017.140.3037.1

363616

2018-01-27

16:58

x64

Replmerg.exe

2017.140.3037.1

526432

2018-01-27

16:58

x64

Replprov.dll

2017.140.3037.1

804816

2018-01-27

16:58

x64

Replrec.dll

2017.140.3037.1

976928

2018-01-27

16:58

x64

Replsub.dll

2017.140.3037.1

447008

2018-01-27

16:58

x64

Replsync.dll

2017.140.3037.1

155720

2018-01-27

16:58

x64

Spresolv.dll

2017.140.3037.1

253472

2018-01-27

16:58

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2017.140.3037.1

101960

2018-01-27

16:58

x64

Sqlcmd.exe

2017.140.3037.1

250440

2018-01-27

16:58

x64

Sqldiag.exe

2017.140.3037.1

1260496

2018-01-27

16:58

x64

Sqldistx.dll

2017.140.3037.1

226888

2018-01-27

16:36

x64

Sqllogship.exe

14.0.3037.1

105624

2018-01-27

16:36

x64

Sqlmergx.dll

2017.140.3037.1

362056

2018-01-27

16:58

x64

Sqlresld.dll

2017.140.3037.1

28824

2018-01-27

16:36

x86

Sqlresld.dll

2017.140.3037.1

30864

2018-01-27

16:36

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3037.1

30752

2018-01-27

16:36

x86

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3037.1

33824

2018-01-27

16:36

x64

Sqlscm.dll

2017.140.3037.1

72736

2018-01-27

16:36

x64

Sqlscm.dll

2017.140.3037.1

62496

2018-01-27

16:57

x86

Sqlsvc.dll

2017.140.3037.1

136264

2018-01-27

16:57

x86

Sqlsvc.dll

2017.140.3037.1

163400

2018-01-27

16:58

x64

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3037.1

184392

2018-01-27

16:58

x64

Sqlwep140.dll

2017.140.3037.1

107040

2018-01-27

16:36

x64

Ssdebugps.dll

2017.140.3037.1

36304

2018-01-27

16:58

x64

Ssisoledb.dll

2017.140.3037.1

217672

2018-01-27

16:58

x64

Ssradd.dll

2017.140.3037.1

76872

2018-01-27

16:58

x64

Ssravg.dll

2017.140.3037.1

77384

2018-01-27

16:58

x64

Ssrdown.dll

2017.140.3037.1

62024

2018-01-27

16:58

x64

Ssrmax.dll

2017.140.3037.1

74824

2018-01-27

16:58

x64

Ssrmin.dll

2017.140.3037.1

75336

2018-01-27

16:58

x64

Ssrpub.dll

2017.140.3037.1

63048

2018-01-27

16:58

x64

Ssrup.dll

2017.140.3037.1

62024

2018-01-27

16:58

x64

Txagg.dll

2017.140.3037.1

365008

2018-01-27

16:58

x64

Txbdd.dll

2017.140.3037.1

170128

2018-01-27

16:58

x64

Txdatacollector.dll

2017.140.3037.1

362056

2018-01-27

16:58

x64

Txdataconvert.dll

2017.140.3037.1

295888

2018-01-27

16:58

x64

Txderived.dll

2017.140.3037.1

607184

2018-01-27

16:58

x64

Txlookup.dll

2017.140.3037.1

528016

2018-01-27

16:58

x64

Txmerge.dll

2017.140.3037.1

232912

2018-01-27

16:58

x64

Txmergejoin.dll

2017.140.3037.1

277064

2018-01-27

16:58

x64

Txmulticast.dll

2017.140.3037.1

127632

2018-01-27

16:58

x64

Txrowcount.dll

2017.140.3037.1

127048

2018-01-27

16:58

x64

Txsort.dll

2017.140.3037.1

256656

2018-01-27

16:58

x64

Txsplit.dll

2017.140.3037.1

598112

2018-01-27

16:58

x64

Txunionall.dll

2017.140.3037.1

183328

2018-01-27

16:58

x64

Xe.dll

2017.140.3037.1

674888

2018-01-27

16:54

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3037.1

305296

2018-01-27

16:36

x64

Xmlsub.dll

2017.140.3037.1

262728

2018-01-27

16:58

x64

SQL Server 2017 sql_extensibility

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Launchpad.exe

2017.140.3037.1

1125008

2018-01-27

17:23

x64

Sql_extensibility_keyfile.dll

2017.140.3037.1

101960

2018-01-27

16:58

x64

Sqlsatellite.dll

2017.140.3037.1

925136

2018-01-27

17:15

x64

SQL Server 2017 Full-Text Engine

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Fd.dll

2017.140.3037.1

668744

2018-01-27

16:58

x64

Fdhost.exe

2017.140.3037.1

116296

2018-01-27

17:08

x64

Fdlauncher.exe

2017.140.3037.1

62616

2018-01-27

16:36

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2017.140.3037.1

101960

2018-01-27

16:58

x64

Sqlft140ph.dll

2017.140.3037.1

71120

2018-01-27

16:36

x64

SQL Server 2017 sql_inst_mr

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Imrdll.dll

14.0.3037.1

25120

2018-01-27

16:36

x86

Sql_inst_mr_keyfile.dll

2017.140.3037.1

101960

2018-01-27

16:58

x64

SQL Server 2017 Integration Services

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

5.0.0.70

75248

2018-02-02

00:56

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

5.0.0.70

36336

2018-02-02

00:56

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

5.0.0.70

76272

2018-02-02

00:56

x86

Commanddest.dll

2017.140.3037.1

202272

2018-01-27

16:57

x86

Commanddest.dll

2017.140.3037.1

245904

2018-01-27

16:58

x64

Dteparse.dll

2017.140.3037.1

101920

2018-01-27

16:57

x86

Dteparse.dll

2017.140.3037.1

113184

2018-01-27

16:58

x64

Dteparsemgd.dll

2017.140.3037.1

85088

2018-01-27

16:57

x86

Dteparsemgd.dll

2017.140.3037.1

90696

2018-01-27

16:58

x64

Dtepkg.dll

2017.140.3037.1

118304

2018-01-27

16:57

x86

Dtepkg.dll

2017.140.3037.1

139296

2018-01-27

16:58

x64

Dtexec.exe

2017.140.3037.1

67728

2018-01-27

16:57

x86

Dtexec.exe

2017.140.3037.1

73872

2018-01-27

16:58

x64

Dts.dll

2017.140.3037.1

2550880

2018-01-27

16:57

x86

Dts.dll

2017.140.3037.1

3000352

2018-01-27

16:58

x64

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3037.1

419400

2018-01-27

16:57

x86

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3037.1

475280

2018-01-27

16:58

x64

Dtsconn.dll

2017.140.3037.1

399504

2018-01-27

16:57

x86

Dtsconn.dll

2017.140.3037.1

497296

2018-01-27

16:58

x64

Dtsdebughost.exe

2017.140.3037.1

96800

2018-01-27

16:57

x86

Dtsdebughost.exe

2017.140.3037.1

114128

2018-01-27

16:58

x64

Dtshost.exe

2017.140.3037.1

91208

2018-01-27

16:57

x86

Dtshost.exe

2017.140.3037.1

106056

2018-01-27

16:58

x64

Dtslog.dll

2017.140.3037.1

104520

2018-01-27

16:57

x86

Dtslog.dll

2017.140.3037.1

123344

2018-01-27

16:58

x64

Dtsmsg140.dll

2017.140.3037.1

546888

2018-01-27

16:36

x64

Dtsmsg140.dll

2017.140.3037.1

542752

2018-01-27

16:57

x86

Dtspipeline.dll

2017.140.3037.1

1060936

2018-01-27

17:07

x86

Dtspipeline.dll

2017.140.3037.1

1266320

2018-01-27

17:08

x64

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3037.1

44104

2018-01-27

16:57

x86

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3037.1

49736

2018-01-27

16:58

x64

Dtuparse.dll

2017.140.3037.1

81480

2018-01-27

16:57

x86

Dtuparse.dll

2017.140.3037.1

89240

2018-01-27

16:58

x64

Dtutil.exe

2017.140.3037.1

126096

2018-01-27

16:57

x86

Dtutil.exe

2017.140.3037.1

149968

2018-01-27

16:58

x64

Exceldest.dll

2017.140.3037.1

216096

2018-01-27

16:57

x86

Exceldest.dll

2017.140.3037.1

260752

2018-01-27

16:58

x64

Excelsrc.dll

2017.140.3037.1

231968

2018-01-27

16:57

x86

Excelsrc.dll

2017.140.3037.1

282768

2018-01-27

16:58

x64

Execpackagetask.dll

2017.140.3037.1

136736

2018-01-27

16:57

x86

Execpackagetask.dll

2017.140.3037.1

169544

2018-01-27

16:58

x64

Flatfiledest.dll

2017.140.3037.1

334368

2018-01-27

16:57

x86

Flatfiledest.dll

2017.140.3037.1

388168

2018-01-27

16:58

x64

Flatfilesrc.dll

2017.140.3037.1

345672

2018-01-27

16:57

x86

Flatfilesrc.dll

2017.140.3037.1

400456

2018-01-27

16:58

x64

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3037.1

81992

2018-01-27

16:57

x86

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3037.1

96408

2018-01-27

16:58

x64

Isdeploymentwizard.exe

14.0.3037.1

467088

2018-01-27

17:23

x86

Isdeploymentwizard.exe

14.0.3037.1

466576

2018-01-27

17:23

x64

Isserverexec.exe

14.0.3037.1

150624

2018-01-27

16:57

x86

Isserverexec.exe

14.0.3037.1

148624

2018-01-27

16:58

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

14.0.226.1

1382960

2018-01-27

16:30

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

14.0.226.1

1381536

2018-01-27

16:58

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

2018-01-27

16:54

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

13.1.1.0

171208

2018-02-02

00:56

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

14.0.3037.1

72776

2018-01-27

16:58

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2017.140.3037.1

108616

2018-01-27

16:57

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2017.140.3037.1

113736

2018-01-27

16:58

x64

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll

14.0.3037.1

91168

2018-01-27

16:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll

14.0.3037.1

91168

2018-01-27

16:58

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll

14.0.3037.1

496200

2018-01-27

16:36

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll

14.0.3037.1

496160

2018-01-27

16:36

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

14.0.3037.1

83600

2018-01-27

16:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

14.0.3037.1

85064

2018-01-27

16:58

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

14.0.3037.1

415888

2018-01-27

17:14

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

14.0.3037.1

415888

2018-01-27

17:15

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

14.0.3037.1

614032

2018-01-27

16:57

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

14.0.3037.1

615496

2018-01-27

16:58

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

14.0.3037.1

253984

2018-01-27

16:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

14.0.3037.1

254016

2018-01-27

16:58

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3037.1

153672

2018-01-27

16:54

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3037.1

143432

2018-01-27

16:54

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3037.1

160840

2018-01-27

16:54

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3037.1

147016

2018-01-27

16:56

x86

Msdtssrvr.exe

14.0.3037.1

219792

2018-01-27

16:58

x64

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3037.1

91680

2018-01-27

16:57

x86

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3037.1

103568

2018-01-27

16:58

x64

Msmdpp.dll

2017.140.226.1

9194152

2018-01-27

16:58

x64

Oledbdest.dll

2017.140.3037.1

214672

2018-01-27

16:57

x86

Oledbdest.dll

2017.140.3037.1

262728

2018-01-27

16:58

x64

Oledbsrc.dll

2017.140.3037.1

234528

2018-01-27

16:57

x86

Oledbsrc.dll

2017.140.3037.1

290376

2018-01-27

16:58

x64

Rawdest.dll

2017.140.3037.1

167968

2018-01-27

16:57

x86

Rawdest.dll

2017.140.3037.1

207944

2018-01-27

16:58

x64

Rawsource.dll

2017.140.3037.1

154656

2018-01-27

16:57

x86

Rawsource.dll

2017.140.3037.1

195656

2018-01-27

16:58

x64

Recordsetdest.dll

2017.140.3037.1

150600

2018-01-27

16:57

x86

Recordsetdest.dll

2017.140.3037.1

187344

2018-01-27

16:58

x64

Sql_is_keyfile.dll

2017.140.3037.1

101960

2018-01-27

16:58

x64

Sqlceip.exe

14.0.3037.1

255632

2018-01-27

16:58

x86

Sqldest.dll

2017.140.3037.1

215072

2018-01-27

16:57

x86

Sqldest.dll

2017.140.3037.1

260752

2018-01-27

16:58

x64

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3037.1

156704

2018-01-27

16:57

x86

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3037.1

184392

2018-01-27

16:58

x64

Ssisoledb.dll

2017.140.3037.1

176792

2018-01-27

16:57

x86

Ssisoledb.dll

2017.140.3037.1

217672

2018-01-27

16:58

x64

Txagg.dll

2017.140.3037.1

303648

2018-01-27

16:57

x86

Txagg.dll

2017.140.3037.1

365008

2018-01-27

16:58

x64

Txbdd.dll

2017.140.3037.1

137760

2018-01-27

16:57

x86

Txbdd.dll

2017.140.3037.1

170128

2018-01-27

16:58

x64

Txbestmatch.dll

2017.140.3037.1

494664

2018-01-27

16:57

x86

Txbestmatch.dll

2017.140.3037.1

605328

2018-01-27

16:58

x64

Txcache.dll

2017.140.3037.1

147488

2018-01-27

16:57

x86

Txcache.dll

2017.140.3037.1

180368

2018-01-27

16:58

x64

Txcharmap.dll

2017.140.3037.1

250400

2018-01-27

16:57

x86

Txcharmap.dll

2017.140.3037.1

288328

2018-01-27

16:58

x64

Txcopymap.dll

2017.140.3037.1

146976

2018-01-27

16:57

x86

Txcopymap.dll

2017.140.3037.1

180368

2018-01-27

16:58

x64

Txdataconvert.dll

2017.140.3037.1

254496

2018-01-27

16:57

x86

Txdataconvert.dll

2017.140.3037.1

295888

2018-01-27

16:58

x64

Txderived.dll

2017.140.3037.1

517192

2018-01-27

16:57

x86

Txderived.dll

2017.140.3037.1

607184

2018-01-27

16:58

x64

Txfileextractor.dll

2017.140.3037.1

162336

2018-01-27

16:57

x86

Txfileextractor.dll

2017.140.3037.1

198800

2018-01-27

16:58

x64

Txfileinserter.dll

2017.140.3037.1

160800

2018-01-27

16:57

x86

Txfileinserter.dll

2017.140.3037.1

196752

2018-01-27

16:58

x64

Txgroupdups.dll

2017.140.3037.1

232520

2018-01-27

16:57

x86

Txgroupdups.dll

2017.140.3037.1

291912

2018-01-27

16:58

x64

Txlineage.dll

2017.140.3037.1

111688

2018-01-27

16:57

x86

Txlineage.dll

2017.140.3037.1

138312

2018-01-27

16:58

x64

Txlookup.dll

2017.140.3037.1

448032

2018-01-27

16:57

x86

Txlookup.dll

2017.140.3037.1

528016

2018-01-27

16:58

x64

Txmerge.dll

2017.140.3037.1

178248

2018-01-27

16:57

x86

Txmerge.dll

2017.140.3037.1

232912

2018-01-27

16:58

x64

Txmergejoin.dll

2017.140.3037.1

223264

2018-01-27

16:57

x86

Txmergejoin.dll

2017.140.3037.1

277064

2018-01-27

16:58

x64

Txmulticast.dll

2017.140.3037.1

104008

2018-01-27

16:57

x86

Txmulticast.dll

2017.140.3037.1

127632

2018-01-27

16:58

x64

Txpivot.dll

2017.140.3037.1

181832

2018-01-27

16:57

x86

Txpivot.dll

2017.140.3037.1

224936

2018-01-27

16:58

x64

Txrowcount.dll

2017.140.3037.1

102984

2018-01-27

16:57

x86

Txrowcount.dll

2017.140.3037.1

127048

2018-01-27

16:58

x64

Txsampling.dll

2017.140.3037.1

137248

2018-01-27

16:57

x86

Txsampling.dll

2017.140.3037.1

172688

2018-01-27

16:58

x64

Txscd.dll

2017.140.3037.1

170128

2018-01-27

16:57

x86

Txscd.dll

2017.140.3037.1

222304

2018-01-27

16:58

x64

Txsort.dll

2017.140.3037.1

209440

2018-01-27

16:57

x86

Txsort.dll

2017.140.3037.1

256656

2018-01-27

16:58

x64

Txsplit.dll

2017.140.3037.1

510608

2018-01-27

16:57

x86

Txsplit.dll

2017.140.3037.1

598112

2018-01-27

16:58

x64

Txtermextraction.dll

2017.140.3037.1

8615056

2018-01-27

16:57

x86

Txtermextraction.dll

2017.140.3037.1

8676496

2018-01-27

16:58

x64

Txtermlookup.dll

2017.140.3037.1

4108360

2018-01-27

16:57

x86

Txtermlookup.dll

2017.140.3037.1

4158560

2018-01-27

16:58

x64

Txunionall.dll

2017.140.3037.1

140872

2018-01-27

16:57

x86

Txunionall.dll

2017.140.3037.1

183328

2018-01-27

16:58

x64

Txunpivot.dll

2017.140.3037.1

161824

2018-01-27

16:57

x86

Txunpivot.dll

2017.140.3037.1

201288

2018-01-27

16:58

x64

Xe.dll

2017.140.3037.1

674888

2018-01-27

16:54

x64

Xe.dll

2017.140.3037.1

597064

2018-01-27

16:55

x86

SQL Server 2017 sql_polybase_core_inst

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Dms.dll

13.0.9124.18

523944

2018-10-10

04:42

x86

Dmsnative.dll

2016.130.9124.18

78504

2018-10-10

04:42

x64

Dwengineservice.dll

13.0.9124.18

45736

2018-10-10

04:42

x86

Instapi140.dll

2017.140.3037.1

72224

2018-01-27

16:36

x64

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll

13.0.9124.18

74928

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll

13.0.9124.18

213672

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.common.dll

13.0.9124.18

1799336

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.configuration.dll

13.0.9124.18

116904

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.common.dll

13.0.9124.18

390312

2018-10-10

04:41

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.manager.dll

13.0.9124.18

196272

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagetypes.dll

13.0.9124.18

131248

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagingprotocol.dll

13.0.9124.18

63144

2018-10-10

04:41

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.diagnostics.dll

13.0.9124.18

55464

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.distributor.dll

13.0.9124.18

93872

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.dll

13.0.9124.18

792752

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.statsstream.dll

13.0.9124.18

87720

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.eventing.dll

13.0.9124.18

78000

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.appliance.dll

13.0.9124.18

42152

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.interface.dll

13.0.9124.18

37032

2018-10-10

04:41

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.polybase.dll

13.0.9124.18

47792

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.xdbinterface.dll

13.0.9124.18

27304

2018-10-10

04:41

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.failover.dll

13.0.9124.18

32424

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.hadoop.hadoopbridge.dll

13.0.9124.18

129704

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadercommon.dll

13.0.9124.18

95400

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadmanager.dll

13.0.9124.18

109232

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.dll

13.0.9124.18

264360

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

105128

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

119464

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

122536

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

118952

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

129192

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

121512

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

116392

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

149680

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

103080

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

118440

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nodes.dll

13.0.9124.18

70312

2018-10-10

04:41

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nulltransaction.dll

13.0.9124.18

28840

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.parallelizer.dll

13.0.9124.18

43688

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.resourcemanagement.dll

13.0.9124.18

83624

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.setup.componentupgradelibrary.dll

13.0.9124.18

136872

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.dll

13.0.9124.18

2341040

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.dll

13.0.9124.18

3860136

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

110760

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

123560

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

128176

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

124080

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

136872

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

124584

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

121512

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

156328

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

108712

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

123048

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sqldistributor.dll

13.0.9124.18

70312

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.transactsql.scriptdom.dll

13.0.9124.18

2756264

2018-10-10

04:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.utilities.dll

13.0.9124.18

751784

2018-10-10

04:42

x86

Mpdwinterop.dll

2017.140.3037.1

408648

2018-01-27

16:58

x64

Mpdwsvc.exe

2017.140.3037.1

7325256

2018-01-27

17:15

x64

Pdwodbcsql11.dll

2017.140.3037.1

2263192

2018-01-27

16:58

x64

Secforwarder.dll

2017.140.3037.1

40400

2018-01-27

16:55

x64

Sharedmemory.dll

2016.130.9124.18

64688

2018-10-10

01:29

x64

Sqldk.dll

2017.140.3037.1

2714112

2018-01-27

16:57

x64

Sqldumper.exe

2017.140.3037.1

142920

2018-01-27

16:54

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

1499208

2018-01-27

16:56

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3915848

2018-01-27

16:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3214880

2018-01-27

16:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3918920

2018-01-27

16:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3823568

2018-01-27

16:56

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

2092496

2018-01-27

16:56

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

2037832

2018-01-27

16:54

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3589704

2018-01-27

16:54

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3597896

2018-01-27

16:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

1446472

2018-01-27

16:56

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3037.1

3786784

2018-01-27

16:54

x64

Sqlos.dll

2017.140.3037.1

26256

2018-01-27

16:57

x64

Sqlsortpdw.dll

2016.130.9124.18

4348072

2018-10-10

04:42

x64

Sqltses.dll

2017.140.3037.1

9717248

2018-01-27

17:07

x64

SQL Server 2017 sql_shared_mr

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Smrdll.dll

14.0.3037.1

25120

2018-01-27

16:36

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2017.140.3037.1

101960

2018-01-27

16:58

x64

SQL Server 2017-sql_tools_extensions

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Autoadmin.dll

2017.140.3037.1

1450056

2018-01-27

16:57

x86

Dtaengine.exe

2017.140.3037.1

205896

2018-01-27

17:07

x86

Dteparse.dll

2017.140.3037.1

101920

2018-01-27

16:57

x86

Dteparse.dll

2017.140.3037.1

113184

2018-01-27

16:58

x64

Dteparsemgd.dll

2017.140.3037.1

85088

2018-01-27

16:57

x86

Dteparsemgd.dll

2017.140.3037.1

90696

2018-01-27

16:58

x64

Dtepkg.dll

2017.140.3037.1

118304

2018-01-27

16:57

x86

Dtepkg.dll

2017.140.3037.1

139296

2018-01-27

16:58

x64

Dtexec.exe

2017.140.3037.1

67728

2018-01-27

16:57

x86

Dtexec.exe

2017.140.3037.1

73872

2018-01-27

16:58

x64

Dts.dll

2017.140.3037.1

2550880

2018-01-27

16:57

x86

Dts.dll

2017.140.3037.1

3000352

2018-01-27

16:58

x64

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3037.1

419400

2018-01-27

16:57

x86

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3037.1

475280

2018-01-27

16:58

x64

Dtsconn.dll

2017.140.3037.1

399504

2018-01-27

16:57

x86

Dtsconn.dll

2017.140.3037.1

497296

2018-01-27

16:58

x64

Dtshost.exe

2017.140.3037.1

91208

2018-01-27

16:57

x86

Dtshost.exe

2017.140.3037.1

106056

2018-01-27

16:58

x64

Dtslog.dll

2017.140.3037.1

104520

2018-01-27

16:57

x86

Dtslog.dll

2017.140.3037.1

123344

2018-01-27

16:58

x64

Dtsmsg140.dll

2017.140.3037.1

546888

2018-01-27

16:36

x64

Dtsmsg140.dll

2017.140.3037.1

542752

2018-01-27

16:57

x86

Dtspipeline.dll

2017.140.3037.1

1060936

2018-01-27

17:07

x86

Dtspipeline.dll

2017.140.3037.1

1266320

2018-01-27

17:08

x64

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3037.1

44104

2018-01-27

16:57

x86

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3037.1

49736

2018-01-27

16:58

x64

Dtuparse.dll

2017.140.3037.1

81480

2018-01-27

16:57

x86

Dtuparse.dll

2017.140.3037.1

89240

2018-01-27

16:58

x64

Dtutil.exe

2017.140.3037.1

126096

2018-01-27

16:57

x86

Dtutil.exe

2017.140.3037.1

149968

2018-01-27

16:58

x64

Exceldest.dll

2017.140.3037.1

216096

2018-01-27

16:57

x86

Exceldest.dll

2017.140.3037.1

260752

2018-01-27

16:58

x64

Excelsrc.dll

2017.140.3037.1

231968

2018-01-27

16:57

x86

Excelsrc.dll

2017.140.3037.1

282768

2018-01-27

16:58

x64

Flatfiledest.dll

2017.140.3037.1

334368

2018-01-27

16:57

x86

Flatfiledest.dll

2017.140.3037.1

388168

2018-01-27

16:58

x64

Flatfilesrc.dll

2017.140.3037.1

345672

2018-01-27

16:57

x86

Flatfilesrc.dll

2017.140.3037.1

400456

2018-01-27

16:58

x64

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3037.1

81992

2018-01-27

16:57

x86

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3037.1

96408

2018-01-27

16:58

x64

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

14.0.3037.1

71312

2018-01-27

16:57

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

14.0.3037.1

185920

2018-01-27

17:23

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

14.0.3037.1

408136

2018-01-27

16:57

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

14.0.3037.1

408136

2018-01-27

16:58

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

14.0.3037.1

2093200

2018-01-27

16:57

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

14.0.3037.1

2093200

2018-01-27

16:58

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

14.0.3037.1

614032

2018-01-27

16:57

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

14.0.3037.1

615496

2018-01-27

16:58

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

14.0.3037.1

253984

2018-01-27

16:57

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3037.1

153672

2018-01-27

16:54

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3037.1

143432

2018-01-27

16:54

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3037.1

160840

2018-01-27

16:54

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3037.1

147016

2018-01-27

16:56

x86

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3037.1

91680

2018-01-27

16:57

x86

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3037.1

103568

2018-01-27

16:58

x64

Msmgdsrv.dll

2017.140.226.1

7310504

2018-01-27

16:30

x86

Oledbdest.dll

2017.140.3037.1

214672

2018-01-27

16:57

x86

Oledbdest.dll

2017.140.3037.1

262728

2018-01-27

16:58

x64

Oledbsrc.dll

2017.140.3037.1

234528

2018-01-27

16:57

x86

Oledbsrc.dll

2017.140.3037.1

290376

2018-01-27

16:58

x64

Sql_tools_extensions_keyfile.dll

2017.140.3037.1

101960

2018-01-27

16:58

x64

Sqlresld.dll

2017.140.3037.1

28824

2018-01-27

16:36

x86

Sqlresld.dll

2017.140.3037.1

30864

2018-01-27

16:36

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3037.1

30752

2018-01-27

16:36

x86

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3037.1

33824

2018-01-27

16:36

x64

Sqlscm.dll

2017.140.3037.1

72736

2018-01-27

16:36

x64

Sqlscm.dll

2017.140.3037.1

62496

2018-01-27

16:57

x86

Sqlsvc.dll

2017.140.3037.1

136264

2018-01-27

16:57

x86

Sqlsvc.dll

2017.140.3037.1

163400

2018-01-27

16:58

x64

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3037.1

156704

2018-01-27

16:57

x86

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3037.1

184392

2018-01-27

16:58

x64

Txdataconvert.dll

2017.140.3037.1

254496

2018-01-27

16:57

x86

Txdataconvert.dll

2017.140.3037.1

295888

2018-01-27

16:58

x64

Xe.dll

2017.140.3037.1

674888

2018-01-27

16:54

x64

Xe.dll

2017.140.3037.1

597064

2018-01-27

16:55

x86

Xmlrw.dll

2017.140.3037.1

305296

2018-01-27

16:36

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3037.1

259144

2018-01-27

16:57

x86

Xmlrwbin.dll

2017.140.3037.1

191072

2018-01-27

16:36

x86

Xmlrwbin.dll

2017.140.3037.1

225864

2018-01-27

16:58

x64

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×