Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Hjälpmedelscenter för Office

Office-program fungerar med de flesta enheters hjälpmedelsinställningar och -funktioner. De här inställningarna kan göra dem lättare att använda. Du kan till exempel invertera färger eller ändra färgkontrasten för att göra det lättare att läsa på skärmen. Du kan styra enheten med tangentbordet i stället för en mus och så vidare.

Hur du väljer de här inställningarna beror på vilken typ av enhet du har: Windows, Mac, iOS eller Android.

I Windows 10 finns Hjälpmedelscenter som har många inbyggda funktioner som stöder personer med funktionshinder. Du hittar de huvudsakliga hjälpmedelsrelaterade inställningarna på menyn Hjälpmedel under Inställningar. Du kan också starta hjälpmedelsfunktioner som Skärmläsaren eller Förstoringsglaset i inställningarna för hjälpmedel.

Tryck på Windows-tangenten+U för att snabbt öppna rutan Hjälpmedel. Annars kan du skriva Hjälpmedelscenter i sökrutan.

Använda Skärmläsaren

Skärmläsaren är ett program för att läsa av skärmen som är inbyggd i Windows 10 och Office 365-program är optimerade för Skärmläsaren. Om du vill komma igång går du till Kom igång med Skärmläsaren.

Använd färger med hög kontrast

Om du vill ha mer färgkontrast för att se text och objekt på skärmen bättre och göra den snyggare kan du aktivera högkontrastläge. Instruktioner finns i Använd hög kontrast i Windows

Förstora skärminnehållet

Förstora delar av skärmens innehåll med verktyget Förstoringsglas. Du kan använda Förstoringsglaset för hela skärmen eller för en Lins-ruta.

 • Om du snabbt vill starta Förstoringsglaset trycker du på Windows-tangenten+plustangenten (+).

 • Om du vill zooma in trycker du på Windows-tangenten+plustangenten (+). Om du vill zooma ut trycker du på Windows-tangenten+minustangenten (-).

 • När fokus är på Förstoringsglaset kan du ändra inställningarna i verktygsfältet för Förstoringsglaset. Tryck på Tabb eller Skift+Tabb för att bläddra i verktygsfältet för Förstoringsglaset. Tryck på blanksteg för att välja ett alternativ eller en alternativlista. Tryck på Esc för att avsluta ett alternativ eller en alternativlista.

 • Avsluta Förstoringsglaset och stäng verktyget genom att trycka på Windows-tangenten+Esc.

Gå till Använd Förstoringsglaset för att se objekt på skärmen om du vill ha mer information.

Ändra textstorlek

Du kan ändra storleken på texten på skärmen utan att justera din skärmupplösning.

 1. Tryck på Windows-tangenten i valfri vy för att gå till sökrutan.

 2. I sökrutan skriver du: "Gör texten större." Tryck på Retur för att öppna sidan Anpassa bildskärmen.

 3. Dra skjutreglaget för Ändra storleken för text, appar och andra objekt åt höger.

 4. Du kan även justera storleken på texten i menyrader, rubriker och så vidare. Om du vill gå till de kontrollerna väljer du länken Avancerade skärminställningar på sidan Anpassa bildskärmen och väljer sedan Avancerad storleksändring av text och andra objekt.

Ändra muspekarens storlek

Du kan ändra muspekarens storlek och färg för att göra det lättare att använda musen.

 1. Tryck på Windows-tangenten i valfri vy.

 2. Skriv "mus" i sökrutan.

 3. Klicka på länken Fler musalternativ.

 4. Välj fliken för den inställning som du vill ändra i dialogrutan Musalternativ och välj sedan alternativ i rutan.

Använda Cortana

Använd Cortana, den virtuella röststyrda assistenten, för att utföra grundläggande uppgifter. Mer information om Cortana och hur du ställer in funktionen finns i Vad är Cortana. Cortana är endast tillgänglig i vissa länder och regioner.

Tips: Om du använder Cortana med ljud för första gången frågar hon om det går bra att ställa några frågor för att förstå vad som är viktig för dig. Om du går med på det trycker du på Tabb tills du hör "Godkänn" och trycker sedan på Retur. Om du inte vill besvara frågorna trycker du på Tabb tills du hör "Nej tack" och trycker på Retur.

Använd Windows Taligenkänning

Om du använder Taligenkänning för första gången måste du konfigurera den.

 1. Tryck på Windows-tangenten i valfri vy.

 2. Skriv "tal" i sökrutan. Tryck på Retur för att öppna installationsguiden.

 3. Följ anvisningarna i guiden.

 4. När du har slutfört konfigurationen kan du använda självstudiekursen för att lära dig röstkommandon och träna datorn att tolka din röst.

 5. Mer information om taligenkänningskommandon finns i Windows Taligenkänning

När du använder Office för Mac kan dra du nytta av funktionerna för allmän åtkomst i Mac OS X. Med funktionerna för allmän åtkomst kan du zooma, använda kortkommandon och få menykommandon och text i dokument upplästa.

Mer information finns i Hjälpmedel Mac/iPad/iPhone/Watch/TV

Aktivera Fullständig tangentbordsåtkomst

När Hela tangentbordet är aktiverat kan du trycka på Tabb för att växla tangentbordsfokus mellan alla kontroller i fönster och dialogrutor.

 1. Klicka på Systeminställningar på Apple-menyn.

 2. Klicka på Tangentbord under Maskinvara.

 3. Klicka på Alla kontroller på fliken Tangentbordsgenvägar under Fullständig åtkomst via tangentbordet.

Använd kortkommandon för att flytta inom ett Office-program

Du kan använda dessa kortkommandon i alla Office-program:

 • Tryck på Ctrl + F2 för att aktivera menyraden.

 • Tryck på Ctrl + F10 för att aktivera ett verktygsfält.

Använd F1, F2 osv. som Office-funktionstangenter

Ikoner som skrivs ut på funktionstangenterna i den övre raden på en Mac används för särskilda funktioner (maskinvarurelaterade). De används dock även som standardfunktionstangenter i Office 2016 för Mac när du trycker på Fn-tangenten samtidigt som du trycker på funktionstangenten.

Om du inte vill behöva trycka på Fn-tangenten varje gång du använder en funktionstangent, kan du ändra inställningarna för Apple-systemet.

Obs!: Innan du kan ändra den här inställningen med tangentbordet måste du först aktivera fullständig tangentbordsåtkomst och aktivera VoiceOver (tryck på Kommando+F5).

 1. Tryck på Systeminställningar på Apple-menyn.

 2. Välj Tangentbord.

 3. På fliken Tangentbord markerar du kryssrutan Använd alla F1, F2 osv ... som standardfunktionstangenter.

Ändra inställningen för genväg

Vissa kortkommandon som omnämns i avsnitten om kortkommandon för enskilda Office 2016 för Mac-produkter kanske är i konflikt med standardnycklar i Mac OS. Om du vill använda dessa kortkommandon kan du behöva ändra inställningarna för Mac-datorns tangentbord.

Obs!: Innan du kan ändra den här inställningen med tangentbordet måste du först aktivera fullständig tangentbordsåtkomst och aktivera VoiceOver (tryck på Kommando+F5).

 1. Tryck på Kommando+blanksteg.

 2. Skriv sys och tryck sedan på Retur.

 3. Skriv h och tryck på nedåtpilen för att öppna fönstret Hjälpmedel där du kan konfigurera inställningar.

 4. Välj Tangentbord > Tangentbordsinställningar.

 5. Välj fliken Kortkommandon.

 6. Välj Mission Control i kategoritabellen Kortkommandon.

 7. Hitta det tilldelade kortkommando som du vill ersätta.

 8. Stäng dialogrutan genom att trycka på Kommando+W.

Aktivera andra funktioner för universell åtkomst i Mac OS X

Du kan ändra inställningar för kontrast, förstoring och andra funktioner.

Välj inställningar från följande tabell under Systeminställningar:

Om du vill ange den här inställningen

Gör du så här

Kontrast: Ändra skärmen till svart på vitt eller vitt på svart, eller göra andra kontrastinställningar

Klicka på önskade alternativ på fliken Se på under Visa.

Larm: Låt skärmen blinka när ett larm inträffar.

Markera kryssrutan Låt skärmen blinka när ett larm inträffar på fliken Hörsel.

Tröga tangenter: Aktivera tröga tangenter för att underlätta nedtryckning av flera tangenter och visning av intryckta tangenter på skärmen

Klicka på intill Tröga tangenter på fliken Tangentbord.

Långsamma tangenter: Aktivera Långsamma tangenter för att justera tiden mellan det att du trycker på en tangent och att den aktiveras

Klicka på intill Långsamma tangenter på fliken Tangentbord.

Mustangenter: Aktivera mustangenter för att styra muspekaren med hjälp av det numeriska tangentbordet

Klicka på intill Mustangenter på fliken Mus.

Muspekarstorlek Göra pekaren större för bättre synlighet

Dra reglaget bredvid Markörstorlek på fliken Mus åt höger för att öka muspekarens storlek.

Zooma: göra objekt på skärmen större eller mindre.

 1. Klicka på SysteminställningarApple-menyn.

 2. Klicka på Universell åtkomst under System.

 3. Klicka på på fliken Se på under Zoom.

Aktivera VoiceOver

VoiceOver är den inbyggda skärmläsaren på Mac, iPad och iPhone. Du kan höra de flesta menykommandon, alternativ i dialogrutor och andra element på skärmen.

Obs!: VoiceOver fungerar inte med innehållet i huvuddokumentfönstret (till exempel text i dokumentet) eller i menyfliksområdet.

 1. Klicka på SysteminställningarApple-menyn.

 2. Klicka på Universell åtkomst under System.

 3. Klicka på på fliken Se på under VoiceOver.

Använd talfunktionen för att lyssna på markerad text

Du kan använda talfunktionen för att lyssna på valfri markerad text, t.ex. en rubrik. Däremot ska du använda Voice Over för att höra de flesta menykommandon, alternativ i dialogrutor och andra element på skärmen.

 1. Klicka på SysteminställningarApple-menyn.

 2. Klicka på Tal under System.

 3. Markera kryssrutan Läs upp markerad text när tangenten trycks ned på fliken Text till tal.

 4. Klicka på Ange nyckel, tryck den tangentkombination som du vill använda för att läsa upp text, och klicka sedan på OK.

 5. Du kan markera lite text i valfritt Office-program och sedan trycka på kortkommandot för att få höra texten bli uppläst.

Office för iOS fungerar med hjälpmedelsfunktionerna på din enhet, såsom VoiceOver, Speak Screen, Diktering, Zooma, Invertera färger och Dynamisk text. Du kan till och med använda Siri. Du kan till exempel be Siri starta en app genom att säga "Hej Siri, starta Excel". Om du har ett externt tangentbord stöder Office-apparna även kortkommandon som du kan använda för att förflytta dig på skärmen.

Du kan skapa en genväg till de funktioner som du använder mest med Office-apparna, t.ex. VoiceOver. Så här anger du genvägen

 1. Tryck på Allmänt, Hjälpmedel och sedan på Hjälpmedelsgenväg under Inställningar.

 2. För att aktivera genvägen trycker du tre gånger på hemknappen.

Förstora skärminnehållet med Zooma

Om du vill använda skärmförstoring med Office-appar aktiverar du Zooma.

 1. Tryck på hemknappen.

 2. Tryck på Inställningar, Allmänt, Hjälpmedel och sedan på Zooma.

 3. För att visa eller dölja förstoringen dubbeltrycker du med tre fingrar.

Gör menytexten större med Dynamisk text

Om du vill visa större text på Office-menyer aktiverar du Dynamisk text. I Outlook förstoras hela Inkorgen. I Excel, OneNote, PowerPoint och Word förstoras bara menyerna, men du kan dra ihop och dra ut för att ändra zoomningsnivån i dokumentet.

 1. Tryck på hemknappen.

 2. Tryck på Inställningar, Allmänt, Hjälpmedel och tryck sedan på Större text.

 3. Aktivera Större hjälpmedelsstorlekar.

Invertera färger för bättre kontrast

Om du vill öka kontrasten kan du invertera färgerna på din enhet. I Excel och Word kan du till exempel visa vit text mot en svart bakgrund.

 1. Tryck på hemknappen.

 2. Tryck på Inställningar, tryck på Allmänt och sedan på Hjälpmedel.

 3. Aktivera Invertera färger.

Använda Diktering för att skriva text

Obs!: Om mikrofonknappen inte visas på tangentbordet har textområdet inte stöd för diktering.

Du kan diktera text i Office-appar.

 • När insättningspunkten finns i ett textfält i Excel, OneNote, PowerPoint eller Word kan du kan trycka på mikrofonknappen till vänster om blankstegstangenten på skärmtangentbordet och läsa upp din text.

 • När du slutat diktera trycker du på Klar längst ner i mitten av skärmen. Om VoiceOver också är aktiverat, dubbeltrycker du på Klar.

Använda VoiceOver

VoiceOver är den inbyggda skärmläsaren på iPhone och iPad.

Aktivera VoiceOver

Aktivera VoiceOver genom att trippelklicka på hemknappen. Om det inte fungerar kan du be Siri ("Hej Siri, aktivera VoiceOver") eller göra följande:

 1. Tryck på hemknappen.

 2. Tryck på Inställningar, Allmänt, Hjälpmedel och sedan på VoiceOver.

 3. Aktivera VoiceOver.

Öppna en Office-app med VoiceOver

Dra med fingret över apparna och svep efter behov för att flytta mellan skärmar. VoiceOver namnger apparna när du rör deras ikoner. Tryck två gånger när du hör namnet på appen du vill öppna.

Använda VoiceOver-rotorn för att navigera i Office för iOS-appar

Du kan välja vilka navigeringsalternativ som läggs till i VoiceOver-rotorn för att enkelt flytta mellan elementen i dina Office-dokument, presentationer och kalkylblad.

 1. Aktivera VoiceOver genom att trycka på Start-knappen tre gånger snabbt.

 2. Flytta till startskärmen genom att trycka på Start-knappen en gång.

 3. På startskärmen drar du ett finger på skärmen tills du hör ”Inställningar” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Allmänt, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Hjälpmedel, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”VoiceOver, på, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Svep åt höger tills du hör ”Rotor, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 8. På menyn Rotor sveper du åt höger tills du hör ett alternativ som du vill lägga till rotornavigeringen och dubbeltrycker sedan på skärmen för att välja det. Upprepa den här åtgärden för alla alternativ du vill lägga till i rotorn.

 9. Öppna den Office-fil du vill arbeta med.

 10. Välj ett navigeringsalternativ med rotorn genom att rotera två fingrar på enhetens skärm. VoiceOver läser upp det första alternativet. Fortsätt rotera fingrarna om du vill höra fler alternativ. Lyft fingrarna från skärmen om du vill välja ett alternativ.

 11. Om du vill navigera med det valda alternativet sveper du uppåt eller nedåt på skärmen med ett finger. Om du till exempel vill gå framåt eller bakåt ett ord i taget i dokumentet väljer du Ord i rotorn och sveper sedan uppåt eller nedåt på skärmen. VoiceOver läser upp orden när du flyttar runt i dokumentet.

Navigera med VoiceOver i Office för iPad-appar

När du använder VoiceOver för att navigera i en Office-app, kan du använda bara gester eller en kombination av gester och kortkommandon (om du har ett externt tangentbord).

Använda menyfliksområdet med VoiceOver aktiverat

Längst upp i mitten av de flesta Office för iOS-appskärmarna finns ett menyfliksområde med kommandoknappar. När du drar ett finger över menyfliksområdet eller trycker på VO+Vänsterpil eller Högerpil, hör du namnet på fliken, exempelvis ”Fliken start”. Om du också hör ”Markerad”, som i ”Fliken start, markerad”, visas menyfliksområdets knappar.

 • För att visa knapparna för en flik på menyfliksområdet, dubbeltrycker du någonstans på skärmen eller på VO+Blanksteg.

 • För att gå till en annan flik, drar du med fingret till höger eller vänster eller trycker på VO+Vänsterpil eller Högerpil, tills du hör namnet på fliken du vill ha, exempelvis ”Fliken infoga”. Dubbeltryck eller tryck VO+ blanksteg.

 • För att välja en knapp under en öppen flik, drar du nedåt för att höra namnet på knapparna. När du hör alternativet du vill ha, dubbeltrycker du på knappen. Eller tryck på VO+Vänsterpil upprepade gånger tills du hör alternativ.

 • För att dölja och visa knapparna på menyfliksområdet, dubbeltrycker du på menyfliksområdet eller en flik.

Office för Android fungerar med inbyggda hjälpmedelsinställningar på Android-enheter, med skärmläsaren TalkBack och Androids taligenkänning.

Aktivera TalkBack

När TalkBack är aktiverad hör du en beskrivning av det du markerar eller aktiverar på enheten, t.ex. kommandon, platser, listor och knappar, utöver innehållet på skärmar, menyer och popup-fönster.

Så här aktiverar du TalkBack

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel > TalkBack.

 2. Ställ växlingsknappen i läget .

 3. Välj OK.

 4. Om du vill gå tillbaka till startsidan trycker du på hemknappen och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Meddelanden: 

Navigera med TalkBack med hjälp av gester

 • När TalkBack-skärmläsaren är aktiverad kan du dra med fingret över skärmen för att hitta kommandon, platser och innehåll. TalkBack informerar om ikoner, knappar och andra objekt när du drar med fingret över dem.

 • Om du vill rulla uppåt, nedåt, åt vänster eller höger använder du två fingrar för att dra i önskad riktning.

 • Om du vill välja eller aktivera aktuellt kommando eller något annat skärmelement dubbeltrycker du på skärmen.

 • Du kan också svepa åt höger eller vänster för att flytta till nästa respektive föregående objekt på skärmen.

Använda TalkBack-gester

Bekanta dig med alla genvägsgester som du kan använda när TalkBack är aktiverat samt många andra alternativ för att anpassa hur enheten fungerar med TalkBack.

 • Dra med fingret längst ned på skärmen på enhetens startsida tills du hör "Appar, dubbeltryck för att aktivera" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 • Svep uppåt med två fingrar för att komma till slutet av den alfabetiskt sorterade applistan och dra sedan med fingret på skärmen tills du hör ”Inställningar”.

 • Svep åt höger tills du hör ”Inställningar” och dubbeltryck på skärmen.

 • Svep uppåt med två fingrar och bläddra ungefär halvvägs nedåt i listan. TalkBack berättar var du är när du slutar svepa. Svep åt höger tills du hör: ”Hantera gester”. Dubbeltryck på skärmen.

 • Svep åt höger för att utforska listan med tillgängliga gester. TalkBack informerar om varje gest, följt av vad den gör. Om du vill återgå till menyn TalkBack-inställningar drar du med fingret längs skärmen tills du hör "knappen Tillbaka" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Inaktivera TalkBack

 1. Om du vill gå tillbaka till startsidan trycker du och dubbeltrycker sedan på Android-enhetens hemknapp.

 2. På startsidan flyttar du fokus till och dubbeltrycker på knappen Inställningar.

 3. Flytta nedåt på skärmen till området System tills du hör "Hjälpmedel" och dubbeltryck.

 4. På skärmen Hjälpmedel flyttar du fokus till TalkBack. Du hör ”TalkBack, På”. Dubbeltryck.

 5. Gå till växlingsknappen På/av och dubbeltryck. Du hör ”Varning, Stoppa TalkBack”.

 6. Gå till knappen OK och dubbeltryck.

Använda hjälpmedelsinställningar i Android

För att göra det enklare att arbeta på Android-enheten kan du, förutom att aktivera TalkBack, även konfigurera andra funktioner på skärmen Hjälpmedel.

 1. Tryck på och dubbeltryck sedan på Android-enhetens hemknapp.

 2. På startsidan flyttar du fokus till knappen Inställningar och dubbeltrycker på den.

 3. Under Inställningar flyttar du fokus till Hjälpmedel och dubbeltrycker på den.

 4. Flytta till området System på skärmen Hjälpmedel och välj mellan följande alternativ:

  • Beskrivningar lägger till beskrivningar längst ned i mitten av alla bilder. Du kan ändra textens storlek och beskrivningens stil.

  • Med Förstoringsgester kan du zooma in och ut en vy med särskilda gester. Svep åt höger förbi växlingsknappen om du vill höra en beskrivning av gesterna.

  • Med Teckenstorlek kan du visa all text på enheten med en större storlek.

  • Med Visningsstorlek kan du visa elementen i filen med en större storlek.

  • Med Tala in lösenord kan du tala in lösenord i stället för att skriva dem.

Invertera färger för bättre kontrast

Du kan öka kontrast eller Invertera färger i enheten för att göra innehållet lättare att läsa och markera.

Obs!: Ändra färgkontrast och invertera färger är Lägg in avsnittstext här -funktioner. Det är inte säkert att de fungerar med alla knappar och ytor.

 • Öppna appen. Flytta fokus till knappen Inställningar i rubrikområdet och dubbeltryck på den.

 • Rulla ned på skärmen genom att svepa med två fingrar. Under Inställningar flyttar du fokus till och dubbeltrycker på Hjälpmedel.

 • På skärmen Hjälpmedel går du till växlingsknappen bredvid kommandot Öka kontrast och dubbeltrycker på den.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×