Innehållsförteckning
×

Obs På grund av en ändring i SQL Server 2016 SP2 CU8 kan alla TDE-komprimerade säkerhets kopior som gjorts på SQL Server 2016 SP2 via SQL Server 2016 SP2 CU4 inte återställas på SQL Server 2016 SP2 CU8. Nedgradera till föregående CU för att återställa dessa säkerhets kopior. Det här problemet kommer att åtgärdas i ett framtida CU.

I den här artikeln beskrivs det kumulativa uppdaterings paketet 8 (CU8) (versions nummer: 13.0.5426.0) för Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 2 (SP2). Den här uppdateringen innehåller korrigeringar som släpptes efter den första utgivningen av SQL Server 2016 SP2.

Kumulativ uppdatering

Kumulativa uppdateringar (CU) är nu tillgängliga på Microsoft Download Center. Endast de senaste CU som släpptes för SQL Server 2016 SP2 finns tillgängliga i Download Center.

 • Varje nytt CU innehåller alla korrigeringar som ingick i föregående CU för den installerade versionen/Service Pack av SQL Server.

 • Microsoft rekommenderar fort löp ande installation av CUs när de blir tillgängliga:

  • SQL Server CUs verifieras på samma nivå som service packs och bör installeras i samma grad.

  • Historiska data visar att ett stort antal support ärenden inbegriper ett problem som redan har åtgärd ATS i ett släppt CU.

  • CUs kan innehålla tillagda värden från och med snabb korrigeringar. Detta inkluderar support-, hanterbarhet och Tillförlitlighets uppdateringar.

 • Precis som för SQL Server-servicepack rekommenderar vi att du testar CUs innan du distribuerar dem till produktions miljöer.

 • Vi rekommenderar att du uppgraderar din SQL Server-installation till det senaste SQL server 2016-Service paketet.

Skaffa det här kumulativa uppdaterings paketet

Följande uppdatering är tillgänglig från Microsoft Download Center:

Download icon  Ladda ner det senaste kumulativa uppdaterings paketet för SQL Server 2016 SP2 nu. Om nedladdnings sidan inte visas kontaktar du Microsofts kund tjänst och support för att få det kumulativa uppdaterings paketet. Obs Efter utgivningen av framtida kumulativa uppdateringar för SQL Server 2016 kan detta CU hittas och hämtas från Microsoft Windows Update-katalogen. Vi rekommenderar att du alltid installerar den senaste kumulativa uppdateringen som är tillgänglig.

Ytterligare snabb korrigeringar som ingår i det här kumulativa uppdaterings paketet

VSTS fel nummer

KB-nummer

Beskrivning

Området lösning

12414933

4466107

ÅTGÄRD: krypterings genomsökningen utlöstes när en databas startas i SQL Server 2016

SQL-motor

12519852

4469600

ÅTGÄRD: det går inte att använda peer-to-peer-replikering i SQL Server 2016 om värd namnet inte är versalt

SQL-motor

12917911

4502658

ÅTGÄRD: "det finns inga giltiga autentiseringsuppgifter" inträffar när PolyBase har startats om i SQL Server 2016 och 2017

SQL-motor

12975677

4503385

ÅTGÄRD: DAX-frågor kräver mer än 200 gånger minne än databasens storlek i SQL Server 2016 och 2017 flerdimensionell modell databas

Analysis Services

12737583

4503417

ÅTGÄRD: kontroll dumpning inträffar när du väljer en vy på en länkad server i SQL Server 2016 och 2017

SQL-motor

12928930

4504511

Förbättring: Tillåt ändring av extern data källa i APS i SQL Server 2016

SQL-motor

12949750

4506023

ÅTGÄRD: mitt koncentriskt datum i Australien 2020 läggs till i SQL Server 2016

SQL-motor

12964579

4506912

ÅTGÄRD: samtidiga INSERT till en CCI kan orsaka deadlock under minnes belastning i SQL Server 2016

SQL-motor

13010511

4508472

ÅTGÄRD: felet "det finns ingen rad" i Azure SQL DB-prenumerationen som orsakas av dubblett av BEGIN omdebiterings program

SQL-motor

12991696

4508621

ÅTGÄRD: data behandling är långsammare i SSAS 2016 SP2 än i SSAS 2016 SP1

Analysis Services

13017913

4510934

ÅTGÄRD: förlängende icke-transaktionell användning av FileTable utan instans omstart kan orsaka icke-gruppfelet eller Server krasch i SQL Server 2014, 2016 och 2017

SQL-motor

12883565

4511593

ÅTGÄRD: det går inte att kontrol lera DBCC SHOW_STATISTICS-behörighet med fel i SQL Server 2016 och 2017

SQL-prestanda

12912746

4511715

ÅTGÄRD: den fyllda transaktions loggen orsakar problem med att köra Frågearkivet i SQL Server 2016 och 2017

SQL-motor

12969908

4511751

ÅTGÄRD: åtkomst fel felet inträffar när SQL Server 2016 använder hash-koppling, hash-mängd, sortering eller fönster funktion i grupp läges plan i deadlock-övervakaren

SQL-motor

12918636

4511816

ÅTGÄRD: åtkomst fel när du aktiverar TF 3924 för att rensa bort överblivna DTC-transaktioner i SQL Server 2016

SQL-motor

12987669

4511834

ÅTGÄRD: minnes dum par skapas när det uppstår ett åtkomst fel i SQL Server 2016

Hög tillgänglighet

12680774

4511868

ÅTGÄRD: felet 409 inträffar när du säkerhetskopierar databaser med BackuptoURL

SQL-motor

13049762

4512016

ÅTGÄRD: Syscommittab-rensning orsakar en låsning som blockerar Syscommittab-tömningen i SQL Server 2016

SQL-motor

12963177

4512130

ÅTGÄRD: data maskering kan inte användas när du använder PIVOT-eller unpivot-funktionen på den maskerade kolumnen i SQL Server 2016 och 2017

SQL-säkerhet

12929260

4512151

ÅTGÄRD: åtkomst fel när du använder funktionen LOG med en fjärrsession i SQL Server 2016 eller 2017

SQL-motor

13044398

4512558

ÅTGÄRD: kontroll felet inträffar när SQL Server 2016 använder hash-koppling, hash-mängd, sortering eller fönster funktion i grupp läges plan

SQL-motor

12933051

4512567

ÅTGÄRD: "icke-kapacitet för Schemaläggaren" inträffar när du kör frågor med hash-koppling och/eller sortering i SQL Server 2016

SQL-motor

13031076

4512821

ÅTGÄRD: flerdimensionellt läge och ett åtkomst fel i SQL Server 2016

Analysis Services

12930344

4512956

ÅTGÄRD: fråga på sys. tabeller returnerar tillfälliga tabeller som skapas av samtidiga användare från SQL Server 2012

SQL-motor

12970135

4513097

ÅTGÄRD: återställning eller återställning av VERIFYONLY för en TDE säkerhets kopiering Miss lyckas i SQL Server 2016 och 2017

SQL-motor

13011771

4513099

ÅTGÄRD: I/O-undersystemet för Azure-lagring återställs eventuellt inte överförings information för misslyckade I/O-resultat vid säkerhets kopierings fel

SQL-motor

12740272

4513236

ÅTGÄRD: intern tråd död i en sekundär replik av tillgänglighets grupp i SQL Server 2016 SP2 och 2017

Hög tillgänglighet

13015911

4513238

ÅTGÄRD: felet 9003 inträffar när du säkerhetskopierar en databas på en sekundär replik i Microsoft SQL Server 2016

SQL-motor

12931722

4519682

ÅTGÄRD: Azure Site Recovery och andra VSS-jobb kan rapportera fel på servrar som är värdar för SQL Server 2016-instanser

SQL-motor

12944542

4578496

ÅTGÄRD: långsam prestanda inträffar när CMEMTHREAD-väntan uppstår på grund av tillfällig tabell cachestore minnes objekt i SQL Server 2016 och 2017

SQL-motor

Anmärkningar för den här uppdateringen

Hybrid miljöer

När du distribuerar snabb korrigeringarna till en hybrid miljö (till exempel AlwaysOn, replikering, kluster och spegling) rekommenderar vi att du läser följande artiklar innan du distribuerar uppdateringen:

Språk stöd

 • Kumulativa uppdateringar för SQL Server är för närvarande flerspråkiga. Därför är det här kumulativa uppdaterings paketet inte specifikt för ett språk. Det gäller alla språk som stöds.

Komponenter (funktioner) uppdaterade

Ett kumulativt uppdaterings paket innehåller alla tillgängliga uppdateringar för alla SQL Server 2016-komponenter (funktioner). Det kumulativa uppdaterings paketet uppdaterar emellertid bara de komponenter som för tillfället är installerade på SQL Server-instansen du väljer att betjänas.  Om en SQL Server-funktion (till exempel Analysis Services) läggs till i instansen efter att detta CU har tillämpats måste du använda detta CU igen för att uppdatera den nya funktionen till CU.

Support för den här uppdateringen

Om det uppstår fler problem eller om någon fel sökning krävs kan du behöva skapa en separat tjänst förfrågan. De vanliga support kostnaderna gäller för ytterligare supportfrågor och för problem som inte berättigar till det specifika kumulativa uppdaterings paketet. Om du vill ha en fullständig lista över Microsofts kund tjänst och support telefonnummer eller om du vill skapa en separat service förfrågan går du till Microsofts support webbplats.  

Så här avinstallerar du den här uppdateringen

 1. I kontroll panelen väljer du Visa installerade uppdateringar under program och funktioner.

 2. Leta upp den post som motsvarar detta kumulativa uppdaterings paket under Microsoft SQL Server 2016.

 3. Håll ned (eller högerklicka) på posten och välj sedan Avinstallera.

Information om kumulativt uppdaterings paket

Förutsättningar

För att du ska kunna använda det här kumulativa uppdaterings paketet måste du köra SQL Server 2016 SP2.

Starta om information

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat det här kumulativa uppdaterings paketet.

Register information

Om du vill använda en av snabb korrigeringarna i det här paketet behöver du inte göra några ändringar i registret.

Fil information för kumulativt uppdaterings paket

Den engelska versionen av det här paketet har filattributen (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tid för dessa filer visas i UTC (Coordinated Universal Time). När du visar fil informationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i alternativet datum och tid på kontroll panelen för att hitta skillnaden mellan UTC och lokal tid.

x64-baserade versioner

Tjänsten SQL Server 2016 Browser

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Instapi130.dll

2015.131.5426.0

53368

22-Jul-2019

06:58

x86

Keyfile.dll

2015.131.5426.0

88688

22-Jul-2019

07:02

x86

Sqlbrowser.exe

2015.131.5426.0

276808

22-Jul-2019

06:57

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

107848

22-Jul-2019

06:57

x86

SQL Server 2016-skribent

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Instapi130.dll

2015.131.5426.0

61048

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5426.0

186488

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

127088

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlvdi.dll

2015.131.5426.0

168568

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqlvdi.dll

2015.131.5426.0

197240

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlwriter.exe

2015.131.5426.0

131904

22-Jul-2019

06:58

x64

Sqlwriter_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlwvss.dll

2015.131.5426.0

346736

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlwvss_xp.dll

2015.131.5426.0

26224

22-Jul-2019

06:50

x64

SQL Server 2016 Analysis Services

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Microsoft.analysisservices.server.core.dll

13.0.5426.0

1348216

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

06-Jul-2018

22:33

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

13.0.5426.0

990328

22-Jul-2019

06:58

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

13.0.5426.0

990328

22-Jul-2019

07:00

x86

Msmdctr130.dll

2015.131.5426.0

40056

22-Jul-2019

07:00

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5426.0

56245360

22-Jul-2019

07:00

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5426.0

37129032

22-Jul-2019

07:01

x86

Msmdsrv.exe

2015.131.5426.0

56789104

22-Jul-2019

07:00

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5426.0

7509624

22-Jul-2019

06:58

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5426.0

6508656

22-Jul-2019

07:03

x86

Msolap130.dll

2015.131.5426.0

8643184

22-Jul-2019

07:00

x64

Msolap130.dll

2015.131.5426.0

7010632

22-Jul-2019

07:01

x86

Msolui130.dll

2015.131.5426.0

310392

22-Jul-2019

06:59

x64

Msolui130.dll

2015.131.5426.0

287560

22-Jul-2019

07:01

x86

Sql_as_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5426.0

186488

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlceip.exe

13.0.5426.0

256112

22-Jul-2019

07:00

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

107848

22-Jul-2019

06:57

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

127088

22-Jul-2019

07:00

x64

Tmapi.dll

2015.131.5426.0

4345968

22-Jul-2019

06:50

x64

Tmcachemgr.dll

2015.131.5426.0

2826864

22-Jul-2019

06:50

x64

Tmpersistence.dll

2015.131.5426.0

1071216

22-Jul-2019

06:50

x64

Tmtransactions.dll

2015.131.5426.0

1352304

22-Jul-2019

06:50

x64

Xe.dll

2015.131.5426.0

626288

22-Jul-2019

07:00

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5426.0

319096

22-Jul-2019

06:59

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5426.0

259936

22-Jul-2019

07:01

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5426.0

227448

22-Jul-2019

06:59

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5426.0

191600

22-Jul-2019

07:01

x86

Xmsrv.dll

2015.131.5426.0

24051824

22-Jul-2019

06:50

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5426.0

32727904

22-Jul-2019

07:01

x86

SQL Server 2016 databas tjänster, gemensam kärna

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Batchparser.dll

2015.131.5426.0

160584

22-Jul-2019

06:57

x86

Batchparser.dll

2015.131.5426.0

180856

22-Jul-2019

06:59

x64

Instapi130.dll

2015.131.5426.0

53368

22-Jul-2019

06:58

x86

Instapi130.dll

2015.131.5426.0

61048

22-Jul-2019

06:59

x64

Isacctchange.dll

2015.131.5426.0

29504

22-Jul-2019

06:57

x86

Isacctchange.dll

2015.131.5426.0

30840

22-Jul-2019

07:00

x64

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.5426.0

1027704

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.5426.0

1027912

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

13.0.5426.0

1348936

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.analysisservices.dll

13.0.5426.0

702792

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.dll

13.0.5426.0

765552

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll

13.0.5426.0

520816

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

13.0.5426.0

711800

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

13.0.5426.0

711792

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.131.5426.0

72816

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.131.5426.0

75376

22-Jul-2019

07:01

x64

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

13.0.5426.0

569456

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

13.0.5426.0

569456

22-Jul-2019

07:03

x86

Msasxpress.dll

2015.131.5426.0

35960

22-Jul-2019

06:59

x64

Msasxpress.dll

2015.131.5426.0

32072

22-Jul-2019

07:01

x86

Pbsvcacctsync.dll

2015.131.5426.0

72824

22-Jul-2019

06:59

x64

Pbsvcacctsync.dll

2015.131.5426.0

60232

22-Jul-2019

07:01

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

107848

22-Jul-2019

06:57

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

127088

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlftacct.dll

2015.131.5426.0

46712

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqlftacct.dll

2015.131.5426.0

51832

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlmgmprovider.dll

2015.131.5426.0

406128

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlmgmprovider.dll

2015.131.5426.0

365680

22-Jul-2019

07:00

x86

Sqlsecacctchg.dll

2015.131.5426.0

37488

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlsecacctchg.dll

2015.131.5426.0

34936

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqltdiagn.dll

2015.131.5426.0

67696

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqltdiagn.dll

2015.131.5426.0

60536

22-Jul-2019

06:59

x86

Sql_dreplay_client för SQL Server 2016

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Dreplayclient.exe

2015.131.5426.0

120952

22-Jul-2019

06:58

x86

Dreplaycommon.dll

2015.131.5426.0

691016

22-Jul-2019

07:02

x86

Dreplayutil.dll

2015.131.5426.0

310088

22-Jul-2019

06:57

x86

Instapi130.dll

2015.131.5426.0

61048

22-Jul-2019

06:59

x64

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5426.0

28280

22-Jul-2019

06:59

x86

Sql_dreplay_controller för SQL Server 2016

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Dreplaycommon.dll

2015.131.5426.0

691016

22-Jul-2019

07:02

x86

Dreplaycontroller.exe

2015.131.5426.0

350536

22-Jul-2019

06:57

x86

Dreplayprocess.dll

2015.131.5426.0

171848

22-Jul-2019

06:57

x86

Instapi130.dll

2015.131.5426.0

61048

22-Jul-2019

06:59

x64

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5426.0

28280

22-Jul-2019

06:59

x86

SQL Server 2016 databas tjänst kärna instans

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Backuptourl.exe

13.0.5426.0

41288

22-Jul-2019

06:58

x64

Batchparser.dll

2015.131.5426.0

180856

22-Jul-2019

06:59

x64

Datacollectorcontroller.dll

2015.131.5426.0

225400

22-Jul-2019

07:00

x64

Dcexec.exe

2015.131.5426.0

74568

22-Jul-2019

06:58

x64

Fssres.dll

2015.131.5426.0

81528

22-Jul-2019

07:00

x64

Hadrres.dll

2015.131.5426.0

177784

22-Jul-2019

06:59

x64

Hkcompile.dll

2015.131.5426.0

1298040

22-Jul-2019

06:59

x64

Hkengine.dll

2015.131.5426.0

5600888

22-Jul-2019

06:59

x64

Hkruntime.dll

2015.131.5426.0

158832

22-Jul-2019

07:00

x64

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

06-Jul-2018

22:33

x86

Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll

13.0.5426.0

234336

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2015.131.5426.0

392816

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2015.131.5426.0

72312

22-Jul-2019

06:59

x64

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2015.131.5426.0

65136

22-Jul-2019

07:01

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5426.0

150368

22-Jul-2019

07:02

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5426.0

159048

22-Jul-2019

07:01

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2015.131.5426.0

272200

22-Jul-2019

07:01

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2015.131.5426.0

74864

22-Jul-2019

07:01

x64

Odsole70.dll

2015.131.5426.0

92784

22-Jul-2019

06:59

x64

Opends60.dll

2015.131.5426.0

32888

22-Jul-2019

06:59

x64

Qds.dll

2015.131.5426.0

873592

22-Jul-2019

07:00

x64

Rsfxft.dll

2015.131.5426.0

34424

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqagtres.dll

2015.131.5426.0

64632

22-Jul-2019

06:59

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlaamss.dll

2015.131.5426.0

80712

22-Jul-2019

06:57

x64

Sqlaccess.dll

2015.131.5426.0

463176

22-Jul-2019

07:02

x64

Sqlagent.exe

2015.131.5426.0

566600

22-Jul-2019

06:58

x64

Sqlagentctr130.dll

2015.131.5426.0

52040

22-Jul-2019

06:57

x64

Sqlagentctr130.dll

2015.131.5426.0

44152

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqlagentlog.dll

2015.131.5426.0

32888

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlagentmail.dll

2015.131.5426.0

47960

22-Jul-2019

06:58

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5426.0

186488

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlceip.exe

13.0.5426.0

256112

22-Jul-2019

07:00

x86

Sqlcmdss.dll

2015.131.5426.0

60024

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqldk.dll

2015.131.5426.0

2588280

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqldtsss.dll

2015.131.5426.0

97608

22-Jul-2019

06:58

x64

Sqliosim.com

2015.131.5426.0

308032

22-Jul-2019

06:58

x64

Sqliosim.exe

2015.131.5426.0

3014264

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqllang.dll

2015.131.5426.0

39536752

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlmin.dll

2015.131.5426.0

37914736

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlolapss.dll

2015.131.5426.0

98120

22-Jul-2019

06:58

x64

Sqlos.dll

2015.131.5426.0

26232

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlpowershellss.dll

2015.131.5426.0

58480

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlrepss.dll

2015.131.5426.0

54896

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5426.0

30832

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5426.0

30832

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlscm.dll

2015.131.5426.0

61048

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2015.131.5426.0

27760

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2015.131.5426.0

5808760

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5426.0

732792

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlservr.exe

2015.131.5426.0

393024

22-Jul-2019

06:57

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5426.0

152176

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqltses.dll

2015.131.5426.0

8923760

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqsrvres.dll

2015.131.5426.0

250992

22-Jul-2019

06:50

x64

Xe.dll

2015.131.5426.0

626288

22-Jul-2019

07:00

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5426.0

319096

22-Jul-2019

06:59

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5426.0

227448

22-Jul-2019

06:59

x64

Xpadsi.exe

2015.131.5426.0

79176

22-Jul-2019

07:01

x64

Xplog70.dll

2015.131.5426.0

65656

22-Jul-2019

06:59

x64

Xpsqlbot.dll

2015.131.5426.0

33400

22-Jul-2019

06:59

x64

Xpstar.dll

2015.131.5426.0

422520

22-Jul-2019

06:59

x64

SQL Server 2016 databas tjänst kärna delas

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Batchparser.dll

2015.131.5426.0

160584

22-Jul-2019

06:57

x86

Batchparser.dll

2015.131.5426.0

180856

22-Jul-2019

06:59

x64

Bcp.exe

2015.131.5426.0

119920

22-Jul-2019

07:00

x64

Commanddest.dll

2015.131.5426.0

248944

22-Jul-2019

07:00

x64

Datacollectorenumerators.dll

2015.131.5426.0

115832

22-Jul-2019

07:00

x64

Datacollectortasks.dll

2015.131.5426.0

188016

22-Jul-2019

07:00

x64

Distrib.exe

2015.131.5426.0

191096

22-Jul-2019

06:58

x64

Dteparse.dll

2015.131.5426.0

109688

22-Jul-2019

07:00

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5426.0

88696

22-Jul-2019

06:59

x64

Dtepkg.dll

2015.131.5426.0

137336

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtexec.exe

2015.131.5426.0

73024

22-Jul-2019

06:58

x64

Dts.dll

2015.131.5426.0

3146864

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5426.0

477304

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5426.0

492664

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtshost.exe

2015.131.5426.0

86856

22-Jul-2019

06:58

x64

Dtslog.dll

2015.131.5426.0

120440

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5426.0

545400

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5426.0

1279096

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5426.0

48240

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5426.0

87672

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtutil.exe

2015.131.5426.0

134984

22-Jul-2019

06:57

x64

Exceldest.dll

2015.131.5426.0

263288

22-Jul-2019

07:00

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5426.0

285304

22-Jul-2019

07:00

x64

Execpackagetask.dll

2015.131.5426.0

166520

22-Jul-2019

07:00

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5426.0

389240

22-Jul-2019

07:00

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5426.0

401528

22-Jul-2019

07:00

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5426.0

96376

22-Jul-2019

07:00

x64

Hkengperfctrs.dll

2015.131.5426.0

59000

22-Jul-2019

06:59

x64

Logread.exe

2015.131.5426.0

626808

22-Jul-2019

07:00

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5426.0

1313912

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

13.0.5426.0

391792

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2015.131.5426.0

1651528

22-Jul-2019

07:01

x64

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

13.0.5426.0

569456

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5426.0

150368

22-Jul-2019

07:02

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5426.0

159048

22-Jul-2019

07:01

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5426.0

101496

22-Jul-2019

06:59

x64

Msxmlsql.dll

2015.131.5426.0

1494648

22-Jul-2019

06:59

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5426.0

264312

22-Jul-2019

07:00

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5426.0

290936

22-Jul-2019

06:59

x64

Osql.exe

2015.131.5426.0

75376

22-Jul-2019

07:00

x64

Rawdest.dll

2015.131.5426.0

209528

22-Jul-2019

06:59

x64

Rawsource.dll

2015.131.5426.0

196728

22-Jul-2019

06:59

x64

Rdistcom.dll

2015.131.5426.0

907384

22-Jul-2019

07:00

x64

Recordsetdest.dll

2015.131.5426.0

187000

22-Jul-2019

06:59

x64

Repldp.dll

2015.131.5426.0

281720

22-Jul-2019

07:00

x64

Replmerg.exe

2015.131.5426.0

518984

22-Jul-2019

06:58

x64

Replprov.dll

2015.131.5426.0

812152

22-Jul-2019

07:00

x64

Replrec.dll

2015.131.5426.0

1019208

22-Jul-2019

06:58

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlcmd.exe

2015.131.5426.0

249456

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqldiag.exe

2015.131.5426.0

1257592

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqllogship.exe

13.0.5426.0

104560

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5426.0

30832

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5426.0

28792

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5426.0

30832

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5426.0

28280

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5426.0

61048

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlscm.dll

2015.131.5426.0

52856

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqlsvc.dll

2015.131.5426.0

152176

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5426.0

127096

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5426.0

180848

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlwep130.dll

2015.131.5426.0

105584

22-Jul-2019

06:50

x64

Ssisoledb.dll

2015.131.5426.0

216176

22-Jul-2019

06:50

x64

Tablediff.exe

13.0.5426.0

86640

22-Jul-2019

07:00

x64

Txagg.dll

2015.131.5426.0

364656

22-Jul-2019

06:50

x64

Txbdd.dll

2015.131.5426.0

172656

22-Jul-2019

06:50

x64

Txdatacollector.dll

2015.131.5426.0

367728

22-Jul-2019

06:51

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5426.0

296560

22-Jul-2019

06:50

x64

Txderived.dll

2015.131.5426.0

607856

22-Jul-2019

06:50

x64

Txlookup.dll

2015.131.5426.0

532080

22-Jul-2019

06:51

x64

Txmerge.dll

2015.131.5426.0

230512

22-Jul-2019

06:50

x64

Txmergejoin.dll

2015.131.5426.0

278640

22-Jul-2019

06:50

x64

Txmulticast.dll

2015.131.5426.0

128112

22-Jul-2019

06:50

x64

Txrowcount.dll

2015.131.5426.0

126576

22-Jul-2019

06:50

x64

Txsort.dll

2015.131.5426.0

259184

22-Jul-2019

06:50

x64

Txsplit.dll

2015.131.5426.0

600688

22-Jul-2019

06:50

x64

Txunionall.dll

2015.131.5426.0

181872

22-Jul-2019

06:50

x64

Xe.dll

2015.131.5426.0

626288

22-Jul-2019

07:00

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5426.0

319096

22-Jul-2019

06:59

x64

Sql_extensibility för SQL Server 2016

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Launchpad.exe

2015.131.5426.0

1014896

22-Jul-2019

07:00

x64

Sql_extensibility_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlsatellite.dll

2015.131.5426.0

837240

22-Jul-2019

06:59

x64

SQL Server 2016 full text Engine

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Fd.dll

2015.131.5426.0

660088

22-Jul-2019

06:59

x64

Fdhost.exe

2015.131.5426.0

105072

22-Jul-2019

07:00

x64

Fdlauncher.exe

2015.131.5426.0

51312

22-Jul-2019

07:00

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlft130ph.dll

2015.131.5426.0

57976

22-Jul-2019

06:59

x64

Sql_inst_mr för SQL Server 2016

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Imrdll.dll

13.0.5426.0

23672

22-Jul-2019

06:59

x86

Sql_inst_mr_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

SQL Server 2016 integrerings tjänster

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

4.0.0.111

77944

18-Jul-2019

14:24

x86

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

4.0.0.111

77944

21-Jul-2019

20:42

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

4.0.0.111

37496

18-Jul-2019

14:24

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

4.0.0.111

37496

21-Jul-2019

20:42

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

4.0.0.111

78456

18-Jul-2019

14:24

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

4.0.0.111

78456

21-Jul-2019

20:42

x86

Commanddest.dll

2015.131.5426.0

203080

22-Jul-2019

06:57

x86

Commanddest.dll

2015.131.5426.0

248944

22-Jul-2019

07:00

x64

Dteparse.dll

2015.131.5426.0

99656

22-Jul-2019

06:57

x86

Dteparse.dll

2015.131.5426.0

109688

22-Jul-2019

07:00

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5426.0

88696

22-Jul-2019

06:59

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5426.0

83784

22-Jul-2019

07:02

x86

Dtepkg.dll

2015.131.5426.0

116032

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtepkg.dll

2015.131.5426.0

137336

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtexec.exe

2015.131.5426.0

66888

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtexec.exe

2015.131.5426.0

73024

22-Jul-2019

06:58

x64

Dts.dll

2015.131.5426.0

2633024

22-Jul-2019

06:57

x86

Dts.dll

2015.131.5426.0

3146864

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5426.0

419136

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5426.0

477304

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5426.0

392520

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtsconn.dll

2015.131.5426.0

492664

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtsdebughost.exe

2015.131.5426.0

93816

22-Jul-2019

06:58

x86

Dtsdebughost.exe

2015.131.5426.0

109688

22-Jul-2019

06:58

x64

Dtshost.exe

2015.131.5426.0

76608

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtshost.exe

2015.131.5426.0

86856

22-Jul-2019

06:58

x64

Dtslog.dll

2015.131.5426.0

103240

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtslog.dll

2015.131.5426.0

120440

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5426.0

541504

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtsmsg130.dll

2015.131.5426.0

545400

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5426.0

1059656

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtspipeline.dll

2015.131.5426.0

1279096

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5426.0

42328

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5426.0

48240

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5426.0

80200

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtuparse.dll

2015.131.5426.0

87672

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtutil.exe

2015.131.5426.0

115528

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtutil.exe

2015.131.5426.0

134984

22-Jul-2019

06:57

x64

Exceldest.dll

2015.131.5426.0

216896

22-Jul-2019

06:57

x86

Exceldest.dll

2015.131.5426.0

263288

22-Jul-2019

07:00

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5426.0

232776

22-Jul-2019

06:57

x86

Excelsrc.dll

2015.131.5426.0

285304

22-Jul-2019

07:00

x64

Execpackagetask.dll

2015.131.5426.0

135496

22-Jul-2019

06:57

x86

Execpackagetask.dll

2015.131.5426.0

166520

22-Jul-2019

07:00

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5426.0

334664

22-Jul-2019

06:57

x86

Flatfiledest.dll

2015.131.5426.0

389240

22-Jul-2019

07:00

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5426.0

345416

22-Jul-2019

06:57

x86

Flatfilesrc.dll

2015.131.5426.0

401528

22-Jul-2019

07:00

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5426.0

80712

22-Jul-2019

06:57

x86

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5426.0

96376

22-Jul-2019

07:00

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5426.0

1313912

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5426.0

1314112

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

06-Jul-2018

22:33

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.5426.0

73544

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2015.131.5426.0

107328

22-Jul-2019

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2015.131.5426.0

112456

22-Jul-2019

07:02

x64

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

13.0.5426.0

82552

21-Jul-2019

23:31

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

13.0.5426.0

82544

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

13.0.5426.0

391792

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5426.0

138864

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5426.0

150368

22-Jul-2019

07:02

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5426.0

144496

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5426.0

159048

22-Jul-2019

07:01

x64

Msdtssrvr.exe

13.0.5426.0

216688

22-Jul-2019

07:00

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5426.0

101496

22-Jul-2019

06:59

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5426.0

90440

22-Jul-2019

07:01

x86

Oledbdest.dll

2015.131.5426.0

264312

22-Jul-2019

07:00

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5426.0

216688

22-Jul-2019

07:00

x86

Oledbsrc.dll

2015.131.5426.0

290936

22-Jul-2019

06:59

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5426.0

235632

22-Jul-2019

07:00

x86

Rawdest.dll

2015.131.5426.0

209528

22-Jul-2019

06:59

x64

Rawdest.dll

2015.131.5426.0

168560

22-Jul-2019

07:00

x86

Rawsource.dll

2015.131.5426.0

196728

22-Jul-2019

06:59

x64

Rawsource.dll

2015.131.5426.0

155464

22-Jul-2019

07:01

x86

Recordsetdest.dll

2015.131.5426.0

187000

22-Jul-2019

06:59

x64

Recordsetdest.dll

2015.131.5426.0

151664

22-Jul-2019

07:00

x86

Sql_is_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlceip.exe

13.0.5426.0

256112

22-Jul-2019

07:00

x86

Sqldest.dll

2015.131.5426.0

215672

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqldest.dll

2015.131.5426.0

263800

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5426.0

180848

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5426.0

151160

22-Jul-2019

06:59

x86

Ssisoledb.dll

2015.131.5426.0

216176

22-Jul-2019

06:50

x64

Ssisoledb.dll

2015.131.5426.0

176760

22-Jul-2019

06:59

x86

Txagg.dll

2015.131.5426.0

364656

22-Jul-2019

06:50

x64

Txagg.dll

2015.131.5426.0

304968

22-Jul-2019

07:01

x86

Txbdd.dll

2015.131.5426.0

172656

22-Jul-2019

06:50

x64

Txbdd.dll

2015.131.5426.0

138056

22-Jul-2019

07:01

x86

Txbestmatch.dll

2015.131.5426.0

611440

22-Jul-2019

06:50

x64

Txbestmatch.dll

2015.131.5426.0

496456

22-Jul-2019

07:01

x86

Txcache.dll

2015.131.5426.0

183408

22-Jul-2019

06:50

x64

Txcache.dll

2015.131.5426.0

148296

22-Jul-2019

07:01

x86

Txcharmap.dll

2015.131.5426.0

289904

22-Jul-2019

06:50

x64

Txcharmap.dll

2015.131.5426.0

250688

22-Jul-2019

07:01

x86

Txcopymap.dll

2015.131.5426.0

182896

22-Jul-2019

06:50

x64

Txcopymap.dll

2015.131.5426.0

147784

22-Jul-2019

07:01

x86

Txdataconvert.dll

2015.131.5426.0

296560

22-Jul-2019

06:50

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5426.0

255304

22-Jul-2019

07:01

x86

Txderived.dll

2015.131.5426.0

607856

22-Jul-2019

06:50

x64

Txderived.dll

2015.131.5426.0

519496

22-Jul-2019

07:01

x86

Txfileextractor.dll

2015.131.5426.0

201840

22-Jul-2019

06:51

x64

Txfileextractor.dll

2015.131.5426.0

163144

22-Jul-2019

07:01

x86

Txfileinserter.dll

2015.131.5426.0

199792

22-Jul-2019

06:50

x64

Txfileinserter.dll

2015.131.5426.0

161096

22-Jul-2019

07:01

x86

Txgroupdups.dll

2015.131.5426.0

290928

22-Jul-2019

06:51

x64

Txgroupdups.dll

2015.131.5426.0

231752

22-Jul-2019

07:01

x86

Txlineage.dll

2015.131.5426.0

137840

22-Jul-2019

06:50

x64

Txlineage.dll

2015.131.5426.0

109896

22-Jul-2019

07:01

x86

Txlookup.dll

2015.131.5426.0

532080

22-Jul-2019

06:51

x64

Txlookup.dll

2015.131.5426.0

449864

22-Jul-2019

07:01

x86

Txmerge.dll

2015.131.5426.0

230512

22-Jul-2019

06:50

x64

Txmerge.dll

2015.131.5426.0

176968

22-Jul-2019

07:01

x86

Txmergejoin.dll

2015.131.5426.0

278640

22-Jul-2019

06:50

x64

Txmergejoin.dll

2015.131.5426.0

224072

22-Jul-2019

07:01

x86

Txmulticast.dll

2015.131.5426.0

128112

22-Jul-2019

06:50

x64

Txmulticast.dll

2015.131.5426.0

102208

22-Jul-2019

07:01

x86

Txpivot.dll

2015.131.5426.0

227952

22-Jul-2019

06:50

x64

Txpivot.dll

2015.131.5426.0

182088

22-Jul-2019

07:01

x86

Txrowcount.dll

2015.131.5426.0

126576

22-Jul-2019

06:50

x64

Txrowcount.dll

2015.131.5426.0

101704

22-Jul-2019

07:01

x86

Txsampling.dll

2015.131.5426.0

172144

22-Jul-2019

06:50

x64

Txsampling.dll

2015.131.5426.0

134984

22-Jul-2019

07:01

x86

Txscd.dll

2015.131.5426.0

220272

22-Jul-2019

06:50

x64

Txscd.dll

2015.131.5426.0

169800

22-Jul-2019

07:01

x86

Txsort.dll

2015.131.5426.0

259184

22-Jul-2019

06:50

x64

Txsort.dll

2015.131.5426.0

211272

22-Jul-2019

07:01

x86

Txsplit.dll

2015.131.5426.0

600688

22-Jul-2019

06:50

x64

Txsplit.dll

2015.131.5426.0

513352

22-Jul-2019

07:01

x86

Txtermextraction.dll

2015.131.5426.0

8678000

22-Jul-2019

06:50

x64

Txtermextraction.dll

2015.131.5426.0

8615752

22-Jul-2019

07:01

x86

Txtermlookup.dll

2015.131.5426.0

4158576

22-Jul-2019

06:50

x64

Txtermlookup.dll

2015.131.5426.0

4107080

22-Jul-2019

07:01

x86

Txunionall.dll

2015.131.5426.0

181872

22-Jul-2019

06:50

x64

Txunionall.dll

2015.131.5426.0

138864

22-Jul-2019

07:01

x86

Txunpivot.dll

2015.131.5426.0

201840

22-Jul-2019

06:50

x64

Txunpivot.dll

2015.131.5426.0

162416

22-Jul-2019

07:01

x86

Xe.dll

2015.131.5426.0

626288

22-Jul-2019

07:00

x64

Xe.dll

2015.131.5426.0

558704

22-Jul-2019

07:01

x86

Sql_polybase_core_inst för SQL Server 2016

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Dms.dll

10.0.8224.49

483624

09-May-2019

19:33

x86

Dmsnative.dll

2014.120.8224.49

75560

09-May-2019

19:33

x64

Dwengineservice.dll

10.0.8224.49

45864

09-May-2019

19:33

x86

Instapi130.dll

2015.131.5426.0

61040

22-Jul-2019

06:50

x64

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll

10.0.8224.49

74536

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll

10.0.8224.49

202024

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.common.dll

10.0.8224.49

2347304

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.configuration.dll

10.0.8224.49

102184

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.common.dll

10.0.8224.49

378664

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.manager.dll

10.0.8224.49

185640

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagetypes.dll

10.0.8224.49

127272

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagingprotocol.dll

10.0.8224.49

63272

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.diagnostics.dll

10.0.8224.49

52520

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.distributor.dll

10.0.8224.49

87336

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.dll

10.0.8224.49

721704

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.statsstream.dll

10.0.8224.49

87336

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.eventing.dll

10.0.8224.49

78120

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.appliance.dll

10.0.8224.49

41768

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.interface.dll

10.0.8224.49

36648

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.polybase.dll

10.0.8224.49

47912

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.xdbinterface.dll

10.0.8224.49

27432

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.failover.dll

10.0.8224.49

33064

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.hadoop.hadoopbridge.dll

10.0.8224.49

119080

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadercommon.dll

10.0.8224.49

94504

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadmanager.dll

10.0.8224.49

108328

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.dll

10.0.8224.49

256808

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

102184

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

116008

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

119080

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

116008

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

125736

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

118056

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

113448

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

145704

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

100136

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

114984

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nodes.dll

10.0.8224.49

69416

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nulltransaction.dll

10.0.8224.49

28456

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.parallelizer.dll

10.0.8224.49

43816

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.resourcemanagement.dll

10.0.8224.49

82216

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.setup.componentupgradelibrary.dll

10.0.8224.49

137000

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.dll

10.0.8224.49

2155816

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.dll

10.0.8224.49

3818792

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

107816

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

120104

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

124712

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

121128

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

133408

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

121128

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

118568

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

152360

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

105280

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

119592

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sqldistributor.dll

10.0.8224.49

66856

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.transactsql.scriptdom.dll

10.0.8224.49

2756392

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.utilities.dll

10.0.8224.49

752424

09-May-2019

19:33

x86

Mpdwinterop.dll

2015.131.5426.0

395080

22-Jul-2019

06:57

x64

Mpdwsvc.exe

2015.131.5426.0

6618440

22-Jul-2019

07:01

x64

Pdwodbcsql11.dll

2015.131.5426.0

2229872

22-Jul-2019

06:50

x64

Sharedmemory.dll

2014.120.8224.49

47400

09-May-2019

19:33

x64

Sqldk.dll

2015.131.5426.0

2532976

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

127328

22-Jul-2019

07:01

x64

Sqlos.dll

2015.131.5426.0

26224

22-Jul-2019

06:51

x64

Sqlsortpdw.dll

2014.120.8224.49

4348200

09-May-2019

19:33

x64

Sqltses.dll

2015.131.5426.0

9092720

22-Jul-2019

06:50

x64

SQL Server 2016 repor ting Services

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

13.0.5426.0

610936

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

13.0.5426.0

1620088

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

13.0.5426.0

658040

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

13.0.5426.0

329848

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

13.0.5426.0

1090680

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5426.0

548472

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5426.0

548680

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5426.0

548464

22-Jul-2019

07:03

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5426.0

548464

22-Jul-2019

07:04

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5426.0

548472

22-Jul-2019

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5426.0

548680

22-Jul-2019

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5426.0

548472

22-Jul-2019

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5426.0

548472

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5426.0

548464

22-Jul-2019

07:03

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5426.0

548464

22-Jul-2019

07:04

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

13.0.5426.0

162936

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.portal.interfaces.dll

13.0.5426.0

126280

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.dll

13.0.5426.0

6076528

22-Jul-2019

07:03

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5426.0

4511344

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5426.0

4512072

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5426.0

4511856

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5426.0

4512072

22-Jul-2019

07:05

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5426.0

4512376

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5426.0

4512600

22-Jul-2019

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5426.0

4511864

22-Jul-2019

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5426.0

4512880

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5426.0

4511344

22-Jul-2019

07:03

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5426.0

4511856

22-Jul-2019

07:03

x86

Microsoft.reportingservices.portal.web.dll

13.0.5426.0

10894152

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.reportingservices.portal.webhost.exe

13.0.5426.0

100976

22-Jul-2019

07:00

x64

Microsoft.reportingservices.storage.dll

13.0.5426.0

208712

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.reportingservices.usagetracking.dll

2015.131.5426.0

47968

22-Jul-2019

07:02

x64

Microsoft.sqlserver.types.dll

2015.131.5426.0

392816

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2015.131.5426.0

396912

22-Jul-2019

07:04

x86

Msmdlocal.dll

2015.131.5426.0

56245360

22-Jul-2019

07:00

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5426.0

37129032

22-Jul-2019

07:01

x86

Msmgdsrv.dll

2015.131.5426.0

7509624

22-Jul-2019

06:58

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5426.0

6508656

22-Jul-2019

07:03

x86

Msolap130.dll

2015.131.5426.0

8643184

22-Jul-2019

07:00

x64

Msolap130.dll

2015.131.5426.0

7010632

22-Jul-2019

07:01

x86

Msolui130.dll

2015.131.5426.0

310392

22-Jul-2019

06:59

x64

Msolui130.dll

2015.131.5426.0

287560

22-Jul-2019

07:01

x86

Reportingservicescompression.dll

2015.131.5426.0

62584

22-Jul-2019

06:59

x64

Reportingserviceslibrary.dll

13.0.5426.0

2543944

22-Jul-2019

06:58

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.131.5426.0

108872

22-Jul-2019

06:57

x64

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.131.5426.0

114288

22-Jul-2019

07:03

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2015.131.5426.0

99136

22-Jul-2019

06:58

x64

Reportingserviceswebserver.dll

13.0.5426.0

2728776

22-Jul-2019

06:58

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5426.0

884344

22-Jul-2019

06:57

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5426.0

888440

22-Jul-2019

06:58

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5426.0

888432

22-Jul-2019

07:02

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5426.0

888432

22-Jul-2019

07:02

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5426.0

892744

22-Jul-2019

07:01

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5426.0

888440

22-Jul-2019

06:59

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5426.0

888440

22-Jul-2019

06:59

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5426.0

900936

22-Jul-2019

07:01

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5426.0

884336

22-Jul-2019

07:02

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5426.0

888432

22-Jul-2019

07:04

x86

Rshttpruntime.dll

2015.131.5426.0

99648

22-Jul-2019

06:57

x64

Sql_rs_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

107848

22-Jul-2019

06:57

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

127088

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlrsos.dll

2015.131.5426.0

26224

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5426.0

732792

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5426.0

584312

22-Jul-2019

06:59

x86

Xmlrw.dll

2015.131.5426.0

319096

22-Jul-2019

06:59

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5426.0

259936

22-Jul-2019

07:01

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5426.0

227448

22-Jul-2019

06:59

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5426.0

191600

22-Jul-2019

07:01

x86

Xmsrv.dll

2015.131.5426.0

24051824

22-Jul-2019

06:50

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5426.0

32727904

22-Jul-2019

07:01

x86

Sql_shared_mr för SQL Server 2016

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Smrdll.dll

13.0.5426.0

23880

22-Jul-2019

06:58

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sql_tools_extensions för SQL Server 2016

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Autoadmin.dll

2015.131.5426.0

1312072

22-Jul-2019

06:57

x86

Ddsshapes.dll

2015.131.5426.0

136000

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtaengine.exe

2015.131.5426.0

167232

22-Jul-2019

06:57

x86

Dteparse.dll

2015.131.5426.0

99656

22-Jul-2019

06:57

x86

Dteparse.dll

2015.131.5426.0

109688

22-Jul-2019

07:00

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5426.0

88696

22-Jul-2019

06:59

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5426.0

83784

22-Jul-2019

07:02

x86

Dtepkg.dll

2015.131.5426.0

116032

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtepkg.dll

2015.131.5426.0

137336

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtexec.exe

2015.131.5426.0

66888

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtexec.exe

2015.131.5426.0

73024

22-Jul-2019

06:58

x64

Dts.dll

2015.131.5426.0

2633024

22-Jul-2019

06:57

x86

Dts.dll

2015.131.5426.0

3146864

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5426.0

419136

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5426.0

477304

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5426.0

392520

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtsconn.dll

2015.131.5426.0

492664

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtshost.exe

2015.131.5426.0

76608

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtshost.exe

2015.131.5426.0

86856

22-Jul-2019

06:58

x64

Dtslog.dll

2015.131.5426.0

103240

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtslog.dll

2015.131.5426.0

120440

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5426.0

541504

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtsmsg130.dll

2015.131.5426.0

545400

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5426.0

1059656

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtspipeline.dll

2015.131.5426.0

1279096

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5426.0

42328

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5426.0

48240

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5426.0

80200

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtuparse.dll

2015.131.5426.0

87672

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtutil.exe

2015.131.5426.0

115528

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtutil.exe

2015.131.5426.0

134984

22-Jul-2019

06:57

x64

Exceldest.dll

2015.131.5426.0

216896

22-Jul-2019

06:57

x86

Exceldest.dll

2015.131.5426.0

263288

22-Jul-2019

07:00

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5426.0

232776

22-Jul-2019

06:57

x86

Excelsrc.dll

2015.131.5426.0

285304

22-Jul-2019

07:00

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5426.0

334664

22-Jul-2019

06:57

x86

Flatfiledest.dll

2015.131.5426.0

389240

22-Jul-2019

07:00

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5426.0

345416

22-Jul-2019

06:57

x86

Flatfilesrc.dll

2015.131.5426.0

401528

22-Jul-2019

07:00

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5426.0

80712

22-Jul-2019

06:57

x86

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5426.0

96376

22-Jul-2019

07:00

x64

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

13.0.5426.0

92488

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5426.0

1314112

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2015.131.5426.0

2023240

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2015.131.5426.0

42104

22-Jul-2019

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.5426.0

73536

22-Jul-2019

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.5426.0

436040

22-Jul-2019

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.5426.0

436040

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.5426.0

2044736

22-Jul-2019

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.5426.0

2044744

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5426.0

138864

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5426.0

150368

22-Jul-2019

07:02

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5426.0

144496

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5426.0

159048

22-Jul-2019

07:01

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5426.0

101496

22-Jul-2019

06:59

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5426.0

90440

22-Jul-2019

07:01

x86

Msmdlocal.dll

2015.131.5426.0

56245360

22-Jul-2019

07:00

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5426.0

37129032

22-Jul-2019

07:01

x86

Msmgdsrv.dll

2015.131.5426.0

7509624

22-Jul-2019

06:58

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5426.0

6508656

22-Jul-2019

07:03

x86

Msolap130.dll

2015.131.5426.0

8643184

22-Jul-2019

07:00

x64

Msolap130.dll

2015.131.5426.0

7010632

22-Jul-2019

07:01

x86

Msolui130.dll

2015.131.5426.0

310392

22-Jul-2019

06:59

x64

Msolui130.dll

2015.131.5426.0

287560

22-Jul-2019

07:01

x86

Oledbdest.dll

2015.131.5426.0

264312

22-Jul-2019

07:00

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5426.0

216688

22-Jul-2019

07:00

x86

Oledbsrc.dll

2015.131.5426.0

290936

22-Jul-2019

06:59

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5426.0

235632

22-Jul-2019

07:00

x86

Profiler.exe

2015.131.5426.0

804680

22-Jul-2019

07:02

x86

Sql_tools_extensions_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

107848

22-Jul-2019

06:57

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

127088

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5426.0

30832

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5426.0

28792

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5426.0

30832

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5426.0

28280

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5426.0

61048

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlscm.dll

2015.131.5426.0

52856

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqlsvc.dll

2015.131.5426.0

152176

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5426.0

127096

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5426.0

180848

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5426.0

151160

22-Jul-2019

06:59

x86

Txdataconvert.dll

2015.131.5426.0

296560

22-Jul-2019

06:50

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5426.0

255304

22-Jul-2019

07:01

x86

Xe.dll

2015.131.5426.0

626288

22-Jul-2019

07:00

x64

Xe.dll

2015.131.5426.0

558704

22-Jul-2019

07:01

x86

Xmlrw.dll

2015.131.5426.0

319096

22-Jul-2019

06:59

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5426.0

259936

22-Jul-2019

07:01

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5426.0

227448

22-Jul-2019

06:59

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5426.0

191600

22-Jul-2019

07:01

x86

Xmsrv.dll

2015.131.5426.0

24051824

22-Jul-2019

06:50

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5426.0

32727904

22-Jul-2019

07:01

x86

Referenser

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×