Obs!: Vi har ändrat namnet på Din telefon-appen till Microsoft Telefonlänk. Dessutom kallas nu Din Telefonassistent-appen för Android för Länk till Windows. Mer information finns i Introduktion till Microsoft Telefonlänk och Länk till Windows.

Vi är glada att få presentera Telefonlänkappen på utvalda HONOR-enheter!

TelefonlänkDin telefon kan du enkelt länka din telefon och datorn för att visa och svara på SMS, ringa och ta emot samtal, visa och hantera dina foton, ta emot mobila aviseringar och använda telefonens skärm direkt på datorn. 

Genom att länka HONOR-enheten till datorn får du direkt åtkomst till allt du gillar. 

Systemkrav

Obs!: Vi rekommenderar att du alltid har den senaste versionen av Microsoft Windows installerad för att vara säker på att du får den bästa upplevelsen med Telefonlänk-appen och Länk till Windows. 

FörTelefonlänk-appen krävs att följande fungerar: 

 • En dator med antingen Windows 10 (maj 2019 uppdatering eller senare) eller Windows 11.

 • Datorns nationella inställningar måste vara inställt på Kina. På Windows 11 går du till Inställningar > Tid och språk > Språk och regionoch väljer sedan Kina i den nedrullningsbara menyn Land eller region

 • Appen Telefonlänk installerad på datorn måste vara version 1.21121.231 eller senare. Om det inte redan är förinstallerat kan du ladda ned programmet från Microsoft Store på Windows. Se till att uppdatera appen till den senaste versionen när du har installerat den. 

 • En HONOR-enhet som stöder Magic UI 6.0.0.112 eller senare.

 • En anslutning till samma Wi-Fi för datorn och Telefonlänk-appen.

Konfigurera Länk till Windows på din HONOR-enhet

Du behöver din dator (som kör Windows 10 eller 11) och din HONOR-enhet för att vara i närheten – både påslagen och ansluten till samma Wi-Fi nätverk.

Gör följande på datorn: 

 1. I sökrutan i Windows skriver du ett Telefonlänk väljer sedan appen Telefonlänk i sökresultatet.

 2. Du ombeds logga in på ditt Microsoft-konto. Se till att använda samma konto på datorn som du är inloggad med på din HONOR-enhet.

 3. Slutför uppgraderingen genom att följa anvisningarna.

Var uppkopplad när din enhet stängs eller viks

Appen Telefonlänk och alla dess funktioner fortsätter att fungera så länge din enhet är aktiverad och är ansluten till Internet.

Så här kopplar du dina enheter

Du behöver ha din dator och din HONOR-enhet i närheten – båda påslagna och anslutna till samma Wi-Fi nätverk. 

Om du börjar från datorn:

 1. I sökrutan i Windows skriver du ett Telefonlänk väljer sedan appen Telefonlänk i sökresultatet.

 2. Om du har en berättigad HONOR-enhet ska Länk till Windows ha installerats på din enhet. Om du vill fortsätta väljer du Jag har en telefon som stöd på datornTelefonlänk och klickar sedan på Fortsätt.

 3. Du ombeds logga in på ditt Microsoft-konto. Se till att använda samma konto på datorn som du är inloggad med på din HONOR-enhet.

 4. När du är inloggad vägleds du till en sida där du kan öppna appen Länk till Windows på din enhet. Du hittar även Länk till Windows genom att svepa nedåt från startskärmen på din HONOR-enhet.

 5. Öppna appen Länk till Windows och fortsätt sedan till QR-kodläsaren i appen.

 6. Gå tillbaka till datorn och välj Koppla med QR-kod.

  Obs!: Om du vill koppla din HONOR-enhet utan att använda en QR-kod väljer du alternativet “Koppla manuellt” på datorn. På enheten uppmanas du att ange koden som visas på datorn.

 7. En QR-kod visas på datorskärmen. På din HONOR-enhet ska appen öppnas på en skärm med en kamerasymbol. Använd den här skärmen för att skanna QR-koden som visas på datorn.

 8. När dina enheter har länkats uppmanas du med flera enhetsbehörigheter från din HONOR-enhet. Med de här behörigheterna kan du komma åt innehåll från din enhet på datorn.

Om du startar från din HONOR-enhet: 

På grund av kravet på PIPL (Personal Information Protection Law) i Kina måste du ge ditt medgivande för att fortsätta med följande:

 1. Svep nedåt från startskärmen och sök sedan i Snabbstart Inställningar. Alternativt kan du gå till Systeminställningar > Fler anslutningar > Länk till Windows

 2. Öppna appen Länk till Windows och vänta tills du uppmanas att skanna en QR-kod som visas på din dator. Öppna https:/www.aka.ms/linkphone i en webbläsare på datorn för att komma åt den.

 3. På din HONOR-enhet använder du appen Länk till Windows kamera för att skanna den QR-kod som visas på datorn.

 4. När dina enheter har länkats uppmanas du med flera enhetsbehörigheter från din HONOR-enhet. Med de här behörigheterna kan du komma åt innehåll från din enhet på datorn.

Hur skannar jag QR-koden?

Om du har påbörjat länkningen av dina enheter från datorn ombeds du att skanna en QR-kod under konfigurationsprocessen. Tryck på Är QR-koden på datorn redo? och väljer sedan Tillåt för att låta Länk till Windows-appen ta bilder och spela in videor.

Nu kan du skanna QR-koden med appen.

Min dator visas inte på menyn med tillgängliga enheter

Se till att datorn är i närheten och påslagen, och att du är inloggad med ditt Microsoft-konto. Detta bör vara samma konto som du loggade in med på din HONOR-enhet tidigare i konfigurationsprocessen för Länk till Windows. 

Om du har gjort det men datorn fortfarande inte visas i listan kan du prova att stänga av och aktivera datorn igen och sedan påbörja länkningsprocessen igen från din HONOR-enhet.

Mina QR-koder stämmer inte överens och jag kan inte länka min telefon

Av säkerhetsskäl kommer fler än tre misslyckade försök att matcha koderna på datorn och HONOR-enheten automatiskt att förhindra att du kan länka dina enheter.

Stäng och öppna Telefonlänk-appen på datorn och påbörja sedan installationen därifrån i stället. Du ombeds godkänna behörigheter i stället för att matcha koder för att länka dina enheter.

Jag har ingen Windows-dator

Om du vill använda Telefonlänk-appen behöver du en dator med Windows 10 eller Windows 11. 

Vilka funktioner stöds på HONOR-enheter?

Följande funktioner stöds för närvarande:

 • Meddelanden

 • Meddelanden

 • Foton

 • Samtal

 • Enhetens startskärm

 • Kopiera och klistra in mellan enheter

 • Dra och släpp på flera enheter

Hur lägger jag till fler HONOR-enheter i Telefonlänk app?

Följ den stegvisa konfigurationsprocessen som du använde för att konfigurera den första enheten, enligt beskrivningen tidigare i den här artikeln.

Felsöka Länk till Windows på HONOR-enheten

Uppdateringar

Hur uppdaterar jag appen Länk till Windows på min HONOR-enhet?

Alla tillgängliga HONOR-enhets- och appuppdateringar följer operativsystemets uppdateringar. Minimikravet för HONOR-enheter är Magic UI version 6.0.0.112. Mer information finns i de fullständiga systemkraven, som beskrivs tidigare i den här artikeln. 

Jag har problem med appen Telefonlänk när jag använder Flerskärmssamarbete eller program för trådlös projektion samtidigt. 

Att ha både applikation Telefonlänk och Flerskärmssamarbete eller trådlös projektion öppen kan orsaka problem med båda apparna. För att säkerställa den bästa upplevelsen kan du bara ha en av dessa appar öppna samtidigt.

Hur uppdaterar jagTelefonlänk appen på datorn?

Gör följande:

 1. Öppna Microsoft Store på datorn.

 2. Sök efter Telefonlänk

 3. Om det finns en uppdatering tillgänglig väljer du Uppdatera, väntar på att installationen slutförs och väljer sedan Starta.

Om du har stött på problem under installationen kan du gå till Felsökningskonfiguration för appen Telefonlänk.

Om du har stött på andra problem som innefattar datasynkronisering, anslutningsproblem och uppdateringar kan du Telefonlänk-appen

Varför visas sidan "Uppdatering krävs"?

Det innebär att du antingen kör en äldre version av Telefonlänk på din Windows-dator, en äldre version av Länk till Windows på din HONOR-enhet eller både och. Du måste uppdatera dina inaktuella appar till deras senaste version.

Tips: Genom att alltid hålla dina appar uppdaterade ser du till att de är helt kompatibla med de senaste funktionerna och att du får de senaste förbättringarna av tillförlitlighet och prestanda.

Hur tar jag bort sidan "Uppdatering krävs"? 

På sidan "Uppdatering krävs" visas vilka appar som måste uppdateras innan du kan fortsätta – antingen Telefonlänk-appen eller appen Länk till Windows.

Om du vill stänga uppmaningen om uppdatering och fortsätta uppdaterar du alla appar till den senaste tillgängliga versionen. 

Problem med datasynkronisering och anslutningar 

Mitt innehåll synkroniseras inte. Vad beror det på?

På din HONOR-enhet:

 1. Öppna appen Länk till Windows.

 2. Gå till Inställningar > System och uppdateringar > Programuppdatering > Sök efter uppdateringar > Ladda ned och installera.

Kan jag synkronisera via mobildata i stället för Wi-Fi?

På din HONOR-enhet:

 1. Öppna appen Länk till Windows.

 2. Kontrollera att alternativet Använd mobildata är aktiverat.

Hur kan jag förbättra anslutningen mellan min HONOR-enhet och datorn? 

För att du ska få den snabbaste och mest tillförlitliga anslutningen måste din HONOR-enhet och datorn vara ansluten till samma betrodda trådlösa nätverk. Den här optimeringen är inte möjlig i en offentlig anslutning, till exempel på ett café, på ett hotell eller på en flygplats.

Första gången du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk via Windows-dator uppmanas du att ange anslutningen till Offentlig eller Privat (betrodd). Du kan ändra den här inställningen när du vill. 

Obs!: Om din arbetsplats kontrollerar nätverksanslutningen kanske dessa ändringar inte är tillgängliga.

Min enhet och dator finns på samma Wi-Fi nätverk, men de kan inte ansluta. 

Om enheten och datorn använder samma Wi-Fi nätverk men du fortfarande ser ett felmeddelande kan det finnas ett problem med routern.

Många routrar har en trådlös isoleringsfunktion som gör att du kan låsa nätverket. Om alternativet är aktiverat blockeras alla enheter som är Wi-Fi i nätverket från att kommunicera med andra. 

Inaktivera trådlös avgränsning:

 • På de flesta routrar tittar du under Avancerade trådlösa inställningar och inaktiverar sedan AP Isolation. Mer information finns i routerns dokumentation.

Felsöka funktioner iTelefonlänk appen

Ge feedback om appar

På din HONOR-enhet:

 1. Öppna appen Länk till Windows.

 2. Tryck Inställningar > Lämna feedback.

HONOR-enheter som stöds för Länk till Windows

Länk till Windows stöds för närvarande på följande HONOR-enheter:

 • HONOR Magic4

 • HONOR Magic4 Pro

 • HONOR Magic V

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×