Relaterade ämnen
×

Obs!: När du tillämpar CU 16 för SQL Server 2016 SP2 kan du stöta på ett problem där DML-frågor (infoga/uppdatera/ta bort) som använder parallella planer inte kan slutföra någon körning och HP_SPOOL_BARRIER väntar. Du kan använda spårningsflaggan 13116 eller MAXDOP=1-ledtråden för att komma runt det här problemet. Det här problemet är relaterat till introduktionen av korrigering för 13685819och det åtgärdas i nästa kumulativa uppdatering.

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs kumulativ uppdateringspaket 16 (CU16) (versionsnummer: 13.0.5882.1) för Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 2 (SP2). Den här uppdateringen innehåller korrigeringar som släpptes efter den första versionen av SQL Server 2016 SP2.

Om kumulativa uppdateringar för SQL Server

Kumulativa uppdateringar (CU) är nu tillgängliga på Microsoft Download Center.

Endast den senaste CU-versionen som släpptes för SQL Server 2016 SP2 finns tillgänglig på Download Center. Varje ny CU innehåller alla korrigeringar som inkluderades tillsammans med den tidigare cun för den installerade versionen eller service pack-versionen SQL Server. En lista över de senaste kumulativa uppdateringarna för SQL Server finns i följande artikel:


Anteckningar

 • Vi rekommenderar löpande, proaktiv installation av CUs när de blir tillgängliga:

  • SQL Server CUs är certifierade för samma nivåer som Service Pack och bör installeras på samma konfidensnivå.

  • Historiska data visar att ett stort antal supportärenden omfattar ett problem som redan har åtgärdats i en släppt cu.

  • CUs may contain added value over and above snabbfixar. Det omfattar supportbarhet, hanterbarhet och tillförlitlighetsuppdateringar.

 • Precis som för SQL Server service pack rekommenderar vi att du testar CUs innan du distribuerar dem till produktionsmiljöer.

 • Vi rekommenderar att du uppgraderar din SQL Server-installation till den senaste SQL Server 2016 Service Pack.

Så här hämtar du det kumulativa uppdateringspaketet

Följande uppdatering är tillgänglig från Microsoft Download Center:

Hämtningsikon Ladda ned det senaste kumulativa uppdateringspaketet för SQL Server 2016 SP2 nu.

Om nedladdningssidan inte visas kontaktar du Microsofts kundtjänst och support för att få det kumulativa uppdateringspaketet.

Obs! När framtida kumulativa uppdateringar släpps för SQL Server 2016 kan den här CU-filen finnas och laddas ned från Microsoft Windows Update Catalog. Vi rekommenderar dock att du alltid installerar den senaste kumulativa uppdateringen som är tillgänglig.

Ytterligare snabbkorrigeringar som ingår i det här kumulativa uppdateringspaketet

Felreferens

KB-artikelnummer

Beskrivning

Åtgärdsområde

Plattform

13740271

5000649

ÅTGÄRD: Fel resultat på grund av oupptäckta sammanfogningsparametrar från skaluttryck

SQL prestanda

Alla

13910344

5000651

ÅTGÄRDA: Det här felet inträffar när samtidig fråga ändrar samma bitmapp under grupperad kolumnlagringsmappsökning i SQL Server 2016

SQL Motor

Alla

13684505

Korrigerar ett åtkomstfel (AV) som inträffar när fel samlas in för Tillgänglighetsgrupp (AG) DB-redundans medan det finns en AG redundans som är korrekt

Hög tillgänglighet

Alla

13790726

Förbättrar postfasen för fel och fel vid stack-kopia för bättre diagnostik

SQL Motor

Alla

13911648

ÅTGÄRD: Förhindrar att felet 9029 rapporteras i AlwaysOn-tillgänglighetsdatabasen vid återställning efter övergången till SEKUNDÄR roll, vilket resulterar i att databasen inte synkroniseras/ i återställningstillstånd. Det här kan bara inträffa om databasen är konfigurerad att använda fortlöpande loggbuffert för transaktionslogg

SQL Motor

Alla

13872394

4092997

VC++ 2015 Redistributable installation returnerar felet 1638 när nyare version redan installerat

SQL Motor

Windows

13714938

4585971

ÅTGÄRD: Användarsessionen är i återställningstillstånd ett obestämt sätt efter att den har SQL Server 2016 och 2019

SQL Motor

Windows

13664250

4589350

ÅTGÄRD: MERGE-instruktionen misslyckas med åtkomstfel vid BTreeRow::D isableAccessReleaseOnWait i SQL Server

SQL prestanda

Windows

13755880

5000650

ÅTGÄRD: Felaktiga resultat inträffar när du kör frågan på en minnesoptimerad tabell som har grupperat index för kolumnlagring i SQL Server 2016

OLTP (finns i minnet)

Windows

13883014

5000652

ÅTGÄRD: Villkoret för icke-förfall uppstår när du kör en fråga i batchläge i SQL Server 2016

SQL Motor

Windows

13849761

5000715

ÅTGÄRD: Fel med loggläsaragent uppstår när du skapar och släpper publikation i CDC-aktiverad databas i SQL Server 2016

SQL Motor

Windows

13773660

4589360

ÅTGÄRD: Fel när du aktiverar hanterad eller automatisk säkerhetskopiering i SQL Server 2016 och 2017 om "Tillåt blob offentlig åtkomst" är inaktiverat på ett lagringskonto

SQL Motor

Windows

13685819

Åtgärdar ett problem med att infoga fråga i SQL Server 2016 som läser data från samma tabell och använder en parallell körningsplan kan ge dubblettrader

SQL prestanda

Windows

13720644

Åtgärdar ett åtkomstfel som uppstår vid sqllang! CStatement::SetDbIdMaskingUsageInfo+0x11 i SQL Server 2016

SQL säkerhet

Windows

13746920

Det går inte att ansluta till primär databasreplikator efter fel över tillgänglighetsgruppen i SQL Server

Hög tillgänglighet

Windows

13760750

Vidarebefordraren kan inte återansluta till global primär efter global primär planerad redundans om LISTENER_URL ändras

Hög tillgänglighet

Windows

13786217

Åtgärdar de replikeringsproblem som uppstår med loggläsaragenten och xp_sqlagent_notify efter AG-redundans

SQL Motor

Windows

13819009

Korrigerar FullText-fråga som inte returnerar de förväntade värdena i indexstrukturen för FullText med Accentkänslighet aktiverat

SQL Motor

Windows

13866749

Åtgärdar undantag för åtkomstfel som inträffar när frågor körs i ogenomskränkt läs- och skrivmönster med hög samtidiga läs- eller skrivmönster över XML-datatyper

SQL Motor

Windows

13878424

Åtgärdar prestandaproblem som uppstår med funktionen CHANGETABLE och syscommit SQL Server 2016

SQL prestanda

Windows

13578477

Åtgärdar foreign key referencing unique index with included columns which causes replication to fail.

SQL Motor

Windows

13883910

Åtgärdar felet åtkomstfel som inträffar när du importerar stora mängder data till Azure Blob Storage. Detta kan inträffa om polyBase-rörelsetjänsten stöter på slut på minne-villkor vid omfattande datainfogningstransaktion

SQL Motor

Windows

13905138

Åtgärdar felet som inträffar när en spårningsfunktion för ändringar i MSTVF anropas i SQL Server 2016 Msg 443, Level 16, State 1, Procedure ProcedureName, Line LineNumber [Batch Start Line LineNumber]
Ogiltig användning av en bieffektoperator 'change_tracking_current_version' i en funktion

SQL Motor

Windows

Information om den här uppdateringen

Hybridmiljödistribution

När du distribuerar snabbkorrigeringar i en hybridmiljö (till exempel AlwaysOn, replikering, kluster och spegling) rekommenderar vi att du refererar till följande artiklar innan du distribuerar uppdateringen:

Språkstöd

SQL Server Kumulativa uppdateringar är för närvarande flerspråkiga. Det här kumulativa uppdateringspaketet är därför inte specifikt för ett språk. Den gäller för alla språk som stöds.

Komponenter (funktioner) har uppdaterats

Ett paket med kumulativ uppdatering innehåller alla tillgängliga uppdateringar för SQL Server 2016-komponenter (funktioner). Men det kumulativa uppdateringspaketet uppdaterar bara de komponenter som för närvarande är installerade på den SQL Server instansen som du väljer för service. Om en SQL Server-funktion (till exempel Analysis Services) läggs till i instansen när den här cu-funktionen används måste du tillämpa den här cun på nytt för att uppdatera den nya funktionen för den här cu-funktionen.

Stöd för den här uppdateringen

Om ytterligare problem uppstår, eller om någon felsökning krävs, kan du behöva skapa en separat tjänstbegäran. De normala supportkostnaderna gäller för ytterligare supportfrågor och problem som inte är berättigade till det här specifika kumulativa uppdateringspaketet. En fullständig lista över telefonnumren för Microsofts kundtjänst och support, eller för att skapa en separat servicebegäran, finns på Microsofts supportwebbplats.
 

Avinstallera den här uppdateringen

 1. I Kontrollpanelen väljer du Visa installerade uppdateringar under Program och funktioner.

 2. Leta reda på posten som motsvarar det kumulativa uppdateringspaketet under Microsoft SQL Server 2016.

 3. Håll ned (eller högerklicka på) posten och välj sedan Avinstallera.

Paketinformation för kumulativ uppdatering

Krav

Om du vill använda det här kumulativa uppdateringspaketet måste du köra SQL Server 2016 SP2.

Starta om information

Du kan behöva starta om datorn när du har tillämpat det här kumulativa uppdateringspaketet.

Registerinformation

Du behöver inte göra några ändringar i registret för att kunna använda snabbkorrigeringarna i det här paketet.

Den engelska versionen av det här paketet har filattributen (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer visas i UTC (Coordinated Universal Time). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Om du vill ta reda på skillnaden mellan UTC och lokal tid använder du fliken Tidszon i objektet Datum och tid på Kontrollpanelen.
 

x64-baserade versioner

SQL Server 2016-webbläsartjänsten

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Instapi130.dll

2015.131.5882.1

46488

2021-01-26

07:41

x86

Keyfile.dll

2015.131.5882.1

81808

2021-01-26

07:41

x86

Sqlbrowser.exe

2015.131.5882.1

269704

2021-01-26

07:38

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5882.1

103832

2021-01-26

07:37

x86

SQL Server 2016 Writer

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Instapi130.dll

2015.131.5882.1

54168

2021-01-26

07:40

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5882.1

179592

2021-01-26

07:39

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5882.1

123288

2021-01-26

07:40

x64

Sqlvdi.dll

2015.131.5882.1

190352

2021-01-26

07:41

x64

Sqlvdi.dll

2015.131.5882.1

161688

2021-01-26

07:42

x86

Sqlwriter.exe

2015.131.5882.1

124824

2021-01-26

07:47

x64

Sqlwriter_keyfile.dll

2015.131.5882.1

93592

2021-01-26

07:40

x64

Sqlwvss.dll

2015.131.5882.1

341912

2021-01-26

07:26

x64

Sqlwvss_xp.dll

2015.131.5882.1

19344

2021-01-26

07:27

x64

SQL Server 2016 Analysis Services

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Microsoft.analysisservices.server.core.dll

13.0.5882.1

1341848

2021-01-26

07:39

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

2018-07-06

22:33

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

13.0.5882.1

983448

2021-01-26

07:38

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

13.0.5882.1

983448

2021-01-26

07:40

x86

Msmdctr130.dll

2015.131.5882.1

33176

2021-01-26

07:39

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5882.1

56245144

2021-01-26

07:40

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5882.1

37127056

2021-01-26

07:41

x86

Msmdsrv.exe

2015.131.5882.1

56791960

2021-01-26

07:49

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5882.1

6502296

2021-01-26

07:45

x86

Msmgdsrv.dll

2015.131.5882.1

7502744

2021-01-26

07:50

x64

Msolap130.dll

2015.131.5882.1

8636312

2021-01-26

07:40

x64

Msolap130.dll

2015.131.5882.1

7003544

2021-01-26

07:42

x86

Msolui130.dll

2015.131.5882.1

303512

2021-01-26

07:39

x64

Msolui130.dll

2015.131.5882.1

280472

2021-01-26

07:41

x86

Sql_as_keyfile.dll

2015.131.5882.1

93592

2021-01-26

07:40

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5882.1

179592

2021-01-26

07:39

x64

Sqlceip.exe

13.0.5882.1

249240

2021-01-26

07:39

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5882.1

103832

2021-01-26

07:37

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5882.1

123288

2021-01-26

07:40

x64

Tmapi.dll

2015.131.5882.1

4339096

2021-01-26

07:27

x64

Tmcachemgr.dll

2015.131.5882.1

2819472

2021-01-26

07:26

x64

Tmpersistence.dll

2015.131.5882.1

1064344

2021-01-26

07:26

x64

Tmtransactions.dll

2015.131.5882.1

1345432

2021-01-26

07:26

x64

Xe.dll

2015.131.5882.1

619416

2021-01-26

07:40

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5882.1

252824

2021-01-26

07:39

x86

Xmlrw.dll

2015.131.5882.1

312216

2021-01-26

07:40

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5882.1

184728

2021-01-26

07:39

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5882.1

220568

2021-01-26

07:40

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5882.1

24041872

2021-01-26

07:27

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5882.1

32720792

2021-01-26

07:40

x86

SQL Server 2016 Database Services Common Core

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Batchparser.dll

2015.131.5882.1

153496

2021-01-26

07:37

x86

Batchparser.dll

2015.131.5882.1

173976

2021-01-26

07:40

x64

Instapi130.dll

2015.131.5882.1

54168

2021-01-26

07:40

x64

Instapi130.dll

2015.131.5882.1

46488

2021-01-26

07:41

x86

Isacctchange.dll

2015.131.5882.1

23960

2021-01-26

07:39

x64

Isacctchange.dll

2015.131.5882.1

22424

2021-01-26

07:41

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.5882.1

1020816

2021-01-26

07:39

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.5882.1

1020824

2021-01-26

07:39

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

13.0.5882.1

1341848

2021-01-26

07:39

x86

Microsoft.analysisservices.dll

13.0.5882.1

695704

2021-01-26

07:39

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.dll

13.0.5882.1

758672

2021-01-26

07:40

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll

13.0.5882.1

513944

2021-01-26

07:39

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

13.0.5882.1

705424

2021-01-26

07:38

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

13.0.5882.1

705432

2021-01-26

07:39

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.131.5882.1

68504

2021-01-26

07:38

x64

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.131.5882.1

65944

2021-01-26

07:43

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

13.0.5882.1

562584

2021-01-26

07:43

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

13.0.5882.1

562584

2021-01-26

07:49

x86

Msasxpress.dll

2015.131.5882.1

29080

2021-01-26

07:39

x64

Msasxpress.dll

2015.131.5882.1

24984

2021-01-26

07:40

x86

Pbsvcacctsync.dll

2015.131.5882.1

65944

2021-01-26

07:39

x64

Pbsvcacctsync.dll

2015.131.5882.1

53144

2021-01-26

07:41

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2015.131.5882.1

93592

2021-01-26

07:40

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5882.1

103832

2021-01-26

07:37

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5882.1

123288

2021-01-26

07:40

x64

Sqlftacct.dll

2015.131.5882.1

44952

2021-01-26

07:39

x64

Sqlftacct.dll

2015.131.5882.1

39832

2021-01-26

07:43

x86

Sqlmgmprovider.dll

2015.131.5882.1

399256

2021-01-26

07:27

x64

Sqlmgmprovider.dll

2015.131.5882.1

358808

2021-01-26

07:40

x86

Sqlsecacctchg.dll

2015.131.5882.1

30616

2021-01-26

07:26

x64

Sqlsecacctchg.dll

2015.131.5882.1

28056

2021-01-26

07:39

x86

Sqltdiagn.dll

2015.131.5882.1

60816

2021-01-26

07:26

x64

Sqltdiagn.dll

2015.131.5882.1

53648

2021-01-26

07:40

x86

SQL Server 2016 sql_dreplay_client

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Dreplayclient.exe

2015.131.5882.1

114072

2021-01-26

07:38

x86

Dreplaycommon.dll

2015.131.5882.1

683920

2021-01-26

07:39

x86

Dreplayutil.dll

2015.131.5882.1

302992

2021-01-26

07:38

x86

Instapi130.dll

2015.131.5882.1

54168

2021-01-26

07:40

x64

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2015.131.5882.1

93592

2021-01-26

07:40

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5882.1

21400

2021-01-26

07:40

x86

SQL Server 2016-sql_dreplay_controller

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Dreplaycommon.dll

2015.131.5882.1

683920

2021-01-26

07:39

x86

Dreplaycontroller.exe

2015.131.5882.1

343448

2021-01-26

07:38

x86

Dreplayprocess.dll

2015.131.5882.1

164760

2021-01-26

07:37

x86

Instapi130.dll

2015.131.5882.1

54168

2021-01-26

07:40

x64

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2015.131.5882.1

93592

2021-01-26

07:40

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5882.1

21400

2021-01-26

07:40

x86

SQL Server 2016 Database Services Core Instance

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Backuptourl.exe

13.0.5882.1

34192

2021-01-26

07:47

x64

Batchparser.dll

2015.131.5882.1

173976

2021-01-26

07:40

x64

Datacollectorcontroller.dll

2015.131.5882.1

218520

2021-01-26

07:40

x64

Dcexec.exe

2015.131.5882.1

67480

2021-01-26

07:47

x64

Fssres.dll

2015.131.5882.1

74648

2021-01-26

07:40

x64

Hadrres.dll

2015.131.5882.1

170904

2021-01-26

07:40

x64

Hkcompile.dll

2015.131.5882.1

1291160

2021-01-26

07:40

x64

Hkengine.dll

2015.131.5882.1

5596056

2021-01-26

07:38

x64

Hkruntime.dll

2015.131.5882.1

151960

2021-01-26

07:38

x64

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

2018-07-06

22:33

x86

Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll

13.0.5882.1

229784

2021-01-26

07:40

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2015.131.5882.1

385944

2021-01-26

07:38

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2015.131.5882.1

65424

2021-01-26

07:48

x64

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2015.131.5882.1

58264

2021-01-26

07:38

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5882.1

143248

2021-01-26

07:38

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5882.1

151968

2021-01-26

07:38

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2015.131.5882.1

265112

2021-01-26

07:38

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2015.131.5882.1

67992

2021-01-26

07:38

x64

Odsole70.dll

2015.131.5882.1

85912

2021-01-26

07:39

x64

Opends60.dll

2015.131.5882.1

26008

2021-01-26

07:40

x64

Qds.dll

2015.131.5882.1

889744

2021-01-26

07:39

x64

Rsfxft.dll

2015.131.5882.1

27536

2021-01-26

07:40

x64

Sqagtres.dll

2015.131.5882.1

57752

2021-01-26

07:39

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2015.131.5882.1

93592

2021-01-26

07:40

x64

Sqlaamss.dll

2015.131.5882.1

73624

2021-01-26

07:48

x64

Sqlaccess.dll

2015.131.5882.1

456088

2021-01-26

07:40

x64

Sqlagent.exe

2015.131.5882.1

559512

2021-01-26

07:49

x64

Sqlagentctr130.dll

2015.131.5882.1

44952

2021-01-26

07:40

x64

Sqlagentctr130.dll

2015.131.5882.1

37272

2021-01-26

07:40

x86

Sqlagentlog.dll

2015.131.5882.1

26008

2021-01-26

07:39

x64

Sqlagentmail.dll

2015.131.5882.1

40856

2021-01-26

07:47

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5882.1

179592

2021-01-26

07:39

x64

Sqlceip.exe

13.0.5882.1

249240

2021-01-26

07:39

x86

Sqlcmdss.dll

2015.131.5882.1

53144

2021-01-26

07:39

x64

Sqldk.dll

2015.131.5882.1

2588048

2021-01-26

07:39

x64

Sqldtsss.dll

2015.131.5882.1

90512

2021-01-26

07:47

x64

Sqliosim.com

2015.131.5882.1

300952

2021-01-26

07:39

x64

Sqliosim.exe

2015.131.5882.1

3007376

2021-01-26

07:51

x64

Sqllang.dll

2015.131.5882.1

39538064

2021-01-26

07:40

x64

Sqlmin.dll

2015.131.5882.1

37955984

2021-01-26

07:27

x64

Sqlolapss.dll

2015.131.5882.1

91032

2021-01-26

07:52

x64

Sqlos.dll

2015.131.5882.1

19352

2021-01-26

07:40

x64

Sqlpowershellss.dll

2015.131.5882.1

51608

2021-01-26

07:27

x64

Sqlrepss.dll

2015.131.5882.1

48024

2021-01-26

07:26

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5882.1

23960

2021-01-26

07:27

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5882.1

23960

2021-01-26

07:27

x64

Sqlscm.dll

2015.131.5882.1

54168

2021-01-26

07:40

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2015.131.5882.1

20888

2021-01-26

07:27

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2015.131.5882.1

5804944

2021-01-26

07:40

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5882.1

725912

2021-01-26

07:40

x64

Sqlservr.exe

2015.131.5882.1

385936

2021-01-26

07:47

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5882.1

145304

2021-01-26

07:26

x64

Sqltses.dll

2015.131.5882.1

8916376

2021-01-26

07:27

x64

Sqsrvres.dll

2015.131.5882.1

244120

2021-01-26

07:27

x64

Xe.dll

2015.131.5882.1

619416

2021-01-26

07:40

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5882.1

312216

2021-01-26

07:40

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5882.1

220568

2021-01-26

07:40

x64

Xpadsi.exe

2015.131.5882.1

72088

2021-01-26

07:41

x64

Xplog70.dll

2015.131.5882.1

58776

2021-01-26

07:40

x64

Xpsqlbot.dll

2015.131.5882.1

26520

2021-01-26

07:39

x64

Xpstar.dll

2015.131.5882.1

415640

2021-01-26

07:39

x64

SQL Server 2016 Database Services Core Shared

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Batchparser.dll

2015.131.5882.1

153496

2021-01-26

07:37

x86

Batchparser.dll

2015.131.5882.1

173976

2021-01-26

07:40

x64

Bcp.exe

2015.131.5882.1

113048

2021-01-26

07:40

x64

Commanddest.dll

2015.131.5882.1

242072

2021-01-26

07:40

x64

Datacollectorenumerators.dll

2015.131.5882.1

108944

2021-01-26

07:40

x64

Datacollectortasks.dll

2015.131.5882.1

181136

2021-01-26

07:40

x64

Distrib.exe

2015.131.5882.1

184208

2021-01-26

07:47

x64

Dteparse.dll

2015.131.5882.1

102808

2021-01-26

07:40

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5882.1

81816

2021-01-26

07:39

x64

Dtepkg.dll

2015.131.5882.1

130456

2021-01-26

07:40

x64

Dtexec.exe

2015.131.5882.1

65944

2021-01-26

07:48

x64

Dts.dll

2015.131.5882.1

3139480

2021-01-26

07:40

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5882.1

470424

2021-01-26

07:40

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5882.1

485776

2021-01-26

07:40

x64

Dtshost.exe

2015.131.5882.1

79768

2021-01-26

07:50

x64

Dtslog.dll

2015.131.5882.1

113552

2021-01-26

07:40

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5882.1

538520

2021-01-26

07:40

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5882.1

1272208

2021-01-26

07:40

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5882.1

41368

2021-01-26

07:40

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5882.1

80792

2021-01-26

07:40

x64

Dtutil.exe

2015.131.5882.1

127888

2021-01-26

07:48

x64

Exceldest.dll

2015.131.5882.1

256408

2021-01-26

07:39

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5882.1

278424

2021-01-26

07:40

x64

Execpackagetask.dll

2015.131.5882.1

159640

2021-01-26

07:40

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5882.1

382360

2021-01-26

07:39

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5882.1

394648

2021-01-26

07:39

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5882.1

89496

2021-01-26

07:39

x64

Hkengperfctrs.dll

2015.131.5882.1

52112

2021-01-26

07:40

x64

Logread.exe

2015.131.5882.1

619928

2021-01-26

07:48

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5882.1

1307032

2021-01-26

07:40

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

13.0.5882.1

385432

2021-01-26

07:43

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2015.131.5882.1

1644440

2021-01-26

07:48

x64

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

13.0.5882.1

562584

2021-01-26

07:43

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5882.1

143248

2021-01-26

07:38

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5882.1

151968

2021-01-26

07:38

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5882.1

94616

2021-01-26

07:39

x64

Msxmlsql.dll

2015.131.5882.1

1487768

2021-01-26

07:40

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5882.1

257424

2021-01-26

07:39

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5882.1

284056

2021-01-26

07:39

x64

Osql.exe

2015.131.5882.1

68504

2021-01-26

07:40

x64

Rawdest.dll

2015.131.5882.1

202648

2021-01-26

07:39

x64

Rawsource.dll

2015.131.5882.1

189848

2021-01-26

07:39

x64

Rdistcom.dll

2015.131.5882.1

900504

2021-01-26

07:39

x64

Recordsetdest.dll

2015.131.5882.1

180112

2021-01-26

07:39

x64

Repldp.dll

2015.131.5882.1

274832

2021-01-26

07:39

x64

Replmerg.exe

2015.131.5882.1

511896

2021-01-26

07:47

x64

Replprov.dll

2015.131.5882.1

805264

2021-01-26

07:39

x64

Replrec.dll

2015.131.5882.1

1012120

2021-01-26

07:48

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.131.5882.1

93592

2021-01-26

07:40

x64

Sqlcmd.exe

2015.131.5882.1

242584

2021-01-26

07:40

x64

Sqldiag.exe

2015.131.5882.1

1250712

2021-01-26

07:49

x64

Sqllogship.exe

13.0.5882.1

97688

2021-01-26

07:40

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5882.1

23960

2021-01-26

07:27

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5882.1

21904

2021-01-26

07:40

x86

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5882.1

23960

2021-01-26

07:27

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5882.1

21400

2021-01-26

07:40

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5882.1

45976

2021-01-26

07:40

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5882.1

54168

2021-01-26

07:40

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5882.1

145304

2021-01-26

07:26

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5882.1

120216

2021-01-26

07:39

x86

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5882.1

173976

2021-01-26

07:27

x64

Sqlwep130.dll

2015.131.5882.1

98712

2021-01-26

07:26

x64

Ssisoledb.dll

2015.131.5882.1

209296

2021-01-26

07:26

x64

Tablediff.exe

13.0.5882.1

79760

2021-01-26

07:40

x64

Txagg.dll

2015.131.5882.1

357784

2021-01-26

07:26

x64

Txbdd.dll

2015.131.5882.1

165784

2021-01-26

07:26

x64

Txdatacollector.dll

2015.131.5882.1

360848

2021-01-26

07:26

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5882.1

289688

2021-01-26

07:27

x64

Txderived.dll

2015.131.5882.1

600984

2021-01-26

07:26

x64

Txlookup.dll

2015.131.5882.1

525200

2021-01-26

07:26

x64

Txmerge.dll

2015.131.5882.1

223640

2021-01-26

07:26

x64

Txmergejoin.dll

2015.131.5882.1

271760

2021-01-26

07:26

x64

Txmulticast.dll

2015.131.5882.1

121240

2021-01-26

07:26

x64

Txrowcount.dll

2015.131.5882.1

119704

2021-01-26

07:26

x64

Txsort.dll

2015.131.5882.1

252312

2021-01-26

07:26

x64

Txsplit.dll

2015.131.5882.1

593816

2021-01-26

07:26

x64

Txunionall.dll

2015.131.5882.1

175000

2021-01-26

07:26

x64

Xe.dll

2015.131.5882.1

619416

2021-01-26

07:40

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5882.1

312216

2021-01-26

07:40

x64

SQL Server 2016 sql_extensibility

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Launchpad.exe

2015.131.5882.1

1008536

2021-01-26

07:40

x64

Sql_extensibility_keyfile.dll

2015.131.5882.1

93592

2021-01-26

07:40

x64

Sqlsatellite.dll

2015.131.5882.1

831376

2021-01-26

07:40

x64

SQL Server 2016 Full-Text motor

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Fd.dll

2015.131.5882.1

653208

2021-01-26

07:40

x64

Fdhost.exe

2015.131.5882.1

98192

2021-01-26

07:40

x64

Fdlauncher.exe

2015.131.5882.1

44440

2021-01-26

07:40

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2015.131.5882.1

93592

2021-01-26

07:40

x64

Sqlft130ph.dll

2015.131.5882.1

51096

2021-01-26

07:41

x64

SQL Server 2016 sql_inst_mr

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Imrdll.dll

13.0.5882.1

16784

2021-01-26

07:39

x86

Sql_inst_mr_keyfile.dll

2015.131.5882.1

93592

2021-01-26

07:40

x64

SQL Server 2016 Integration Services

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

4.0.0.111

77944

2019-01-04

18:46

x86

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

4.0.0.111

77944

2020-03-06

18:46

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

4.0.0.111

37496

2019-01-04

18:46

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

4.0.0.111

37496

2020-03-06

18:46

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

4.0.0.111

78456

2019-01-04

18:46

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

4.0.0.111

78456

2020-03-06

18:46

x86

Commanddest.dll

2015.131.5882.1

195992

2021-01-26

07:37

x86

Commanddest.dll

2015.131.5882.1

242072

2021-01-26

07:40

x64

Dteparse.dll

2015.131.5882.1

92568

2021-01-26

07:37

x86

Dteparse.dll

2015.131.5882.1

102808

2021-01-26

07:40

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5882.1

81816

2021-01-26

07:39

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5882.1

76696

2021-01-26

07:40

x86

Dtepkg.dll

2015.131.5882.1

108952

2021-01-26

07:37

x86

Dtepkg.dll

2015.131.5882.1

130456

2021-01-26

07:40

x64

Dtexec.exe

2015.131.5882.1

59792

2021-01-26

07:38

x86

Dtexec.exe

2015.131.5882.1

65944

2021-01-26

07:48

x64

Dts.dll

2015.131.5882.1

2625944

2021-01-26

07:37

x86

Dts.dll

2015.131.5882.1

3139480

2021-01-26

07:40

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5882.1

412056

2021-01-26

07:38

x86

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5882.1

470424

2021-01-26

07:40

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5882.1

385432

2021-01-26

07:37

x86

Dtsconn.dll

2015.131.5882.1

485776

2021-01-26

07:40

x64

Dtsdebughost.exe

2015.131.5882.1

86928

2021-01-26

07:39

x86

Dtsdebughost.exe

2015.131.5882.1

102808

2021-01-26

07:49

x64

Dtshost.exe

2015.131.5882.1

69528

2021-01-26

07:38

x86

Dtshost.exe

2015.131.5882.1

79768

2021-01-26

07:50

x64

Dtslog.dll

2015.131.5882.1

96152

2021-01-26

07:37

x86

Dtslog.dll

2015.131.5882.1

113552

2021-01-26

07:40

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5882.1

534424

2021-01-26

07:37

x86

Dtsmsg130.dll

2015.131.5882.1

538520

2021-01-26

07:40

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5882.1

1052568

2021-01-26

07:37

x86

Dtspipeline.dll

2015.131.5882.1

1272208

2021-01-26

07:40

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5882.1

35224

2021-01-26

07:37

x86

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5882.1

41368

2021-01-26

07:40

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5882.1

73104

2021-01-26

07:37

x86

Dtuparse.dll

2015.131.5882.1

80792

2021-01-26

07:40

x64

Dtutil.exe

2015.131.5882.1

108440

2021-01-26

07:38

x86

Dtutil.exe

2015.131.5882.1

127888

2021-01-26

07:48

x64

Exceldest.dll

2015.131.5882.1

209808

2021-01-26

07:38

x86

Exceldest.dll

2015.131.5882.1

256408

2021-01-26

07:39

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5882.1

225680

2021-01-26

07:37

x86

Excelsrc.dll

2015.131.5882.1

278424

2021-01-26

07:40

x64

Execpackagetask.dll

2015.131.5882.1

128400

2021-01-26

07:37

x86

Execpackagetask.dll

2015.131.5882.1

159640

2021-01-26

07:40

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5882.1

327576

2021-01-26

07:37

x86

Flatfiledest.dll

2015.131.5882.1

382360

2021-01-26

07:39

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5882.1

338328

2021-01-26

07:37

x86

Flatfilesrc.dll

2015.131.5882.1

394648

2021-01-26

07:39

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5882.1

73624

2021-01-26

07:37

x86

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5882.1

89496

2021-01-26

07:39

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5882.1

1307032

2021-01-26

07:39

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5882.1

1307032

2021-01-26

07:40

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

2018-07-06

22:33

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.5882.1

66456

2021-01-26

07:40

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2015.131.5882.1

100248

2021-01-26

07:38

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2015.131.5882.1

105368

2021-01-26

07:40

x64

Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll

13.0.5882.1

478616

2021-01-26

07:40

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll

13.0.5882.1

478616

2021-01-26

07:44

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

13.0.5882.1

75672

2021-01-26

07:50

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

13.0.5882.1

75672

2021-01-26

00:20

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

13.0.5882.1

385432

2021-01-26

07:43

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5882.1

143248

2021-01-26

07:38

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5882.1

131992

2021-01-26

07:40

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5882.1

151968

2021-01-26

07:38

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5882.1

137624

2021-01-26

07:40

x86

Msdtssrvr.exe

13.0.5882.1

210328

2021-01-26

07:40

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5882.1

94616

2021-01-26

07:39

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5882.1

83352

2021-01-26

07:40

x86

Oledbdest.dll

2015.131.5882.1

257424

2021-01-26

07:39

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5882.1

209816

2021-01-26

07:40

x86

Oledbsrc.dll

2015.131.5882.1

284056

2021-01-26

07:39

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5882.1

228760

2021-01-26

07:40

x86

Rawdest.dll

2015.131.5882.1

202648

2021-01-26

07:39

x64

Rawdest.dll

2015.131.5882.1

161688

2021-01-26

07:40

x86

Rawsource.dll

2015.131.5882.1

189848

2021-01-26

07:39

x64

Rawsource.dll

2015.131.5882.1

148376

2021-01-26

07:41

x86

Recordsetdest.dll

2015.131.5882.1

180112

2021-01-26

07:39

x64

Recordsetdest.dll

2015.131.5882.1

144792

2021-01-26

07:40

x86

Sql_is_keyfile.dll

2015.131.5882.1

93592

2021-01-26

07:40

x64

Sqlceip.exe

13.0.5882.1

249240

2021-01-26

07:39

x86

Sqldest.dll

2015.131.5882.1

256912

2021-01-26

07:39

x64

Sqldest.dll

2015.131.5882.1

208792

2021-01-26

07:40

x86

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5882.1

173976

2021-01-26

07:27

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5882.1

144280

2021-01-26

07:40

x86

Ssisoledb.dll

2015.131.5882.1

209296

2021-01-26

07:26

x64

Ssisoledb.dll

2015.131.5882.1

169872

2021-01-26

07:40

x86

Txagg.dll

2015.131.5882.1

357784

2021-01-26

07:26

x64

Txagg.dll

2015.131.5882.1

297880

2021-01-26

07:39

x86

Txbdd.dll

2015.131.5882.1

165784

2021-01-26

07:26

x64

Txbdd.dll

2015.131.5882.1

130968

2021-01-26

07:40

x86

Txbestmatch.dll

2015.131.5882.1

604568

2021-01-26

07:27

x64

Txbestmatch.dll

2015.131.5882.1

489368

2021-01-26

07:39

x86

Txcache.dll

2015.131.5882.1

176536

2021-01-26

07:26

x64

Txcache.dll

2015.131.5882.1

141208

2021-01-26

07:39

x86

Txcharmap.dll

2015.131.5882.1

283024

2021-01-26

07:26

x64

Txcharmap.dll

2015.131.5882.1

243608

2021-01-26

07:39

x86

Txcopymap.dll

2015.131.5882.1

176024

2021-01-26

07:26

x64

Txcopymap.dll

2015.131.5882.1

140688

2021-01-26

07:39

x86

Txdataconvert.dll

2015.131.5882.1

289688

2021-01-26

07:27

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5882.1

248216

2021-01-26

07:39

x86

Txderived.dll

2015.131.5882.1

600984

2021-01-26

07:26

x64

Txderived.dll

2015.131.5882.1

512408

2021-01-26

07:39

x86

Txfileextractor.dll

2015.131.5882.1

194968

2021-01-26

07:26

x64

Txfileextractor.dll

2015.131.5882.1

156056

2021-01-26

07:40

x86

Txfileinserter.dll

2015.131.5882.1

192920

2021-01-26

07:26

x64

Txfileinserter.dll

2015.131.5882.1

154008

2021-01-26

07:40

x86

Txgroupdups.dll

2015.131.5882.1

284048

2021-01-26

07:26

x64

Txgroupdups.dll

2015.131.5882.1

224664

2021-01-26

07:40

x86

Txlineage.dll

2015.131.5882.1

130968

2021-01-26

07:26

x64

Txlineage.dll

2015.131.5882.1

102808

2021-01-26

07:39

x86

Txlookup.dll

2015.131.5882.1

525200

2021-01-26

07:26

x64

Txlookup.dll

2015.131.5882.1

442776

2021-01-26

07:40

x86

Txmerge.dll

2015.131.5882.1

223640

2021-01-26

07:26

x64

Txmerge.dll

2015.131.5882.1

169880

2021-01-26

07:39

x86

Txmergejoin.dll

2015.131.5882.1

271760

2021-01-26

07:26

x64

Txmergejoin.dll

2015.131.5882.1

216984

2021-01-26

07:39

x86

Txmulticast.dll

2015.131.5882.1

121240

2021-01-26

07:26

x64

Txmulticast.dll

2015.131.5882.1

95120

2021-01-26

07:39

x86

Txpivot.dll

2015.131.5882.1

221072

2021-01-26

07:26

x64

Txpivot.dll

2015.131.5882.1

175000

2021-01-26

07:39

x86

Txrowcount.dll

2015.131.5882.1

119704

2021-01-26

07:26

x64

Txrowcount.dll

2015.131.5882.1

94616

2021-01-26

07:39

x86

Txsampling.dll

2015.131.5882.1

165264

2021-01-26

07:26

x64

Txsampling.dll

2015.131.5882.1

127896

2021-01-26

07:39

x86

Txscd.dll

2015.131.5882.1

213400

2021-01-26

07:27

x64

Txscd.dll

2015.131.5882.1

162712

2021-01-26

07:40

x86

Txsort.dll

2015.131.5882.1

252312

2021-01-26

07:26

x64

Txsort.dll

2015.131.5882.1

204184

2021-01-26

07:39

x86

Txsplit.dll

2015.131.5882.1

593816

2021-01-26

07:26

x64

Txsplit.dll

2015.131.5882.1

506256

2021-01-26

07:39

x86

Txtermextraction.dll

2015.131.5882.1

8671128

2021-01-26

07:27

x64

Txtermextraction.dll

2015.131.5882.1

8608664

2021-01-26

07:40

x86

Txtermlookup.dll

2015.131.5882.1

4151704

2021-01-26

07:26

x64

Txtermlookup.dll

2015.131.5882.1

4099984

2021-01-26

07:39

x86

Txunionall.dll

2015.131.5882.1

175000

2021-01-26

07:26

x64

Txunionall.dll

2015.131.5882.1

131984

2021-01-26

07:39

x86

Txunpivot.dll

2015.131.5882.1

194960

2021-01-26

07:26

x64

Txunpivot.dll

2015.131.5882.1

155544

2021-01-26

07:41

x86

Xe.dll

2015.131.5882.1

619416

2021-01-26

07:40

x64

Xe.dll

2015.131.5882.1

551824

2021-01-26

07:49

x86

SQL Server 2016 sql_polybase_core_inst

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Dms.dll

10.0.8224.49

483624

2019-09-09

19:33

x86

Dmsnative.dll

2014.120.8224.49

75560

2019-09-09

19:33

x64

Dwengineservice.dll

10.0.8224.49

45864

2019-09-09

19:33

x86

Instapi130.dll

2015.131.5882.1

54168

2021-01-26

07:26

x64

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll

10.0.8224.49

74536

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll

10.0.8224.49

202024

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.common.dll

10.0.8224.49

2347304

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.configuration.dll

10.0.8224.49

102184

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.common.dll

10.0.8224.49

378664

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.manager.dll

10.0.8224.49

185640

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagetypes.dll

10.0.8224.49

127272

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagingprotocol.dll

10.0.8224.49

63272

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.diagnostics.dll

10.0.8224.49

52520

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.distributor.dll

10.0.8224.49

87336

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.dll

10.0.8224.49

721704

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.statsstream.dll

10.0.8224.49

87336

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.eventing.dll

10.0.8224.49

78120

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.appliance.dll

10.0.8224.49

41768

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.interface.dll

10.0.8224.49

36648

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.polybase.dll

10.0.8224.49

47912

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.xdbinterface.dll

10.0.8224.49

27432

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.failover.dll

10.0.8224.49

33064

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.hadoop.hadoopbridge.dll

10.0.8224.49

119080

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadercommon.dll

10.0.8224.49

94504

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadmanager.dll

10.0.8224.49

108328

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.dll

10.0.8224.49

256808

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

102184

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

116008

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

119080

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

116008

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

125736

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

118056

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

113448

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

145704

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

100136

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

114984

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nodes.dll

10.0.8224.49

69416

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nulltransaction.dll

10.0.8224.49

28456

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.parallelizer.dll

10.0.8224.49

43816

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.resourcemanagement.dll

10.0.8224.49

82216

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.setup.componentupgradelibrary.dll

10.0.8224.49

137000

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.dll

10.0.8224.49

2155816

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.dll

10.0.8224.49

3818792

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

107816

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

120104

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

124712

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

121128

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

133408

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

121128

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

118568

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

152360

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

105280

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

119592

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sqldistributor.dll

10.0.8224.49

66856

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.transactsql.scriptdom.dll

10.0.8224.49

2756392

2019-09-09

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.utilities.dll

10.0.8224.49

752424

2019-09-09

19:33

x86

Mpdwinterop.dll

2015.131.5882.1

387992

2021-01-26

07:46

x64

Mpdwsvc.exe

2015.131.5882.1

6612376

2021-01-26

07:43

x64

Pdwodbcsql11.dll

2015.131.5882.1

2223512

2021-01-26

07:26

x64

Sharedmemory.dll

2014.120.8224.49

47400

2019-09-09

19:33

x64

Sqldk.dll

2015.131.5882.1

2532760

2021-01-26

07:26

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5882.1

123288

2021-01-26

07:41

x64

Sqlevn70.rll

2015.131.5882.1

1434512

2021-01-26

07:38

x64

Sqlevn70.rll

2015.131.5882.1

3749784

2021-01-26

07:46

x64

Sqlevn70.rll

2015.131.5882.1

3080600

2021-01-26

07:40

x64

Sqlevn70.rll

2015.131.5882.1

3751320

2021-01-26

07:46

x64

Sqlevn70.rll

2015.131.5882.1

3654552

2021-01-26

07:40

x64

Sqlevn70.rll

2015.131.5882.1

2002832

2021-01-26

07:40

x64

Sqlevn70.rll

2015.131.5882.1

1948568

2021-01-26

07:40

x64

Sqlevn70.rll

2015.131.5882.1

3436944

2021-01-26

07:47

x64

Sqlevn70.rll

2015.131.5882.1

3448728

2021-01-26

07:44

x64

Sqlevn70.rll

2015.131.5882.1

1384344

2021-01-26

07:41

x64

Sqlevn70.rll

2015.131.5882.1

3623832

2021-01-26

07:40

x64

Sqlos.dll

2015.131.5882.1

19352

2021-01-26

07:25

x64

Sqlsortpdw.dll

2014.120.8224.49

4348200

2019-09-09

19:33

x64

Sqltses.dll

2015.131.5882.1

9085840

2021-01-26

07:27

x64

SQL Server 2016 Reporting Services

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

13.0.5882.1

604056

2021-01-26

07:39

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

13.0.5882.1

1613720

2021-01-26

07:40

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

13.0.5882.1

651672

2021-01-26

07:38

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

13.0.5882.1

322968

2021-01-26

07:38

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

13.0.5882.1

1083800

2021-01-26

07:38

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5882.1

541584

2021-01-26

07:49

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5882.1

541592

2021-01-26

07:44

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5882.1

541592

2021-01-26

07:43

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5882.1

541592

2021-01-26

07:49

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5882.1

541592

2021-01-26

07:49

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5882.1

541592

2021-01-26

07:47

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5882.1

541592

2021-01-26

07:45

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5882.1

541592

2021-01-26

07:50

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5882.1

541592

2021-01-26

07:45

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5882.1

541592

2021-01-26

07:47

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

13.0.5882.1

156056

2021-01-26

07:38

x86

Microsoft.reportingservices.portal.interfaces.dll

13.0.5882.1

119192

2021-01-26

07:41

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.dll

13.0.5882.1

6069656

2021-01-26

07:40

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5882.1

4504472

2021-01-26

07:49

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5882.1

4504984

2021-01-26

07:45

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5882.1

4504976

2021-01-26

07:42

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5882.1

4504984

2021-01-26

07:48

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5882.1

4505496

2021-01-26

07:49

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5882.1

4505496

2021-01-26

07:48

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5882.1

4504976

2021-01-26

07:46

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5882.1

4506008

2021-01-26

07:50

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5882.1

4504472

2021-01-26

07:44

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5882.1

4504976

2021-01-26

07:47

x86

Microsoft.reportingservices.portal.web.dll

13.0.5882.1

10920856

2021-01-26

07:40

x86

Microsoft.reportingservices.portal.webhost.exe

13.0.5882.1

96152

2021-01-26

07:40

x64

Microsoft.reportingservices.storage.dll

13.0.5882.1

202136

2021-01-26

07:40

x86

Microsoft.reportingservices.usagetracking.dll

2015.131.5882.1

40856

2021-01-26

07:40

x64

Microsoft.sqlserver.types.dll

2015.131.5882.1

385944

2021-01-26

07:38

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2015.131.5882.1

390040

2021-01-26

07:45

x86

Msmdlocal.dll

2015.131.5882.1

56245144

2021-01-26

07:40

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5882.1

37127056

2021-01-26

07:41

x86

Msmgdsrv.dll

2015.131.5882.1

6502296

2021-01-26

07:45

x86

Msmgdsrv.dll

2015.131.5882.1

7502744

2021-01-26

07:50

x64

Msolap130.dll

2015.131.5882.1

8636312

2021-01-26

07:40

x64

Msolap130.dll

2015.131.5882.1

7003544

2021-01-26

07:42

x86

Msolui130.dll

2015.131.5882.1

303512

2021-01-26

07:39

x64

Msolui130.dll

2015.131.5882.1

280472

2021-01-26

07:41

x86

Reportingservicescompression.dll

2015.131.5882.1

55704

2021-01-26

07:39

x64

Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll

13.0.5882.1

77720

2021-01-26

07:51

x86

Reportingserviceslibrary.dll

13.0.5882.1

2536856

2021-01-26

07:51

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.131.5882.1

107416

2021-01-26

07:45

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.131.5882.1

101776

2021-01-26

07:48

x64

Reportingservicesnativeserver.dll

2015.131.5882.1

92056

2021-01-26

07:49

x64

Reportingserviceswebserver.dll

13.0.5882.1

2722704

2021-01-26

07:49

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5882.1

877464

2021-01-26

07:39

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5882.1

881560

2021-01-26

07:43

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5882.1

881560

2021-01-26

07:42

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5882.1

881560

2021-01-26

07:47

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5882.1

885656

2021-01-26

07:43

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5882.1

881560

2021-01-26

07:48

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5882.1

881560

2021-01-26

07:40

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5882.1

893840

2021-01-26

07:44

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5882.1

877464

2021-01-26

07:46

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5882.1

881552

2021-01-26

07:44

x86

Rshttpruntime.dll

2015.131.5882.1

92568

2021-01-26

07:47

x64

Sql_rs_keyfile.dll

2015.131.5882.1

93592

2021-01-26

07:40

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5882.1

103832

2021-01-26

07:37

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5882.1

123288

2021-01-26

07:40

x64

Sqlrsos.dll

2015.131.5882.1

19352

2021-01-26

07:27

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5882.1

577432

2021-01-26

07:40

x86

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5882.1

725912

2021-01-26

07:40

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5882.1

252824

2021-01-26

07:39

x86

Xmlrw.dll

2015.131.5882.1

312216

2021-01-26

07:40

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5882.1

184728

2021-01-26

07:39

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5882.1

220568

2021-01-26

07:40

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5882.1

24041872

2021-01-26

07:27

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5882.1

32720792

2021-01-26

07:40

x86

SQL Server 2016 sql_shared_mr

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Smrdll.dll

13.0.5882.1

16792

2021-01-26

07:48

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.131.5882.1

93592

2021-01-26

07:40

x64

SQL Server 2016 sql_tools_extensions

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Autoadmin.dll

2015.131.5882.1

1304976

2021-01-26

07:37

x86

Ddsshapes.dll

2015.131.5882.1

128920

2021-01-26

07:38

x86

Dtaengine.exe

2015.131.5882.1

160152

2021-01-26

07:39

x86

Dteparse.dll

2015.131.5882.1

92568

2021-01-26

07:37

x86

Dteparse.dll

2015.131.5882.1

102808

2021-01-26

07:40

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5882.1

81816

2021-01-26

07:39

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5882.1

76696

2021-01-26

07:40

x86

Dtepkg.dll

2015.131.5882.1

108952

2021-01-26

07:37

x86

Dtepkg.dll

2015.131.5882.1

130456

2021-01-26

07:40

x64

Dtexec.exe

2015.131.5882.1

59792

2021-01-26

07:38

x86

Dtexec.exe

2015.131.5882.1

65944

2021-01-26

07:48

x64

Dts.dll

2015.131.5882.1

2625944

2021-01-26

07:37

x86

Dts.dll

2015.131.5882.1

3139480

2021-01-26

07:40

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5882.1

412056

2021-01-26

07:38

x86

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5882.1

470424

2021-01-26

07:40

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5882.1

385432

2021-01-26

07:37

x86

Dtsconn.dll

2015.131.5882.1

485776

2021-01-26

07:40

x64

Dtshost.exe

2015.131.5882.1

69528

2021-01-26

07:38

x86

Dtshost.exe

2015.131.5882.1

79768

2021-01-26

07:50

x64

Dtslog.dll

2015.131.5882.1

96152

2021-01-26

07:37

x86

Dtslog.dll

2015.131.5882.1

113552

2021-01-26

07:40

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5882.1

534424

2021-01-26

07:37

x86

Dtsmsg130.dll

2015.131.5882.1

538520

2021-01-26

07:40

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5882.1

1052568

2021-01-26

07:37

x86

Dtspipeline.dll

2015.131.5882.1

1272208

2021-01-26

07:40

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5882.1

35224

2021-01-26

07:37

x86

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5882.1

41368

2021-01-26

07:40

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5882.1

73104

2021-01-26

07:37

x86

Dtuparse.dll

2015.131.5882.1

80792

2021-01-26

07:40

x64

Dtutil.exe

2015.131.5882.1

108440

2021-01-26

07:38

x86

Dtutil.exe

2015.131.5882.1

127888

2021-01-26

07:48

x64

Exceldest.dll

2015.131.5882.1

209808

2021-01-26

07:38

x86

Exceldest.dll

2015.131.5882.1

256408

2021-01-26

07:39

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5882.1

225680

2021-01-26

07:37

x86

Excelsrc.dll

2015.131.5882.1

278424

2021-01-26

07:40

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5882.1

327576

2021-01-26

07:37

x86

Flatfiledest.dll

2015.131.5882.1

382360

2021-01-26

07:39

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5882.1

338328

2021-01-26

07:37

x86

Flatfilesrc.dll

2015.131.5882.1

394648

2021-01-26

07:39

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5882.1

73624

2021-01-26

07:37

x86

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5882.1

89496

2021-01-26

07:39

x64

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

13.0.5882.1

85400

2021-01-26

07:39

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5882.1

1307032

2021-01-26

07:39

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2015.131.5882.1

2016656

2021-01-26

07:39

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2015.131.5882.1

35224

2021-01-26

07:40

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.5882.1

66456

2021-01-26

07:38

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.5882.1

428952

2021-01-26

07:38

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.5882.1

428952

2021-01-26

07:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.5882.1

2037656

2021-01-26

07:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.5882.1

2037656

2021-01-26

07:39

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5882.1

143248

2021-01-26

07:38

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5882.1

131992

2021-01-26

07:40

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5882.1

151968

2021-01-26

07:38

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5882.1

137624

2021-01-26

07:40

x86

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5882.1

94616

2021-01-26

07:39

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5882.1

83352

2021-01-26

07:40

x86

Msmdlocal.dll

2015.131.5882.1

56245144

2021-01-26

07:40

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5882.1

37127056

2021-01-26

07:41

x86

Msmgdsrv.dll

2015.131.5882.1

6502296

2021-01-26

07:45

x86

Msmgdsrv.dll

2015.131.5882.1

7502744

2021-01-26

07:50

x64

Msolap130.dll

2015.131.5882.1

8636312

2021-01-26

07:40

x64

Msolap130.dll

2015.131.5882.1

7003544

2021-01-26

07:42

x86

Msolui130.dll

2015.131.5882.1

303512

2021-01-26

07:39

x64

Msolui130.dll

2015.131.5882.1

280472

2021-01-26

07:41

x86

Oledbdest.dll

2015.131.5882.1

257424

2021-01-26

07:39

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5882.1

209816

2021-01-26

07:40

x86

Oledbsrc.dll

2015.131.5882.1

284056

2021-01-26

07:39

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5882.1

228760

2021-01-26

07:40

x86

Profiler.exe

2015.131.5882.1

797592

2021-01-26

07:40

x86

Sql_tools_extensions_keyfile.dll

2015.131.5882.1

93592

2021-01-26

07:40

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5882.1

103832

2021-01-26

07:37

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5882.1

123288

2021-01-26

07:40

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5882.1

23960

2021-01-26

07:27

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5882.1

21904

2021-01-26

07:40

x86

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5882.1

23960

2021-01-26

07:27

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5882.1

21400

2021-01-26

07:40

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5882.1

45976

2021-01-26

07:40

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5882.1

54168

2021-01-26

07:40

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5882.1

145304

2021-01-26

07:26

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5882.1

120216

2021-01-26

07:39

x86

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5882.1

173976

2021-01-26

07:27

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5882.1

144280

2021-01-26

07:40

x86

Txdataconvert.dll

2015.131.5882.1

289688

2021-01-26

07:27

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5882.1

248216

2021-01-26

07:39

x86

Xe.dll

2015.131.5882.1

619416

2021-01-26

07:40

x64

Xe.dll

2015.131.5882.1

551824

2021-01-26

07:49

x86

Xmlrw.dll

2015.131.5882.1

252824

2021-01-26

07:39

x86

Xmlrw.dll

2015.131.5882.1

312216

2021-01-26

07:40

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5882.1

184728

2021-01-26

07:39

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5882.1

220568

2021-01-26

07:40

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5882.1

24041872

2021-01-26

07:27

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5882.1

32720792

2021-01-26

07:40

x86

Referenser

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×