Symptom

Om en mall skapas med urvalskriterierna för rapporten Kontoutdrag AR, sorteras inte rapporten korrekt när mallen har lästs in.

Orsak

Detta har rapporterats som Bug #24133

Lösning

Lösningen för det här felet är:

Ange information på fliken väljer du .

Innan du sparar mallen med Välj information Klicka på fliken Sortera .

Ta bort i fliken Sortera .

Spara mallen när fliken Sortera är avmarkerad.

Läsa in sparade mallen och skriva ut rapporten, rapporten ska sorteras på rätt sätt.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×